Jag kan inte ansluta till mitt Exchange-konto i Outlook 2016 för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du inte kan ansluta till ditt Exchange-konto i Outlook för Mac 2016 kan du kontrollera följande möjliga orsaker och få hjälp att återansluta.

Möjlig orsak: Din organisation använder Exchange Server 2003 eller en tidigare version.

Lösning:    Fråga kontoadministratören vilken version av Exchange Server som används för att hantera ditt konto.

Outlook för Mac 2016 stöder konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 med Update Roll-up 4 (KB952580) och senare versioner.

Möjlig orsak: Dina kontouppgifter eller Exchange-serverns namn är felaktiga.

Lösning:    Kontrollera dina kontoinställningar.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Välj kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton.

 3. Kontrollera att inställningarna är korrekta.

  Tips: Om du vill kontrollera att du använder rätt inloggningsuppgifter genom att försöka ansluta till ditt konto från en annan Exchange-program, till exempel Outlook på webben.

Möjlig orsak: Outlook är inställt för arbete offline.

Lösning:    Kontrollera att Outlook är online.

 • Outlook-menyn kontrollerar du att Arbeta offline inte är markerat. Om det är markerat klickar du på Arbeta offline för att ta bort bocken och arbeta online.

Möjlig orsak: Nätverksanslutningen är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket.

Instruktioner om hur du kontrollerar status för dina nätverksanslutningar finns i Hjälpinformationen i Mac OS. Eller kontakta din Exchange-administratör eller din nätverksadministratör. Du kan också be en kollega som använder liknande inställningar om han eller hon kan ansluta till nätverket. Om du ansluter till Exchange-kontot på webben kan du dessutom använda en webbläsare för att se om du har åtkomst till webbplatser.

Möjlig orsak: Den server där Microsoft Exchange Server körs är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera Microsoft Exchange Server-anslutningen.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Titta på Exchange-kontot i den vänstra rutan. Om det är problem med anslutningen blir indikatorikonen orange.

Indikator för frånkopplad

Om du har anslutit till kontot, du försök ansluta till den från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook på webben. Du kan också kontrollera status för Exchange-servern genom att kontakta Exchange server-administratören.

Möjlig orsak: Du måste logga in på Exchange-kontot med en krypterad kanal.

Lösning:    Kontakta Exchange-serveradministratören för att ta reda på om kontot kräver en krypterad kanal och, om så är fallet, kontrollera inställningen för denna kanal.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. I den vänstra fönsterrutan i dialogrutan Konton väljer du kontot.

 3. Klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Server.

 4. Under Microsoft Exchange och Katalogtjänst markerar du kryssrutan Använd SSL för att ansluta.

Möjlig orsak: En e-postproxyserver krävs för anslutning till Exchange-servern.

Lösning:    Kontakta din Microsoft Exchange-kontoadministratör.

Be din Exchange-kontoadministratör vilka proxyserver du ska använda för att ansluta till Exchange-servern. Mer information om hur du konfigurerar en anslutning till en proxyserver finns i Hjälpen för Mac OS.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×