Jag har länkat aktiviteter, men den efterföljande aktiviteten flyttas inte.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

Du har länkat aktiviteterna, men nu efterföljande aktivitet aktiviteten flyttas inte.

Orsak

Det kan finnas flera orsaker:

  • Om en aktivitet har verkliga värden, till exempel ett verkligt startdatum eller en procent av arbete färdigt, kan inte aktiviteten schemaläggas tidigare än det datum då aktiviteten verkligen startade. Om ingen status angetts och aktiviteten har ett statiskt villkor högre villkoret prioritet än aktivitetssamband.

    Om en aktivitet t.ex. har villkoret Starta tidigast och datumet 1 juli är aktiviteten knuten till det datumet, och schemaläggningen kan inte ändras till ett tidigare datum även om den föregående aktivitet slutförs 28 juni och den efterföljande aktiviteten kan starta tidigare än 1 juli.

  • Om du skapar en aktivitet i Project genom att dra pekaren i diagramdelen av vyn vyn Gantt-schema definieras villkoret Starta tidigast för aktiviteten i projekt som har schemalagts från startdatumet. I projekt som har schemalagts från slutdatum används villkoret Avsluta senast för aktiviteten.

  • Om den efterföljande aktiviteten är slutförd flyttas den inte för att stämma med länken.

  • Om du anger Manuell för Beräkning för projektet flyttas inte den efterföljande aktiviteten.

Lösning

  • Klicka på aktiviteten Aktivitetsinformation Bild av knapp för att kunna återställa aktivitetsvillkor om du vill vara mer flexibel och klicka sedan på fliken Avancerat. Klicka på Så snart som möjligt i listan Villkorstyp. Sedan schemaläggs aktivitetens startdatum enligt aktivitetssambandet i Project.

  • Du kan ange att statiska villkor för alla aktiviteter ska åsidosättas av aktivitetssamband genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Schema. Avmarkera kryssrutan Aktiviteter följer alltid sitt villkorsdatum under Schemaläggningsalternativ.

  • Du kan ange att beräkningar ska utföras automatiskt genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Beräkning. Klicka på Manuell vid Beräkning under Beräkningsalternativ för Microsoft Office Project.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×