Jag får ett meddelande om inkompatibla datatyper

Jag får ett meddelande om inkompatibla datatyper

Det här felet anger att Access inte kan matcha ett indatavärde till den datatyp som förväntas för värdet. Om du t.ex. ger Access en textsträng när ett tal förväntas, får du ett felmeddelandet om datatyper som inte stämmer överens.

Prova att felsöka meddelandet genom att göra så här:

  • Om du precis ändrat standardvärdet för ett fält i en tabell och ser ett meddelande om datatyper när du försöker ange nya poster, öppnar du tabellen i designvy och kontrollerar att det uttryck du använder för fältets standardvärde utvärderas till samma datatyp som fältet. Om fältet har till exempel datatypen Tal kontrollerar du att du inte placerat citattecken runt uttrycket för standardvärdet (t.ex. skulle "1" utvärderas till text, inte till ett tal.)

  • Verifiera att villkor för kolumnen stämmer överens med datatyp i kolumnens underliggande fält. Om du anger textkriterier för ett numeriskt fält eller ett fält med datum och tid får du det här felet.

    Om du till exempel anger kriterierna "50" eller "12-11-12" får du ett felmeddelande eftersom värdena inom citattecken tolkas som text istället för som siffror i Access. Du ska alltså se till att ta bort citattecknen. När du skriver in ett giltigt datum i kriteriefältet visas tecknet # på båda sidor om datumet, till exempel #12-11-12#.

Här följer några andra situationer när problem med inkompatibla datatyper kan uppstå:

  • Du anger kriterier för ett uppslagsfält och i kriterierna använde du värdena som visas i uppslagslistan (som ett namn) istället för de tillhörande värdena av typen sekundärnyckel (som ett ID-nummer). Eftersom värdena av typen extern nyckel är de som faktiskt lagras i den underliggande tabellen bör du använda dem när du anger kriterier för ett fält.

  • Du skrev in tecknet för dollar ($) i kriterierna du angav i ett valutafält. Ta bort dollartecknet och visa sedan resultatet.

    Du ser om det numeriska kriterierna som du har angivit inte är ett nummer genom att det är omgivet av citattecken. När du skriver in tecknet $ omges strängen du skriver in automatiskt med citattecken i Access.

  • Verifiera att datatypen för varje par med kopplade fält i frågan är stämmer överens. I annat fall byter du datatyp i något av de sammankopplade fälten så att den stämmer med datatypen i det andra fältet och du inte får felet om inkompatibla datatyper.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×