Jag får ett 550, 553 eller förbjuden vidarebefordran visas när du skickar e-postmeddelanden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

När du är hemma och skicka ett e-postmeddelande med hjälp av ditt hem e-postkonto, ska e-postmeddelandet returneras med en 550, 553 eller förbjuden vidarebefordran visas. Samma situation kan inträffa när du är borta från kontoret och försök att skicka ett e-postmeddelande med hjälp av ditt arbete e-postkonto.

Sammanfattning

Vidarebefordran inträffar när ett e-postmeddelande skickas till en e-postadress vars domän (namnet efter den @-symbolen, till exempel adatum.com) bearbetas inte av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) eller utgående server som avsändaren begär för att leverera meddelandet. SMTP-servern måste ansluta till en annan SMTP-server som du vill vidarebefordra meddelandet.

När du skickar ett e-postmeddelande som ett relä fel uppstår kan SMTP (utgående) e-postservern ge din e-postmeddelande med ett felmeddelande, till exempel något av följande:

  • ”Meddelandet kunde inte skickas eftersom en av mottagarna avvisades av servern. Avvisad e-postadressen var ”<someone@example.com>”. Ämne: '< Test >', konto: '< Test >', Server: ' <SMTP.exempel.se>', protokoll: SMTP, Serversvar: ' 550 <someone@example.com>... Vidarebefordra nekad ', Port: 25, Secure (SSL): Nej, Serverfel: 550, Felnummer: 0x800CCC79 ”.

  • ”Meddelandet kunde inte skickas eftersom en av mottagarna avvisades av servern. Avvisad e-postadressen var ”< e-postadress >'. Ämne '< Test >', konto: '< Test >', Server: ' <SMTP.exempel.se>', protokoll: SMTP, Serversvar: ”553 Tyvärr kan den domänen inte finns i listan över tillåtna RCPT-värdar (5.7.1)', Port: 25, Secure (SSL): Nej, Serverfel: 553, fel Tal: 0x800CCC79 ”.

På felmeddelandet kan variera beroende på din Internetleverantör (ISP). Vissa Internetleverantörer returnerar ett felmeddelande om de identifierar utgående meddelanden som oönskad kommersiell e-post. I dessa fall visas ett meddelande ska skickas normalt – den lämnar din Outlook- Utkorgen och visas i dina Skickat – men det aldrig faktiskt har levererats till mottagaren.

Meddelandet avvisades eftersom SMTP (utgående) e-postserver inte känner du som en behörig användare.

SMTP är protocol (standarder som datorer använder för att kommunicera med varandra) att de flesta e-postservrar använder för att skicka e-postmeddelanden på Internet. När du använder ett e-postprogram, till exempel Outlook, där du kan lagra e-postmeddelanden på datorn, kan du ha åtkomst till en SMTP-server som du vill skicka e-postmeddelanden.

Obs!: Web e-postsystem liknar Windows Live Mail och Yahoo! Mail används på olika sätt, och det här avsnittet gäller inte för de e-postkonton.

Skräppost och öppen vidarebefordran

Oönskad kommersiell e-post kallas ibland skräppost eller spam. Den främsta anledningen till att skräppost fortsätter att öka i volym är att det den person som skickar den praktiskt taget ingenting att skicka; i själva verket avsändare ännu inte skicka skräppost via SMTP (utgående) e-postserver i sin egen ISP.

Grundstruktur för Internet skapades innan någon tänkt på följderna av möjligheten att skicka miljontals skräppost för liten kostnad. Skräppostavsändare använder SMTP-servrarna vidarebefordra möjligheten för att maskera skräppost verkliga ursprung genom att vidarebefordra genom tredjeparts-servrar som tillåter sådan öppen vidarebefordran. Det här gör skräppost som verkar komma från den webbplats som vidarebefordrar meddelandet och vidarebefordran reella avsändaren.

Tills nyligen har arbetat de flesta SMTP-e-postservrar med ett system för öppna Säkerhetscenter. Under den här system vem som helst, var som helst kan skicka ett e-postmeddelande till en SMTP-server och servern skulle godkännas och vidarebefordra det till en mottagare eller till en annan e-postserver där mottagarens postlåda fanns. Under en så kallade postserver fanns det inga restriktioner för vilka var får skicka via SMTP-servern.

Internetleverantör begränsningar för relä e-postmeddelanden

Som skräppost datamängder ökad nätverksadministratörer – vilka personer som ansvarar för att hantera din ISP-servrar – startade placerar begränsningar på deras SMTP-e-postservrar. Dessa begränsningar förhindra vem som helst med hjälp av eller missbruka – en e-postserver. Tänk på programmet så här: en telefon i lobbyn organisationens används för att vara tillgänglig för alla att använda oavsett om de arbetade på företaget eller inte. Nu får bara anställda använda telefonen.

Det finns flera typer av begränsningar som används i dag:

  • Kräv SMTP-autentisering     Precis som du måste använda ett lösenord för att komma åt servern POP3 (inkommande) för e-postmeddelanden, krävs det här alternativet att du anger ett användarnamn och lösenord för att skicka e-postmeddelanden via SMTP-servern. Vanligen används samma användarnamn och lösenord som används för POP3-servern. men det kan vara unika.

  • Kräver att du ansluter till ISP POP3 (inkommande) e-postserver först     När du ansluter till hämta nya e-postmeddelanden ansluter du vanligtvis till en POP3 (inkommande) e-postserver. Du måste ange ett användarnamn och lösenord för att komma åt din postlåda. En nätverksadministratör kan konfigurera servern så att om du först ansluter och autentisera med POP3-e-postserver den godkänna begäran som du gör i ett e-postmeddelande via normalt begränsade utgående SMTP-servern.

  • Du måste ansluta från en godkänd nätverksplats     När du är hemma och du ringer upp din Internetleverantör eller om du har en kabel eller DSL modemet ansluter du direkt till Internet-nätverk. Du är betrodd i som du har ett konto hos Internetleverantören med användarnamn och lösenord. Du har behörighet att använda SMTP-servern för att skicka e-postmeddelanden eftersom du är en kund.

  • Du måste ansluta från en viss IP-adress eller intervall IP-adresser Din Internetleverantör kan godkänna tillgång till SMTP-servern till personer som inte är ansluten direkt till nätverket. En remote användare på ett office kan använda det här alternativet. Ett stort problem är dock att har många platser förekommer så kallade dynamiska IP-adresser. Varje gång du ansluter är du inte säker på med samma IP-adress. Vissa företag kan ha ett reserverat block eller intervall IP-adresser. Din Internetleverantör kan tillåta anslutningar från dessa IP-adresser som godkända användare. Din Internetleverantör kan ge ytterligare information.

Det finns många olika scenarier för vidarebefordran. Här följer vanligaste. Se om något som motsvarar din situation.

Scenario

Är detta vidarebefordran?

Du är hemma och har en Internetleverantör som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med en kabel eller DSL modemet. Du skickar ett e-postmeddelande till en annan person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. Din e-post ska behandlas som vanligt.

Samma som det första scenariot, förutom att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, men det blockeras inte. Du är direkt ansluten till Internet-Leverantören och därför har behörighet att skicka e-post via leverantörens SMTP (utgående) server till en e-postadress, oavsett var mottagarens postlåda finns.

Du är på arbetet. Arbete e-postadress som slutar med @thephone-company.comoch du har ett hemnätverk ISP-konto som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med en kabel eller DSL modemet. I Outlook kan ha du samma SMTP-serverinställningarna som du använder hemma. Du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. Din e-post ska behandlas som vanligt.

Samma som föregående scenario, förutom att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, och det här meddelandet kan blockeras som vidarebefordra e-post. Du försöker använda Start Leverantörs SMTP (utgående) server samtidigt som inte är ansluten till Internet-nätverk. SMTP-servern kan inte verifiera dig som en behörig prenumeranter av Internetleverantören. Dessutom begär du att SMTP-servern ska ta emot ditt meddelande och sedan ansluta till en annan SMTP-server för leverans till mottagarens postlåda.

Du hålla på ett hotel eller med hjälp av en airport Internet kiosk som ger tillgång till Internet. Du har ett hemnätverk Internetleverantör som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med en kabel eller DSL modemet. I Outlook kan ha du samma SMTP-serverinställningarna som du använder hemma. Du skickar ett e-postmeddelande till en annan person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. Din e-post ska behandlas som vanligt.

Samma som föregående scenario, förutom att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, och det här meddelandet kan blockeras som vidarebefordra e-post. Du försöker använda Start Leverantörs SMTP (utgående) server samtidigt som inte är ansluten till Internet-nätverk. SMTP-servern kan inte verifiera dig som en behörig prenumeranter av Internetleverantören. Dessutom kan ber du SMTP-servern för att ta emot ditt meddelande och sedan ansluta till en annan SMTP-server för leverans till mottagarens postlåda.

Lösning(ar)

Om du använder ett scenario där kan betraktas som vidarebefordran måste du skicka meddelandet via den nuvarande anslutningen server. Detta innebär att om du är på arbetet eller bort från Start- och inte använder din leverantör för att ansluta till Internet, och du vill skicka ett meddelande från ditt hemnätverk Internet-e-postkonto, måste du ändra inställningarna för ditt e-konto om du vill ange den SMTP-server som används på din plats , till exempel arbete SMTP-servern. Stegvisa anvisningar finns i Ändra inställningar för e-postkonto.

Om den här lösningen inte fungerar för dig eller du föredrar att använda Start Internet-kontot, är nästa steg att kontakta din Internetleverantör och be om något av alternativen ovan är tillgängliga för dig. För de två första begränsningarna – kräver SMTP-autentisering eller kräver att ansluta till ISP POP3 (inkommande) e-postserver först – du kan göra ändringar i Kontoinställningar i Outlook. Mer information om procedurer går du till Ändra inställningar för e-postkonto.

Fortfarande inte skicka e-postmeddelanden?

Du har ändrat dina SMTP-inställningar i Outlook eller hitta ett alternativ som bör gör det möjligt att skicka e-postmeddelandet. Men du fortfarande inte kan skicka e-post och du får ett felmeddelande.

Det går du gjort allt rätt men stött på ett annat säkerhetsfunktion som nätverksadministratörer använder för att förhindra identiteter. Identiteter är bara ett sätt att skicka ett e-postmeddelande och dölja vem du är.

Outlook, precis som de flesta e-postprogram kan du ange ”visningsnamn” och returnerade e-postadressen som visas om någon svarar i ditt meddelande. Skräppost innehåller nästan alltid falsk information i de här fälten. Du tycker att dessa meddelanden om ett get-RTF-Snabbstartsguide schema kommer från en supermodell eller en världen utfyllnadstecken?

Om du vill förhindra att identiteter kan begränsa vissa Internetleverantörer lägga till falsk information i fältet svara e-postadress. Till exempel om domännamnet ISP slutar i postservern kanske Internetleverantören inte behörighet att ange avsändaradressen e-post som terri@contoso.com. Denna begränsning används inte så ofta som de begränsningar som beskrivs ovan, men det kan användas för alla användare, oavsett deras plats och anslutning. Det finns inga alternativ. Om serveradministratören använder den här metoden kan ange du en svarslänk adress domän som matchar den nuvarande anslutningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×