Jämförelse mellan Access-och SQL Server-datatyper

Jämförelse mellan Access-och SQL Server-datatyper

Namnen på datatyper i Access skiljer sig från namnen på datatyper i SQL Server. En SQL Server-kolumn med datatypen bit importeras eller länkas till Access som datatypen Ja/Nej. I följande tabell jämförs datatyper i SQL Server och Access.

Datatyper i SQL Server

Datatyper i Access

Fältstorlek i Access

bigint

Stort tal

Se Använda datatypen Stort tal.

binary (fältstorlek)

Binärt

Samma som fältstorlek i SQL Server

bit

Ja/Nej

char (fältstorlek), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

char (fältstorlek), där fältstorlek är större än 255

PM

datetime

Date/Time

decimal (precision, skala)

Tal

Decimal (precision och skala i Access matchar precision och skala i SQL Server.)

float

Tal

Double

image

OLE-objekt

int

Tal

Long Integer

money

Currency

nchar (fältstorlek), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

nchar (fältstorlek), där fältstorlek är större än 255

PM

ntext

PM

numeric (precision, skala)

Tal

Decimal (precision och skala i Access matchar precision och skala i SQL Server.)

nvarchar (fältstorlek), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

nvarchar (fältstorlek), där fältstorlek är större än 255

PM

nvarchar(MAX)

PM

real

Tal

Single

smalldatetime

Datum/tid

smallint

Tal

Integer

smallmoney

Valuta

sql_variant

Text

255

text

PM

timestamp

Binärvärden

8

tinyint

Tal

Byte

uniqueidentifier

Tal

ReplikeringsID

varbinary

Binärvärden

Samma som fältstorlek i SQL Server

varbinary (MAX)

OLE-objekt

varchar (fältstorlek), där fältstorlek är mindre än eller lika med 255

Text

Samma som fältstorlek i SQL Server

varchar (fältstorlek), där fältstorlek är större än 255

PM

varchar(MAX)

PM

xml

PM

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders