Jämföra versioner av ett Word-dokument i ett dokumentbibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Office Word, kan du jämföra två versioner av ett dokument som lagras i ett dokumentbibliotek och visa vad har ändrats mellan versionerna. Dokumentbiblioteket måste ha versionshantering aktiverat och måste finnas på en server som kör antingen Windows SharePoint Services 3.0 eller senare, eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller senare.

Viktigt!: Möjligheten att jämföra versioner av en serverdokument i Word finns bara i Microsoft Office Professional Plus 2007 och senare, Microsoft Office Enterprise 2007 och senare, Microsoft Office Ultimate och i den fristående versionen av Microsoft Office Word 2007 eller senare.

I den här artikeln

Översikt

Jämför det aktuella dokumentet med den senaste huvudversionen

Jämför det aktuella dokumentet med den senaste versionen

Jämför det aktuella dokumentet med tidigare versioner

Översikt

När versionshantering är aktiverat för ett dokumentbibliotek lagras tidigare versioner av ett dokument i biblioteket. Då blir det enklare att hantera innehållet allt eftersom det omarbetas. Versionshantering är särskilt användbart när flera personer arbetar tillsammans med ett projekt, eller när informationen går igenom flera faser av utveckling och granskning, eftersom du kan jämföra ändringarna som gjorts mellan de olika versionerna.

Du kan använda integreringen mellan Windows SharePoint Services 3.0 och senare eller Office SharePoint Server 2007 och senare och Office Word 2007 och senare för att jämföra ett dokument med någon av dess tidigare versioner. Integreringen innehåller följande alternativ:

 • Huvudversion     Det här alternativet jämför det aktuella dokumentet med den senaste huvudversionen av dokumentet.

 • Senaste version     Det här alternativet jämför det aktuella dokumentet med föregående version. Om föregående version är en delversion, sker jämförelsen med den. Om föregående version är en huvudversion, sker jämförelsen med den.

 • Specifik Version     Det här alternativet jämför det aktuella dokumentet med en tidigare version som du väljer. När du väljer det här alternativet kan ändra du också de inställningar som används för att jämföra dokument. Du kan till exempel välja om du vill jämföra kommentarer, formatering eller versaler.

Följande bild visar alternativ som är tillgängliga när du klickar på knappen Jämför i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Observera att de här alternativen är bara tillgängliga när du öppnar ett dokument som har sparats i ett dokumentbibliotek som versionshantering har aktiverats.

Alternativ på knappen Jämför

När du jämför versioner som standard visas de två källdokument – det ursprungliga dokumentet och den version som du jämför den med – i separata fönster till höger i fönstret. Dessa dokument bläddrar synkront med jämförda dokumentet så att du kan se ändringar i kontexten. Observera att källdokument som jämförs ändras inte på något sätt, och du kan inte redigera dem i de här rutorna, medan du jämför dem. Du kan dölja dessa dokument om du vill använda genom att klicka på Visa källdokument på fliken Granska eller senare, när du klickar på knappen Jämför i menyfliksområdet. Jämförelse mellan dokumentet visas i en tredje rutan och spårade ändringar Ange skiljer sig från det ursprungliga dokumentet och det redigerade dokumentet. Du kan acceptera eller ignorera ändringarna och redigera jämfört med dokumentet som vanligt.

När du är klar att acceptera eller avvisa ändringar i det jämförda dokumentet använda du Spara som och spara det nya jämförda dokumentet till dokumentbiblioteket. Det här dokumentet börjar med en färska versionshistorik inte med tidigare versioner av något av källdokument.

Överst på sidan

Jämföra det aktuella dokumentet med den senaste huvudversionen

Det dokument som du vill jämföra versioner för måste finnas i ett dokumentbibliotek som versionshantering har aktiverats och dokumentet måste en versionshistorik med minst en föregående huvudversion.

Så här jämför du det aktuella dokumentet med den senaste huvudversionen:

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas i Snabbstart, klicka för att visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på namnet på den fil som du vill öppna. Dokumentet öppnas i Word.

  Obs!: Du behöver inte checka ut filen.

 3. Klicka på Jämför på fliken Granska i Word.

 4. Klicka på Huvudversion.

  Word öppnas den senaste huvudversionen och jämför versioner i ett separat dokument.

Överst på sidan

Jämföra det aktuella dokumentet med den senaste versionen

Det dokument som du vill jämföra versioner för måste finnas i ett dokumentbibliotek som versionshantering har aktiverats och dokumentet måste en versionshistorik med minst en tidigare version.

Så här jämför du det aktuella dokumentet med den senaste versionen, oavsett om det är en huvudversion eller delversion:

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas i Snabbstart, klicka för att visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på namnet på den fil som du vill öppna. Dokumentet öppnas i Word.

  Obs!: Du behöver inte checka ut filen.

 3. Klicka på Jämför på fliken Granska i Word.

 4. Klicka på Senaste version.

  Word öppnas den senaste versionen och jämför versioner i ett separat dokument.

Överst på sidan

Jämföra det aktuella dokumentet med valfri föregående version

Det dokument som du vill jämföra versioner för måste finnas i ett dokumentbibliotek som versionshantering har aktiverats och dokumentet måste en versionshistorik med minst en tidigare version.

Så här jämför du det aktuella dokumentet med en viss version:

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas i Snabbstart, klicka för att visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på namnet på den fil som du vill öppna. Dokumentet öppnas i Word.

  Obs!: Du behöver inte checka ut filen.

 3. Klicka på Jämför på fliken Granska i Word.

 4. Klicka på Specifik version.

 5. Klicka i dialogrutan Versioner sparade på den version som du vill jämföra med det aktuella dokumentet och klicka på Jämför.

  Word öppnas den valda versionen och jämför versioner i ett separat dokument.

Ändra jämförelseinställningar

Klicka på mer om du vill se tillgängliga Jämförelseinställningar i dialogrutan sparas versioner. De här inställningarna avgör vilka element i dokument som jämförs. Inställningarna för jämförelse är markerad som standard. De ändringar som du gör i de här inställningarna kan sedan användas som standardinställningarna i framtida jämförelser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×