Jämföra två versioner av en databas (Database Compare)

Anta att utformningen av din Microsoft Access-databas har ändrats (nya eller ändrade tabeller, frågor, fältegenskaper, formulär eller rapporter) och du vill se en historik över ändringarna. Om du använder Office 2013 Professional Plus, Microsoft Office 2016 Professional eller Office 365 ProPlus finns funktionen Databasjämförelse. Du kan använda Databasjämförelse för att jämföra en version av en Access-databas med en annan. Du ser skillnader, som nya eller ändrade tabeller, frågor, fält, fältegenskaper och så vidare, i en SQL Server Reporting Services-rapport som du kan exportera till Excel eller spara i PDF-format.

Obs!: Du kan inte använda Databasjämförelse med Access-webbprogram.

I den här artikeln

Jämföra två Access-databaser

Skapa säkerhetskopior av databasen

Fick du felmeddelandet ”Det går inte att öppna Access-databasen”?

Fick du felmeddelandet ”Ohanterat undantag”?

Jämföra två Access-databaser

 1. Öppna Databasjämförelse 2013 eller Databasjämförelse 2016. Du ser en enkel dialogruta som innehåller två flikar: Konfigurera och Resultat.

 2. På fliken Konfigurera bredvid rutan Jämföra kan du använda knappen Bläddra Bläddringsknappen för att hitta den databas som du vill använda som ”original” (eller den äldre versionen). När du har hittat den fil du vill ha klickar du på Öppna.
  Rutorna Jämför och Till samt rapportalternativ

 3. Bredvid rutan Med klickar du på knappen Bläddra Bläddringsknappen för att hitta den databas som är ”ändrad” (eller den senaste versionen).

 4. I avsnittet Rapportalternativ väljer du de databasobjekt (tabeller, frågor, makron, moduler, rapporter, formulär eller sidor) som du vill jämföra genom att markera kryssrutorna bredvid dem.

 5. I avsnittet Rapportvärden väljer du Fullständiga eller Sammanfattning för att ange hur detaljerat du vill att resultatet ska vara.

 6. Klicka på Jämför för att göra jämförelsen.

När jämförelsen är klar öppnas en SQL Server Reporting Services-rapport på skärmen. Du kan exportera rapporten till Excel eller spara rapporten i PDF-format.

Överst på sidan

Skapa säkerhetskopior av databasen

Det bästa sättet att hålla reda på designändringar i din skrivbordsdatabas är att spara en eller flera säkerhetskopior. Att säkerhetskopiera din databas är en annan process än att bara spara en kopia.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Under Spara databas som > Avancerat klickar du på Säkerhetskopiera databas.

Säkerhetskopian sparas med ett filnamn där år, månad och datum lagts till. Om du sparar flera säkerhetskopior samma dag läggs ett understreck och ett tal inom parentes till efter datumet. Flera säkerhetskopior av en databas med namnet Lager.accdb från en dag (2012-03-14) kan se ut så här:

 • Lager_2012_03_13.accdb

 • Lager_2012_03_13_(1).accdb

 • Lager_2012_03_13_(2).accdb

I tidigare versioner av Access sparades säkerhetskopian med samma filnamnsmönster som Access 2013 eller Access 2016. Så här hittar du kommandot Säkerhetskopiera databas i tidigare versioner av Access:

 • I Access 2010 klickar du på Arkiv > Spara och publicera > Avancerat > Säkerhetskopiera databas.

 • I Access 2007 klickar du på Office-knappen > Hantera > Säkerhetskopiera databas.

 • I Access 2003 och tidigare versioner klickar du på Arkiv > Säkerhetskopiera databas.

Överst på sidan

Fick du felmeddelandet ”Det går inte att öppna Access-databasen”?

Om felmeddelandet ”Det går inte att öppna Access-databasen” visas är troligen minst ett av skrivbordsdatabaserna skyddad med ett lösenord. Klicka på OK i dialogrutan och ange sedan lösenordet. Annars kan inte jämförelsen köras.

Mer information om hur du lagrar lösenord i Databasjämförelse finns i Hantera lösenord som används för att öppna filer för jämförelse.

Överst på sidan

Fick du felmeddelandet ”Ohanterat undantag”?

Om du får felmeddelandet ”Ohanterat undantag” när du försöker använda Databasjämförelse är troligen vissa nödvändiga komponenter inte installerade på datorn. Även om Databasjämförelse ingår i Office 2013 Professional Plus, Microsoft Office 2016 Professional och Office 365 ProPlus, installeras vissa förutsättningar som är nödvändiga för att Databasjämförelse ska fungera korrekt inte automatiskt. Mer information finns i Felsökning av Databasjämförelse: felmeddelandet ”Ohanterat undantag”.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×