IT-administratörer bör veta om AutoSave

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

”Spara tidigt, spara ofta” är en förbi. Nu är AutoSave, som sparar några sekunders så att användarna inte behöver.

AutoSave är aktiverat när en fil lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint Online. Den sparas automatiskt användarnas ändringar i molnet medan de arbetar. Och om andra personer arbetar med samma fil, AutoSave kan se ändringar i några sekunder. Användare samarbeta i samma dokument samtidigt kommer inte att kunna se varandra i realtid utan AutoSave aktiverat, och i stället fortsätter att se ”uppdateringar tillgängliga” att ändringar har gjorts av andra.

Men AutoSave också gör några ändringar i hur användarna kommer att fungera med Office, så i den här artikeln beskrivs några av de mer svårt scenarierna samt hur du konfigurerar inställningar för AutoSave. Vi rekommenderar att du dina användare kommunicera ändringarna som påverkar hur de fungerar i Office.

Ändra arbetsflöden

AutoSave är användbar i de flesta fall, men det några fall där användarna kan behöva ändra hur de normalt arbetar och vi vill att du ska vara förberedd som hjälper denna. För var och en av scenarierna har vi dispositioner scenariet är, vad kan gå fel och en rekommendation för hur du kan lösa problemet.

 • Starta från en befintlig fil, gör ändringar och att göra en spara en kopia till en ny fil - alla som börjar från en tidigare fil (till exempel senaste kvartalets inkomster rapport), redigerar och gör en spara en kopia om du vill starta den här kvartalets inkomster kan resultera i rapporten på ändras sparas i båda filerna om AutoSave är aktiverat. Vi rekommenderar att alla göra spara en kopia innan du gör några ändringar och har även lagt till en påminnelse i produkten när detta händer. Om en användare gör oavsiktliga ändringar ska de använda funktionen Versionshistorik för att återställa det ursprungliga dokumentet.

 • Göra ”hypotetiska” eller ”vad händer om” ändringar av en fil - alla som öppnar en fil och gör några hypotetiska analys (till exempel prognoser inverkan på marknadsförändringar på budgeten) med strävan att stänga filen utan att spara kommer att ha oavsiktligt sparas alla ändringar i filen medan AutoSave är aktiverat. Vi rekommenderar att du avaktiverar AutoSave samtidigt att göra hypotetiska analys och sedan aktivera funktionen igen när användaren går att spara igen.

 • Instrumentpaneler och visa filer med sorteringar och filter i Excel - alla som sorterar eller filtrerar en instrumentpanel medan AutoSave visas på påverkar vyn för alla andra i filen. Om en fil är tänkt att vara en instrumentpanel eller används av flera personer med sorteringar och filter, bör du ange egenskapen rekommendera på filen via Arkiv > Info > Skydda arbetsbok > alltid öppna skrivskyddad, så att läsare av instrumentpanelen inte sparas deras ändringar såvida inte de uttryckligen väljer du vill redigera filen.

 • Finalized eller publicerats filer - alla som redigerar en den färdiga, publicerade fil med AutoSave av misstag på Spara sina ändringar till filen. När en fil har avslutats, rekommenderar vi att rekommendera egenskapen eller markera som slutgiltigt egenskap på filen så att oavsiktliga ändringar från läsare och läsare av filen inte sparas.

Konfigurera inställningar för AutoSave i Office

AutoSave kan konfigureras på följande sätt:

 • Ägaren av en fil kan konfigurera den för att alltid öppna skrivskyddad för att förhindra oavsiktliga ändringar. Kan du göra det genom att ställa in filen ska öppnas i rekommendera (Arkiv > Info > Skydda dokument / arbetsbok / Presentation > alltid ska öppnas i skrivskyddat läge) eller genom att dela filen utan att andra ska kunna redigera (Arkiv > Dela > personer med länken Redigera > Avmarkera rutan ”Tillåt redigering”).

  Menyn skydda Presentation med alltid öppna skrivskyddad markerad
 • En användare kan inaktivera AutoSave för en fil som är öppen genom att klicka på knappen AutoSave. Detta inaktiverar AutoSave för det aktuella dokumentet för den användaren. Nästa gång samma användare öppnar dokumentet, stängs AutoSave. Om de öppnar ett annat dokument påverkas inte AutoSave genom att de har valt i det andra dokumentet.

  Namnlisten i Excel visar växlingsknappen Spara automatiskt
 • En användare kan ange AutoSave att vara inaktiverat som standard för alla filer som öppnas i det specifika programmet (Word, Excel eller PowerPoint) på enheten.

  Dialogrutan Arkiv > Alternativ > Spara visar kryssrutan som aktiverar eller inaktiverar Spara automatiskt

  Obs!: Användaren kan fortfarande ange AutoSave vara i för enskilda filer med hjälp av AutoSave växlingsknappen som beskrivs ovan.

 • Admin, du kan ange AutoSave att vara inaktiverat som standard för alla filer som öppnas i den specifika program (Word, Excel, PowerPoint) via Grupprincip.

Obs!: Användaren kan fortfarande skapa AutoSave vara på som standard i programmet eller för enskilda filer med hjälp av inställningarna som beskrivs ovan.

Grupprincipinställningar för AutoSave

Om du använder Grupprincip i din organisation kan använda du en principinställning så här inaktiverar AutoSave som standard. Det finns olika inställningar för Word, Excel och PowerPoint.

Principinställningen för Word heter ”stänga av AutoSave som standard i Word” och finns under ”Microsoft Office 2016\AutoSave” princip sökvägen.

Om du vill använda dessa principinställningar, kontrollera att du har hämtat senaste administrativa mallfiler (ADMX/ADML) från Microsoft Download Center.

Observera att grupprinciperna inte automatiskt sparade filer tas bort i framtida versioner och kommer inte längre stöds. Använd principinställningar ovan stänga av AutoSave som standard i stället.

Se även

Vad är Spara automatiskt?

Förhindra ändringar i en slutgiltig version av en fil

Visa tidigare versioner av Office-filer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×