Introduktion till Word Starter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Word Starter 2010. är ett ordbehandlingsprogram utformat för vanliga uppgifter som att skriva brev, uppdatera din meritförteckning och skapa nyhetsbrev. Word Starter är en del av Microsoft Office Starter 2010 och levereras förinstallerat på din dator.

Word Starter 2010 påminner mycket om att Microsoft Word 2010 i utseende, men det går inte avancerade funktioner i den fullständiga versionen av Word. Om du hittar du vill ha fler funktioner kan uppgradera du till Word 2010 direkt från Word Starter 2010. Klicka på Köp på fliken Start i menyfliksområdet.

Vad vill du göra?

Öppna Word Starter och ta en titt

Skapa ett nytt dokument

Spara ett dokument

Skriva och formatera text

Justera sidmarginaler

Infoga en bild eller ClipArt

Infoga en tabell

Kontrollera stavning

Skriv ut

Dela via e-post eller webb

Öppna Word Starter och ta en titt

Öppna Word Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klicka på knappen Starta Knappen Start . Om Word Starter inte ingår i listan över program som du ser, klicka på Alla program och klicka sedan på Microsoft Office Starter.

 2. Klicka på Microsoft Word Starter 2010.

  Startskärmen för Word Starter visas och sedan ett tomt dokument.

Word Starter

1. Om du klickar på fliken Arkiv öppnas Backstage-vyn av ditt dokument. Där kan du öppna och spara filer, visa information om det aktuella dokumentet och utföra andra uppgifter som inte har att göra med själva innehållet i dokumentet, till exempel skriva ut det eller skicka en kopia av det per e-post.

2. Varje flik i menyfliksområdet visar kommandon grupperade efter aktivitet. Du kommer förmodligen för det mesta att använda fliken Start när du skriver in och formaterar text. Använd fliken Infoga om du behöver lägga till tabeller, ClipArt, bilder eller annan grafik i dokumentet. Använd fliken Sidlayout när du behöver ändra marginaler och layout, särskilt vid utskrift. Använd fliken Utskick för att utforma kuvert och etiketter och för att sammanställa massutskick (koppla dokument).

3. Rutan längs ena sidan i fönstret för Word Starter innehåller länkar till hjälpavsnitt och genvägar till mallar och ClipArt så att du enklare ska kunna skapa ett professionellt utformat dokument. I denna ruta visas även reklam och en länk där du kan köpa den fullständiga versionen av Office.

Skapa ett nytt dokument

När du skapar ett dokument i Microsoft Word Starter 2010. kan du börja från början eller så kan du utgå från en mall där en del av arbetet redan är gjort åt dig.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

  Ny

 2. Om du vill börja med ett tomt ark dubbelklickar du på Tomt dokument.

  Tomt dokument

  Om du vill komma igång snabbt med en viss typ av dokument väljer du en av de mallar som är tillgängliga i Office.com.

  Mallar

 3. Word Starter öppnar det tomma dokumentet eller mallen och du kan börja lägga till ditt innehåll.

Spara ett dokument

När du avbryter eller avslutar arbetet måste du spara dokumentet, annars förlorar du ditt arbete. När du sparar dokumentet sparas det som en fil på datorn som du kan öppna senare och ändra eller skriva ut.

 1. Klicka på Spara Knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  (Kortkommando: Tryck på CTRL+S.)

  Om det här dokumentet redan har sparats som en fil sparas alla ändringar du gör direkt i dokumentet och du kan fortsätta att arbeta.

 2. Om det här är ett nytt dokument som du inte har sparat ännu anger du ett namn på dokumentet.

 3. Klicka på Spara.

Skriva och formatera text

Oavsett om du börjar med ditt dokument med en tom sida eller baserat på en mall lägger du själv till innehållet genom att skriva text och formatera den. Du kan tillämpa formatering på hela stycken eller på vissa ord eller fraser, för att framhäva dem.

 1. Skriv in din text.

  Placeringen av texten och vilket teckensnitt som visas beror på inställningarna i den mall som du använder. Även ett tomt dokument har inställningar för hur texten kommer att se ut.

  Som standard visar Word Starter text i ett tomt dokument med teckensnittet Calibri och storleken 11 punkter. Alla stycken är vänsterjusterade och ett mellanrum visas mellan olika stycken.

 2. Du kan göra dokumentet lättare att läsa genom att lägga rubriker som visar när du byter till ett nytt ämne.

  Skriv rubriken och tryck RETUR.

 3. Klicka någonstans i den rubrik som du just skrev och i gruppen Stilar på fliken Start pekar du på (men klickar inte på) Rubrik 1.

 4. Word Starter visar en förhandsgranskning av hur din rubrik skulle se ut om du klickade på Rubrik 1.

  Rubrikformat

 5. Klicka på pilen Fler vid formatmallslistan och peka på olika stilar.

  Fler format

  Observera att stilar som kallas Rubrik, Titel, Undertitel, Citat, Starkt citat och Liststycke påverkar hela stycket medan andra stilar endast påverkar det ord där markören är placerad.

  Stilar är fördefinierade format som är avsedda att tillsammans ge dokumentet ett snyggt utseende.

 6. Klicka för att tillämpa önskad stil.

Utöver att använda formatering med hjälp av dessa stilar kan du markera den text som du vill formatera och sedan välja ett kommando från gruppen Teckensnitt på fliken Start.

Gruppen Teckensnitt

Det finns många alternativ här:

 • Fet

 • Kursiv

 • Understruken

 • Genomstruken

 • Nedsänkt

 • Upphöjd

 • Färg

 • Storlek

Justera sidmarginaler

Genom att justera sidmarginaler på sidan får du mer eller mindre tomt utrymme mellan innehållet i dina dokument och kanterna på pappersarket. Som standard anger Word Starter alla marginaler till 25 mm. Med snävare marginaler får du plats med mer innehåll på sidan än med bredare marginaler, men breda marginaler gör dokumentet lättare att läsa.

Du bestämmer om du vill använda standardmarginalinställningarna eller om någon annan inställning kommer att vara bättre för ditt dokument.

 1. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayout.

  Marginaler

 2. Klicka på en av förinställningarna eller om du vill skapa din egen konfiguration klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan måtten i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

  Meddelanden: 

  • Du kan välja att visa sidan liggande i stället för stående \endash till exempel om ditt dokument innehåller en stor tabell. Om du vill använda en liggande layout klickar du på Orientering och sedan på Liggande på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

   Orientering

  • Som standard använder den engelska versionen av Word Starter tum för att ange mått som till exempel sidmarginaler. Om du hellre använder metriska enheter eller typsättningsenheter klickar du på fliken Arkiv, klickar på Alternativ, klickar på Avancerat och väljer sedan önskad enhet under Visa i rutan Visa mått i enheten.

Infoga en bild eller ClipArt

Du kan enkelt infoga en bild som är lagrad på din dator i dokumentet. Dessutom tillhandahåller Office.com en tjänst som gör att du kan infoga professionellt utformad ClipArt och foton i dina dokument.

Infoga en bild som sparats på datorn

 1. Klicka på den plats där du vill infoga bilden i dokumentet.

 2. Gå till gruppen Infoga och klicka på Bild i gruppen Illustrationer.

  Infoga bild

 3. Leta upp bilden som du vill infoga. Du kanske exempelvis har en bildfil som finns i mappen Dokument.

 4. Dubbelklicka på bilden som du vill infoga.

Infoga ClipArt

 1. Klicka på den plats där du vill ClipArt-bilden i dokumentet.

 2. På fliken Infoga går du till gruppen Illustrationer och klickar på ClipArt.

  Infoga ClipArt

 3. Skriv ett ord eller en fras som beskriver det ClipArt-objekt som du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt i textrutan Sök efter.

 4. Klicka på OK i resultatlistan klickar du sedan på önskad ClipArt-bild för att infoga den i dokumentet.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Tips!     Om du vill ändra storlek på en bild markerar du bilden som du har infogat i dokumentet. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du i storlekshandtaget bort från eller i riktning mot mitten.

Infoga en tabell

Med tabeller kan du ordna innehållet i rader och kolumner. Det är ett praktiskt sätt att presentera information som är indelad i grupper, som till exempel skjortstorlekarna för ditt fotbollslag, priser och annan information för objekt på en inköpslista eller telefonnummer och e-postadresser i en lista över kontakter.

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tabell.

 2. På fliken Infoga i gruppen Tabeller klickar du på Tabell och drar sedan för att välja det antal rader och kolumner du vill använda.

  Infoga tabell

 3. Skriv din text i tabellen. Om du behöver fler rader trycker du på TABB när du kommer till slutet av den befintliga tabellen.

Du kan ge tabellen ett snyggt utseende med hjälp av ett galleri av fördefinierade tabellformatmallar.

 1. Klicka någonstans i tabellen och på fliken Tabellverktyg väljer du fliken Design och pekar (utan att klicka) på de olika tabellformaten i galleriet.

  Word Starter visar hur tabellen kommer att se ut om du klickar på någon av tabellformaten.

  Tabellformat

 2. Om du vill inaktivera rubrikradsformatering avmarkerar du kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ. Experimentera med att inaktivera de andra alternativen. När du hittar det tabellformat som du vill använda klickar du på det.

Kontrollera stavning

Kontroll av stavningen i dokumentet är ett snabbt och enkelt sätt att rädda dig från pinsamma skrivfel i dokumentet.

Medan du skriver markerar Word Starter stavfel med en röd våglinje. Du kan rätta till dessa ord genom att högerklicka på dem och sedan klicka på det rättstavade ordet (eller klicka på Ignorera om du vill att Word Starter ska hoppa över det ordet, eller klicka på Lägg till i ordlista om det är en stavning som du vill markera som korrekt).

Word Starter markerar grammatiska fel med en grön våglinje. Korrigera dessa på samma sätt som du korrigerar stavfel (klicka på den korrigering som Word Starter föreslår eller klicka på Ignorera en gång).

Word Starter markerar kontextuella stavfel med en blå våglinje. Dessa är ord som är rättstavade, men som sannolikt inte är det ord du avsåg att skriva. Ett exempel på engelska är att du kanske skriver "Let me no." och ordet "no" är rättstavat, men det ord som du egentligen menade är "know". Högerklicka på ordet och klicka på rätt stavning (eller klicka på Ignorera om du vill hoppa över det).

Sammanhangsbaserad stavningskontroll

Om du vill kontrollera stavningen i hela dokumentet klickar du på Stavning på fliken Start.

(Kortkommando: Tryck på F7.)

Utskrift

Innan du skriver ut ett dokument är det en god idé att förhandsgranska det för att verifiera att det ser ut som du vill. När du förhandsgranskar ett dokument i Word Starter öppnas det i Microsoft Office Backstage-vyn. I den här vyn kan du ändra vissa alternativ för utskriftsformat innan du skriver ut.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando. Du kan också trycka på CTRL + P.

  Obs!: Förhandsgranskningsfönstret visas alltid i svartvitt även om ditt kalkylblad innehåller färg, såvida du inte har konfigurerat datorn för utskrift på en färgskrivare.

 2. Om du vill förhandsgranska nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida respektive Föregående sida längst ned i förhandsgranskningsfönstret.

 3. Klicka på Skriv ut.

  Bild av knapp

Dela med hjälp av e-post eller webben

Ibland kommer du att vilja dela ett dokument med andra. Om du delar dokumentet med någon som också har Word installerat kan du skicka ditt dokument som en bilaga i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna dokumentet i Word och arbeta med det.

Obs!     Om du vill använda kommandon för att skicka e-postbilagor behöver du ha ett e-postprogram installerat på datorn, till exempel Windows Mail.

Om avsikten är att mottagaren ska kunna visa dokumentet snarare än redigera det kan du skicka en ögonblicksbild av dokumentet som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Skicka per e-post

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka dokumentet som en Word-fil klickar du på Skicka som bifogad fil.

  • Om du vill skicka dokumentet som en ögonblicksbild klickar du på Skicka som PDF eller Skicka som XPS.

 4. Ditt e-postprogram öppnar ett e-postmeddelande åt dig, med den angivna typen av fil bifogad. Skriv ditt meddelande och skicka det.

Ett alternativ till att skicka dokumentet är att lagra det i Windows Live OneDrive. På så vis har du en enda kopia av dokumentet som är tillgänglig för andra. Du kan skicka en länk till dokumentet till andra personer där de kan titta på det och även redigera det i webbläsaren (om du ger dem behörighet).

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara på webben.

 3. Klicka på Logga in, ange ditt Windows Live ID och lösenordet och klicka sedan på OK.

  Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live ID. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig för ett nytt konto för att skapa ett nytt Windows Live ID.

 4. Välj en mapp i OneDrive och klicka på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka på Spara.

  Dokumentet sparas nu på OneDrive. I OneDrive kan du ge personer behörighet att visa och redigera innehållet i dina mappar. När du vill dela ett dokument skickar du en länk till det via e-post.

Mer information om hur du lagrar dina dokument i OneDrive finns i Spara ett dokument till OneDrive från Office 2010

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×