Introduktion till webbplatsnavigering

I det här avsnittet beskrivs navigeringselementen i Windows SharePoint Services 3.0. Det finns två typer av navigeringselement: element som administratörer och webbplatsadministratörer kan anpassa och element som inte är anpassningsbara.

Anpassningsbara navigeringselement

De båda navigeringselement som webbplatsägare kan anpassa är Snabbstart och det översta länkfältet.

På de flesta användarsidor visas Snabbstart     vid kanten direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll. Med Snabbstart kan du enligt en logisk struktur visa avsnittsrubriker och länkar till olika områden på webbplatsen. Varken Snabbstart eller länken Visa allt webbplatsinnehåll visas på sidor för webbplatsadministration, till exempel sidan Webbplatsinställningar och sidor där webbplatsadministratörer skapar och redigerar listor, bibliotek, arbetsytor och webbsidor. Mer information om hur du visar och döljer Snabbstart finns i Anpassa webbplatsnavigering.

En webbplatsägare som skapar en ny webbplats kan ange om webbplatsens namn ska visas i Snabbstart på den överordnade webbplatsen. Om Nej väljs för det aktuella alternativet när webbplatsen skapas kan webbplatsägaren lägga till webbplatsen vid ett senare tillfälle med hjälp av sidan Webbplatsinställningar. Administratörer kan anpassa Snabbstart genom att:

 • Lägga till en ny länk på en webbplats som ingår i webbplatssamlingen eller som är en extern webbplats.

 • Ta bort en länk.

 • Ändra en befintlig länks namn och URL.

 • Ändra ordningen på länkar i en rubrik.

 • Ändra namn och URL:er för rubriker, ta bort rubriker och skapa nya rubriker.

 • Ändra ordningen på avsnitt (det vill säga rubriker och tillhörande länkar) i Snabbstart.

Obs!: Du visar och anpassar Snabbstart för varje webbplats. De inställningar som du väljer för Snabbstart på den överordnade webbplatsen används inte automatiskt på underwebbplatserna.

Tips: Alla listor och bibliotek för webbplatsen visas inte alltid i Snabbstart-fältet, eftersom det är anpassningsbart. Om du vill säkerställa att en viss webbplats samliga listor och bibliotek visas använder du länken Visa allt webbplatsinnehåll, som beskrivs i följande avsnitt.

Översta länkfältet    Det här navigeringselementet visas som en eller flera hyperlänkade flikar längst upp på alla sidor i en webbplats. Webbplatsägaren kan välja att den överordnade webbplatsens länkfält ska visas på underwebbplatserna eller att underwebbplatserna ska ha unika länkfält.

Ej anpassningsbara navigeringselement

Visa allt webbplatsinnehåll    Det här navigeringselementet visas som en länk på sidornas kant (utom på webbplatsernas administrationssidor, till exempel sidan Webbplatsinställningar), ovanför Snabbstart. Det går inte att anpassa eller inaktivera den här länken i användargränssnittet. Genom att klicka på länken kan användarna öppna sidan Allt webbplatsinnehåll. Där visas länkar till webbplatsens listor, bibliotek, diskussionstavlor, webbplatser, arbetsytor, undersökningar och till Papperskorgen.

Bara underwebbplatser som är direkt underordnade en viss webbplats visas på sidan Allt webbplatsinnehåll. Anta att en webbplatshierarki består av en överordnad webbplats och tre direkt underordnade webbplatser, som i sin tur har underordnade webbplatser. På sidan Allt webbplatsinnehåll för en sådan hierarki visas bara de tre direkt underordnade webbplatserna. Om du vill visa hela hierarkin kan du använda trädvyn.

Trädvy    De flesta Windows-användare känner till det här navigeringselementet, eftersom det har stora likheter med trädvyn i Utforskaren. Så här visas en hierarkis objekt i trädvyn:

 • Underwebbplatser (om det finns)

 • Bibliotek

 • Listor

 • Diskussioner

 • Undersökningar

  I trädet kan du expandera de grenar som innehåller andra objekt, så att dessa objekt visas. Om hierarkin har en webbplats med en underwebbplats, som i sin tur har en underwebbplats, kan du i trädvyn expandera den första underwebbplatsen och visa dess underwebbplats. Du kan navigera ned till mappnivå i trädvyn.

  Trädvyn kan inte anpassas (förutom om du använder ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer 2007) och visas inte som standard. Om du väljer att visa trädvyn visas den direkt under Snabbstart, ovanför Papperskorgen.

Dynamiskt navigeringsfält    I det här navigeringsfältet visas en uppsättning hyperlänkar som kan användas för snabb navigering uppåt i hierarkin av webbplatser i en samling. När du navigerar nedåt i webbplatshierarkin visas det dynamiska navigeringsfältet på den sida som du navigerar till. Det dynamiska navigeringsfältet visas inte på webbplatsens startsida.

Om du till exempel navigerar till listan Uppgifter, öppnar mappen Uppgiftsmapp 1 och sedan klickar på objektet Uppgift 1, visas följande i det dynamiska navigeringsfältet: Webbplatsnamn > Uppgifter > Uppgiftsmapp 1 > Uppgift 1. Det dynamiska navigeringsfältet är utformat för enkel navigering uppåt i hierarkin, så Uppgift 1 visas inte som en hyperlänk eftersom det är där du befinner dig. Alla andra namn motsvaras dock av hyperlänkar i det dynamiska länkfältet. Genom att klicka på någon av hyperlänkarna kan du besöka den delen av webbplatsen.

Globalt dynamiskt navigeringsfält     Det här navigeringselementet innehåller hyperlänkar som används för navigering till andra webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen. Det globala dynamiska navigeringsfältet visas alltid i längst uppe i hörnet på sidan, ovanför namnet på webbplatsen. Den första länken i det globala dynamiska navigeringsfältet är en länk till webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen. De andra länkarna leder till webbplatser som har unika navigeringsfält och som finns på en nivå ovanför den aktuella nivån i hierarkin. Länkar till webbplatser som ärver den överordnade webbplatsens översta länkfält visas inte i det globala dynamiska navigeringsfältet.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×