Introduktion till webbplatsnavigering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet introduceras navigering webbplatselement som ingår i Windows SharePoint Services 3.0. Det finns två typer av navigeringselement: de som kan anpassas av ägare av webbplatssamlingar och administratörer och de filer som inte kan anpassas.

Anpassningsbara navigeringselement

De två navigeringselement som kan anpassas av webbplatsägare är Snabbstart och det övre länkfältet.

Snabbstart    Fältet Snabbstart visas på sidan av de flesta användare pekar sidor direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll . Du kan använda Snabbstart för att visa avsnittsrubriker och länkar till olika områden i din webbplats på ett logiskt sätt. Varken Snabbstart eller länken Visa allt webbplatsinnehåll visas på sidorna för Webbplatsadministration, till exempel sidan Webbplatsinställningar och sidor där webbplatsadministratörer skapa och redigera listor, bibliotek, arbetsytor och webbsidor. Mer information om hur du vill visa eller dölja Snabbstart finns i anpassa navigeringen.

När en ny webbplats skapas, kan webbplatsägaren välja om du vill visa en lista över webbplatsens namn i Snabbstart på den överordnade webbplatsen. Om webbplatsägaren Ingen väljer för det här alternativet när webbplatsen skapas, ägaren av den överordnade webbplatsen kan lägga till webbplatsen vid ett senare tillfälle med hjälp av sidan Webbplatsinställningar. Administratörer kan anpassa Snabbstart på följande sätt:

 • Lägga till en ny länk till en webbplats antingen i webbplatssamlingen eller externa för webbplatssamlingen.

 • Ta bort en länk.

 • Ändra namn och URL-Adressen för en befintlig länk.

 • Ändra ordningen på länkar i en rubrik.

 • Ändra namn och URL-adresserna till rubriker, ta bort rubriker och skapa nya rubriker.

 • Ändra ordningen på avsnitt (det vill säga rubrikerna och deras associerade länkar) i Snabbstart.

Obs!: Visa och anpassa Snabbstart på grundval av webbplats. Underwebbplatser ärver inte de inställningar som du väljer för Snabbstart underordnat den överordande webbplatsen.

Tips: Eftersom Snabbstart är anpassningsbart, visas alla listor och bibliotek för webbplatsen alltid inte i Snabbstart. Använd länken Visa allt webbplatsinnehåll , som beskrivs i följande avsnitt för att säkerställa att alla listor och bibliotek för en viss webbplats kan visas.

Övre länkfältet    Den här navigeringselement visas som en eller flera hyperlänkade flikar högst upp på alla sidor på en webbplats. Webbplatsägare kan du visa det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen eller visa en unik övre länkfältet för deras underwebbplats.

Noncustomizable navigeringselement

Visa allt webbplatsinnehåll    Den här navigeringselement visas som en länk på sidan sidor (förutom administration webbplatssidor, till exempel sidan Webbplatsinställningar), omedelbart ovanför Snabbstart. Du kan inte anpassa eller inaktivera den här länken i användargränssnittet. Användarna kan klicka på länken för att gå till sidan allt webbplatsinnehåll, som innehåller länkar till alla listor, bibliotek, diskussionstavlor, webbplatser och arbetsytor, undersökningar och Papperskorgen för webbplatsen.

Underwebbplatser som är direkt underordnade den överordnade webbplatsen visas på sidan allt webbplatsinnehåll. I en hierarki där den överordnade webbplatsen har tre underwebbplatser och var och en av dessa underwebbplatser innehåller fler underwebbplatser, visas sidan allt webbplatsinnehåll endast de tre underwebbplatser en nivån under överordnat. Om du vill visa hela webbplatshierarkin kan du använda trädvyn.

Trädvy    Eftersom den här navigeringselement liknar trädvyn i Utforskaren, är en van navigeringselement för de flesta Windows-användare. Objekt som visas i trädvyn ska visas i en hierarkisk vy på följande sätt:

 • Underwebbplatser (om den finns)

 • Bibliotek

 • Listor

 • Diskussioner

 • Undersökningar

  Förgreningar i trädet som innehåller andra objekt kan utökas för att visa dessa objekt. Om din webbplatshierarkin är sådan att den webbplats som du visar har en underwebbplats som innehåller en annan underwebbplats, kan du expandera den första underwebbplatsen i trädvyn och gå sedan till dess underwebbplats. Du kan navigera nedåt trädvyn till mappnivå.

  Trädvyn kan inte anpassas (förutom utforma program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007 med hjälp av en webbplats) och visas inte som standard. Om du väljer att visa trädvyn visas direkt under nivån ovanför Papperskorgen.

Navigering med innehåll    Den här navigeringselement tillhandahåller en uppsättning hyperlänkar som gör att användarna att snabbt navigera in hierarkin för webbplatser eller dokument i en webbplatssamling. När du navigerar ned webbplatshierarkin visas navigering med innehåll på sidan som du har navigera. Navigering med innehåll visas inte när du befinner dig på startsidan för en webbplats.

Till exempel om du navigera till listan uppgifter på din webbplats, öppna en mapp med namnet aktivitet mapp 1 och klicka sedan på ett objekt som heter aktivitet 1 innehåll sökväg navigering visas följande: webbplatsnamnet > aktiviteter > aktivitet mapp 1 > aktivitet 1. Eftersom navigering är utformad för att hjälpa dig att snabbt navigera uppåt i hierarkin, är ”uppgift 1” inte en hyperlänk eftersom du redan visar objektet, men alla andra namn i den synliga sökvägen är hyperlänkade. Du kan klicka på någon av länkarna i sökväg navigering att gå till en del av webbplatsen.

Global navigering    Den här navigeringselement finns hyperlänkar som du kan använda för att länka till olika platser i webbplatssamlingen. Global navigering visas alltid och den visas i det övre hörnet på sidan ovanför namnet på din webbplats. Den första länken i global navigering är en länk till den översta nivån i webbplatssamlingen. Länken första följt av länkar till webbplatser som har unika navigering med ovanför punkten i webbplatshierarkin som för närvarande visas. Länkar till webbplatser som ärver sina övre länkfältet från sina överordnade visas inte i global navigering.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×