Introduktion till webbläsarkompatibla formulärmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath kan du välja att skapa en formulärmall som kan öppnas och fyllas i antingen i InfoPath eller i en webbläsare, en så kallad webbläsarkompatibel formulärmall. När du har designat mallen publicerar du den med hjälp av Publiceringsguiden på en server som kör InfoPath Forms Services. Webbläsarkompatibla formulärmallar måste dessutom aktiveras för användning i webbläsare. I vissa fall kan du själv aktivera formulärmallen när du publicerar den, i andra fall, exempelvis när mallen innehåller förvaltad kod, måste en servergruppsadministratör göra det.

Artikelinnehåll

Vad är InfoPath Forms Services?

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Kompatibilitetsalternativ

InfoPath-specifika vyer

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Distributionsalternativ

Vad är InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services är en serverteknik som gör det möjligt för dig att designa webbläsarbaserat formulär i InfoPath och distribuera formulären på interna och externa webbplatser. Användare behöver inte ha InfoPath installerat på datorn för att fylla i ett formulär eller de krävs för att hämta något extra från webben. Allt de behöver är en webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. Om användarna har InfoPath installerat på sina datorer, kan de visa och fylla i formulär i InfoPath snarare än en webbläsare.

InfoPath Forms Services teknik som används i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL och även, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Överst på sidan

Översikt över webbläsarkompatibilitet

Alla formulärmallar är kompatibla med InfoPath – det vill säga användarna kan öppna och redigera formulären i InfoPath, förutsatt att de har InfoPath installerat på sina datorer.

Om du har tillgång till en server som kör InfoPath Forms Services, kan du designa en enskild formulärmall för två typer av användare – de som har InfoPath installerat och de som inte har det. De senare fyller i formulären i en webbläsare i stället för i InfoPath.

Användare som har installerat InfoPath kan öppna formuläret i InfoPath och får då tillgång till alla ifyllningsfunktioner där.

När du designar av webbläsarkompatibel formulärmall anger du en kompatibilitetsinställning, antingen direkt när du först skapar mallen, eller senare medan du designar den. När du är klar kan du testa, publicera och webbläsaraktivera mallen så att användarna kan fylla i den i en webbläsare.

Överst på sidan

Kompatibilitetsalternativ

Du kan designa en webbläsarkompatibel formulärmall som kan köras i en webbläsare, i InfoPath och till och med på en mobil enhet. Det kortar utvecklingstiden, minskar kostnaden och ökar effektiviteten eftersom du med ett enda formulär kan nå olika typer av användare.

Om du vill designa en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner i dialogrutan Skapa en formulärmall som visas varje gång du skapar en ny formulärmall. Därmed har du angett att formulärmallen ska kunna användas i en webbläsare och att du tänker publicera mallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Inställning av kompatibilitet i dialogrutan Designa en formulärmall

När du markerar den här kryssrutan kommer kontroller och funktioner som inte fungerar i en webbläsarkompatibel formulärmall att döljas eller inaktiveras så att du inte råkar använda dem i designen. På bilden nedan anger texten i den gula rutan att kontroller som inte stöds inte heller visas i åtgärdsfönstret Kontroller.

Meddelande om dolda kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller

Om du snabbt vill kontrollera de aktuella kompatibilitetsinställningarna för formulärmallen tittar du på texten som visas längst ned i InfoPath-fönstrets högra hörn.

Aktuella kompatibilitetsinställningar för formulärmallen visas i statusfältet

Om du klickar på den här texten öppnas åtgärdsfönstret Kontrollera layout där du kan ändra formulärmallens inställningar. Om du exempelvis börjar designa en formulärmall och sedan bestämmer dig för att den ska vara webbläsarkompatibel ändrar du kompatibilitetsinställningen för mallen genom att klicka på länken Ändra kompatibilitetsinställningar i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Klicka också på den här länken om du vill omvandla en webbläsarkompatibel formulärmall till en InfoPath-specifik formulärmall.

Överst på sidan

InfoPath-specifika vyer

Om många av dina användare ska ha InfoPath installerat på sina datorer, kanske du vill använda hela utbudet av funktioner som är tillgängliga i InfoPath, inklusive vissa som inte är tillgängliga i en webbläsare. I det här fallet kan du skapa två vyer av din webbläsarkompatibel formulärmall. En vy blir för användare som öppnar en formulärmall i en webbläsare. Den andra vyn kommer att användas uteslutande av användare som har InfoPath installerat på sina datorer.

Den här InfoPath-specifik vy visas inte i en webbläsare. Därför kan du använda InfoPath-funktioner i den aktuella vyn som du kan inte annars använder, till exempel användarroller eller översikt/detaljer kontroller.

Tips: Du kan också skapa en särskild vy för visning på en liten skärm och använda kod som gör att vyn visas automatiskt när en användare öppnar formuläret på en mobil enhet.

Överst på sidan

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Om du designar en formulärmall och bestämmer dig för att ändra kompatibilitetsinställningen så att mallen blir webbläsarkompatibel kan det hända att det uppstår problem med kompatibiliteten om mallen innehåller funktioner som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar. Det snabbaste sättet att upptäcka sådana problem är att använda åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Del av åtgärdsfönstret Kontrollera layout

1. Texten högst upp i åtgärdsfönstret anger att formulärmallen är kompatibel med både InfoPath och en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill ändra den här inställningen klickar du på länken Ändra kompatibilitetsinställningar.

2. Ett fel visas i åtgärdsfönstret om formulärmallen innehåller kontroller som inte stöds. Om du vill publicera formulärmallen måste du ta bort de här kontrollerna eller konvertera dem till kontroller som är webbläsarkompatibla.

Om du markerar kryssrutan Bekräfta på server i åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan du visa fel och meddelanden som skapas av en server som kör InfoPath Forms Services, utöver de fel och meddelanden som InfoPath identifierar. Du kan exempelvis ta emot meddelanden om funktioner i formulärmallen som kan påverka formulärets funktion negativt i webbläsaren. Verifieringsfunktionen är användbar eftersom du kan granska potentiella problem medan du designar formulärmallen i stället för att göra det efter att du har publicerat den på servern.

Obs!: Det går att publicera en formulärmall som innehåller kompatibilitetsfel, men om du gör det kan formulärmallen inte aktiveras i en webbläsare vare sig av dig eller av servergruppsadministratören.

Överst på sidan

Distributionsalternativ

Webbläsaraktiverade formulärmallar måste ligga på en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill distribuera en webbläsaraktiverad formulärmall måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall med hjälp av Publiceringsguiden i InfoPath och aktivera den för användning på Internet.

När du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall måste du markera alternativet På en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services på den första skärmen i Publiceringsguiden.

Del av Publiceringsguiden

Det finns två distribueringssätt för formulärmallar som finns på en InfoPath Forms Services-server: ett för användarformulärmallar och ett för administratörsgodkända formulärmallar. I följande avsnitt beskrivs de två distributionsalternativen i detalj.

Användarformulärmallar

Den här typen av formulärmallar kan aktiveras för användning på Internet av formulärutformaren.

Användarformulärmallar kan inte innehålla skript eller förvaltad kod, kräver Fullständigt förtroende eller använder en dataanslutning som administreras av en administratör. Dessutom kan användarformulärmallar inte designas för användning på mobila webbläsare.

Användarformulärmallar körs med säkerhetsnivån Domän, vilket betyder att formulärmallen är betrodd av datorer i samma domän som servern och att dataanslutningarna i formulärmallen endast har tillgång till data i samma domän.

Du kan publicera användarformulärmallar i ett bibliotek eller som en innehållstyp på en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill publicera formulärmallen i ett bibliotek måste du ha behörighet att skapa bibliotek och listor på webbplatsen. Om du vill publicera formulärmallen som en webbplatsinnehållstyp måste du ha behörighet att administrera webbplatsen.

Den här distributionstypen passar bäst för formulärmallar som inte innehåller förvaltad kod och som har ett begränsat distributionsområde, exempelvis formulärmallar som ska användas av anställda på en enskild avdelning.

Obs!: Om du vill distribuera en formulärmall men inte har behörighet att göra det visas en text i Publiceringsguiden om att du måste kontakta en servergruppsadministratör. Innan du ber honom eller henne om att distribuera formulärmallen måste du själv publicera den på en plats där administratören kan komma åt den. Anta att du just har designat en formulärmall där kunder kan administrera sina försäkringsbrev online. Eftersom formulärmallen innehåller dataanslutningar som administreras av en servergruppsadministratör kan du inte publicera formuläret direkt på den server som kör InfoPath Forms Services. I stället publicerar du formulärmallen på en plats i nätverket som administratören anger och där mallens kompatibilitet med företagets designstandarder kan kontrolleras. Slutligen meddelar du administratören om att formulärmallen är klar för granskning.

Administratörsgodkända formulärmallar

Det är endast servergruppsadministratören som kan aktivera den här typen av formulärmallar för användning på Internet.

Administratörsgodkända formulärmallar kan innehålla skript och förvaltad kod, kräver Fullständigt förtroende eller använder en dataanslutning som hanteras av en administratör. Dessutom kan de designas för användning på mobila webbläsare.

Administratörsgodkända formulärmallar kan köras på säkerhetsnivåerna Fullständigt och Domän.

Formulärmallen verifieras och överförs vanligtvis av en servergruppsadministratör och aktiveras sedan i ett formulärmallsbibliotek i en eller flera webbplatssamlingar. Aktiveringen är en process som används för att aktivera och stänga av funktioner i en webbplatssamling eller för att göra administratörsgodkända formulärmallar tillgängliga för användning. En servergruppsadministratör måste verifiera och överföra en administratörsgodkänd formulärmall men administratören för en webbplatssamling kan aktivera formulärmallen efter att den har överförts.

Den här distributionsmetoden passar bäst för formulärmallar med ett brett distributionsområde som exempelvis ska användas av anställda på många olika avdelningar i ett företag.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×