Introduktion till webbdelen för diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Webbdelen för diagram är en webbdel som kan skapas och läggs till en SharePoint-webbplats så att användarna kan visa prestanda och andra typer av information i korthet. Du kan till exempel använda en webbdel för diagram så försäljningsbeloppen över olika grupper eller regioner i en butik organisation.

Den här artikeln innehåller en översikt av webbdelen för diagram och hur du kan använda den i din organisation. Mer information om hur du skapar en webbdel för diagram finns i Skapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram.

I den här artikeln

Vilka typer av diagram visas med hjälp av webbdelen för diagram?

Varför ska jag använda en webbdel för diagram?

Vilka typer av datakällor kan användas med webbdelen för diagram?

Nästa steg

Vilka typer av diagram visas med hjälp av webbdelen för diagram?

Diagram kan variera i utseende och i den information som visas. Ett stapeldiagram som skapats med hjälp av webbdelen för diagram kan till exempel liknar följande bild:

Webbdelen Diagram

Diagram som har skapats med hjälp av webbdelen för diagram visas som statiska bilder. Det innebär att du kan visa aktuell information i diagrammet, men du kan inte klicka på ett värde om du vill visa högre eller lägre nivå. Beroende på hur diagrammet är konfigurerat kan kanske du klicka på hyperlänkar som är anslutna till diagramserie, förklaring eller dataetiketter.

Det finns många andra sätt att visuellt presentera data med hjälp av webbdelen för diagram. I följande tabell beskrivs de olika diagramtyperna som är tillgängliga med webbdelen för diagram:

Diagramtyp

Beskrivning

Liggande stapeldiagram

Stapeldiagram

Ett liggande diagram visar jämförelser mellan enskilda element.

Ytdiagram

Ytdiagram

Ett ytdiagram används för att framhäva en graden av ändra tiden och även för att visa förhållandet mellan dess delar till en helhet.

Linjediagram

Linjediagram

Ett linjediagram kan användas för att illustrera trender i data med överföring av tid.

Punkt-och bubbeldiagram

Bubbeldiagram

Bubbeldiagram visa datapunkter som bubblor av olika storlek. Ju större ett datavärde större ett bubbeldiagram är i diagrammet. Även om diagrammet kallas ”bubbel” visa det också olika figurer, exempel fyrkant, romben eller triangel och korsreferenser.

Ekonomidiagram

Ekonomidiagram

En ekonomidiagram är användbar när du vill visa ekonomiska information, till exempel aktiekurser värden.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Ett cirkeldiagram visar hur proportioner av data som visas som cirkel ser delar bidra till data som en helhet.

Polärdiagram

Polärdiagram

Ett polärdiagram ibland kallas en spindel diagram eller en stjärna diagram är en cirkelformad diagrammet används främst som ett verktyg för jämförelse av data. Dessa diagram normalt har en cirkelformad figur, men det kan också visas som en polygon.

Gantt/område stapeldiagram

Gantt-schema

Gantt-scheman eller tid diagram visas separat händelser som innehåller värden som början och slutet. Dessa diagram är utmärkta för planering av resurser och data kan ritas med hjälp av ett datum / tid- eller numerisk skala.

Intervalldiagram

Intervalldiagram

I området diagrammet visas ett dataområde genom att markera två Y-värden per datapunkt, med varje Y-värde som ritas som ett linjediagram. Intervallet mellan Y-värden kan sedan fyllas med färg eller en bild.

Felstapeldiagram

Felstapeldiagram

Fel liggande diagram består av linjer med brytpunkter som används för att visa statistisk information om de data som visas i ett diagram. Ett fel stil på typen av diagram är en serie med 3 Y-värden. Även om värdena kan tilldelas till varje punkt i en felstapeldiagram, beräknade värdena vanligtvis från data som finns i en annan serie.

Lådogram

Lådogram

Lådogram diagramtyp består av en eller flera rutan symboler som sammanfattar fördelningen av data i en eller flera datauppsättningar. Ett diagram i rutan visas en rektangel med morrhårsdiagram rader från båda ändar.

Trattdiagram

Trattdiagram

Tratt diagramtyp visas data som är lika med 100% när summeras. Den här typen av diagram är en enda dataserie diagram som representerar data som delar av 100%.

Pyramiddiagram

Pyramiddiagram

Pyramid-diagram visas data som är lika med 100% när summeras. Pyramid-diagram kan visas som en pyramid eller kon.

Diagram som har skapats med hjälp av webbdelen för diagram lagras som Webbplatstillgångar som är specifika för SharePoint-sidor där de skapades. Det innebär att du inte kan använda en viss schemat på andra sidor.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Varför ska jag använda en webbdel för diagram?

Precis som de flesta andra typer av diagram som du kan se i SharePoint-webbplatser, enkelt webbdelen för diagram att visa prestandainformation i korthet. Webbdelen för diagram är även användbart när du vill snabbt och enkelt skapa ett diagram och lägga till den i en SharePoint-webbplats utan att lämna den SharePoint-webbplatsen.

Här är några exempel på när du kan använda en webbdel för diagram:

 • Snabbt och enkelt skapa ett diagram som anpassas visningen av en SharePoint-webbplats.   
  Låt oss anta att du tittar på en SharePoint-webbplats som innehåller prestanda och andra typer av information för en grupp eller en organisation. Anta vidare att du vill lägga till en annan rapportvyn på sidan som visar viss information som du vill visa. Du kan göra detta med hjälp av en webbdel för diagram.

 • Skapa ett diagram som använder data från ett annat diagram.   
  En av fördelarna med webbdelen för diagram är att det kan både skicka och ta emot data. Detta innebär att du kan använda en webbdel för diagram som en datakälla för en annan webbdel för diagram.

 • Skapa och använda ett diagram som ansluter till externa data.   
  Till exempel anta att du vill skapa och använda ett diagram som visar information från en kund relation (CRM) hanteringsverktyg. Om din organisation använder Business Connectivity Services (BCS) kan ansluta du webbdelen för diagram till en BCS-komponent att visa dessa data.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Vilka typer av datakällor kan användas med webbdelen för diagram?

En webbdel för diagram kan använda något av följande datakällor:

 • En annan webbdel. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en annan webbdel som kan skicka data. Exempel på sådana webbdelar är ett dokumentbibliotek eller en kontaktlista.

 • En SharePoint-lista. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en SharePoint-lista som finns i samma webbplatssamling.

 • En Konnektivitetstjänster för företag-komponent. Du kan ansluta webbdelen för diagram till ett BCS för att visa externa eller affärsdata.

 • En Excel Services-fil. Du kan ansluta webbdelen för diagram till en Excel-arbetsbok som har publicerats till Excel Services.

Överst på sidan

Nästa steg

Mer information om hur du skapar en webbdel för diagram finns iSkapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram.

Mer information om SharePoint business intelligence finns Vad är SharePoint business intelligence?

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×