Introduktion till webbdelen Excel Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

En Excel Access-webbdel är en SharePoint-teknik som visar en Excel-arbetsbok från ett dokumentbibliotek. Du kan ansluta en Excel Web Access-webbdel till en arbetsbok i ett SharePoint-dokumentbibliotek och använda den på en instrumentpanel eller andra SharePoint-sida. Du kanske vill visa markerade element i en rapport varje kvartal på en instrumentpanel.

Baskomponenterna i Excel Web Access

Du kan visa alla på en, flera blad arbetsbok i en enda Excel Web Access-webbdel eller Välj endast ett element i en arbetsbok för att publicera som ett namngivet objekt. Du kan till exempel dela upp en källarbetsboken i flera avsnitt (baserat på enstaka kalkylblad, med namnet objekt eller andra objekt) och publicera dessa avsnitt separat. Sedan du kan ansluta åtskiljda avsnitt till enskilda webbdelar och kan kontrollera åtkomsten till arbetsboken avsnitt genom att konfigurera behörigheter till webbdelssidan. Dessutom kan kan du ansluta publicerade webbdelar till varandra, som gör att korsfiltrering och dynamiska datauppdatering. Slutligen är en Excel Web Access-webbdel återanvändas. Om du vill kan använda du samma Excel Web Access-webbdel på många webbsidor.

När du använder en Excel Access-webbdel du kan enkelt och säkert sätt dela rapporter tillsammans med andra användare och analysera och utforska data.

I den här artikeln

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

Lägga till en Excel Web Access-webbdel till en SharePoint-sida

Anslut en arbetsbok till en webbdel

Vad är en Excel Web Access-webbdel?

En arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel påminner mycket om i utseende och beteende i en arbetsbok i Microsoft Excel. En arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel kan till exempel ha bladflikar, dispositionsknapparna och nedrullningsbara pilar. Det finns flera sätt att anpassa webbdelen.

Dela Excel-arbetsböcker med Excel Web Access

1. på den övre delen innehåller rubrik och ett verktygsfält som innehåller flera menyer, kommandon och en nedrullningsbar lista.

2. i huvudfönstret visar ett eller flera kalkylblad (i kalkylbladsvy) eller ett namngivet objekt, till exempel ett diagram eller en Excel-tabell (i vyn namngivna objekt). Huvudfönstret kan dessutom visas en disposition med arbetsbokens innehåll.

3. fönstret parametrar, som visas när parametrar har definierats i källarbetsboken, med etiketten textrutor för inmatning av definierade parametrar och valfritt verktygstips som innehåller mer information om varje parameter.

4. Den nedre delen visar uppdaterade datameddelanden.

Om du vill visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel måste du lägga till webbdelen på en sida och sedan ansluta arbetsboken till webbdelen. Som en sista steget kan du anpassa webbdelen genom att välja egenskaper i Excel Web Access verktygsfönstret för webbdelen. Du kan styra storlek och layout på webbdelen och styra sättet som användare kan interagera med arbetsboken genom att konfigurera egenskaper.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Lägga till en Excel Web Access-webbdel till en SharePoint-sida

Den här proceduren beskriver specifika steg du måste följa för att lägga till en Excel Web Access-webbdel på en befintlig webbdelssida. För att Lägga till en webbdel på en sida måste du tillhör standard &lt;namn&gt; Medlemmar för SharePoint-webbplatsen.

Om ingen lämplig sida finns kan du behöva skapa en webbsida.

Följ dessa steg om du vill lägga till en Excel Web Access-webbdel på en webbdelssida.

  1. Leta upp den webbdelszon som du vill använda från sidan webbdel där du vill lägga till en Excel Web Access-webbdel. Klicka på Lägg till en webbdel i zonen. .

  2. En webbdelssida innehåller zoner för att lägga till webbdelar Följande bild visar ett exempel på en nyligen skapad webbdelssida. Sidan innehåller en zon för sidhuvud och en brödtext zon. Varje zon innehåller rutan Lägg till en webbdel.

  3. Klicka på Lägg till en webbdel om du vill visa dialogrutan Skapa i zonen där du vill lägga till webbdelen Excel Web Access.

  4. Välj i dialogrutan SkapaExcel Web Access. Klicka på Lägg till.

    Då läggs på sidan och visar fönstret Välj en arbetsbok.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Anslut en arbetsbok till en webbdel

  1. I Excel Web Access Välj en arbetsbok klickar du på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret. Sidan ändra till redigeringsläge och visar Excel Web Access verktygsfönstret.

Excel Web Access-delen visas fönstret Välj arbetsbok

  1. Välj och ange egenskaper för Excel Web Access Web Part i åtgärdsfönstret. I avsnittet Visa arbetsboken i textrutan arbetsbok anger du URL eller UNC av arbetsboken. Om du inte känner till Adressen du klicka på Bläddra och välj sedan den arbetsbok som du vill använda.

  2. I delen Verktyg och Titelfält och i delen Navigering och Interaktivitet markerar du de egenskaper som du vill aktivera. Om du vill inaktivera en egenskap avmarkerar du motsvarande kryssruta.

För att spara ändringar och avsluta webbdelen redigeringsläge kan du klicka på OK längst ned i verktygsfönstret för webbdelen. Eller, om du vill avsluta redigering och öppna arbetsboken i visningsläge klickar du på Avsluta redigering.

Här visas den webbdel som du har konfigurerat för att använda den tillhörande arbetsbok på sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×