Introduktion till Rapportcenter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din affärsprocess kan kräva att rapporter visas och hålls aktuella på företagets intranät. Med Rapportcenter blir det enklare att skapa, visa, hantera och hitta rapporter. I den här artikeln presenteras huvudkomponenterna i Rapportcenter.

I den här artikeln

Vad är rapportcenter?

Vad är en instrumentpanelssida?

Översikt över startsidan rapportcenter

Översikt över komponenter i en rapportcenterwebbplats

Vad är Rapportcenter?

Rapportcenter är en webbplatsmall som är optimerade för att hantera och visa rapporter, instrumentpanelssidor och prestationsindikatorer (KPI: er). Det kan användas som den centrala platsen för en grupp, avdelning eller organisation att lagra, hämta och ändra delade rapporter. Med rätt behörighet kan alla skapa en rapportcenterwebbplats var som helst i en webbplatssamling.

Välja webbplatsmallen Rapportcenter

Som standard skapas ett rapportcenter i webbplatsen på den översta nivån i en webbplatssamling, och visas i det övre länkfältet som en flik med namnet Rapporter.

Fliken Rapporter i det övre länkfältet

Rapportcenter innehåller ett särskilt dokumentbibliotek där du kan bläddra bland Office Excel 2007-arbetsböcker, SQL Reporting Services-rapporter, instrumentpaneler och andra rapporter. Med Rapportcenter kan du definiera anpassade rapporter och instrumentpaneler, bläddra bland rapporter efter kategori eller visa en kalender med kommande rapporter och prenumerera på dem som är relevanta.

Om du vill anpassa vem som ska kunna visa vilka data, kan du ansluta ett antal filterwebbdelar till befintliga webbdelar på en instrumentpanelssida och ändra visningen av data. Försäljningschefer från olika regioner kan till exempel se olika försäljningssiffror.

Överst på sidan

Vad är en instrumentpanelssida?

En instrumentpanelssida är en viktig del av Rapportcenter. Instrumentpaneler är verktyg som används för att förmedla status och driva åtgärder. En Office SharePoint Server 2007-instrumentpanel är en webbsidemall som kan användas för att sammanställa och visa information från olika källor, till exempel rapporter, diagram, mått och prestationsindikatorer. Du kan skapa en egen instrumentpanelssida med olika webbdelar eller lägga till webbdelar på sidor som redan finns på webbplatsen. Du kan bekanta dig med några av webbdelarna i följande exempel.

Exempel på instrumentpanel

1. Innehållsredigeraren – används för formaterad text, tabeller och bilder

2. Kontaktinformation – används för att visa information om en kontakt för den här sidan eller webbplatsen

3. Prestationsindikatorer – visar en lista med statusindikatorer för framsteg mot ett mål

4. Excel Web Access – i de här tre områdena används Excel Web Access för att interagera med en Excel-arbetsbok och visa data från arbetsboken på sidan.

Överst på sidan

Översikt över startsidan i Rapportcenter

Huvudkomponenten i Rapportcenter är startsidan som visas när du klickar på fliken Rapporter. Den här sidan fungerar som en huvudportal där du har tillgång till viktig och sammanfattad affärsinformation. Information som du väljer att visa på den här sidan kan uppdateras från olika källor och, precis som med alla sidor på en SharePoint-webbplats, visas informationen som en samling webbdelar. Om du har behörighetsnivån Konstruktör eller högre kan du lägga till, ta bort, ändra och flytta webbdelarna så att du snabbt kan visa och öppna den affärsinformation du behöver.

Tips: När du först går till startsidan i Rapportcenter, innehåller Office SharePoint Server 2007 länkar till exempel på en instrumentpanel, data och KPI:er, samt information om dataanslutningsbiblioteket. Det kan vara bra att gå igenom informationen på den här sidan innan du anpassar startsidan. Du hittar en länk till mer information om hur du arbetar med webbdelar i avsnittet Se även.

Följande bild visar huvudkomponenterna på startsidan i Rapportcenter.

Startsidan i Rapportcenter

1. Innehåller användbar information för förstagångsanvändare av Rapportcenter, inklusive länkar till exempel på en instrumentpanel, data och KPI:er, samt information om dataanslutningsbiblioteket.

2. Lägg till viktiga meddelanden till användare av Rapportcenter.

3. Lägg till eller ändra kontakter som är anslutna till ditt nätverk.

4. Exempel-KPI:er visas som standard på startsidan i Rapportcenter.

5. Lägg till länkar till viktiga dokument eller information med den här sammanfattningslänkwebbdelen.

6. Lägg till länkar till händelser som du vill uppmärksamma på startsidan med den här listvywebbdelen.

Överst på sidan

Översikt över komponenterna på en rapportcenterwebbplats

I Snabbstart i Rapportcenter finns det flera listor och bibliotek som du kan använda för att hantera rapporter och dataanslutningskällor. Om du lagrar resurser i separata bibliotek kan du konfigurera versionshantering, arbetsflöden och behörigheter separat för varje resurs. Du kan till exempel konfigurera behörigheterna så att bara anställda på IT-avdelningen kan ändra och överföra dataanslutningar. Du kan även konfigurera arbetsflöden i Office SharePoint Server 2007 så att godkännande krävs för nya rapporter. De här listorna och biblioteken beskrivs här.

Rapportbibliotek

Rapportbiblioteket är den centrala lagringsplatsen för två typer av filer: rapporter och instrumentpanelssidor. Rapporter är Office Excel 2007-arbetsböcker som innehåller källdata som kan visas på instrumentpanelssidor. Instrumentpanelssidor kan skapas utifrån en eller flera Office Excel 2007-arbetsböcker och innehåller element som KPI:er och pivotdiagram.

Om du arbetar med rapportbiblioteket påminner om att arbeta med andra bibliotek. Du kan överföra befintliga dokument, skapa nya, redigera dokument, ändra kolumner och vyer och ange behörigheter. Behörigheter för rapporter är inställda på samma sätt som för dokumentet eller listobjektet. Du kan ange behörigheter för bibliotek, mappar eller enskilda filer. Rapportbiblioteket skiljer sig från andra bibliotek att den ger utökat stöd för att lagra och underhålla Excel Services-rapporter och förenklar skapandet av instrumentpanelssidor som kan visa data från KPI: er och Office Excel 2007 arbetsböcker. Alla instrumentpanelssidor som du skapar lagras i det här biblioteket. Mer information om hur Excel Services finns i följande artiklar i Komma igång med Excel Services och Excel Web Access.

När rapporter har skapats och distribuerats till Office SharePoint Server 2007-webbplatsen, kan användare bläddra till en rapport i ett rapportbibliotek och ändra den genom att klicka på filnamnet. Hantering av rapporter är inte svårare än att bläddra till rätt rapport i rapportbiblioteket och klicka på nedpilen.

Dataanslutningsbibliotek

En viktig del av Rapportcenter är dataanslutningsbiblioteket, en delad lagringsplats som liknar andra dokumentbibliotek, där två olika typer av dataanslutningsfiler lagras:

  • ODC-filer (Office Data Connection) innehåller en uppsättning egenskaper som definierar hur ett klientprogram eller en portaltjänst kan ansluta till en datakälla. ODC-filer definierar även hur säkerhetsprincipen ska användas vid åtkomst till datakällan åt en användare.

  • UDC-filer (Universal Data Connection) hämtar dataanslutningsinformationen från en Microsoft Office InfoPath 2007-formulärmall med hjälp av enkel inloggning (SSO) för att hantera autentisering i flerskiktade arkitekturer samt webbtjänstproxyn som är tillgänglig med InfoPath Forms Services. Till skillnad från ODC-formatet som används i andra Microsoft Office-program, och som lagrar information om databasanslutningar, kan UDC-filer lagra information om flera olika typer av dataanslutningar samt utökas så att de kan lagra information om valfria typer.

Dataanslutningsbibliotek

En av de viktigaste fördelarna med dataanslutningsbiblioteket är möjligheten att återanvända dataanslutningar som användare kommer att behöva. När du skapar en extern anslutning för att visa en KPI kan du till exempel bläddra i dataanslutningsbiblioteket och välja bland tillgängliga dataanslutningsfiler. Om en ändring görs i nätverket som påverkar en av anslutningarna kan ändringar göras en gång i rätt dataanslutningsfil på servern. Alla användaranslutningar tar automatiskt emot uppdateringen nästa gång anslutningen till externa data uppdateras. Office SharePoint Server 2007 har stöd för anslutning till följande externa datakällor:

  • Office Excel 2007-arbetsbok

  • Office Access 2007-databas

  • Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla

  • Microsoft SQL Server-databas

Dataanslutningsbiblioteket ger en hög kontroll- och säkerhetsnivå med funktionen för godkännande av innehåll aktiverad som standard. Webbplatsmedlemmar med behörighetsnivån Delta kan spara filer i biblioteket, men det är bara filens ägare som kan använda den, exempelvis från Office InfoPath 2007, om inte en innehållsgodkännare har godkänt filen. Som standard har alla medlemmar med behörighetsnivån Konstruktör behörigheten Godkänn objekt. I korthet kan du alltså konfigurera en webbplatssamling så att bara vissa användare kan godkänna UDC-filerna.

Obs!: Dataanslutningar bör konfigureras av administratören eller någon som känner till de underliggande datakällorna och nätverkets infrastruktur.

Rapportkalender

Rapporten kalendern är en kalenderlistan som kan innehålla datum-relaterad information för en rapport eller ett rapportschema. Du kan till exempel använda Rapportkalender för att ange på vilken datum rapportdata uppdateras eller läses in och att ställa in en påminnelse med hjälp av aviseringen mig funktionen. Du kan hantera och analysera informationen i Office Excel 2007 eller Office Access 2007. Du kan också ansluta och synkronisera kalender rapport till kalendern Office Outlook 2007 och precis som med andra rapportcenter listorna kan du ändra vyer, hantera inställningar för lista och så vidare. Mer information om hur du ansluter SharePoint-kalendrar till Office Outlook 2007 finns i artikeln Visa och uppdatera en SharePoint-kalenderi Office Outlook 2007 hjälp.

Referensbibliotek

Referensbiblioteket fungerar som ett dokumentbibliotek där du lagrar dokument som kan underlätta vid navigering och användning av Rapportcenter. Dokumenten i det här biblioteket bör innehålla allt som användarna behöver veta om det Rapportcenter som du har anpassat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×