Office
Logga in

Introduktion till prestandajustering för SharePoint Online

I den här artikeln beskrivs vilka särskilda aspekter du måste tänka på när du ska skapa webbplatser med bästa möjliga prestanda i SharePoint Online.

I den här artikeln

Mått i SharePoint Online

Följande breda mått för SharePoint Online ger data om faktiska prestanda:

 • Hur snabbt sidor läses in

 • Hur många tur och returresor som krävs per sida

 • Problem med tjänsten

 • Andra saker som kan medföra försämrad prestanda

Beslut som fattats med data som grund

Data talar om följande för oss:

 • De flesta sidor körs bra i SharePoint Online.

 • Standardiserade sidor läses in mycket snabbt.

 • Det går snabbt att läsa in OneDrive för företag, gruppwebbplatser och systemsidor som _layouts.

 • Den långsammaste procenten SharePoint Online-sidor tar mer än 5 000 millisekunder att läsa in.

Ett enkelt prestandatest du kan utföra är att mäta prestandan genom att jämföra inläsningstiden för din egen portal med inläsningstiden för startsidan för OneDrive för företag, eftersom den inte har så många anpassade funktioner. Supporten ber dig gärna att prova det här först när du felsöker prestandaproblem i nätverket.

Använda ett vanligt användarkonto när du kontrollerar prestanda

En administratör för webbplatssamlingen, webbplatsägare, redaktör eller deltagare tillhör ytterligare säkerhetsgrupper, har fler behörigheter och har därför ytterligare element som läses in på en sida av SharePoint.

Det här gäller för lokal SharePoint och SharePoint Online, men för lokal SharePoint kommer skillnaderna inte att vara lika tydliga som i SharePoint Online.

Om du vill utvärdera hur en sida kommer att visas för användare bör du använda ett vanligt användarkonto och därmed undvika inläsning av redigeringsverktyg, samt den extra belastningen som säkerhetsgrupper medför.

Anslutningskategorier för prestandajustering

Du kan kategorisera anslutningarna mellan servern och användaren i tre huvuddelar. Tänk på de här när du skapar SharePoint Online-sidor och vill fokusera på inläsningstider.

 • Server.    Servrarna som Microsoft kör i datacenter.

 • Nätverk.    Microsofts nätverk, internet och ditt lokala nätverk mellan datacentret och dina användare.

 • Webbläsare.    Det här är sidan läses in.

I de här tre anslutningarna finns vanligtvis fem orsaker till 95 % av alla långsamma sidor. Var och en av de här orsakerna tas upp i den här artikeln:

 • Navigeringsproblem

 • Innehåll som återställs

 • Stora filer

 • Många förfrågningar till servern

 • Bearbetning av webbdelar

Serveranslutning

Många av de problem som kan påverka prestandan hos SharePoint lokalt gäller även för SharePoint Online.

Som förväntat har du mycket större kontroll över hur servrar fungerar lokalt med SharePoint. Med SharePoint Online är saker lite annorlunda. Ju mer arbete du får en server att göra, desto längre tid tar det att återge en sida. Med SharePoint är den största boven i det här avseendet komplexa sidor med flera webbdelar.

SharePoint Online

Skärmbild av server online

SharePoint

Skärmbild av lokal server

Med SharePoint Online kan vissa förfrågningar faktiskt anropa flera servrar. Du kan få en matris med förfrågningar mellan servrar för en enda förfrågan. Dessa interaktioner kostar mycket ur ett inläsningsperspektiv och gör att sidor läses in långsamt.

Här är några exempel på sådana interaktioner mellan servrar:

 • Webbsidor till SQL-servrar

 • Webbsidor till programservrar

En annan sak som kan göra att serverinteraktioner tar lång tid är cachemissar. Till skillnad från ett lokalt SharePoint finns det en liten möjlighet att du träffar samma server för en sida du besökt tidigare, och det här gör cachelagringen av objekt inaktuell.

Nätverksanslutning

Med ett lokalt SharePoint som inte använder ett WAN kan du använda en snabb anslutning mellan datacentret och slutanvändarna. I allmänhet är en sådan situation enklare att hantera ur ett nätverksperspektiv.

Med SharePoint Online finns det några fler faktorer att tänka på, till exempel:

 • Microsoft-nätverket

 • Internet

 • Internetleverantören

Oavsett vilken version av SharePoint (och vilket nätverk) du använder kan följande göra att nätverket är upptaget:

 • Stora nyttolaster

 • Många filer

 • Stora fysiska avstånd till servern

En funktion du kan dra nytta av i SharePoint Online är Microsoft CDN (Content Delivery Network). Ett CDN är i princip en samling servrar som är fördelade mellan flera datacenter. Med ett CDN kan innehållet på webbsidor ligga på en server nära klienten även om klienten är långt från den ursprungliga SharePoint-servern. Microsoft kommer att använda det här mer i framtiden till att lagra lokala instanser av sidor som inte kan anpassas, till exempel startsidan för SharePoint Online-administration. Mer information om CDN finns i Content Delivery Networks.

En sak du måste vara medveten om men kanske inte kan göra så mycket åt är internetleverantörens anslutningshastighet. Ett enkelt testverktyg för hastighet kan ange anslutningshastigheten.

Webbläsaranslutning

Det finns några faktorer att tänka på när det gäller webbläsare ur ett prestandaperspektiv.

Att besöka komplexa sidor kommer att påverka prestandan. De flesta webbläsare bara har en liten cache (cirka 90 MB) medan en genomsnittlig webbsida normalt är cirka 1,6 MB. Det tar inte låg tid att använda upp den cachen.

Bandbredd kan också vara ett problem. Om en användare till exempel visar videoklipp i en annan session kommer detta att påverka prestandan för SharePoint-webbsidan. Även om du inte kan hindra användarna från att direktuppspela media så kan du styra hur sidan läses in.

Läs mer i följande artiklar om olika anpassningstekniker för SharePoint Online-sidor och andra tips för att uppnå optimala prestanda.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×