Introduktion till onlinearkiv

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Exchange Server 2010 konton kan konfigureras med ett personligt arkiv med Exchange-administratören. Det här är en särskild Exchange-postlåda förutom den primära brevlådan för Exchange. Det personliga arkivet visas i navigeringsfönstret under din primära Exchange-mappar i Microsoft Outlook 2010.

Obs!: Det finns Microsoft Outlook och Microsoft Exchange Server licenskrav för den här funktionen. Mer information finns i licenskrav för personligt arkiv och bevarandeprinciper.

Till skillnad från Outlook-datafiler (.pst) som endast är tillgängliga på datorn där filen sparas, finns objekt i det personliga arkivet i Outlook från alla datorer som du använder eller i Outlook Web App (OWA).

Om du tidigare arkiverade meddelanden till en Outlook-datafiler (.pst) kan du öppna dessa Arkiv och flytta meddelanden från den filen till det personliga arkivet. Det här gör alla meddelanden tillgänglig online med Outlook Web App (OWA) eller från andra datorer där du använder Outlook 2010.

Fördelarna med personliga arkivet

Meddelanden från din Exchange konto kan också flyttas till det personliga arkivet automatiskt med arkivering principer som minskar postlådans storlek. Dessutom bevarandeprinciper gäller för e-postmeddelanden i det personliga arkivet, som säkerställer överensstämmelse med föreskrifter eller organisation bevarande regler.

  • Minska storleken på din Exchange Server-konto   objekt i det personliga arkivet räknas inte in i din Exchange-postlåda storlek kvot. Exchange-administratören kan informera dig om vad detta lagringsgränsen är för din primära Exchange-postlåda och dina personliga arkivet.

  • Principer för Arkivera automatiskt flytta objekt    Arkivera principer kan gälla för specifika meddelanden, konversationer eller mappar i din Exchange Server-konto. Ett meddelande kan till exempel taggas med en arkiveringsprincip så att fältet flyttas automatiskt till det personliga arkivet efter en viss tidsperiod. Dessa principer varierar beroende på organisation.

  • Alla dina dagliga och arkiverade objekt är direkt tillgängliga   både din primära Exchange-postlåda och det personliga arkivet sparas på Exchange-servern. Det innebär att du har tillgång till alla objekt från alla datorer som du använder med Outlook 2010. Alla objekt är också tillgängliga i Outlook Web App. Föregående Arkivera lösningar med hjälp av en Outlook-datafil (.pst) begränsad åtkomst till datorn där filen är sparad; Ingen åtkomst till en Outlook-datafil (.pst) är tillgänglig i Outlook Web Access (OWA).

  • Använda Sök i alla meddelanden   i Outlook 2010 eller Outlook Web Access kan du använda sökfunktionen för att hitta ett meddelande oavsett om det är i din Exchange-postlåda eller det personliga arkivet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×