Introduktion till OneNote Web App

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Microsoft OneNote Online utökar din Microsoft OneNote-upplevelse till webbläsaren, där du kan arbeta med antecknings böcker direkt på webbplatsen där antecknings boken lagras.

Integrera sömlöst med OneNote

Du skapar en antecknings bok i Microsoft OneNote 2010. Du vill publicera den på en webbplats så att andra kan läsa den, kanske till och med delta i den. Vad gör du om du vill samar beta med någon som har en annan version av OneNote än? Skulle det vara jättebra om du kan arbeta med den tillsammans, på webbplatsen? OneNote Online gör det här scenariot möjligt.

I OneNote 2010 du kan börja använda OneNote Online genom att spara antecknings boken i SharePoint-biblioteket. Klicka på delapå fliken Arkiv och klicka sedan på nätverkunder dela efter .

Fliken Dela

Nu kan du Visa och redigera din antecknings bok i webbläsaren eller öppna den igen i OneNote.

Öppna en antecknings bok i webbläsaren

När du öppnar antecknings boken i SharePoint öppnar OneNote Online antecknings boken i webbläsaren.

OneNote Web App

Du kan skriva och formatera text som vanligt och du kan använda kommandona Kopiera/klistra in och ångra/gör om. Du kan formatera text genom att använda formatmallar och alla formateringsalternativ som visas i menyfliksområdet. Du kan också lägga till tabeller, bilder, ClipArt och hyperlänkar. ClipArt kommer från en samling bilder som är tillgängliga från Office.com. Gå till fliken Infoga för att lägga till dessa.

OneNote Online sparar antecknings boken automatiskt medan du arbetar med den. Du behöver inte spara dina ändringar. Om du gör ändringar som du inte vill behålla använder du kommandot Ångra eller trycker på Ctrl + z (Windows) eller ⌘ + Z (Mac).

Om du vill se hur ändringarna ser ut i antecknings boken växlar du till läsvyn. Klicka på läsvynpå fliken Visa .

Visa en antecknings bok i webbläsaren

OneNote Web App

I läsvyn kan du visa olika avsnitt och sidor i antecknings boken och Visa och dölja avsnitt i navigerings fönstret. Om andra har arbetat med den här antecknings boken kan du se vem som har gjort vad genom att klicka på kommandot Visa författare .

Om du vill göra ändringar i antecknings boken klickar du på Redigera i webbläsare för att lägga till och ta bort innehåll, formatera text och tagga anteckningar.

Arbeta med andra

Om du gör antecknings boken tillgänglig för andra att redigera kan dina vänner eller kollegor arbeta med antecknings boken samtidigt som du. Det här fungerar bra för anteckningsböcker där du samlar information från en grupp, till exempel en brainstormingsdiskussion eller ett grupprojekt. Anteckningsboken fungerar som en wikipedia där alla bidrar. Du kan se vem som har gjort vad och du kan återgå till en tidigare version om det behövs.

Samarbete

Om du eller andra har OneNote 2010 du kan arbeta i Skriv bords programmet OneNote medan andra arbetar med samma antecknings bok i OneNote Online.

  1. Lagra antecknings boken på en webbplats där dina kollegor har åtkomst till den, till exempel teamets SharePoint-bibliotek.

  2. Bjud in andra att arbeta på antecknings boken.

  3. I SharePoint kopierar du webb adressen för antecknings boken som visas i webbläsaren och klistrar sedan in webb adressen i ett meddelande.

  4. Klicka på flikenArkiv i OneNote 2010 och klicka på Bjud in personer till den här antecknings bokenunder namnet på antecknings boken.

  5. Redigera antecknings boken. Du kan se dina kollegers ändringar genom att klicka på Visa författare, antingen i läsvyn eller på fliken Visa i redigeringsvyn.

Om du vill se vilka ändringar som gjorts på en sida klickar du på sid versioner på fliken Visa (eller går till navigerings fönstret i läsvyn, högerklickar på sidans namn och klickar sedan på Visa versioner).

Redigera sömlöst i OneNote

Redigering i OneNote Online passar bäst för snabba ändringar eller att samar beta med andra. Om du vill ha alla funktioner i OneNote klickar du på fliken Arkiv och sedan på Öppna i OneNote.

OneNote Online öppnar antecknings boken direkt i ditt Skriv bords program i OneNote, där du kan arbeta mer avsevärt – till exempel om du vill använda ljud anteckningar eller anpassa antecknings flaggor. Ändringarna sparas automatiskt på webb servern.

Obs!:  Du måste ha OneNote 2010 för att kunna använda funktionen öppna i OneNote i OneNote Online. Internet Explorer eller Firefox krävs också.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×