Introduktion till Min webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Min webbplats (din personliga webbplats) kan du hantera och lagra dokument, innehåll, länkar och kontakter på en central plats. Här kan andra användare i din organisation söka efter information om dig och dina kunskaper och intressen. Innehållsleverantörer kan använda Min webbplats för att anpassa informationen de presenterar för användarna.

Artikelinnehåll

Översikt

På webbplatsen

Olika sätt att arbeta med min webbplats

Översikt

Min webbplats erbjuder:

  • En central plats där du kan visa och hantera dokument, aktiviteter, länkar, kalendrar, kolleger och annan personlig information.

  • Ett sätt för andra användare att få mer information om dig, dina kunskaper, aktuella projekt och relationer.

  • En plats där innehållsleverantörer kan rikta information till dig baserat på den information som du och din organisation har angett i din profil, till exempel din befattning, avdelning och dina intressen.

  • En plats där administratörer kan presentera anpassade webbplatser.

Min webbplats är en personlig webbplats där du från en och samma plats kan hantera alla dokument, allt innehåll och alla uppgifter du har på olika webbplatser i organisationen. Du kan även presentera innehåll och dokument för andra, skapa egna arbetsytor, visa information om dig själv för andra och se dina kollegers status.

På Min webbplats visas medlemskapslistor (till exempel distributionslistor) och hur du kan dela listorna med andra. På Min webbplats visas en lista över dina kolleger och ett organisationsschema, som visar din plats i aktuell arbetsgrupp. När en annan användare besöker Min webbplats kan användaren snabbt se vad han/hon har gemensamt med dig, till exempel vilka kolleger ni båda känner, vilka medlemskap båda har och vilken förste chef ni delar.

Sekretessgrupper kan du bestämma vem kan se några av informationen på din offentliga sidan, till exempel i listan med dina kollegor, distribution medlemskap, dina kunskaper och intressen, och annan information som du vill visa endast för din arbetsgrupp eller ditt Manager.

Överst på sidan

Webbplatsen

Min webbplats består som standard av två delar: en personlig webbplats som heter Min startsida och en gemensam profilsida som heter Min profil.

Du är administratör för den personliga webbplatsen, som börjar med en privat startsida. Min webbplats fungerar ungefär som en egen personlig Windows SharePoint Services 3.0-webbplats: Du kan skapa dokumentbibliotek och bildbibliotek, kalendrar, enkäter, uppgifter och andra SharePoint-listor. Du kan också skapa andra sidor på din personliga webbplats och lägga till länkar till dessa sidor med hjälp av din gemensamma startsida. Du väljer själv om de dokument och listor du skapar på din personliga webbplats ska delas med andra eller inte.

Administratören avgör hur profilsidan ser ut, men du bestämmer dig för om du vill lägga till fler detaljer. Du kan också styra hur delar av innehållet på sidan offentliga profilen delas med olika grupper – liknar ett filter.

Andra grupper i organisationen kan skapa webbplatser med ett innehåll som är anpassat för dig. Dessa webbplatser kallas anpassningswebbplatser och visas på en separat flik på Min webbplats så att du enkelt kan få åtkomst till informationen. Personalavdelningen kan till exempel skapa en webbplats som innehåller historik för dina löneutbetalningar, en lista över kvarvarande/uttagna semesterdagar och länkar till information om förmåner.

Överst på sidan

Arbeta med Min webbplats

Här följer ett par exempel på hur du kan använda Min webbplats:

Använda och hålla reda på länkar

Hålla reda på dina kollegor

Konfigurera ett dokumentarbetsflöde för

Dela dokument och spara dem på SharePoint-webbplatser

Skapa mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor

Dela information på sidan Min webbplats offentlig

Få bättre sökresultat när du delar information

Access tidigare versioner av dokument

Använda och hålla reda på länkar

På sidan Mina länkar kan du samla dina favoritwebbplatser så att du får åtkomst till dem från alla datorer i nätverket. När du loggar in visas Mina länkar längst upp i högra hörnet av varje webbplats. På Mina länkar-menyn kan du enkelt lägga till nya länkar, gå till de webbplatser du är medlem i samt spara länkar i listan Mina länkar genom att klicka på dem.

En administratör eller innehållsleverantör kan lägga till en anpassningswebbplats på Min webbplats. I så fall visas den som en flik bredvid startsidan och den gemensamma sidan. Ibland kan du enkelt lägga till och ta bort anpassningswebbplatser från Min webbplats via en meny på fliken.

Hålla reda på dina kolleger

I webbdelen Kolleger kan se dina kollegers status, till exempel se om dina kolleger är på kontoret, deltar i möten eller pratar i telefon. Du kan även få meddelanden när dina kolleger byter avdelningar eller ansvarsområden, lägger till dokument i ett SharePoint-bibliotek eller firar årsdag eller födelsedag. Du kan välja vem som ska visas i listan Kolleger och ordna listan Kolleger i grupper.

Länkar till mer information om hur du använder webbdelen Kolleger finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Skapa ett dokumentarbetsflöde

Du kan ställa in ett arbetsflöde i biblioteket delade dokument för att cirkulera dokument för godkännande. Gör att du kan begära godkännande, samla in feedback och signaturer, konfigureringsuppgifter och visa historik över arbetsflödet.

Länkar till mer information om hur du använder arbetsflöden finns i avsnittet Se även.

Dela dokument och spara dem på SharePoint-webbplatser

Webbdelen för SharePoint-webbplatser på startsidan är användbart för att visa en lista över alla dokument du har skapat, sparas eller ändras på valfri plats i din organisation. Webbdelen för SharePoint-webbplatser visas automatiskt dokument för fem platser där du räknas webbplats namn medlem SharePoint-gruppen. Webbdelen för SharePoint-webbplatser visas också alla aktiviteter som du har tilldelats i en webbplats. Du kan lägga till så många webbplatser som du vill webbdelen för SharePoint-webbplatser.

I webbdelen Dokument på din gemensamma sida kan du dela dokument med andra. Alla dokument du har sparat i olika bibliotek i organisationen, med undantag för biblioteket för privata dokument, visas automatiskt i listan så att andra kan få åtkomst till dem. Du kan ändra behörigheterna för listobjekt och bibliotek så att de inte visas i webbdelen Dokument.

I Microsoft Office-program kan du spara filer till Min webbplats med hjälp av Min webbplats-länken. Mappen Mina webbplatser öppnas och visar de dokumentbibliotek, SharePoint-webbplatser och webbplatser för dokumentarbetsytor som du har skapat på Min webbplats. Som standard kan du spara filer i fyra dokumentbibliotek: Mina sidor, Mina bilder, Privata dokument och Delade dokument.

Länkar till mer information om hur du använder webbdelarna SharePoint-webbplatser och Dokument finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Skapa mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor

Med hjälp av Min webbplats kan du skapa en arbetsyta för projekt, en gruppwebbplats, en Wiki-webbplats, en ny blogg eller en lagringsplats för arkivhandlingar. Min webbplats används ofta för att skapa webbplatser för mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor.

Mötesarbetsyta     På den här webbplatsen kan du samla all information och allt material som hör till ett eller flera möten. Om ditt mötesmaterial (till exempel dagordningar, relaterade dokument, målsättningar och uppgifter) är utspritt kan det vara praktiskt att samla det på en och samma plats.

En mötesarbetsyta är en plats dit mötesdeltagarna kan hämta den senaste informationen om mötet, oavsett om du hanterar ett årslångt projekt med återkommande möten eller planerar ett litet evenemang.

Exempel på hur du kan använda en mötesarbetsyta:

  • Före mötet kan du publicera dagordningen, deltagarlistan och de dokument som ska diskuteras.

  • Under mötet kan du lägga till uppgifter, registrera beslut och granska relaterade dokument.

  • Efter mötet kan du publicera mötesanteckningarna, lägga till annan uppföljningsinformation och följa upp uppgifternas status.

Dokumentarbetsyta     Med den här typen av webbplats kan du koordinera utvecklingen av ett eller flera relaterade dokument med andra. Webbplatsen innehåller verktyg för att dela och uppdatera filer och hålla andra informerade om filernas status.

Du och dina kolleger kan arbeta tillsammans med en dokumentarbetsyta och utveckla ett dokument på följande sätt:

  • Arbeta direkt i en kopia på dokumentarbetsytan.

  • Arbeta i en lokal kopia och uppdatera den regelbundet på dokumentarbetsytan.

Du och andra medlemmar på arbetsytan kan du också använda en dokumentarbetsyta för att publicera meddelanden tilldela uppgifter, dela relevanta länkar och ta emot aviseringar om ändringar av webbplatsinnehåll. Du kan skapa en dokumentarbetsyta för ett kort giltighetstid projekt och ta bort webbplatsen när projektet går ut eller behålla webbplatsen permanent.

Länkar till mer information om hur du skapar och hanterar webbplatser för mötesarbetsytor och dokumentarbetsytor finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Dela information på den gemensamma sidan

På den gemensamma sidan kan du visa information om dig för alla som besöker Min webbplats. Informationen inkluderas i din användarprofil och kan innefatta en bild och beskrivande text om dig, dina projekt och intressen. Administratören kan lägga till mer information som både visas på din gemensamma sida och inkluderas i din användarprofil.

En del av informationen du anger kan filtreras så att endast vissa personer kan se den. Det gör du med hjälp av sekretessgrupper. Du kan till exempel ange att endast de som ingår i din arbetsgrupp ska kunna se ditt mobilnummer.

Söka med hjälp av profilinformation     Du kan använda valfri information i användarprofilen när du söker efter någon som ingår i din organisation, även om du inte känner till personens namn. Om du till exempel vill söka efter någon som har kunskaper om KPI:er (Key Performance Indicators) eller Microsoft Office Excel, kan du söka efter de här orden och leta efter personer som har angett dem i rutorna Intressen eller Kunskaper på sidan Information i deras gemensamma profil.

Vad har du gemensamt med andra?     När någon besöker din gemensamma sida eller när du besöker någon annans sida visas era gemensamma kolleger, distributionslistor, SharePoint-webbplatser och första chef i webbdelen Gemensamt med dig.

Visa dina medlemskap     I webbdelen Medlemskap visas automatiskt de distributionslistor och SharePoint-webbplatser du är medlem i med hjälp av katalogtjänsten Active Directory. Liksom med andra typer av information på sidan kan du välja vem som ska få visa medlemskap, eller ange att de inte ska visas alls.

Visa vem du arbetar med     Du kan visa en lista över de du arbetar med och ordna dem i grupper efter projekt, efter vem de rapporterar till eller på något annat sätt som passar dig. Du kan se om dina kontakter är lediga eller upptagna med hjälp av statusinformationen i Microsoft Office Outlook.

Överst på sidan

Få bättre sökresultat när du delar information

Viss information på den gemensamma sidan kan visas automatiskt om administratören anger det, vilket sker med hjälp av olika källor (till exempel Active Directory eller andra LDAP-kompatibla program). Den här informationen härrör normalt från databaser, likt dem som personalavdelningen använder, och kan till exempel innefatta din befattning och namnet på din avdelning.

Den största delen av informationen på den gemensamma sidan är valfri. Men samarbetet inom organisationen blir bättre ju mer information de andra har tillgång till om dina projekt, ansvarsområden, kunskaper och intressen. Du kan bestämma vem som ska kunna se informationen du delar, men när du delar informationen med alla kan samtliga användare söka efter dig, dina kunskaper och dina länkar till kolleger och projekt.

Överst på sidan

Öppna tidigare dokumentversioner

Du kan visa versionshistorik om du anger att listobjekt eller filer ska spåras för listor eller bibliotek på din webbplats. Versionshistoriken innehåller information om när objekt eller filer har ändrats och vem som har ändrat dem. I bibliotek kan versionshistoriken även innehålla kommentarer som andra har gjort om deras ändringar.

Versionshistoriken innefattar även ändringar av egenskaper (även kallade metadata), till exempel ändringar av namnet på personen som listobjektet är tilldelat till eller filens slutförandedatum. I bibliotek kan du spåra både huvudversioner (om till exempel ett nytt avsnitt har lagts till i ett dokument) och delversioner (om till exempel ett stavfel har korrigerats). I listor kan du endast spåra huvudversioner. Om du vill visa versionshistorik måste du ha behörighet att läsa objekt i en lista eller ett bibliotek.

Fler länkar till information om versionshistorik för objekt eller filer finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×