Introduktion till Microsoft Office SharePoint Server 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln introducerar Microsoft Office SharePoint Server 2007 och beskriver hur du kan använda den för att få bättre kontroll över innehållet, effektivisera dina affärsprocesser och dela information med andra i din organisation. Tillgängligheten för de funktioner som beskrivs i den här artikeln beror på hur Office SharePoint Server 2007 miljön anpassats i din organisation. Till exempel om du kan skapa webbplatser och underwebbplatser beror på hur din organisation konfigurera sina webbplatser och behörigheter att skapa dem.

Obs!: I den här artikeln beskrivs inte funktioner som är avsedda för IT-personalen eller utvecklare. Länkar till detaljerad information om att administrera SharePoint-webbplatser och utöka fungerar i avsnittet Se även.

I den här artikeln

Översikt

Office SharePoint Server 2007 och Windows SharePoint Services

Samarbete

Människor och anpassning

Sök

Innehållshantering

Affärsprocesser och formulär

Business Intelligence

Översikt

Office SharePoint Server 2007 är en ny serverprogram som är en del av Microsoft Office 2007-systemet. Organisationen kan använda Office SharePoint Server 2007 för att underlätta samarbetet har funktioner för hantering av webbinnehåll, implementera affärsprocesser och ange åtkomst till information som är viktigt att organisationens mål och processer.

Du kan snabbt skapa SharePoint-webbplatser som har stöd för specifika innehåll publicering, hantering av webbinnehåll, hantering av arkivhandlingar eller business intelligence-funktioner. Du kan också leda effektiva sökningar efter personer, dokument och data, delta i formulär-driven affärsprocesser och komma åt och analysera stora datamängder.

Office SharePoint Server 2007 är dessutom utformade för att arbeta effektivt med andra program, servrar och tekniker i Office-version 2007. Till exempel i många Office-version 2007 program, kan du starta eller delta i arbetsflöden som är automatiserade rörelser av dokument eller objekt till specifika sekvenser åtgärder eller aktiviteter som är relaterade till en affärsprocess, till exempel godkännandeprocessen för en utgiftsrapport.

Följande lista innehåller exempel på hur särskilda Office-version 2007 program fungerar med Office SharePoint Server 2007:

 • Microsoft Office PowerPoint 2007    Skapa ett bibliotek med PowerPoint-bilder som kan delas med andra användare på en webbplats med Office SharePoint Server 2007.

 • Microsoft Office Access 2007    Ta bort en SharePoint-lista från Internet och de rapportfunktionerna i Office Access 2007 att visa data och skapa rapporter resor. Formulär och rapporter som använder SharePoint-lista är helt interaktiva – och Office Access 2007 senare synkronisera den lokala listan med listan online när du kommer åt din bärbara dator online igen.

 • Microsoft Office Outlook 2007    Ta bort dokumentbibliotek från Internet. SharePoint-mappar visas precis som andra Outlook-mappar finns.

 • Microsoft Office InfoPath 2007    Designa webbläsarkompatibla formulärmallar, publicera dem på en Office SharePoint Server 2007 webbplats och aktiverar dem för användning i en webbläsare.

 • Microsoft Office Excel 2007    Spara kalkylblad på en SharePoint-webbplats så att användare kan komma åt dem med hjälp av en webbläsare. Du kan använda dessa kalkylblad att underhålla och effektivt dela en central, uppdaterade versionen samtidigt som hjälper till att skydda eventuell tillverkarspecifika information, till exempel finansmodeller, som är inbäddat i kalkylbladet.

 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007    Skapa och anpassa Office SharePoint Server 2007 webbplatser och arbetsflöden. Skapa egna huvudsidorna och innehållssidorna, så att din webbplats har ett konsekvent utseende och känsla eller anpassa webbplatser med hjälp av den senaste ASP.NET-tekniken etablerade webbstandarder, till exempel Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) kod och övergripande formatmall blad.

Överst på sidan

Office SharePoint Server 2007 och Windows SharePoint Services

Om du har hört talas om Windows SharePoint Services, kanske du undrar hur det relaterar till Office SharePoint Server 2007. Windows SharePoint Services är en teknik som ingår i Microsoft Windows Server 2003. Windows SharePoint Services hjälper grupper vara uppkopplad och produktiv genom att ge dig tillgång till personer, dokument och information som de behöver för att fatta väl informerade beslut och att få arbetet utfört.

Office SharePoint Server 2007 är beroende av den Windows SharePoint Services 3.0 tekniken att ge en konsekvent och välbekanta för listor och bibliotek, Webbplatsadministration och anpassa webbplatser. Funktioner som är tillgängliga i Windows SharePoint Services 3.0 är också tillgängliga i Office SharePoint Server 2007.

Men erbjuder Office SharePoint Server 2007 förbättrad och ytterligare funktioner som inte är tillgängliga på en Windows SharePoint Services-webbplats. Till exempel innehåller både Office SharePoint Server 2007 och Windows SharePoint Services webbplatsmallar för samarbete med kollegor och konfigurering av möten. Office SharePoint Server 2007 innehåller emellertid ett antal ytterligare webbplatsmallar som är relaterade till enterprise och publicering scenarier. På samma sätt förbättrar Office SharePoint Server 2007 sökteknik från Windows SharePoint Services 3.0 till funktioner som är användbart för anställda i stora organisationer, till exempel möjligheten att söka efter affärsdata i SAP, Siebel och andra affärsprogram.

Överst på sidan

Samarbete

Med hjälp av följande funktioner i Office SharePoint Server 2007 kan arbeta du effektivt och effektivt med andra personer i din organisation:

Använda webbplatsmallar samarbeta och hantera möten    När du skapar en ny Office SharePoint Server 2007 webbplats kan starta du genom att välja ett av flera olika typer av webbplatsmallar för att samarbeta med andra och hantera möten. Webbplatsmallar i gruppen samarbete är avsedda att hjälpa grupper inom en organisation arbetet med projekt och samarbeta i dokument. Till exempel med hjälp av webbplatsmallen Dokumentarbetsyta, kan du arbeta med andra på ett dokument eller en uppsättning dokument. Webbplatsmallar i gruppen möten är avsedda att hjälpa grupper inom en organisation att hantera olika typer av möten. Mallar i den här gruppen stöder allt från grundläggande möten till beslut fokuserar möten eller även sociala händelser.

Dela dokument, kontakter, uppgifter, och kalendrar    Du kan synkronisera kalendern Office SharePoint Server 2007 med Office Outlook 2007. Du kan ange varar händelser och ange flera typer av upprepande eller återkommande, händelser. Du kan följa upp projekt mer effektivt med visuella vyerna dag och månad.

Brainstorm enkelt med wiki-webbplatser    En wiki-webbplats kan du ta fram nya idéer, samarbeta i en grupp design, av knowledge eller bara samla rutinmässigt information i ett format som är lätt att skapa och ändra. Gruppmedlemmarna kan bidra till wiki-sidor från sina webbläsare – behöver inte word processor eller tekniska specialkunskaper.

Dela idéer med bloggar     En blogg eller blogg, består av vanliga korta inlägg som visas i ordning, med det senaste inlägget. Med Office SharePoint Server 2007 tar bara några få klick för att skapa en blogg, göra inlägg i en blogg, prenumerera på uppdateringar till en blogg eller anpassa en blogg.

Ta emot uppdateringar till listor och bibliotek med RSS    Listor och bibliotek använder du verkligen enkelt syndikering (RSS) teknik, så att medlemmarna i din arbetsgrupp kan automatiskt ta emot uppdateringar. RSS är en teknik som används att ta emot och visa uppdateringar eller feeds av nyheter, bloggar och andra objekt som intresserar dig i en konsoliderad plats.

Hantera projekt    Du kan skapa en Projektaktiviteter-lista som innehåller ett Gantt-schema. Ett Gantt-schema är en slags visuell översikt av projektaktiviteter som du använder för att övervaka datum och hur projektet utvecklas.

Få åtkomst till innehåll    Du kan visa portaler, gruppwebbplatser och listor på en mobil enhet som hjälper dig att hålla dig uppdaterad med projekt och aktiviteter när du reser. Till exempel visas listor på telefoner (eller andra telekommunikationsenheter som har stöd för internationella standarder) i en förenklad textformat, med en länk till bläddrar du igenom innehållet på varje sida.

Skicka e-post till Office SharePoint Server 2007    Du kan använda ett e-postprogram för att delta i diskussioner, möten och dokument på en webbplats med Office SharePoint Server 2007. Precis som du skickar e-postmeddelanden till din grupp kan diskutera aktiviteter och projekt, kan du också skicka e-postmeddelanden till en Office SharePoint Server 2007 webbplats eller till en specifik lista eller ett bibliotek.

Hantera dokument och vissa typer av listor offline    Du kan vidta viktiga arbetet med dig var du än är. Med Office Outlook 2007, du kan arbeta offline med filer i ett bibliotek och objekt i följande typer av listor: kalendrar, kontakter, uppgifter och diskussioner. När du ansluter igen kan du uppdatera dina filer på servern. Listobjekt uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Människor och anpassning

Med hjälp av följande funktioner i Office SharePoint Server 2007 kan ansluta du till personer i din organisation som har rätt kunskaper, kunskap och erfarenhet av projekt:

Lagra och dela information på min webbplats    Du kan spara innehåll, länkar och kontakter på din personliga min webbplats. Min webbplats fungerar också som en kontaktpunkt för andra att hitta information om dig. Du kan använda din min webbplats för att presentera information om dig själv, till exempel dina kunskaper och roller, dina kolleger och chefer, grupper och distributionslistor som du tillhör och de dokument som du arbetar med. Varje webbplats innehåller strikta sekretess kontroll och säkerhet funktioner så att du kan välja hur mycket information att presentera och vem. En separat min webbplats är tillgänglig för alla Office SharePoint Server 2007 användare.

Hantera vem kan se din information    Du kan använda sekretessinställningarna för din offentliga innehåll för Min webbplats om du vill begränsa de personer som delar information på webbplatsen. Detta kan vara användbart när du vill dela personlig information, till exempel ditt mobiltelefonnummer med din arbetsgrupp och din chef.

Rikta information till specifika målgrupper    Du kan visa innehåll som lista eller biblioteksobjekt, navigeringslänkarna och hela webbdelar för vissa grupper av personer. Om du har behörighet kan rikta du ett objekt i en SharePoint-lista eller ett bibliotek till specifika målgrupper genom att använda den innehållsfråga. Du kan också rikta någon annan typ av webbdel och dess innehåll till en viss målgrupp. Du kan dessutom rikta webbplats-navigeringslänkar till målgrupper. När du riktar innehåll förenklar användarupplevelsen, eftersom användarna ser bara information och navigering länkar som är relevanta för dem.

Överst på sidan

Sökning

Hitta rätt information eller person är vilken Sök handlar om. Du kan använda de kraftfulla Sök-relaterade funktionerna i Office SharePoint Server 2007 för att hitta exakt vad du söker efter, till exempel de personer som har den kunskap som behövs för att få jobbet gjort.

Sök från sökcenter    Sökcenterwebbplatsen tillhandahåller en central plats för att initiera frågor och bläddra sökresultat. Om du lägger till information om dig själv på sidan Min webbplats, kan andra personer i organisationen använda sökcentret att söka efter information om dina projekt och dina kontakter du.

Söka efter dokument på intranätet    Du kan söka efter dokument som innehåller ett visst ord eller en fras, som är skrivna på ett visst språk, som skapas i ett visst program eller som har särskilda egenskaper.

Söka efter personer på intranätet    Hitta rätt person kan vara viktig för att få saker gjorda snabbt. Du kan söka efter någon efter namn eller du kan använda andra profiluppgifter, till exempel färdigheter, aktuella projekt eller rubrik. Du kan också söka efter personer i din organisation företagsprogram.

Hitta affärsdata i företagsprogram    Sökfunktioner i Office SharePoint Server 2007 kan hjälpa dig att hitta information i företagsprogram som SAP och Siebel eller i anpassade databaser som har skapats för din organisation.

Överst på sidan

Innehållshantering

Windows SharePoint Services 3.0 bygger på dokument administrativa uppgifter, till exempel versionshantering, granskning och arbetsflödet. Office SharePoint Server 2007 utökas dessa funktioner för att leverera förbättrade dokument redigering, företag för dokumentsamarbete, hantering av webbinnehåll och publicering, hantering av arkivhandlingar, hantering och stöd för flerspråkiga publicering.

I Office SharePoint Server 2007 innehållshantering är uppdelat i tre kategorier: dokument management, hantering av arkivhandlingar och hantering av webbinnehåll. I avsnitten nedan du lära dig mer om de olika kategorierna.

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsfunktioner avgör hur dokument i din organisation är skapat, granskas, publiceras och utnyttjas. Med Office SharePoint Server 2007 är det möjligt att tillämpa lämpliga principer vid varje steg i livscykeln dokument, använda centraliserade databaser för lagring, hantering och åtkomst till dokument och använda etiketter och streckkoder för att effektivt spåra dokument. Följande funktioner för att hantera organisationens dokument mer effektivt och effektivt sätt:

Hantera dokument i den dokumentcenter    Webbplatsmallen dokumentcenter kan organisationer skapa storskaliga dokument hantering av webbplatser som har stöd för mycket strukturerade dokument management scenarier. Standardinställningarna för den dokumentcenter webbplats mall starka innehållskontroll för support: utcheckning krävs innan redigering, huvudversioner och delversioner är aktiverade, stöd för flera innehållstyper är aktiverad och granskning har konfigurerats för att spåra ändringar över tid.

Hantera översättning dokument och processer    Bibliotek för översättningshantering hjälper organisationer att skapa, lagra och hantera översatta dokument genom att tillhandahålla vyer och funktioner som underlättar manuell dokument översättning processen. Det här biblioteket har en anpassad vy som grupperar översättningar av källdokument. Den har också ett arbetsflöde för översättningshantering som kan användas för att hantera processen manuell översättning.

Konvertera dokument på servern   Office SharePoint Server 2007 har stöd för serversidan konvertering av dokument från ett filformat till ett annat. 

Integrera dokumenthantering på servern och klienten    Många dokumenthanteringsfunktioner i Office SharePoint Server 2007 utökade kraftfullt genom tätt integrering med Office-version 2007 klientprogram, till exempel Microsoft Office Word 2007 och Office Excel 2007. Från inom Office-version 2007 klientprogram användare kan starta och fullständig arbetsflödesuppgifter, uppdateringsegenskaper för serverdokument i dokumentinformationspanelen, infoga streckkoder eller etiketter i serverdokument och mycket mer.

Hantering av arkivhandlingar

Hantering av arkivhandlingar är processen med att samla in, hantera och avgör företagets poster (information anser viktiga för historik, knowledge eller rättsliga skydd av ett företag) i ett konsekvent och enhetligt sätt baserat på en organisations principer. Dessa principer är utformade efter typ av arbete som organisationen gör typer av juridiska risker det ytor och lagar och föreskrifter som företaget antagit den. Office SharePoint Server 2007 introducerar en ny uppsättning funktioner för att skapa och underhåll formella poster hanteringsfunktioner i din organisation.

Implementera principer för informationshantering    Organisationer kan definiera och använda informationshanteringsprinciperna i Office SharePoint Server 2007 webbplatser att tillämpa uppfyller kraven i företagets affärsprocesser eller juridiska föreskrifter och statliga föreskrifter för hantering av informationen. Informationshanteringsprinciper aktivera webbplatsadministratörer eller lista chefer att styra hur innehåll hanteras. Office SharePoint Server 2007 innehåller flera fördefinierade principfunktioner som organisationer kan använda individuellt eller i kombination för att definiera principer för informationshantering för sina webbplatser. Dessa principfunktioner som kan definieras för en hel webbplatssamling eller en särskild lista, bibliotek eller innehållstyp är granskning, streckkoder, etiketter, konvertering av formulär för arkivering och förfallodatum. Organisationer kan dessutom utveckla anpassade informationshanteringsprinciper.

Begränsa åtgärder för filer som hämtas från webbplatser    I Office SharePoint Server 2007 använda organisationer Information Rights Management (IRM) för att begränsa de åtgärder som användare kan göra med filer som har hämtats från SharePoint-listor och bibliotek. IRM krypteras de hämta filerna och begränsar uppsättning användare och program som ska kunna dekryptera filerna. IRM kan också begränsa de rättigheter som anges på de användare som ska kunna läsa filer så att de inte kan vidta åtgärder, till exempel skriva ut kopior av filer eller kopiera text från dem.

Hantera poster bevarande i arkivhandlingscenter    Arkivhandlingscenter webbplatsmallen i Office SharePoint Server 2007 är utformad för att hjälpa organisationer att implementera sina hantering av arkivhandlingar och bevarande program. Den här webbplatsmallen utökar Office SharePoint Server 2007 med ytterligare poster hanteringsfunktioner, till exempel ett gränssnitt för poster samling valv förmåga postroutning information management principfunktioner (till exempel granskning, förfallotid och streckkoder) och möjlighet att skapa undantag för arkivhandlingar.

Hantera e-poster   Office SharePoint Server 2007 är nära integrerat med Microsoft Exchange Server 2007. Den här integreringen kan organisationer skapa hanterade e-postmappar i Exchange som exponeras för användare i Office Outlook 2007. Organisationer kan definiera principer för informationshantering för dessa mappar som anger en lagringstid eller kvot. Användare kan också använda dessa mappar för att skicka e-post till webbplatsen för arkivhandlingscenter i Office SharePoint Server 2007. 

Hantering av webbinnehåll

Office SharePoint Server 2007 innehåller många funktioner som kan användas för att utforma, distribuera och hantera företagets intranät portaler, Internet Företagspresentation webbplatser och avdelningar portalwebbplatser. Med hjälp av de här funktionerna kan anställda i din organisation skapa och publicera webbinnehåll i tid, som kan minska den kostnad och hantera flera platser.

Förbättra konsekvent och effektiv webbplatsdesign    Med hjälp av huvudsidor och sidlayouter innehållssidorna kan du enkelt upprätta eller ändra utseendet på alla sidor i en hel webbplats. En huvudsida definierar de vanliga element som du vill att alla sidor på webbplatsen för att dela, till exempel länkar till sökningar ruta eller navigering. En sidlayout anger layouten för en viss typ av innehållssida, till exempel en artikelsida. Också definierar fälten där deltagare kan ange olika typer av Artikelinnehåll, till exempel artikelrubriker, grafik, offerter och Ostrukturerade text. När en innehållssida återges i webbläsaren, huvudsidan tillhandahåller vanliga innehållet och innehållssidan står sidspecifika innehållet, som visas i dess associerade sidlayout.

Anpassa webbplatser med Office SharePoint Designer 2007   Office SharePoint Designer 2007 är en ny produkt för att skapa och anpassa Office SharePoint Server 2007 webbplatser och skapa arbetsflöde-aktiverade program som baseras på SharePoint-tekniken. Du kan använda Office SharePoint Designer 2007 för att skapa och anpassa sidlayouter och huvudsidor för Office SharePoint Server 2007 webbplatser. Standardhuvudsidan för en Office SharePoint Server 2007 Publiceringsportal kallas blueband.master och det är en bra utgångspunkt för din webbplats med anpassade profiler. Om du vill kan skapa du en helt ny huvudsida i Office SharePoint Designer 2007. Med hjälp av huvudsidor tillsammans med den senaste redigeringsverktyg som använder övergripande formatmallar, kan du lätt och effektivt ändra hela webbplatsen. 

Publicera SharePoint-webbplatser mer systematiskt   Office SharePoint Server 2007 innehåller webbplatsmallar som har stöd för visst innehåll publicera behov för nyhetswebbplatser och samarbete och publicera portaler. Varje mall har publiceringsfunktioner aktiverat, inklusive ett sidredigering verktygsfält, Innehållsredigeraren och checka ut. Med hjälp av de här funktionerna kan du koppla arbetsflöden med att publicera uppgifter, upprätta ett publicering schema för sidor, använda versionshantering funktioner och styra sidlayout. 

Skapa och uppdatera sidor från webbaserade Innehållsredigeraren    Med en Office SharePoint Server 2007 publiceringswebbplats använda innehåll ägare en inbyggd Innehållsredigeraren för att skapa och uppdatera webbsidor på webbplatsen. Om du är en avdelningschef kan använda du Innehållsredigeraren utkast och formatera meddelanden och annan information på gruppwebbplatsen. Du kan använda redigeraren innehåll att skriva text, infoga hyperlänkar och bilder, använda formatmallar och så vidare. Alla HTML-koden har körts i bakgrunden. Alternativt kan du använda en HTML-redigerare att öppna och redigera den underliggande HTML-koden för sidan.

Skapa och uppdatera sidor från Office-version 2007 klientprogram    om funktionen dokumentkonverteringar är aktiverad på webbplatsen Office SharePoint Server 2007, kan du konvertera befintliga Office-version 2007 dokument till webbsidor. Du kan till exempel använda Office Word 2007 dokument du skapar webbsidor för webbplatssamlingen. Det är också möjligt att konvertera Office InfoPath-formulär (XML-filer) till webbsidor och skapa anpassade konverterare att stödja fler filformat. Klienten redigering kan du använda funktionerna rikare programmens Office-version 2007 för att snabbt skapa webbsidor, med eller utan en anslutning till Internet.

Skapa och underhålla variationer av en webbplats    Målgrupper av webbplatser kan skilja sig på många olika sätt, inklusive språk, geografiska område surfning enhet eller företag. Jobbet att framställa och upprätthålla variationer av en webbplats kan vara svårt och tidskrävande. I Office SharePoint Server 2007 kan variantfunktionen webbplatsadministratörer att göra enklare att hantera varianter genom att underhålla anpassningsbara kopior av innehållet från källwebbplatsen i varje målwebbplats. Den här funktionen är särskilt användbart för publicering av flerspråkiga webbplatser. Anta att du anger en källwebbplatsen (till exempel trycker du på versioner – engelska) och flera målwebbplatser (till exempel trycker du på versioner – franska, tryck på versioner – japanska) Office SharePoint Server 2007 behåller målwebbplatser synkroniseras med källwebbplatsen.

Hantera webbplatsnavigering enklare   Office SharePoint Server 2007 baserar dess navigering modellen på den hierarkiska strukturen för webbplatssamlingen. Detta innebär att när du ändrar strukturen på webbplatsen (till exempel om du flyttar en underwebbplats) återspeglas ändringen automatiskt i webbplatsnavigeringen. Dessutom när webbplatser, sidor eller interna länkar ska uppdateras de automatiskt bytt namn eller tagits bort i navigeringen. Du kan skapa navigeringslänkar till interna resurser, till exempel sidor, dokument och andra webbplatser och externa platser, till exempel intranät portaler och Internet-resurser. Vy över webbplatser, sidor och interna länkar som en användare kan se är alltid anpassad till användarens behörighetsnivå. Webbplatsägare kan visa sidor och webbplatser i navigeringen automatiskt, sortera och redigera navigeringslänkarna eller välja att ärver global navigering och aktuell navigering från den överordnade webbplatsen. Navigeringskontrollerna kan är en del av en sida och direkt anpassas och formateras i Office SharePoint Designer 2007. 

Hantera webbplatser mer effektivt    Du kan använda sidan webbplatsinnehåll och struktur för att hantera innehåll och struktur på din SharePoint-webbplatssamlingen. Du kan hantera innehåll genom att utföra åtgärder på webbplatser, listor och listobjekt. Du kan till exempel checka ut, checka in eller publicera flera objekt samtidigt. Webbplatser och listobjekt kan enkelt kopierat eller flyttat till andra platser i webbplatssamlingen. Du kan också skapa, anpassa och visa redigering av rapporter. Du kan till exempel hitta och visa alla dokument på webbplatsen som väntar på godkännande eller alla dokument som är utcheckade till dig. Du kan sedan åtgärda problemet med dessa dokument, till exempel att godkänna dem eller checka in.

Överst på sidan

Affärsprocesser och formulär

Affärsprocesser är kärnan i en organisation och formulär är ofta i mitten av många affärsprocesser, till exempel processen med att godkänna utgiftsrapporter. Office SharePoint Server 2007 finns inbyggda arbetsflöde mallar som hjälper dig att automatisera dina processer. Du kan också skapa anpassade arbetsflöden att effektivisera din samverkande processer. Elektroniska formulär i InfoPath Forms Services kan hjälpa dig att samla in och verifiera information som dina affärsprocesser-enheter.

Strömlinjeforma processerna med arbetsflöden    Arbetsflöden hjälpa andra att arbeta tillsammans med dokument och hantera projektuppgifter genom att implementera specifika affärsprocesser med dokument och objekt på en webbplats med Office SharePoint Server 2007. Office SharePoint Server 2007 innehåller flera fördefinierade arbetsflöden som har utformats för vanliga affärsscenarier:

 • Godkännande    Det här arbetsflödet cirkulerar ett dokument eller ett objekt till en grupp människor för godkännande.

 • Samla in feedback    Det här arbetsflödet cirkulerar ett dokument eller ett objekt till en grupp människor för feedback.

 • Samla in signaturer    Det här arbetsflödet cirkulerar ett Microsoft Office-dokument till en grupp människor för att samla in deras digitala signaturer.

 • Dispositionsgodkännande    Det här arbetsflödet som har stöd för poster management processer, hanterar dokument förfallotid och bevarande genom att låta deltagare avgöra om du vill bevara eller ta bort utgångna dokument.

 • Tre lägen    Det här arbetsflödet kan användas för att hantera affärsprocesser där organisationen måste spåra en stor mängd ärenden eller objekt, till exempel frågor till kundtjänst, försäljningssamtal eller projektuppgifter.

 • Gruppgodkännande    Det här arbetsflödet innehåller en hierarkisk organisationsschema som du kan markera godkännare och Tillåt godkännare du kan använda en stämpel i stället för en signatur. Den här lösningen har utformats specifikt för östasiatiska marknader.

 • Översättningshantering    Det här arbetsflödet hanterar den manuella dokumentöversättningsprocessen genom att skapa kopior av dokumentet som ska översättas och tilldela uppgifter till översättare. Arbetsflödet är bara tillgängligt för översättningshanteringsbibliotek.

Samla in och verifiera information med hjälp av webbläsarbaserat formulär    När du utformar formulärmallar med Office InfoPath 2007 och distribuera dem till en Office SharePoint Server 2007 webbplats kan du aktivera en inställning där användare kan fylla i formulär med hjälp av en webbläsare. Det beror på att Office SharePoint Server 2007 använder InfoPath Forms Services teknik som, förutom att aktivera distribution av webbläsarbaserat formulär – tillhandahåller en central plats för lagring och hantering av formulärmallar för din organisation.

När du publicerar en formulärmall i en Office SharePoint Server 2007 webbplats distribuerar du det inte bara i företagets intranät, men även på externa webbplatser, till exempel extranät webbplatser eller företagets webbplatser. Gör att du kan samla in data från kunder, partners, leverantörer och andra som är viktiga för företaget eller organisationen ska lyckas. En stor företaget kan använda en enskild formulärmall för att samla in och behandla försäkringsanspråk och distribuera formulärmallen till sina platser på Internet och intranät.

Överst på sidan

Business Intelligence

Verktyg för att komma åt stora mängder Ostrukturerade data för analys har traditionellt, endast tillgänglig för personer med års erfarenhet av datalagring eller data mining. Publicering på webben med hjälp av data från flera källor har Historiskt sett begränsade till utvecklare och konsulter. Med hjälp av de nya funktionerna i Office SharePoint Server 2007 kan informationsarbetare samla data från flera källor och publicera data på webben.

Office SharePoint Server 2007 kan länka till affärsprogram som SAP, Siebel och Microsoft SQL Server 2005, så att du kan enkelt publicera rapporter, listor och prestationsindikatorer (KPI: er).

När du publicerar rapporter från data i något av dessa system ger strategiska eller drift data för att fatta bättre beslut. Chefer och linje-chefer beroende av aktuellt och korrekt rapporter bättre beslut. Exempel på rapporter är Microsoft Office Excel-arbetsböcker, SQL Server Reporting Services-rapporter och Microsoft Office Access-rapporter.

Store rapporter i en rapportcenter    Webbplatsen rapportcenter tillhandahåller en central plats för lagring av rapporter som är gemensamma för en grupp om gruppen är en liten grupp eller en stor organisation. Särskilda dokumentbibliotek på webbplatsen rapportcenter lagra rapporter, listor och anslutningar till externa datakällor. Webbplatsen ger också tillgång till sidmallar och webbdelar för att skapa sidor och listor som innehåller företagsinformation. Inom rapportcenter, användare söka efter objekt med hjälp av kategorier, visa en kalender med kommande rapporter och prenumerera på rapporter som är relevanta.

Dela Office Excel 2007 arbetsböcker som interaktiva rapporter    Excel Services är en serverteknik som du kan använda för att dela, skydda och hantera Office Excel 2007 arbetsböcker som interaktiva rapporter på ett konsekvent sätt i hela organisationen. Excel Services kan du lagra en Excel-arbetsbok på en server och sedan publicera någon del av arbetsboken på en webbsida. Användarna behöver bara en webbläsare om du vill visa och interagera med realtidsdata. Arbetsboken har publicerats på webbsidan med hjälp av webbdelen Excel Web Access. En fördel med att publicera arbetsböcker i en webbdel är att alla beräkningen inträffar på servern. Därför exponeras aldrig affärslogiken i arbetsboken. En annan fördel är att det finns bara en kopia av arbetsboken som lagras på en central och säker plats. Du kan ge skrivskyddad rättigheter att begränsa åtkomst till arbetsboken användare från webbsidan. Till exempel du kan hindra användare från att öppna arbetsboken i Excel eller du kan begränsa vad användarna kan visa.

Ansluta SharePoint-webbplatser i externa datakällor    Du kan använda data från andra program, till exempel SAP och Siebel, i SharePoint-listor, sidor och webbdelar. Administratörer vanligtvis skapa systemanslutningar och kan lagra dem i ett dataanslutningsbibliotek i rapportcenter. På så sätt kan kan de central anslutningspool enkelt komma åt och återanvändas användare med behörigheten. Du kan skapa webbsidor med hjälp av anslutningar till externa datakällor och SharePoint-listor som tillåter användare att interagera med data i den externa källan utan att lämna SharePoint-sida.

Spåra prestationsindikatorer    Prestationsindikatorer (KPI: er) är värdefulla för grupper, chefer och företag att snabbt utvärdera framsteg mot mätas mål. Med hjälp av SharePoint KPI: er kan du enkelt visualisera svar på frågor som: vilka am jag vidare på eller bakom på? Vilket tidsperspektiv framåt eller bakom FM jag? Vad är det minsta jag måste göra? KPI: er skapas med hjälp av KPI-listor och sedan visas med hjälp av webbdelar för KPI. Du kan lagra KPI-listor i rapportcenter eller på andra webbplatser i Office SharePoint Server 2007, där de kan återanvändas av alla som har behörighet att komma åt dem.

Visa information från flera källor i instrumentpaneler    Instrumentpaneler är verktyg som används för att kommunicera status och till enheten åtgärd. En Office SharePoint Server 2007 instrumentpanel är en webbsidemall där du kan samla och visa information från olika källor, till exempel rapporter, diagram, mått och KPI: er. Personalavdelning kan till exempel skapa en instrumentpanel som anställda använder för att visa personligt anpassad information, till exempel deras löner eller fördelar historik.

Anslut och filtrera information i en mängd olika sätt    Filter kan du visa endast delmängd av data som du är intresserad av. En mängd data kan till exempel innehålla fem år historik över flera produkter för hela landet eller regionen. Med hjälp av filter kan du visa ett mer beskrivande, till exempel bara en försäljning region, endast en produkt eller det aktuella året. Office SharePoint Server 2007 har 10 filterwebbdelar som du kan använda för att ändra innehållet i en eller flera webbdelar på en sida, så att din webbdelar visar exakt den information du behöver. Till exempel filtrerar den aktuella webbdelen Användarfilter automatiskt information om vem som är inloggad på datorn. Detta är användbart när du vill visa information som för närvarande är tilldelade till användaren, till exempel kunder eller uppgifter.

Lås upp affärsdata via affärsdatakatalogen    När Affärsdatakatalog (BDC) har konfigurerats kan kan personer i organisationen använda Office SharePoint Server 2007 att hitta, visa och analysera data som lagras i affärsprogram som SAP, Siebel och Microsoft SQL Server. Sedan kan du kombinera kolumner från en SharePoint-webbplats och från en extern affärsprogram i en enskild lista eller ett bibliotek. Du kan till exempel lagra dokument, till exempel förslag, kontrakt och presentationer i en SharePoint-lista och sedan koppla dessa dokument med en kund i en relation (CRM) kundhanteringsdatabas. Det här hjälper samla all Kunddokumentation i en och samma plats, så att du enkelt kan navigera till kundens post i business-programmet.

Du kan också infoga affärsprogramåtgärder i listor eller bibliotek, så att du kan visa användargränssnitt affärsprogram, öppna webbsidor och formulär och utföra andra vanliga uppgifter från en SharePoint-webbplats. Dessutom innehåller Office SharePoint Server 2007 flera affärsdata webbdelar som du kan ansluta och använda för att anpassa hur affärsdata visas i listan med webbplatser. När du har aktiverat funktionen business data sökning i Office SharePoint Server 2007, kan du söka affärsdata från i SharePoint-webbplatser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×