Introduktion till Microsoft Exchange Unified Messaging

Om ditt Microsoft Exchange Server-konto aktiveras för Unified Messaging (UM) kan du ta emot e-post-, röst- och faxmeddelanden i Inkorgen. Ytterligare funktioner är tillgängliga för Exchange Server 2010-konton, till exempel förhandsgranskning av röstmeddelanden som innebär att en avskrift av dina röstmeddelanden skickas till Inkorgen.

Obs!:  För att du ska kunna använda Unified Messaging krävs ett Microsoft Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2007-konto. Exchange 2007-administratören måste aktivera funktionen Unified Messaging för att dessa kommandon ska gå att använda.

Unified Messaging-funktioner

Obs!:  Vissa funktioner är endast tillgängliga om du använder ett Exchange Server 2010-konto. Mer information om Exchange-kontoversioner finns i Ta reda på vilken version av Microsoft Exchange Server mitt konto ansluter till.

 • Tillgång till Exchange-information    Du får tillgång till en omfattande uppsättning funktioner för röstmeddelanden från mobiltelefoner där du kan använda Internet, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 och Outlook Web App (OWA). Funktionerna omfattar många konfigurationsalternativ för röstmeddelanden och möjligheten att spela upp röstmeddelanden antingen från läsfönstret (med en integrerad version av Windows Media Player) eller från meddelandelistan (med datorhögtalare).

 • Spela upp på telefon    Med funktionen Spela upp på telefon kan du spela upp röstmeddelandet på en telefon. Om du arbetar i ett kontorslandskap eller använder en offentlig dator eller en dator där du inte kan använda multimedia, eller om du får ett konfidentiellt röstmeddelande, kanske du inte vill eller kan lyssna på meddelandet i datorhögtalare. Du kan spela upp röstmeddelandet på vilken telefon som helst, till exempel hemtelefonen, kontorstelefonen eller din mobiltelefon.

Mer information finns under Konfigurera alternativet Spela upp på telefon för Unified Messaging.

 • Formulär för röstmeddelanden    Formuläret för röstmeddelanden i Outlook 2007, Outlook Web App och Outlook 2010 liknar standardfönstret för e-postmeddelanden. I formuläret finns kommandon för olika åtgärder som att spela upp, stoppa eller pausa röstmeddelanden, spela upp ett röstmeddelande på en telefon och att lägga till och redigera anteckningar.

Formuläret för röstmeddelanden innehåller den integrerade versionen av Windows Media Player samt ett fält för ljudanteckningar. Den integrerade versionen av Windows Media Player och anteckningsfältet visas antingen i läsfönstret när du förhandsgranskar ett röstmeddelande, eller i ett separat fönster när du öppnar ett röstmeddelande.

 • Användarkonfiguration    Du kan konfigurera flera alternativ för röstmeddelanden för Unified Messaging med hjälp av Outlook Web App (gäller endast Exchange 2010-konton) eller inom Outlook 2010 (gäller endast Exchange 2007-konton). Du kan till exempel konfigurera åtkomstnummer och nummer till en telefon där du vill spela upp röstmeddelanden, och dessutom kan du återställa PIN-koden för åtkomst till röstmeddelanden.

Mer information finns under Konfigurera alternativet Spela upp på telefon för Unified Messaging och Återställa PIN-koden för röstmeddelanden i Unified Messaging.

 • Telesvar    Telesvar innebär bland annat att inkommande samtal besvaras när du inte kan svara, dina personliga hälsningar spelas upp, meddelanden spelas in och att röstmeddelanden kan skickas till Inkorgen som e-postmeddelanden.

Mer information finns under Spela in rösthälsningar för Unified Messaging och Välja en rösthälsning för Unified Messaging.

 • Regler för telesvar    Regler för telesvar är en ny funktion som är tillgänglig om du använder ett Exchange 2010-konto. Med hjälp av den här funktionen kan du ange hur inkommande samtal ska besvaras. Regler för telesvar tillämpas för inkommande samtal på ungefär samma sätt som Inkorgen-regler tillämpas för inkommande e-postmeddelanden. Som standard konfigureras inga regler för telesvar. Om ett inkommande samtal besvaras av en UM-server (Unified Messaging) uppmanas den som ringer att lämna ett röstmeddelande. Regler för telesvar innebär att den som ringer kan göra något av följande:

  • Lämna ett röstmeddelande.

  • Vidarekoppla samtalet till en alternativ kontakt.

  • Vidarekoppla samtalet till en alternativ kontakts telefonsvarare.

  • Vidarekoppla samtalet till andra telefonnummer som du har angett.

  • Använda funktionen Hitta mig eller söka efter dig via en övervakad vidarekoppling.

 • Förhandsgranska röstmeddelande    För serverrollen Unified Messaging i Exchange 2010 används automatisk taligenkänning (ASR) för nya röstmeddelanden. När du får ett röstmeddelande till Inkorgen innehåller meddelandet både en inspelning och text som har skapats utifrån röstinspelningen. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera förhandsgranskning av Unified Messaging-meddelanden.

 • Aviseringar om missade samtal och röstmeddelanden via SMS    Du kan konfigurera inställningarna för röstmeddelanden med ditt mobiltelefonnummer och konfigurera vidarekoppling av samtal. Du kan få aviseringar om missade samtal och nya röstmeddelanden till din mobiltelefon i form av ett SMS-meddelande (Short Messaging Service). Mer information finns i Aktivera eller inaktivera Unified Messaging-meddelanden.

 • Skyddade röstmeddelanden    Med funktionen för skyddade röstmeddelanden i Unified Messaging kan du skicka privata e-postmeddelanden. Sådana meddelanden skyddas med AD RMS (Active Directory Rights Management Services) vilket gör att röstmeddelandet inte kan vidarebefordras, kopieras eller extraheras från e-postmeddelandet. Funktionen för skyddade röstmeddelanden ökar sekretessen i Unified Messaging så att du kan använda Unified Messaging för röstmeddelanden som inte ska vara tillgängliga för alla.

 • Outlook Voice Access    Det finns två tillgängliga användargränssnitt för Unified Messaging-användare: dels telefonanvändargränssnittet (TUI), dels röstanvändargränssnittet (VUI). Tillsammans kallas dessa gränssnitt för Outlook Voice Access. Med hjälp av Outlook Voice Access kan du få tillgång till Unified Messaging-systemet från en telefon. När du ringer till Unified Messaging-systemet kan du få tillgång till din Exchange-postlåda med hjälp av Outlook Voice Access och göra följande:

  • Få tillgång till dina röstmeddelanden

  • Lyssna på, vidarebefordra eller svara på e-postmeddelanden

  • Lyssna på kalenderinformation

  • Få tillgång till eller ringa kontakter som har lagrats i den globala adresslistan eller en grupp bland dina kontakter

  • Acceptera eller avvisa mötesförfrågningar

  • Skapa ett svarsmeddelande för att berätta för de som ringer att du inte kan svara

  • Ange säkerhetsinställningar och personliga alternativ

Mer information finns i Konfigurera en e-postmapp för Outlook Voice Access i Unified Messaging.

 • Gruppmeddelanden med hjälp av Outlook Voice Access    Med ett Exchange 2007-konto kan du antingen använda telefonanvändargränssnittet (TUI) eller röstanvändargränssnittet (VUI) i Outlook Voice Access för att skicka e-post- och röstmeddelanden. Det går bara att skicka ett enda e-postmeddelande till en enda användare i dina personliga kontakter. Du kan skicka ett meddelande till flera mottagare från katalogen genom att lägga till varje mottagare separat, eller genom att lägga till namnet på en distributionslista från den globala adresslistan. Om du har ett Exchange 2010-konto kan du också skicka e-post- och röstmeddelanden till en grupp som har sparats bland dina personliga kontakter.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×