Introduktion till Microsoft Exchange Unified Messaging

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här funktionen kräver att du använder ett Microsoft Exchange Server 2007-konto. De flesta hem och personliga konton använder inte Microsoft Exchange. Administratören Exchange 2007 måste aktivera funktionen Unified Messaging för de här kommandona ska vara tillgänglig.

När Exchange 2007-konto är aktiverat för Unified Messaging (UM) kan du ta emot e-post, röstmeddelanden och faxmeddelanden i din enskilda Exchange 2007  inkorg. I den här artikeln beskrivs hur funktionerna Microsoft Office Outlook 2007 för Unified Messaging som gör det möjligt att göra följande:

 • Spela upp ett röstmeddelande (som är integrerat i ett Office Outlook 2007-formulär) från läsfönstret genom att använda Microsoft Windows Media Player, eller från meddelandelistan.

 • Spela upp ett röstmeddelande på en telefon

 • Konfigurera enskilda inställningar för röstmeddelanden

Artikelinnehåll

Hantera Office Outlook 2007-funktioner för Exchange Unified Messaging

Exchange Unified Messaging: röst koppla formulär

Exchange Unified Messaging: Spela upp på telefon

Hantera Office Outlook 2007-funktioner för Exchange Unified Messaging

UM-lösningar från andra företag

Tidigare mottogs röstmeddelanden och lagrades på en central plats. Meddelandena avlyssnades med hjälp av en telefon eller skickades till Inkorgen för uppspelning från en Office Outlook 2007- eller Outlook Web Access-klientdator. Även om UM-systemet kopplades till Exchange för lagring av röstmeddelandena, var röstmeddelandesystemet och klientdatorn inte optimalt integrerade, vilket ledde till sämre resultat och användarupplevelse.

Den här typen av röstmeddelanden togs emot som e-postmeddelanden där röstmeddelandet utgjordes av en bilaga. Du var tvungen att starta Windows Media Player eller någon annan mediespelare för att kunna lyssna på röstmeddelandet. Eftersom Office Outlook 2007 eller Outlook Web Access-klientdatorn och UM-systemet inte var integrerade med varandra, och du var tvungen att använda en mediespelare, gick det inte att konfigurera enskilda röstmeddelandeinställningar i Microsoft Outlook. Du var tvungen att ändra de enskilda inställningarna via olika program eller med telefonen.

Tidigare klienter och Exchange

Om du har aktiverats för UM och använder Office Outlook 2007 eller den version av Outlook Web Access som ingår i Exchange 2007, har du tillgång till fler alternativ för röstmeddelanden än Exchange-användare som använder tidigare versioner av Outlook, Outlook Web Access eller Exchange. Användare som använder tidigare Outlook- eller Outlook Web Access-versioner eller användare som ansluter till en äldre version av Exchange, mottar röstmeddelandena som bifogade ljudfiler i vanliga e-postmeddelanden (*.wav eller *.wma) och kan inte konfigurera inställningarna för röstmeddelanden.

Office Outlook 2007-funktioner för Exchange Unified Messaging

UM-aktiverade Exchange 2007-användare har med hjälp av Office Outlook 2007 och den version av Outlook Web Access som ingår i Exchange 2007 tillgång till en omfattande uppsättning funktioner för röstmeddelanden. Funktionerna omfattar många konfigurationsalternativ för röstmeddelanden och möjligheten att spela upp röstmeddelanden antingen från läsfönstret med hjälp av en integrerad version av Windows Media Player eller från meddelandelistan.

Obs!: Du måste använda Windows Media Player 7.0 eller en senare version för att kunna använda den integrerade mediespelaren och alternativen.

Office Outlook 2007-funktionerna för Unified Messaging ingår i installationen av Office Outlook 2007.

När du har installerat Office Outlook 2007 och aktiverat ditt Exchange-konto för UM visas fliken Röstmeddelande med konfigurationsinställningar för röstmeddelanden i dialogrutan Alternativ.

Obs!: Office Outlook 2007-funktionerna för Unified Messaging kan bara användas tillsammans med Office Outlook 2007 och inte med tidigare versioner av Outlook.

På fliken Röstmeddelande kan du konfigurera inställningar som åtkomstnummer och röstmeddelandealternativet Spela upp på telefon, samt återställa PIN-koden för åtkomst till röstmeddelanden.

Obs!: Fliken Office Outlook 2007  Röstmeddelanden är bara tillgängligt om ditt Exchange-konto har Unified Messaging aktiverat.

Med Office Outlook 2007-funktionerna för Unified Messaging kan du:

 • Lyssna på röstmeddelanden i Outlook

 • Konfigurera enskilda inställningar för röstmeddelanden

 • Visa alla röstmeddelanden på samma ställe

 • Skilja röst- och faxmeddelanden från e-postmeddelanden i Inkorgen med hjälp av nya ikoner (till exempel unika aviseringar för nya e-postmeddelanden, röstmeddelanden och faxmeddelanden)

 • Se om ett röstmeddelande redan har spelats upp

 • Lägga till anteckningar till röstmeddelanden i en textruta

 • Svara på ett röstmeddelande via e-post om du har tillgång till avsändarens kontaktinformation

 • Lägga till telefonnummer som du fått i Kontakter med hjälp av snabbmenyn

Överst på sidan

Exchange Unified Messaging: Formulär för röstmeddelanden

Formulär för röstmeddelanden

Formuläret för Office Outlook 2007-röstmeddelanden påminner om standardformuläret för e-post, men ger dig möjlighet att utföra fler åtgärder. Du kan spela upp, stoppa eller pausa ett röstmeddelande, spela upp det på telefonen eller lägga till och redigera anteckningar för röstmeddelandet. Formuläret Röstmeddelande inkluderar en integrerad version av Windows Media Player och ett område där du kan lägga till anteckningar. Denna integrerade mediespelare och anteckningsområdet visas antingen i läsfönstret när du förhandsgranskar ett röstmeddelande eller i ett separat fönster när du öppnar röstmeddelandet.

Kontroller för röstmeddelanden i läsfönstret

Alternativ för formulär för röstmeddelanden

Formuläret för röstmeddelanden tillhandahåller ett gränssnitt där du kan utföra olika åtgärder, till exempel spela upp röstmeddelanden, spela upp röstmeddelanden på en telefon eller lägga till anteckningar. Om Exchange-kontot inte är aktiverat för Unified Messaging, tas röstmeddelanden emot som bifogade filer och alternativen för röstmeddelanden är inte tillgängliga.

 • Spela upp      Du kan klicka på Spela upp för att spela upp och lyssna på röstmeddelanden via datorns högtalare eller hörlurar. När du har klickat på Spela upp visas meddelandet i Windows Media Player.

 • Spela upp på telefon      När du klickar på Spela upp på telefon spelas det valda röstmeddelandet upp på det telefonnummer som du har angett. När du har klickat på Spela upp på telefon visas dialogrutan Spela upp på telefon där du kan konfigurera och styra funktionen Spela upp på telefon.

 • Redigera anteckningar      När du har klickat på Redigera anteckningar i verktygsfältet öppnas röstmeddelandet och du kan lägga till eller redigera anteckningar eller kommentarer i textrutan Anteckningar.

Överst på sidan

Exchange Unified Messaging: Spela upp på telefon

Vad är Spela upp på telefon?

Med funktionen Spela upp på telefon kan du spela upp röstmeddelandet på en telefon. Som ett alternativ till att lyssna på röstmeddelandet via datorns högtalare, kan du spela upp det med hjälp av en telefon. Det kan till exempel vara en telefon på jobbet, hemma eller en mobiltelefon.Om du sitter i ett öppet kontorslandskap, använder en offentlig dator som inte har ljudfunktioner eller om du lyssnar på ett känsligt meddelande, kanske du föredrar att lyssna mer privat via en telefon.

När du klickar på verktygsfältsalternativet Spela upp på telefon i formuläret för röstmeddelande i Office Outlook 2007, visas dialogrutan Spela upp på telefon. I dialogrutan Spela upp på telefon kan du ange ett telefonnummer i rutan Ring upp eller klicka på ett nummer i listan med senast använda nummer, starta och avsluta ett samtal samt visa statusmeddelanden för samtalen.

Obs!: Du kan bara spela upp ett röstmeddelande åt gången. Om du börjar spela upp ett andra Spela upp på telefon-samtal innan det föregående samtalet spelats klart visas ett felmeddelande.

Nummer till Spela upp på telefon

Listan med senast använda telefonnummer

Du kan visa en lista med de telefonnummer som du senast använt i rutan Spela upp på telefon. Telefonnumret på fliken Röstmeddelande visas alltid överst och används som standard. På den nedrullningsbara menyn kan du välja andra telefonnummer. Den här funktionen är inte tillgänglig i Outlook Web Access för Exchange 2007.

Spela upp på telefon-alternativ

I dialogrutan Spela upp på telefon finns alternativen Ring upp och Lägg på. När dialogrutan Spela upp på telefon öppnas är Ring upp tillgängligt men inte Lägg på. Efter att du har ringt upp ett nummer blir Ring upp inte tillgängligt förrän samtalet är avslutat. Du kan avsluta samtalet antingen genom att klicka på Lägg på eller genom att lägga på telefonen. När du stänger dialogrutan Spela upp på telefon och klickar på Stäng avslutas ett pågående samtal.

Ämne, Skickat och Status

Längst ned i dialogrutan Spela upp på telefon visas ämnet för röstmeddelandet, datumet och tiden för meddelandet samt information om samtalsstatus. Även information om eventuella fel visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×