Introduktion till listor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En lista är samlad information som du delar med andra teammedlemmar. Du kan t.ex. skapa ett anmälningsblad för en händelse eller spåra teamhändelser i en kalender.

Översikt

När du skapar en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats skapas flera typer av listor automatiskt. Bland dessa standardlistor finns t.ex. en diskussionstavla och en kalenderlista.

Du kan anpassa och lägga till objekt på standardlistorna, skapa ytterligare listor med hjälp av de tillgängliga listmallarna och skapa anpassade listor med de inställningar och kolumner som du vill använda.

Du kan visa en lista på många olika sätt, t.ex. genom att skapa en vy på en sida med alla uppgifter och en vy på en annan sida med bara de uppgifter som förfaller i dag. Du kan också använda mappar om du vill ordna listobjekt. Du kan t.ex. välja att visa bara de aktuella händelserna i en kalender på en hemsida och skapa en vy som liknar en väggkalender på en annan sida.

Har du data i ett kalkylblad som du vill använda i en lista på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats? Du kan skapa en ny lista med alla kolumner och data genom att importera kalkylbladet.

Om du har ett installerat databasprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Access 2007, och webbläsaren stöder ActiveX-kontroller kan du integrerar listdata med databasverktyg som frågor, kopplingar och rapporter.

Listor kan också visas i webbdelar på sidor på webbplatsen. Webbdelar är byggstenarna i en webbplats och du kan använda dem för att lägga till objekt direkt från en lista på en webbdelssida. Du kan också öppna direkt i en lista och arbeta med den. Listan meddelanden som standard visas i en webbdel på en ny startsida, men du kan också klicka på rubriken för listan för att öppna och arbeta med den på en egen sida.

Nedan beskrivs några sätt att arbeta med listor som gör det lättare att hantera information för gruppen:

 • Spåra versioner och detaljerad historik     Du kan spåra versioner av listobjekt så att du kan se vilka objekt som har ändrats i olika versioner samt vem som har ändrat objekten. Om misstag görs i en nyare version av ett objekt kan du återgå till en tidigare version. Att kunna spåra vad som har gjorts i en lista är särskilt viktigt om en lista behöver övervakas kontinuerligt i organisationen.

  Versionshistorik för en lista

 • Kräv godkännande    Du kan ange att ett listobjekt måste godkännas innan det visas för alla. Ett objekt förblir då Väntande tills det godkänns eller avvisas av någon som har behörighet att godkänna det. Du kan ange vilka användargrupper som får visa ett listobjekt innan det godkänns.

 • Integrera e-post med en lista    Om inkommande eller utgående e-post har aktiverats på webbplatsen kan du använda e-postfunktioner för listorna på webbplatsen. En del listor, t.ex. kalendrar, kan konfigureras så att användare kan lägga till innehåll i dem genom att skicka e-post. Andra listor, t.ex. uppgiftslistor, kan konfigureras så att e-postmeddelanden skickas till en användare när ett listobjekt tilldelas honom/henne. Inom din organisation kan även andra listtyper konfigureras så att de kan ta emot e-post.

 • Anpassa behörigheter    Du kan ange om en deltagare för en lista bara ska kunna läsa och redigera objekt som han/hon själv har skapat, eller samtliga objekt i listan. Användare som har behörighet för att hantera listor kan läsa och redigera alla objekt. Du kan också ange en specifik behörighetsnivå för ett enskilt listobjekt, t.ex. om objektet innehåller konfidentiell information.

 • Skapa och hantera vyer    En grupp kan skapa olika vyer av samma lista. Innehållet i listan ändras inte, men objekten ordnas eller filtreras så att det blir lättare för varje användare att hitta den viktigaste och mest intressanta informationen utifrån sina egna behov.

 • Använda formler och beräknade värden    Du kan använda formler och beräknade värden om du vill att informationen i kolumnerna i en lista ska skapas dynamiskt. Åtgärderna kan inkludera information från en eller flera kolumner i en lista och systemfunktioner, t.ex. [idag], vilket indikerar det aktuella datumet. Du kan t.ex ange ett standardförfallodatum som ligger sju dagar från det aktuella datumet.

 • Håll dig informerad om ändringar    I listor och vyer i Windows SharePoint Services 3.0 används nu RSS-teknik vilket innebär att uppdateringar kan skickas automatiskt till medlemmar i din arbetsgrupp. RSS är en teknik som gör att användare kan ta emot och visa uppdateringar eller RSS-feeds med nyheter och information på en konsoliderad plats. Du kan också skapa e-postaviseringar så att du kan få reda på när listor ändras eller när nya objekt läggs till. Aviseringar är ett smidigt sätt att hålla reda på de ändringar som är viktiga för dig.

 • Dela listinformation med ett databasprogram    Om du har ett installerat databasprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, t.ex. Microsoft Office Access 2007, kan du exportera och importera data till och från webbplatsen samt länka en tabell från databasen till en SharePoint-lista. När du arbetar med listdata i en databas kan du analysera den på samma sätt som du analyserar andra data, t.ex. med hjälp av frågor, kopplingar och rapporter.

  • Använda listor konsekvent flera webbplatser    Om din grupp arbetar med flera typer av listor kan du lägga till ännu mer konsekvent över flera listor med innehållstyper, webbplatskolumner och mallar. De här funktionerna kan du återanvända inställningar och Liststruktur på ett effektivt sätt. Du kan till exempel skapa en innehållstyp för en kund tjänstproblem som anger vissa kolumner (till exempel kundkontakt) och affärsprocesser för innehållstypen. Ett annat exempel skapar en webbplatskolumn för avdelningsnamn som har en nedrullningsbar lista med avdelningar. Du kan återanvända kolumnen i flera listor för att se till att namnen alltid visas på samma sätt i varje lista.

   Hitta länkar till mer information om innehållstyper, webbplatskolumner och listmallar i avsnittet Se även.

 • Arbeta med listobjekt från ett e-postprogram    Med hjälp av ett e-postprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 behöver du aldrig vara utan viktig listinformation. Om du t.ex. använder Microsoft Office Outlook 2007 kan du visa och uppdatera uppgifter, kontakter och diskussionstavlor på webbplatsen från Outlook.

Vilken typ av lista som du använder beror på vilken typ av information som du delar:

 • Meddelanden    Använd en meddelandelista om du vill dela nyheter och status och skicka påminnelser. Meddelanden stöder utökad formatering med bilder, hyperlänkar och formaterad text.

 • Kontakter    Använda en kontaktlista för att lagra information om personer eller grupper som du arbetar med. Om du använder ett e-postmeddelande eller kontakta management-program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och uppdatera dina kontakter från din SharePoint-webbplats i det andra programmet. Du kan till exempel uppdatera en lista över din organisations leverantörer från Office Outlook 2007. En kontaktlista faktiskt hantera inte medlemmar i din webbplats, men det kan användas för att lagra och dela kontakter för din organisation, till exempel en lista över externa leverantörer.

 • Diskussionstavlor    Använda en diskussionstavla för att tillhandahålla en central plats om du vill spela in och lagra team diskussioner som liknar formatet för diskussionsgrupper. Om din administratör har aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot e-post, kan diskussionstavlor lagra e-diskussioner från de vanligaste e-postprogram. Du kan till exempel skapa en diskussionstavla för din organisation ny produktlansering. Om du använder ett e-postprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och uppdatera diskussionstavlan medan du arbetar i det andra programmet.

 • Länkar    Använda en lista över länkar som en central plats för länkar till webben, företagets intranät och andra resurser. Du kan till exempel skapa en lista med länkar till dina kunder webbplatser.

 • Kalender    Använda en kalender för alla dina gruppaktiviteter eller under vissa förhållanden, till exempel helgdagar. En kalender får visuella vyer som liknar en skrivbord eller vägg kalender av dina gruppaktiviteter, inklusive möten, sociala händelser och varar händelser. Du kan också spåra team milstolpar, till exempel tidsgränser eller produkt release datum som inte hör till ett visst tidsintervall. Om du använder ett e-post eller Kalender-program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och uppdatera din kalender från SharePoint-webbplatsen när du arbetar i det andra programmet. Till exempel kan du jämföra och för att uppdatera kalendern på SharePoint-webbplatsen med datum från kalendern Office Outlook 2007 genom att visa både kalendrar sida vid sida eller lagda över varandra med varandra i Office Outlook 2007.

 • Uppgifter    Använda en aktivitetslista för att spåra information om projekt och andra att göra-händelser för din grupp. Du kan tilldela uppgifter till personer, samt spåra status och procent slutfört när aktiviteten flyttas mot hade slutförts. Om du använder ett e-post eller aktivitet management-program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och uppdatera dina uppgifter från din SharePoint-webbplats i andra program. Du kan till exempel skapa en aktivitetslista för din organisation budgetprocess och sedan visa och uppdatera i Office Outlook 2007 tillsammans med dina uppgifter.

 • Projektuppgifter    Om du vill lagra information som liknar en aktivitetslista, men också anger ett visual eller en Gantt-vy med förloppsindikatorer, använda en aktivitetslista i project. Du kan spåra status och procent slutfört när aktiviteten flyttas mot hade slutförts. Om du använder ett e-post eller aktivitet management-program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 kan du visa och uppdatera aktiviteterna i projektet från SharePoint-webbplatsen i andra program. Till exempel kan du skapa en uppgiftslista på webbplatsen SharePoint för att identifiera och tilldela arbete att skapa en kurs manuellt. Sedan kan du spåra förloppet för din organisation från Office Outlook 2007.

 • Ärendeuppföljning    Använd en ärendeuppföljningslista till att lagra information om specifika ärenden, till exempel supportärenden, och spåra förloppet. Du kan tilldela ärenden, kategorisera dem och koppla ärenden till varandra. Du kan till exempel skapa en ärendeuppföljningslista för att skapa problem och lösningar för kundtjänst. Du kan även kommentera ärenden varje gång du redigerar dem, skapa en kommentarshistorik utan att ändra den ursprungliga beskrivningen av ärendet. Till exempel kan en kundtjänstrepresentant registrera varje åtgärd som vidtas för att lösa ett problem och resultaten.

 • Undersökning    Använda en undersökning om du vill samla in och sammanställa feedback, till exempel en undersökning som anställd eller ett test. Du kan utforma frågor och svar på flera olika sätt och se en översikt över dina synpunkter. Om du har ett kalkylblad eller en databas program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0 kan exportera du dina resultat om du vill analysera dem ytterligare.

 • Anpassad    Även om du kan anpassa en lista, kan du börja med en anpassad lista och anpassa bara de inställningar som du anger. Du kan också skapa en lista som baseras på ett kalkylblad, om du har ett kalkylbladsprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0 och Windows Internet Explorer och Microsoft Windows. Du kan till exempel importera en lista från Microsoft Office Excel 2007 som du skapade för att lagra och hantera kontrakt med leverantörer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×