Introduktion till kontroller

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla Microsoft Office InfoPath-formulär som användare fyller i baseras på en underliggande formulärmall. Formulärmallen bestämmer hur formuläret ser ut och fungerar.

När du fyller i formulär kan anger användaren information genom att skriva i textrutor, klicka på objekt i en lista, markera kryssrutor och utföra andra åtgärder. De grafiska objekt i användargränssnittet som användare interagerar med kallas kontroller. Du kan använda kontroller för att visa data eller val, utföra en åtgärd eller göra användargränssnittet i formuläret lättare att läsa.

Förutom vanliga kontroller, till exempel textrutor och listrutor, innehåller InfoPath ett antal nya kontroller, till exempel upprepande tabeller, alternativgrupper och valfria avsnitt. Dessa typer av kontroller kan du skapa en flexibel formulärmall som innehåller dina användare. Till exempel i ett formulärmall för reseräkning, du kan använda en upprepande tabell så att användarna kan fylla i så många rader som de behöver.

Information som användaren anger i en kontroll lagras i formulärets datakälla. När du utformar en formulärmall använda du brukar åtgärdsfönstret kontroller för att infoga kontroller, även om du kan också infoga kontroller genom att dra fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall.

Du kan anpassa en kontrolls utseende, bland annat teckensnitt, färg och justering för texten i kontrollen, kontrollens standardvärde och datatyp och andra egenskaper, till exempel Skärmtips som visas när användaren placerar muspekaren på den kontroll. Du kan också anpassa en kontroll beteende, till exempel möjligheten att filtrera information eller svara på regler.

Tips: Dubbelklicka på kontrollen i en formulärmall om du vill visa egenskaperna för en kontroll.

I den här artikeln

Kontroller och datakälla

Olika sätt att infoga kontroller i en formulärmall

Typer av kontroller

Att tänka på kompatibilitet

Ta bort en kontroll från en formulärmall

Kontroller och datakälla

Nästan alla kontroller i ett InfoPath-formulär som är associerad med eller som är bunden till formulärmallens datakälla. De flesta kontroller, till exempel textrutor, kryssrutor och listrutor, är bundna till fält i datakällan. Om en kontroll inte är bunden till datakällan, eller om det är felaktigt, bunden den information som anges i kan kontrollen inte sparas korrekt i den underliggande (.xml)-formulärfilen.

När du utformar en InfoPath-formulärmall du kan välja att fält i datakällan ska skapas automatiskt varje gång du infogar en kontroll eller manuellt binda du själv varje kontroll till ett befintligt fält.

I exemplet nedan infogade formulärets designer textrutorna Efternamn i en formulärmall. Textrutan är bunden till fältet Efternamn i formulärmallens datakälla.

Relation mellan kontroll i formulärmall och fält i datakälla

När du fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen skriver användaren hans eller hennes namn i textrutan Efternamn. InfoPath sparar data som Extensible Markup Language (XML), vilket visas i följande bild.

Information som anges i textrutan sparas som XML

Tillsammans, vilken typ av kontroll och dess associerade fält ta reda på vilken typ av information som användare kan ange i kontrollen, samt hur användarna kan skriva informationen. Till exempel om du har en datumväljare på din formulärmall som är bunden till ett fält med ett datum datatyp kan sedan användarna skriva bara datum i kontrollen. Om de försöker ange andra data, till exempel personens namn eller adress, i kontrollen visas ett datavalideringsfel InfoPath.

Obs!: Förutom den primära datakällan för formulärmallen kan du skapa dataanslutningar till XML-dokument, databaser, webbtjänster, och Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek och listor. Dessa dataanslutningar fungerar som sekundära datakällor som kan användas för att fylla i listrutor och värden för textrutor och andra kontroller.

Överst på sidan

Olika sätt att infoga kontroller i en formulärmall

När du utformar en formulärmall kan använda du åtgärdsfönstret kontroller för att infoga kontroller. Du kan välja att skapa en formulärmall datakälla automatiskt när du infogar en kontroll som skapas ett fält eller en grupp ska skapas automatiskt i datakällan för alla kontroller som du har lagt till. Du kan också välja att binda varje kontroll till ett fält eller en grupp i datakällan för en formulärmall. Om du väljer det här alternativet om uppmanas du att välja ett fält eller en grupp från datakällan när du infogar en kontroll.

Tips: Om du vill växla mellan att automatiskt skapa datakällan och bindning använda kontrollerna till ett fält eller en grupp, markerar du kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller.

Du kan också infoga kontroller genom att dra fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall. Varje gång du drar ett fält eller en grupp till din formulärmall föreslår InfoPath den kontroll som bäst motsvarar det fält eller en grupp. Om fältet har datatypen Datum, föreslår InfoPath en datumväljare.

Överst på sidan

Typer av kontroller

Åtgärdsfönstret kontroller innehåller fler än 30 olika kontroller som du kan lägga till din formulärmall. Dessa kontroller kan grupperas i följande kategorier:

 • Standardkontroller

 • Upprepande och valfria kontroller

 • Fil- och bildkontroller

 • Avancerade kontroller

 • Anpassade kontroller

I följande tabeller beskrivs syftet med varje kontroll.

Standardkontroller

Standardkontroller inkludera kontroller som du vanligtvis associerar med samla in och visa information. Kontrollerna är bland textrutor, listrutor, kryssrutor och knappar.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Textruta

Bild av knapp

De vanligaste kontroll i ett formulär. Användare kan ange någon typ av oformaterad text i en textruta, till exempel meningar, namn, tal, datum och tider. Textrutor kan inte innehålla formaterad text.

RTF-ruta

Bild av knapp

En kontroll som kan innehålla formaterad text, inklusive fetstil och kursiv stil och en mängd olika teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg. Dessutom kan användare infoga bilder, listor och tabeller i en RTF-ruta.

Listruta

Bild av knapp

En knapp som visar användare med en lista över alternativ i en ruta. Om du vill markera ett objekt i listan användare klickar du på en pil för att öppna listan med alternativ. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller värden som hämtas från en dataanslutning till en XML-dokument, databas, webbtjänst, eller SharePoint-bibliotek eller lista.

Kombinationsruta

Bild av knapp

En knapp som visar användare med en lista över alternativ i en ruta som användare väljer du ett lämpligt objekt eller Skriv egna. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller värden som hämtas från en dataanslutning till en XML-dokument, databas, webbtjänst, eller SharePoint-bibliotek eller lista.

Listruta

Bild av knapp

En knapp som visar användare med en lista över alternativ i en ruta där användaren kan välja ett lämpligt objekt. Alternativen kan komma från en lista som du skapar manuellt, från värden i formulärets datakälla eller värden som hämtas från en dataanslutning till en XML-dokument, databas, webbtjänst, eller SharePoint-bibliotek eller lista.

Datumväljaren

Bild av knapp

En kontroll som innehåller en ruta där användarna kan skriva datum och en kalenderknappen som gör att användarna ska kunna välja ett datum.

kryssruta

Bild av knapp

En kontroll som tillåter användare att ange Ja/Nej eller SANT/FALSKT-värden genom att lägga till eller ta bort en markering från en liten fyrkantig ruta.

alternativknapp

Bild av knapp

En kontroll som användarna välja bland en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. När en alternativknapp i en grupp är markerad kan är andra alternativknappar avmarkerade. En grupp med alternativknappar är bunden till ett fält i datakällan och varje alternativknapp sparar olika värden i det fältet.

Knapp

Bild av knapp

En kontroll som kan användas för att skicka ett formulär eller en fråga till en databas, bland annat. Du kan också koppla en knapp till regler eller anpassad kod som körs när användaren klickar på knappen.

Avsnitt

Knappbild

En kontroll som är en behållare för andra kontroller. Avsnitt kan innehålla flera kontroller i åtgärdsfönstret kontroller, inklusive andra avsnitt.

Upprepande och valfria kontroller

Upprepande och valfria kontroller inkludera listkontroller, upprepande tabeller och upprepande avsnitt och valfria avsnitt. Dessa kontroller Tillåt användare att infoga listobjekt, rader, postuppsättningar och valfri information när du fyller i ett formulär.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Valfritt avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som är en behållare för andra kontroller och är användbart för extra information som inte behövs så att alla användare kan fylla i. När du fyller i ett formulär som innehåller ett valfritt avsnitt, kan användaren välja om du vill ta med valfritt avsnitt i formuläret.

Upprepande avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som är en behållare för andra kontroller och används för att presentera data, till exempel databasposter över anställda. När du fyller i formuläret som innehåller ett upprepande avsnitt användare kan lägga till fler förekomster av ett upprepande avsnitt.

Upprepande tabell

Bild av knapp

En kontroll som visar upprepande information i en tabellstruktur. Varje objekt visas i en ny rad i tabellen. När du fyller i ett formulär kan användare lägga till eller ta bort rader i en upprepande tabell som behövs. Upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Vågrätt upprepande tabell

Bild av knapp

En kontroll som visar upprepande information i en tabellstruktur. Varje objekt visas i en ny kolumn i tabellen. När du fyller i ett formulär kan användarna lägga till eller ta bort kolumner i en upprepande tabell som behövs. Vågrätt upprepande tabeller kan innehålla andra kontroller.

Översikt/detaljer

Bild av knapp

En kontroll som är egentligen en uppsättning upprepande kontroller som är direkt relaterade till varandra. Kontrollen bildbakgrunden är alltid en upprepande tabell och detaljkontroll kan vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt. Översikt/detaljer kontroller av mer effektivt med stora mängder data. Om formulärmallen visas databasposter över anställda ange du till exempel att en delmängd av informationen om varje anställd ska visas i kontrollen bildbakgrunden. När en användare väljer en post (rad) i bildbakgrunden kontrollen kan sedan detaljkontroll visa mer detaljerad information om anställda.

Punktlista

Bild av knapp

En kontroll som användarna kan lägga till eller ta bort punktlistor listobjekt i formuläret efter behov. Punktlista kontroller är ett bra sätt att innefatta enkel text som upprepas, till exempel en lista över uppgifter i en dagordning för mötet formulärmall.

Numrerad lista

Bild av knapp

En kontroll som användarna kan lägga till eller ta bort numrerade listobjekt i ett formulär efter behov. Numrerad lista kontroller är ett bra sätt att innefatta enkel text som upprepas och anger någon form av ordning, till exempel en lista med punkter på dagordningen i ett möte dagordning formulärmall.

Oformaterad lista

Bild av knapp

En kontroll som användarna kan lägga till eller ta bort listobjekt i ett formulär efter behov. Oformaterad lista kontroller är ett bra sätt att innefatta enkel text som upprepas, till exempel en lista över deltagarnas namn i ett möte begära en formulärmall.

Listruta för flera val

Bild av knapp

En knapp som visar användaren med en lista med alternativ som visas som en nedrullningsbar lista med kryssrutor. Användare kan markera så många kryssrutor efter behov och att även kunna lägga till egna poster, beroende på hur formulärmallen är utformat.

Fil- och bildkontroller

Du kan utforma din formulärmall så att användare kan infoga bifogade filer eller bilder när de fyller i formulär som baseras på din formulärmall. Dessutom kan användare som fyller i InfoPath-formulär på en Tablet PC dra nytta av en särskild bläck bildkontroll där du kan skapa och spara pennanteckningar.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Bifogad fil

Bild av knapp

En kontroll som används för att bifoga filer till sina formulär. Varje bilagekontrollen tillåter en fil som ska kopplas och du kan begränsa filtyp, om det behövs. Om användarna vill bifoga flera filer kan infoga du bilagekontrollen i en upprepande kontroll.

Bild

Bild av knapp

En kontroll som ingår i en formulärmall som statiska element, till exempel en rubrik eller en bakgrund eller kan tillåta användare att infoga en bild som en del av formuläret. Bildkontroller kan lagra bilden i själva formuläret eller lagra en adress (URL) som pekar på den sparade platsen i bilden.

Pennanteckningar bild

Bild av knapp

En kontroll som gör att användare med en Tablet PC för att lägga till pennanteckningar i sina formulär, antingen i själva kontrollen eller på en bakgrundsbild.

Avancerade kontroller

Avancerade kontroller är kontroller som kan vara används mindre vanliga än vanliga kontroller eller endast under särskilda omständigheter.

Kontroll

Ikon

Beskrivning

Hyperlänk

Bild av knapp

En kontroll som kan användas för att länka till en URL. En formulärmall som visar information om en lista över produkter kan till exempel ta med hyperlänkar till webbsidor med produktinformation. Hyperlänkkontroller kan peka på en webbserver i ett intranät eller på Internet.

Uttrycksrutan

Bild av knapp

Skrivskyddat läge textkontroll. Du kan använda uttryck rutorna för att visa skrivskyddad text, visa värdet i en annan kontroll i formuläret eller skapa formler som bygger på XPath-uttryck.

Lodrät etikett

Bild av knapp

En skrivskyddad textetikett som visas i 90 graders vinkel på din formulärmall. Lodrät etiketter som ofta används som kolumnrubriker i upprepande tabeller.

Rullningsbart område

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller, behåller en fast storlek och rullningslister så att användare kan bläddra om du vill se information som ligger utanför vyn. Rullande områden är särskilt användbart när ett avsnitt i ett formulär innehåller stora mängder data och användare inte behöver se alla samtidigt.

Vågrätt område

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan användas för att placera andra kontroller sida vid sida i en formulärmall.

Alternativgrupp

Bild av knapp

En kontroll som innehåller två eller flera alternativavsnitt som i sin tur innehåller andra kontroller. Varje avsnitt i en alternativgrupp fungerar som ett alternativ i en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. När du fyller i ett formulär kan användare ersätta inställning standardavsnittet med ett annat alternativavsnitt. På formulärmallen ett jobb-program kan du använda en alternativgrupp så att användarna kan ange antingen ett hemtelefonnummer eller ett telefonnummer till arbetet för deras referenser.

Upprepande alternativgrupp

Bild av knapp

En kontroll som visar två eller flera alternativavsnitt i en upprepande struktur. När du fyller i ett formulär kan användare lägga till, ta bort eller ersätta ytterligare upprepande alternativgrupper efter behov. På en anställd information formulärmall, kan du använda en upprepande alternativgrupp att användarna ska ange flera akuta kontakter. Användaren kan ersätta hemadress information med arbets adressinformationen för varje kontakt.

Alternativavsnitt

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och som alltid ska visas i alternativgrupper eller upprepande alternativgrupper. Alternativavsnitt är användbara när du behöver lägga till fler alternativ i en befintlig alternativgrupp. Om du infogar ett alternativavsnitt någon annanstans än i en alternativgrupp infogar InfoPath automatiskt alternativavsnitt inuti en ny alternativgrupp.

Upprepande rekursiva avsnitt

Bild av knapp

En kontroll som innehåller andra kontroller och kan infogas i sig själv. Du kan använda upprepande rekursiva avsnitt för att skapa hierarkiskt innehåll, till exempel en disposition.

Anpassade kontroller

Du kan använda guiden Lägg till anpassad kontroll för att ringa anpassade kontroller, till exempel Microsoft ActiveX-kontroller och malldelar som finns i InfoPath. En anpassad kontroll är ett värde som inte ingår i InfoPath som standard.

Kontroll

Beskrivning

Malldel

En anpassad uppsättning kontroller som innehåller layouten, egenskapsinställningar och vissa delar av kontrollbeteende som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. När du har skapat en malldel som använder du guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera malldelen till designläge så att du kan använda den i formulärmallen.

ActiveX-kontroll

En kontroll som inte ingår i InfoPath men som kan läggas till i åtgärdsfönstret kontroller. Du kan välja mellan befintliga ActiveX-kontroller som är registrerade på datorn och du kan använda anpassade kontroller som du har utvecklat dina specifika affärsbehov. Du kan till exempel utveckla en ActiveX-kontroll som gör att aktiesymbol information som ska visas i en formulärmall om du utvecklar formulärmallar för användning i ekonomiska beräkningar. När du skapar eller hitta en ActiveX-kontroll kan använda du guiden Lägg till anpassad kontroll för att importera kontrollen till designläge så att du kan använda den i en formulärmall.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja en specifik kompatibilitetsläge för att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall är publicerade till en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiverade kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare. Följande kontroller stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar:

 • Kombinationsruta

 • Flera markeringar listrutor

 • Kontroller för översikt/detaljer

 • Punktlista, numrerad och oformaterad listrutor

 • Bildkontroller bild och pennanteckningar

 • Pennanteckningar bildkontroller

 • Lodrät etiketter

 • Rulla områden

 • Vågräta områden

 • Vågrätt upprepande tabeller

 • Alternativgrupper, upprepande alternativgrupp och avsnittet alternativkontroller

 • Upprepande rekursiva avsnitt

 • ActiveX-kontroller

Du kan också välja att utforma Microsoft Office InfoPath 2007 formulärmallar som är kompatibla med Microsoft Office InfoPath 2003. I bakåtkompatibla formulärmallar stöds kombinationsrutor och listrutor för flera markeringar inte. När användare öppnar en formulärmall i InfoPath 2003, kombinationsrutor visas som nedrullningsbara listrutor och kombinationsrutor flera markeringar visas som punktlistor.

Om du har en viss del av en formulärmall som du vill använda i andra formulärmallar utformar du en malldel. En typisk malldel består av kontroller och en datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler. ActiveX-kontroller stöds inte i malldelar och därför är dolda i åtgärdsfönstret kontroller. Dessutom om du utformar en webbläsarkompatibel malldel har du tillgång till färre kontroller och funktioner än om du designa malldel enbart för användning i InfoPath.

Överst på sidan

Ta bort en kontroll från en formulärmall

Om du vill ta bort en kontroll från en formulärmall markerar kontrollen och trycker på DELETE-tangenten. När du tar bort en kontroll för det fält som är bundet till kontrollen finns kvar i datakällan. Ett formulär som baseras på formulärmallen visas dock inte de data som lagras i det här fältet. Om du vill visa data binder du en kontroll till fältet.

Om du vill binda en annan kontroll till fält i stället för att ta bort kontrollen, kan du ändra kontrollen till en annan typ. Du gör detta genom att högerklicka på kontrollen, klicka på Ändra till och sedan på något av alternativen på menyn. Vilka typer av kontroller som kan vara bundet till den här typen av fält visas på menyn.

Ändra en befintlig kontroll till en annan typ

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×