Introduktion till konsekvensanalys

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av konsekvensanalys verktyg i Microsoft Excel kan experimentera du med olika uppsättningar av värden i en eller flera formler för att utforska de olika resultaten.

Du kan till exempel utföra konsekvensanalys om du vill skapa två budgetar var och en utgår från en viss nivå av intäkt. Eller så kan du ange ett resultat du vill använda en formel för att ta fram och bestämma vad uppsättningar värden ger resultatet. Excel innehåller flera olika verktyg som hjälper dig att utföra typ av analys som passar dina behov.

I den här artikeln

Översikt

Använda scenarier för att tänka på många olika variabler

Använd Målsökning för att ta reda på hur du får ett önskat resultat

Använd datatabeller för att se effekterna av en eller två variabler i en formel

Förbereda prognoser och avancerade business modeller

Översikt

Vad händer om-analys är processen att ändra värden i celler för att se hur dessa ändringar påverkar formelresultatet i kalkylbladet.

Tre typer av konsekvensanalys verktyg som medföljer Excel: scenarier, datatabeller och Målsökning. Scenarier och datatabeller Följ uppsättningar med indatavärden och fastställa möjliga resultat. En datatabell fungerar bara med en eller två variabler, men det kan ta emot många olika värdena för dessa variabler. Ett scenario kan ha flera variabler, men det kan innehålla högst 32 värden. Målsökning fungerar annorlunda från scenarier och datatabeller på så sätt att det tar ett resultat och bestämmer möjliga indatavärden som ger resultatet.

Förutom dessa tre verktyg du installerar tillägg som hjälper dig att utföra vad händer om-analys, till exempel tillägget Problemlösaren. Tillägget Problemlösaren liknar Målsökning, men det kan innehålla flera variabler. Du kan också skapa prognoser med hjälp av fyllningshandtaget och olika kommandon som är inbyggda i Excel. För mer avancerade modeller kan du använda tillägget Analysis ToolPak.

Överst på sidan

Använda scenarier för att överväga många olika variabler

Ett scenario är en uppsättning värden som sparas i Excel och kan infogas automatiskt i celler i ett kalkylblad. Du kan skapa och spara olika grupper med värden i ett kalkylblad och sedan växla till något av dessa scenarier när du vill visa olika resultat.

Anta att du har två budget scenarier: en värsta fall och bästa fall. Du kan använda funktionen Scenariohanteraren att skapa båda scenarier i samma kalkylblad och sedan växla mellan dem. För varje scenario anger du cellerna som dessa ändringar och värdena för scenariot. När du växlar mellan scenarier ändras i resultatcellen så att det speglar de olika justerbara cellvärden.

Värsta tänkbara scenario
Värsta tänkbara scenario

1. Justerbara celler

2. Resultatcell

Bästa tänkbara scenario
Bästa tänkbara scenario

1. Justerbara celler

2. Resultatcell

Om flera personer har specifik information i separata arbetsböcker som du vill använda i scenarier kan du samla in de arbetsböckerna och slå samman deras scenarier.

När du har skapat eller samlade alla scenarier som du behöver, kan du skapa en sammanfattningsrapport som innehåller information från dessa scenarier. Ett scenario rapporten visar scenario-information i en tabell i ett nytt kalkylblad.

Sammanfattningsrapport för Excel
Sammanfattningsrapport

Obs!: Scenariorapporter räknas inte om automatiskt. Om du ändrar värdena i ett scenario visas inte de ändringarna i en befintlig sammanfattningsrapport. Du måste istället skapa en ny sammanfattningsrapport.

Överst på sidan

Använda Målsökning för att ta reda på hur du får ett önskat resultat

Om du vet resultatet som du vill använda i en formel, men du inte är säker på vilket indatavärde formeln kräver för att få det, kan du använda funktionen Målsökning. Anta att du behöver låna lite pengar. Hur mycket pengar som du vill veta hur länge en period som du vill använda i som du vill betala av lånet och hur mycket du har råd att betala varje månad. Du kan använda Målsökning för att avgöra vilken ränta du måste skydda för att kostnadsmålet lån.

Modell med betalning som bestäms av räntan

Obs!: Målsökning fungerar med bara en variabel indatavärde. Om du vill ta reda på mer än en ange värdet, till exempel lånebelopp och månatliga betalningsbeloppet för ett lån ska du i stället använda tillägget Problemlösaren. Mer information om tillägget Problemlösaren finns i avsnittet Förbereda prognoser och avancerade business-modelleroch följer du länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Använd datatabeller för att se effekterna av en eller två variabler i en formel

Om du har en formel som använder en eller två variabler eller flera formler att alla använder en gemensam variabel kan använda du en datatabell med för att se alla resultat i en och samma plats. Med hjälp av datatabeller är det enkelt att undersöka olika funktioner i korthet. Resultatet är enkelt att läsa och dela i tabellform eftersom du fokusera på endast en eller två variabler. Om automatisk beräkning är aktiverad för arbetsboken data i datatabeller ska beräknas omedelbart; Därför kan du alltid färska data.

Datatabell med en variabel
En datatabell med en variabel

En datatabell kan inte hantera fler än två variabler. Om du vill analysera mer än två variabler kan du använda scenarier. Även om det är begränsad till endast en eller två variabler kan en datatabell använda så många olika variabler som du vill använda. Ett scenario kan innehålla upp till 32 olika värden, men du kan skapa så många scenarier som du vill använda.

Överst på sidan

Förbereda prognoser och avancerade affärsmodeller

Om du vill förbereda prognoser kan du använda Excel till att automatiskt generera framtida värden som baseras på befintliga data eller till att automatiskt generera extrapolerade värden som baseras beräkningar av linjära trender eller tillväxttrender.

Du kan fylla i en serie värden som bildar en linjär eller exponentiell kurva med hjälp av fyllningshandtaget eller kommandot serie. Om du vill utöka komplexa och icke-linjära data kan du använda kalkylbladsfunktioner eller verktyget för regressionsanalys i tillägget Analysis ToolPak. Mer information följer du länkarna i avsnittet Se även.

Även om Målsökning kan innehålla endast en variabel, kan du Prognostisera bakåt för fler variabler med hjälp av tilläggsprogrammet Problemlösaren. Med hjälp av Problemlösaren kan du hitta ett optimalt värde för en formel i en cell – kallas målsättningscellen – i ett kalkylblad.

Problemlösaren arbetar med en grupp celler som är relaterade till formeln i målsättningscellen. Problemlösaren anpassar värdena i de justerbara celler som du anger – kallas variabla celler, som ger det resultat som du anger formeln i målcellen. Du kan använda begränsningar om du vill begränsa vilka värden som Problemlösaren ska kunna använda i modellen, och dessa begränsningar kan referera till andra celler som påverkar formeln i målsättningscellen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×