Introduktion till kalendern i Outlook

Kalendern är en kalender- och schemaläggningskomponent i Outlook som är helt integrerad med e-post, kontakter och andra funktioner.

Precis som i en anteckningsbok kan du klicka på valfri tid i Outlook-kalendern och börja skriva. Du kan skapa avtalade tider och händelser i kalendern, organisera möten, visa gruppscheman och mycket mer.

 • Skapa avtalade tider och händelser   

  Klicka på en tidslucka i Outlook-kalendern och börja skriv för att skapa ett möte eller händelse. Du kan välja om du vill ha ljud- eller meddelandepåminnelser för avtalade tider, möten och händelser och du kan färglägga objekt så att du snabbt kan identifiera dem.

  Mer information finns i Schemalägga en avtalad tid och Skapa en heldagshändelse.

 • Planera möten   

Välj en tid i kalendern, skapa en mötesförfrågan och markera de personer du vill bjuda in. Outlook hjälper dig att hitta den tidigaste tidpunkt när alla de inbjudna är lediga. När du skickar mötesförfrågan via e-post får de inbjudna förfrågan i sin inkorg. När de öppnar förfrågan kan de acceptera, preliminärt acceptera eller avböja mötet genom att klicka på en knapp. Om förfrågan står i konflikt med ett objekt i den inbjudnes kalender visas ett meddelande i Outlook. Om du som mötesorganisatör tillåter detta kan de inbjudna föreslå en annan mötestid. Som organisatör kan du spåra vem som accepterar eller avböjer din förfrågan, eller vem som föreslår en annan tid för mötet, genom att öppna förfrågan.

Mer information finns under Schemalägga ett möte med andra personer.

 • Visa gruppscheman   

  Du kan skapa kalendrar som visar scheman för en grupp personer eller resurser. Du kan till exempel visa scheman för alla personer på din avdelning eller alla resurser som finns i byggnaden, exempelvis konferensrum, för att snabbare schemalägga möten.

 • Visa kalendrar sida vid sida   

  Du kan visa flera kalendrar sida vid sida, både sådana som du har skapat och sådana som har delats av andra Outlook-användare. Du kan till exempel skapa en separat kalender för privata avtalade tider och visa denna och kalendern för arbetet sida vid sida.

  Mer information finns i Visa kalendrar sida vid sida eller över varandra.

  Du kan också kopiera eller flytta avtalade tider mellan de kalendrar som visas. Använd navigeringsfönstret när du snabbt vill dela din egen kalender och öppna andra delade kalendrar. Du kan skapa och ändra avtalade tider i en delad kalender om kalenderns ägare har beviljat dig behörighet att göra det.

  Mer information finns i Dela en Outlook-kalender med andra och Hantera andra personers e-post- och kalenderobjekt.

 • Visa kalendrar ovanpå varandra i en överläggsvy   

  Du kan använda överläggsvyn om du vill visa flera kalendrar, både sådana som du har skapat och sådana som har delats av andra Outlook-användare. Du kan till exempel skapa en separat kalender för privata avtalade tider och lägga din arbetskalender över din privata kalender för att snabbt se var du har konflikter eller ledig tid.

  Mer information finns i Visa kalendrar sida vid sida eller över varandra.

 • Länka till kalendrar på Microsoft SharePoint-webbplatser   

  Om du har åtkomst till en SharePoint-webbplats kan du visa händelselistan från denna webbplats i Outlook-kalendern. Du kan ändra listan i Outlook, även när du arbetar offline. Ändringarna synkroniseras automatiskt när du ansluter till Internet igen. Du kan också visa SharePoint-kalendrarna sida vid sida med andra privata och delade kalendrar.

  Mer information finns i Visa och uppdatera en SharePoint-kalender.

 • Skicka kalendrar till vem som helst med e-post   

Du kan skicka din kalender till en e-postmottagare som en Internetkalender och bibehålla kontrollen över hur mycket information som delas. Din kalenderinformation visas i e-postmeddelandets brödtext som en Internetkalender-bilaga som mottagaren kan öppna i Outlook.

Mer information finns i Introduktion till kalenderdelning.

 • Publicera kalendrar på Microsoft Office.com   

  Du kan publicera kalendrar på Office Online-webbplatsen och kontrollera vilka som kan visa dem.

  Mer information finns i Publicera och dela kalendrar på Office.com.

 • Prenumerera på Internetkalendrar   

  Prenumerationer på Internetkalendrar liknar Internetkalendrar, förutom att kalendern som hämtas synkroniseras regelbundet med Internetkalendern och uppdateras.

 • Hantera en annan användares kalender   

  Med denna ombudsfunktion kan en person använda sin egen upplaga av Outlook för att enkelt hantera en annan persons kalender. En sekreterare kan till exempel hantera chefens kalender. Om chefen utser sekreteraren till ombud kan sekreteraren skapa, flytta eller ta bort avtalade tider och planera möten å chefens vägnar.

  Mer information finns i Hantera andra personers e-post- och kalenderobjekt.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×