Introduktion till integrering av data mellan Access och en SharePoint-webbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan dela och hantera data på många olika sätt med hjälp av Microsoft Office Access 2007 med Windows SharePoint Services 3.0. Du kan dra nytta av samarbetsfunktionerna i en SharePoint-webbplats när du fortsätter att använda data posten och analys av funktioner i Access. Du kan till exempel spåra versioner av data, prenumerera på aviseringar så att du vet att ändringar har gjorts och hantera behörigheter för data.

Artikelinnehåll

Olika sätt att arbeta med data

Integrera och hantera data

Följa upp dina data och arbetsflöde

Olika sätt att arbeta med data

När du använder Office Access 2007 kan du dela, hantera och uppdatera data från SharePoint-webbplatser på flera olika sätt.

Flytta data till en SharePoint-webbplats    När du flyttar en databas från Access till en SharePoint-webbplats kan skapa du listor på SharePoint-webbplatsen som är länkade som tabeller i databasen. När en databas flyttas, skapas en ny frontend-program som har alla gamla formulär och rapporter och de nya länkade tabeller som just har exporterats. Guiden Flytta till SharePoint-webbplats hjälper dig att flytta data från alla dina tabeller samtidigt.

När SharePoint-listor har skapats kan personer arbeta med listorna på SharePoint-webbplatsen eller i de länkade tabellerna i Access medan de använda funktionerna på en SharePoint-webbplats för att hantera data och hålla dig uppdaterad med ändringar. Som administratör kan du hantera behörigheter till data och versioner av data så att du kan se vem som ändrade den eller återställa tidigare data.

Publicera data på en SharePoint-webbplats    Om ni samarbetar med andra du sparas en kopia av en databas i ett bibliotek på en SharePoint-server och fortsätta arbeta i databasen med hjälp av formulär och rapporter i Access. Du kan länka listor som tabeller i databasen, vilket är praktiskt om du vill följa upp data på SharePoint-webbplatsen, och du kan skapa formulär, frågor och rapporter för att arbeta med data. Du kan till exempel skapa ett Access-program där du får frågor och rapporter för SharePoint-listor som ärendeuppföljning och hantera information om företagets anställda. När personer arbetar med dessa listor på en SharePoint-webbplats kan öppna de Access-frågor och rapporter från Visa -menyn för SharePoint-listor. Om du vill visa och skriva ut en Access-rapport för problem för en månadsvis möte kan du till exempel göra det direkt från SharePoint-lista.

När du publicerar en databas på en server för första gången finns i Access en lista med servrar som gör det enklare att navigera till den plats där du vill publicera, till exempel ett dokumentbibliotek. När du har publicerat databasen kommer Access ihåg placeringen så att du inte behöver leta reda på servern igen när du publicerar dina ändringar. Databasen är tillgänglig för personer med behörighet att arbeta med SharePoint-webbplatsen när du publicerar en databas på en SharePoint-webbplats.

Öppna Access-formulär och rapporter från en SharePoint-webbplats    Användare kan öppna listor i rich vyer i Access från en SharePoint-webbplats. Access-formulär, rapporter och datablad kan visas tillsammans med andra vyer på en SharePoint-webbplats. När du väljer en Access-vy Access startar och öppnar önskat formulär, rapport eller datablad. Det här är det enkelt för dig att köra en omfattande Access-rapport på en SharePoint-webbplats utan att behöva första start Office Access 2007 eller gå till rätt objekt.

Skapa databaser från SharePoint-listor    Du kan öppna en SharePoint-lista i Access. Om det inte finns en databas kan du skapa i Access och skapar sedan en uppsättning formulär och rapporter som baseras på listan.

Ta SharePoint-listor offline med Access    Om du behöver ta några arbete start med dig kan ta du din SharePoint-listor offline med ett enda klick med hjälp av Access. Du kan arbeta med dina data i Access och sedan synkronisera dina ändringar eller återansluter med SharePoint-webbplatsen vid ett senare tillfälle.

Importera eller länka till en SharePoint-lista    Du kan hämta en SharePoint-lista till Access genom att importera eller genom att länka. Importera en SharePoint-lista skapas en kopia av listan i en Access-databas. Under importen, kan du ange de listor som du vill kopiera och för varje vald lista kan du ange om du vill importera listan hela eller en viss vy. Länkning kan du ansluta till data i ett annat program utan att importera informationen, så att du kan visa och redigera den senaste informationen både i det ursprungliga programmet och en Access-databas utan att skapa och underhålla en kopia av data i Access.

Överst på sidan

Integrera och hantera data

När du flyttar dina Access-data till en SharePoint-webbplats du hantera som visar data, spåra versioner och återställa data som tas bort av misstag. Bättre dataintegrering av mellan Office Access 2007 och SharePoint-webbplatser förbättrar prestanda och program design.

Hantera behörigheter på SharePoint-webbplatser    Du kan tilldela olika behörighetsnivåer till listor och Access-databaser på SharePoint-webbplatser. Du kan tilldela behörigheter för begränsad läsning eller fullständig redigeringsbehörigheter till grupper och du kan tillåta eller neka åtkomst till vissa användare. Om du behöver begränsa behörighet till bara några få känslig objekt i en databas kan du ange behörigheter på utvald lista objekt på en SharePoint-webbplats.

Spåra och hantera versioner på SharePoint-webbplatser    Du kan spåra versioner av listobjekt och visa versionshistoriken på en SharePoint-webbplats. Du kan återställa en tidigare version av ett objekt om det behövs. Om du behöver veta vem som gjorde en rad eller när det ändrades kan du visa versionshistoriken.

Hämta data från Papperskorgen    Du kan använda den nya Papperskorgen på SharePoint-webbplatser kan du enkelt visa borttagna poster och återställa information som tagits bort av misstag.

Högre prestanda för tabeller som är länkade till SharePoint-listor    Optimeringar har gjorts i intern bearbetning av tabeller som är länkade till SharePoint-listor så här aktiverar du ett snabbare och jämnare upplevelse än med tidigare versioner.

Förbättrad mappning av Windows SharePoint Services-datatyper som stöds    Med nytt stöd för flervärdesfält och bifogade filer stöd Access nu för flera av de datatyper som finns på SharePoint-webbplatser, vilket gör utformningen och konstruktionen av delade program mycket enklare.

Överst på sidan

Följa upp dina data och arbetsflöde

Du kan använda Office Access 2007 med informationen från SharePoint-webbplatser för att spåra organisationens data, problem och arbetsflöde.

Uppföljning    Access har nu en mall som ska interagerar direkt med mallen ärendeuppföljning på en SharePoint-webbplats. Scheman är samma och Access-lösning kan användas som en klientdel – till exempel med formulär och frågor – mot data från en SharePoint-webbplats.

Spåra historiken för PM-fält    PM-fält är användbara för lagring av stora mängder information. Du kan ange en egenskap som anger att behålla en historik över alla ändringar i ett PM-fält. Du kan sedan visa en historik över ändringarna. Den här funktionen stöder även av versionsfunktionen på SharePoint-webbplatser, så att du kan också använda Access för att visa ändringar som har gjorts i SharePoint-listan.

Integrering med arbetsflödet i SharePoint-webbplatser    Nu kan du använda Access för att interagera med och rapportera om arbetsflöden för att bättre rummet projektets status och utvärdera dina affärsprocesser. Arbetsflödesrapporter kan omfatta flera listor samt information från flera arbetsflöden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×