Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En SharePoint-innehållstyp hämtar tillsammans ett objekt och information om objektet. Objektet kanske är ett av många olika typer av filer, ett dokument, en excel-arbetsbok eller till och med en statusindikator för en rapport. Det kan också vara en lista eller en mapp. En innehållstyp associerar i den här artikeln med viktiga metadata eller annan information som en mall eller en bevarandeprincip.

Du kan exempelvis definiera ett innehållstypen försäljningskontrakt och lägga till den i det bibliotek som din grupp använder. När någon vill skapa en försäljning förslag, Välj de bara försäljningskontrakt från menyn Nytt dokument.

Nedrullningsbar lista från Nytt dokument-menyn som visar innehållstypen Försäljningskontrakt.

En dokumentinnehållstyp som Försäljningskontrakt kan ha de här attributen:

 • Mallen för dokumentet

 • Kolumner som är kopplade till innehållet, där varje kolumn representerar ett metadataobjekt. I följande lista visas några dokumentmetadata som används ofta:

  • Säljare

  • Kundföretag

  • Inköpsordernummer
   och så vidare…

 • Ett krav att automatiskt visa dokumentinformationspanelen och samla in obligatorisk information varje gång en användare skapar en ny fil av den här typen

 • Informationshanteringsinställningar som fastställer bevarandeprincipen, om den kan granskas, och så vidare

Mer om innehållstyper

Standard och anpassade innehållstyper

Standardinnehållstyper

Anpassade innehållstyper

Innehållstyp för publicering

Standardinnehållstyper och anpassade innehållstyper

Som standard innehåller många innehållstyper i SharePoint. Varje del av innehåll i SharePoint har skapats från en innehållstyp. Du kan använda de fördefinierade innehållstyperna, till exempel tomt dokument eller meddelande, utan en ändring eller skapa anpassade innehållstyper.

Finns i lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Här är en kort lista över några standardinnehållstyper i SharePoint. Det finns många fler, vilket du kan se om du tittar på sidan Webbplatsinställningar på en SharePoint-webbplats.

 • Innehållstyper för digitala tillgångar   : ljud, Video och bild

 • Dokumentinnehållstyper   : bassida, dokument, formulär, länk och Wiki Page

 • Listinnehållstyper   : meddelande, kontakt, blogginlägg, uppgift

Det här är ett urval av mängd innehåll som finns tillgängliga. Gör följande om du vill se vilka Standardtyper som finns tillgängliga på din webbplats:

Se alla innehållstyper som standard

 1. Markera den lista som du vill arbeta med i fältet Snabbstart eller klicka på Inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehåll typer under Webbdesignergallerier.

 3. På sidan webbplatsinnehållstyper visas innehållstyper (till exempel rapport, bild eller dokument), överordnade (till exempel dokument, objekt eller RTF Media tillgång) och källa (vanligtvis din nuvarande webbplats).

Anpassade innehållstyper gör det enklare för användarna att vara konsekventa. Även om det finns många inbyggda innehållstyper, kanske du vill skapa anpassade innehållstyper för din organisation. Varje organisation har unika krav och olika typer av innehåll. Till exempel kan det finnas formell kontrakt, rapporter, försäljning förslag, design specifikationer, företagsprocedurer och så vidare. Du kan skapa separata innehållstyper som hjälper dig att hantera den här olika.

När du skapar en anpassad webbplatsinnehållstyp börjar du alltid med en befintlig innehållstyp. Du väljer i den stora samlingen med fördefinierade webbplatsinnehållstyper i Webbdesignergallerier. Den nya webbplatsinnehållstypen ärver alla attribut från sin överordnade innehållstyp, till exempel dokumentmallen, skrivskyddsinställningen eller kolumner. När du har skapat innehållstypen kan du ändra de här attributen. Du kanske vill använda en annan mall än den som anges i den överordnade innehållstypen.

Innehållstyper kan definieras för nästan alla objekt i SharePoint, till exempel dokument och andra filer, listobjekt, mediafiler och mappar. Du kan ange följande attribut för varje innehållstyp. Attributen kopplas automatiskt varje gång någon skapas ett nytt dokument eller ytterligare en fil med en viss innehållstyp,

 • Dokumentmallen, om det är ett dokument

 • Informationshanteringsprinciper som fastställer förvarings- och granskningsprinciper

 • Kolumner (metadata) som är kopplade till innehållet

 • Arbetsflöden som objekt av den här typen kan använda

 • Anpassade funktioner

Följ de här stegen om du vill skapa en egen innehållstyp:

Skapa anpassade innehållstyper

 1. Markera den lista som du vill arbeta med i fältet Snabbstart eller klicka på Inställningar för Kugghjulsformad knapp för inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på webbplatsinnehåll typer under Webbdesignergallerier.

 3. Klicka på Skapa på sidan webbplatsinnehållstyper.

 4. Fyll i ett namn och en Beskrivning för den anpassa innehållstypen på sidan ny webbplatsinnehållstyp.

 5. Välj en överordnad webbplats, till exempel innehållstyper för digitala resurser eller Dokumentinnehållstyper under Överordnad innehållstyp. Under den överordnade innehållstypen ändras nedrullningsbara listrutan. Välj en mer specifik överordnad innehållstyp. Till exempel om du har valt innehållstyper för digitala resurser kan du begränsa den till Video eller ljud i den här rutan.

 6. Slutligen, ange en grupp om du vill placera innehållstypen till, till exempel anpassade innehållstyper eller mapp innehållstyper.

Innehållstyppublicering

Innehållstyper definieras för en webbplats och tillämpas på den webbplatsen och dess underwebbplatser. Men ibland kanske du vill använda en viss innehållstyp på flera webbplatser eller i hela webbplatssamlingar. Din organisation kanske använder en standardmall för dokument som kräver standardiserade metadata. Eftersom du vill att alla användare i företaget ska använda den här innehållstypen för dokument är den en bra innehållstyp att publicera i alla webbplatssamlingar. Eller också kanske teknikavdelningen skapar en innehållstyp för designspecifikationer och vill publicera den enbart i samlingar med teknikwebbplatser.

Eftersom innehållstyper som innehåller metadata, är mycket nära innehållstyper och metadata kopplade. En hanterad metadatatjänst i SharePoint gör det möjligt att publicera en innehållstyp på platser där det används. Webbplatser och webbplatssamlingar som ingår i tjänsten för hanterade Metadata kallas ”prenumerationswebbplatser”.

En tjänst för hanterade metadata måste skapas och konfigureras explicit. För att inkludera innehållstyppublicering anger administratören en viss webbplatssamling som en hubb. Anslutna program och webbplatssamlingar kan prenumerera på innehållstyperna på hubben. Genom att konfigurera hanterade metadatatjänster gör du det möjligt att hantera innehållstyper centralt. Innehållstyperna skapas på hubbwebbplatsen, och uppdateringar kan distribueras automatiskt till prenumerantwebbplatserna.

Mer information om hur du publicerar innehållstyper finns i Publicera en innehållstyp från en innehållspublicering .

Överst på sidan

Mer information finns i

Lägga till metadatakolumner i en innehållstyp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×