Introduktion till innehållstyper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehållstyper kan organisationer att ordna, hantera och hantera innehåll på ett konsekvent sätt i en webbplatssamling. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller information produkter säkerställa organisationsstrukturen att var och en av dessa grupper av innehåll hanteras på ett konsekvent sätt.

Artikelinnehåll

Vad är en innehållstyp?

Hur innehåll fungerar innehållstyper på webbplatsnivå

Hur innehåll fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Vad är en innehållstyp?

Under ett enskilt projekt kan ett företag producera flera olika typer av material, exempelvis förslag, juridiska avtal, verksamhetsåtaganden och specifikationer för produktdesign. Dessa dokument kan sparas tillsammans eftersom de alla hänför sig till samma projekt, men de skapas, används, delas och bevaras på olika sätt. Ett företag kan vilja samla in och hantera olika typer av metadata om respektive typ av innehåll.

Windows SharePoint Services 3.0 möjliggör för organisationer att definiera dessa olika uppsättningar dokument som innehållstyper. En innehållstyp är en grupp återanvändbara inställningar som beskriver delade beteenden för en specifik typ av innehåll. Innehållstyper kan definieras för alla objekttyper i Windows SharePoint Services 3.0, inklusive dokument, listobjekt och mappar. Varje dokumenttyp kan ange:

  • Kolumnerna (metadata) som du vill tilldela till objekt av den här typen.

  • Dokumentmallen på vilken du vill basera nya objekt av den här typen (endast dokumentinnehållstyper).

  • De anpassade formulären Nytt, Redigera och Visa som kan användas med den här innehållstypen.

  • De arbetsflöden som är tillgängliga för objekt av den här innehållstypen.

  • De anpassade lösningar eller funktioner som associerats med objekt av den här innehållstypen.

Innehållstyper möjliggör för organisationer att hantera och ordna innehåll på ett enhetligt sätt i olika listor och bibliotek i en webbplatssamling och de möjliggör också för en enstaka lista eller bibliotek att innehålla flera objektstyper eller dokumenttyper.

Överst på sidan

Så fungerar innehållstyper på webbplatsnivå

Innehållstyper är ordnade i en hierarki som möjliggör för en innehållstyp att ärva sina egenskaper från en annan innehållstyp. På det viset kan kategorier av dokument dela attribut i en organisation, samtidigt som grupper kan anpassa attributen för vissa webbplatser och listor.

Innehållstyper definieras först centralt i galleriet över webbplatsinnehållstyper för en webbplats. Innehållstyper som definieras på webbplatsnivå kallas webbplatsinnehållstyper. Webbplatsinnehållstyper är tillgängliga för användning på alla underwebbplatser till webbplatsen som de har definierats för. Om exempelvis en webbplatsinnehållstyp definieras i galleriet över webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i en webbplatssamling, blir den tillgänglig för användning i listor och bibliotek på alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen. Webbplatsinnehållstyper kan läggas till individuellt i listor eller bibliotek och anpassas för användning dessa listor och bibliotek. När en instans av en webbplatsinnehållstyp läggs till i en lista eller bibliotek kallas den en listinnehållstyp. Listinnehållstyper är underordnade objekt till de webbplatsinnehållstyper som de skapas från.

Så fungerar arv för webbplatsinnehållstyper

När du definierar en ny anpassad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper för en webbplats, börjar du med att välja en befintlig överordnad webbplatsinnehållstyp i galleriet över webbplatsinnehållstyper som utgångspunkt. Den nya webbplatsinnehållstypen som du skapar ärver alla attributen från den överordnade webbplatsinnehållstypen, exempelvis dess dokumentmall, skrivskyddade inställning, arbetsflöden och kolumner. När du skapat den här nya webbplatsinnehållstypen kan du göra ändringar i alla dessa attribut.

När du gör ändringar i webbplatsinnehållstyper kan du ange om du vill att dessa specifika ändringar ska tillämpas på några andra underordnade webbplatsinnehållstyper eller listinnehållstyper som ärver sina attribut från webbplatsinnehållstyperna. Endast de attribut som de underordnade webbplatsinnehållstyperna eller listinnehållstyperna delar med en överordnad webbplatsinnehållstyp kan uppdateras. Om en underordnad webbplatsinnehållstyp har anpassats med extra attribut som den överordnade webbplatsinnehållstypen inte har (exempelvis extra kolumner) skrivs dessa anpassningar inte över när den underordnade webbplatsinnehållstypen uppdateras. Ändringarna som du gör i en webbplatsinnehållstyp påverkar inte den överordnade webbplatsinnehållstypen som webbplatsinnehållstypen skapades utifrån.

Så stöder webbplatsinnehållstyper innehållshantering

Genom att definiera webbplatsinnehållstyper kan du säkerställa att hela kategorier av dokument hanteras konsekvent i din organisation. I exempelvis alla dokument som utgör ett företags kundkorrespondens kan det behövas en specifik uppsättning metadata, som kontonummer, projektnummer och projektledare. Du kan säkerställa att kontonummer och projektnummer associeras med alla dokument i din organisations kundkorrespondens genom att skapa en webbplatsinnehållstyp av typen Kundkorrespondens som har obligatoriska kolumner för respektive objekts metadata. Alla dokumenttyper i kundkorrespondensen i webbplatssamlingen som ärver från denna webbplatsinnehållstyp kräver sedan att användarna anger information för dessa kolumner. Om du behöver följa upp ytterligare metadata som hör till dessa kundkorrespondensdokument kan du lägga till ytterligare en kolumn i webbplatsinnehållstypen Kundkorrespondens. Du kan sedan uppdatera alla underordnade listinnehållstyper som ärver från den här webbplatsinnehållstypen och lägga till den nya kolumnen i alla kundkorrespondensdokument.

Överst på sidan

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Om du har en lista eller ett bibliotek som konfigurerats så att den tillåter flera innehållstyper, kan du lägga till innehållstyper i denna lista eller bibliotek från gruppen av webbplatsinnehållstyper som är tillgängliga för din webbplats.

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek gör du det möjligt för listan eller biblioteket att innehålla objekt av den typen. Med kommandot Nytt i listan eller biblioteket kan användarna skapa nya objekt av den aktuella typen. En av huvudfördelarna med innehållstyper för listor och bibliotek är att de möjliggör för en enskild lista eller bibliotek att innehålla flera objekt- eller dokumenttyper som alla kan ha unika metadata, policy och funktionssätt.

Så fungerar arv för listinnehållstyper

När en förekomst av en webbplatsinnehållstyp läggs till i en lista eller bibliotek är den underordnad webbplatsinnehållstypen som den skapats ifrån. Denna listinnehållstyp ärver alla attribut från sin överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dokumentmall, skrivskyddat läge, arbetsflöden och kolumner. En listinnehållstyp kan anpassas för den specifika lista eller bibliotek som den har lagts till i. Dessa anpassningar tillämpas inte på den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om den överordnade webbplatsinnehållstypen för en listinnehållstyp uppdateras, kan den underordnade listinnehållstypen ärva ändringarna (om personen som hanterar webbplatsinnehållstypen väljer att tillämpa uppdateringarna på alla underordnade innehållstyper). Om något av de attribut som den underordnade listinnehållstypen delar med den överordnade webbplatsinnehållstypen anpassas för listinnehållstypen, kan dessa anpassningar skrivas över när listinnehållstypen ärver ändringarna från den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om listinnehållstypen har anpassats med ytterligare attribut som den överordnade webbplatsinnehållstypen inte har (exempelvis extra kolumner), skrivs dessa anpassningar inte över när den underordnade listinnehållstypen ärver ändringar från den överordnade webbplatsinnehållstypen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×