Introduktion till inkommande e-post

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan integrera inkommande e-möjligheter till dina webbplatser. Den nya funktionen gör att grupper kan mängd e-postmeddelanden i listor och bibliotek utan extra steg för att öppna webbplatsen och överför det innehåll som har skickats i e-postmeddelande. Detta är möjligt eftersom de flesta typer av listor och bibliotek kan tilldelas en unik e-postadress. Medlemmar kan lägga till e-postadresserna för de här listorna i rutan till eller kopia i deras e-klientprogrammet när de skickar e-post eller de kan skicka e-post till en distributionslista som innehåller e-postadresserna för dessa listor samt e-postmeddelandet adresserna till medlemmar.

Servergruppsadministratör kan aktivera e-stöd i Central Administration på servergruppsnivå. När inkommande e-post är aktiverat i Central Administration kan du aktivera och konfigurera e-stöd för följande typer av listor och bibliotek i listan med webbplatser: dokument bibliotek, bildbibliotek, formulärbibliotek, listorna meddelanden, kalender-listor bloggar och diskussionstavlor. Alla med behörighet att skapa en lista kan välja en e-postadress till listan när du skapar listan i ett e-postfunktioner webbplats. Observera att du inte kan lägga till innehåll i listor i mötesarbetsytor genom att skicka e-post.

Artikelinnehåll

Verkliga exempel för inkommande e-post

Ny webbplats skapas genomgång

Om e-hanterare

Säkerhet vid

Dirigera e-post via en annan server

Exempel på hur inkommande e-post används

Team kan använda inkommande e-post för att kommunicera mer effektivt. Här är några exempel på hur grupper kan använda inkommande e-post med en webbplats att effektivisera och förbättra deras kommunikation:

Arkivera e-post för team    När du ansluter till en ny grupp, en webbplatsmedlem öppnas webbplatsen och ser de senaste diskussionerna som innehåller båda direkt inlägg från medlemmar och innehåll som skickades till diskussionstavlan från en e-postklient. Webbplatsmedlemmen kan också identifiera viktigaste problem och uppgifter för en grupp och följa länkarna i diskussioner att få den fullständiga artikeln bakom alla viktiga frågor.

När en webbplatsmedlem svar på ett e-postmeddelande och innehåller e-postadress i listan i rutan svara kan arkiveras diskussionstavlan svaret och som är kopplad till den ursprungliga e-postmeddelande som har arkiveras. Detta gör det möjligt för medlemmar som visar arkiverade informationen på webbplatsen att associera den information som är relaterad till en viss e-posttråd.

Skapa en grupp     Webbplatsägaren skapar en ny distributionslista för en cykelgrupp på företaget. En användare navigerar till företagets startsida och klickar på länken till gruppen. Användaren klickar genom en kort guide som begär ett namn på distributionslistan, en beskrivning av SharePoint-gruppen och en lista på medlemmarna i gruppen. Användaren skickas sedan till den nya gruppwebbplatsen.

Skapa en central information exchange     En webbplatsmedlem navigerar till avsnittet community i företagets start portalwebbplatsen och använder sökfunktionen för att ställa en fråga. Ett sökresultat visas i mindre än en sekund för cykeln rider community. Webbplatsmedlemmen klickar på länken i svaret och är kommer du till startsidan för community-webbplats. En lista över vanliga frågor och svar det innehåller en lista över cykel butiker. Eftersom ingen cykel-butiker finns med i listan är i närheten skickar webbplatsmedlemmen ett e-postmeddelande till communityn om lokala cykel butiker. Medlem i communityn svarar med information om en bra cykel butik som finns i området.

Ta emot eller erbjuda teknisk support     Webbplatsmedlemmen går till startsidan, hittar en katalog över teknisk support och klickar på länken för att skapa ett nytt e-postmeddelande. När webbplatsmedlemmen har skickat meddelandet får han eller hon ett uppföljningsnummer som kan användas för att övervaka frågans status. Webbplatsmedlemmen kopplas automatiskt till förfrågningen, så att han eller hon kan meddelas när förfrågningens status ändras. Webbplatsmedlemmen får ett snabbt svar, eftersom förfrågningen omedelbart skickas till rätt person, utifrån den information som angavs i formuläret. Observera att det krävs egen kod i det här exemplet. I Windows SharePoint Services 3.0 går det inte att automatiskt spåra nummer eller routning av meddelanden utifrån information i ett formulär.

Överst på sidan

Skapa en ny webbplats

Alla nya underwebbplatser som skapas i en e-postaktiverad webbplatssamling blir också automatiskt e-postaktiverade. Om du väljer att använda en befintlig grupp när du skapar webbplatsen, associeras distributionslistan för den överordnade webbplatsen (om en sådan finns) till den nya webbplatsen.

Obs!: Distributionslistor finns bara om kataloghanteringstjänsten i SharePoint har aktiverats i Central administration.

Om du väljer att skapa en ny grupp när du skapar en webbplats i stället för att använda en befintlig grupp, utförs följande i Windows SharePoint Services 3.0:

  • Om kataloghanteringstjänsten i SharePoint har aktiverats i Central administration har du möjlighet att skapa en distributionslista för e-post och ange e-postadressen till den listan.

  • Alla webbplatsmedlemmar som du lägger till i den nya gruppen ingår i en grupp som kallas för "Medlemmar" på gruppwebbplatsen. Om kataloghanteringstjänsten i SharePoint har aktiverats i Central administration, läggs dessa webbplatsmedlemmar automatiskt till i en distributionslista som synkroniseras med gruppen "Medlemmar", så att de ändringar som görs på en plats automatiskt synkroniseras med den andra.

  • Om kataloghanteringstjänsten i SharePoint har aktiverats i Central administration, blir gruppwebbplatsens diskussionstavla och kalender e-postaktiverad och får automatiskt e-postadresser. Dessa e-postadresser läggs automatiskt till i gruppens distributionslista.

    Obs!: Som standard, e-postadresser för de här två listorna blir följande form: GroupAddress.discussions och GroupAddress.calendar.

När du tar med e-postadresserna till diskussionstavlan och kalendern i distributionslistan, kommer all e-post och alla mötesinbjudningar som skickas till distributionslistan att arkiveras på gruppwebbplatsen.

Överst på sidan

Om e-posthanterare

Windows SharePoint Services 3.0 använder e-hanterare för att dirigera inkommande e-post från praktiskt taget alla e-postklienter till en lista på din SharePoint-webbplats. Varje e-postfunktioner lista är associerad med en unik e-postadress och varje e-hanterare är associerade med en viss listtyp.

Windows SharePoint Services 3.0 innehåller en inbyggd e-hanterare för följande typer av listor: diskussionstavlor, meddelanden, kalendrar, dokumentbibliotek, bildbibliotek, formulärbibliotek och blogginlägg. När du aktiverar e-postsupport för något av dessa listtyper som används i e-hanterare som tillhandahålls av Windows SharePoint Services 3.0 som standard. E-hanterare tolka inkommande e-postmeddelanden, utföra fältmappning av meddelanden och, beroende på konfigurationsinställningar, Arkivera meddelanden och bifogade filer i listan som är associerad med den e-postadress som meddelanden har skickats.

Följande fält mappas från ett e-postmeddelande till en lista: E-post - Avsändare, E-post - Till, E-post - Kopia, E-post - Ämne, Brödtext samt bilagor.

Obs!: Om du inte är nöjd med hur den inbyggda e-posthanteraren utför fältmappningen, kan du använda en egen e-posthanterare i stället. För att kunna göra detta måste en utvecklare skapa en anpassad e-posthanterare och serveradministratören måste installera den som en händelsehanterare.

När e-poststöd aktiveras och konfigureras för en lista, kan en webbplatsägare välja flera alternativ. Du kan till exempel välja om det ursprungliga e-postmeddelandet ska aktiveras som en EML-fil, om bilagor ska arkiveras och om mötesinbjudningar ska arkiveras i listan som du konfigurerar. Alternativen varierar utifrån listtyp.

Överst på sidan

Säkerhetsfrågor

När du konfigurerar säkerhetsinställningar för en viss lista eller ett bibliotek, kan du välja att tillåta enbart de användare som kan skriva till listan eller alla användare att arkivera e-post i listan. Om du arkiverar e-post från alla avsändare kan alla (även ej autentiserade användare) skriva till listan eller biblioteket. Eftersom detta kan innebära en säkerhetsrisk, bör du vara försiktig med att välja det här alternativet.

Överst på sidan

Routning av e-post till en annan server

Även om serveradressen för inkommande e-post har konfigurerats i Central administration, kan det vara bra att veta om den inkommande e-posten skickas direkt till en annan e-postserver eller direkt till servern som kör Windows SharePoint Services 3.0. Tala med administratören om du är osäker.

Den främsta fördelen med routning av e-post till en annan e-postserver, till exempel en Microsoft Exchange-server, är:

Autentisering av användare    Tjänsten SMTP Simple Mail Transfer Protocol () kan inte autentisera den användare som skickar e-post på din webbplats, men kan Exchange-servern. Serveradministratören kan använda Central Administration för att välja om du vill ta emot e-post från autentiserade användare om e-postmeddelandet skickas via Exchange Server.

Filtrering av skräppost    Vissa e-postservrar, till exempel Exchange-servern ger skräppostfilter eliminera oönskad kommersiell e-post innan det vidarebefordras till dess mål i det här fallet den server som kör Windows SharePoint Services 3.0. En annan metod som kan minska skräpposten är att endast medlemmar av gruppwebbplatsen att arkivera e-post i listor som du har beviljats dem skrivbehörighet.

Virusskydd    Vissa servrar tillhandahåller virusskydd för e-post dirigeras via dem.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×