Introduktion till InfoPath Forms Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik som bygger på Windows SharePoint Services 3.0, som ett ASP.NET version 2.0-program. Tekniken gör det möjligt för användarna att fylla i Microsoft Office InfoPath 2007-formulär med hjälp av en webbläsare istället för med, eller som komplement till, Office InfoPath 2007-klientprogrammet. Härmed blir åtkomsten till formulär större än vad som varit möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath. Dessutom utgör InfoPath Forms Services en central plats där formulärmallar för din organisation kan lagras och hanteras.

Så gör du när du vill...

Aktivera bredare åtkomst till formulärmallar

Distribuera och hantera webbläsarkompatibla formulärmallar

Möjliggöra större åtkomst till formulärmallar

En formulärmallsdesigner som använder Office InfoPath 2007 kan välja att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När formulärmallen distribueras som en webbläsaraktiverad formulärmall på en server där InfoPath Forms Services körs, kan användarna fylla i formuläret i en webbläsare och behöver inte ha installerat InfoPath på sina datorer. Att fylla i ett formulär i en webbläsare skiljer sig inte mycket från att fylla i ett formulär i InfoPath. Funktioner som dataverifiering har utformats så att de ska fungera i webbläsaren utan att servern måste kontaktas. Det betyder att resultaten som visas när vissa villkor är uppfyllda, exempelvis dataverifieringsavisering, blir synliga direkt, eftersom webbläsaren inte behöver uppdatera formuläret varje gång användaren använder det.

Meddelanden: 

 • Vissa formulärkontroller innehåller alternativ, som kallas inställningar för återanslående, som formulärmallsdesignern använder när hon anger om kommunikation med servern krävs för att informationen ska kunna visas. Dessa inställningar kan göra att det tar längre tid att fylla i formuläret på grund av svarstiden. En inställning för återanslående som kräver att data skickas till servern kan exempelvis innebära att det tar extra tid för formuläret att visa data. Om en inställning för återanslående inte är nödvändig i en viss situation kan den göra att formuläret fungerar långsammare utan att ge några fördelar.

 • Vissa funktioner och kontroller, exempelvis ActiveX-kontroller, stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Innan du distribuerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en server på vilken InfoPath Forms Services körs, ska du beakta följande:

 • Hur du distribuerar en webbläsarkompatibel formulärmall beror på de funktioner som formulärmallsdesignern har lagt till i den. Ytterligare detaljer finns i tabellen i följande avsnitt.

 • För att en formulärmall ska kunna köras som fullständigt betrodd formulärmall när den öppnas i InfoPath, måste formulärmallsdesignern lägga till en digital signatur i den. Om en fullständigt betrodd formulärmall installeras på en användares dator kommer formulärmallen inte att behöva en digital signatur och kan fyllas i med hjälp av en webbläsare eller InfoPath.

 • Webbläsaraktiverade formulärmallar kan fyllas i med hjälp av vissa mobila enheter om formulärmallen aktiverats för visning på mobila enheter.

Överst på sidan

Distribuera och hantera webbläsarkompatibla formulärmallar

Alla webbläsaraktiverade formulärmallar måste finnas på en server som kör InfoPath Forms Services. Det finns två lägen för distribution för formulärmallar som ligger på en server som kör InfoPath Forms Services: en för användarformulärmallar och en för administratörsgodkänd formulärmallar.

Användarformulärmallar kan distribueras av någon som har behörighet att skapa bibliotek och listor. En användarformulärmall är en formulärmall som innehåller endast deklarativa funktioner som villkorsstyrd formatering, men inte förvaltad kod. Användarformulärmallar körs under säkerhetsnivån Domän.

Administratörsgodkänd formulärmallar är formulärmallar som innehåller hanterad kod, kräver fullständigt förtroende, använda en dataanslutning som hanteras av en administratör, är aktiverade ska visas på en mobil enhet eller kraftigt måste distribueras till en webbplatssamling. Servergruppsadministratör utför i allmänhet överföring och verifiering stegen i distribution av en administratörsgodkänd formulärmall även om en mall formulärdesignerns kan även utföra verifiering uppgifter från InfoPath. Servergruppsadministratör med administratörsbehörighet för webbplatsen webbplatssamling eller en administratör för webbplatssamlingen kan utföra aktiveringen steg. Processen för att distribuera en administratörsgodkänd formulärmall kräver följande tre steg:

 1. Verifiera    Verifieringsprocessen visar information om formulärmallen, exempelvis fel och varningar. Det görs med hjälp av en inställning i Central administration eller i åtgärdsfönstret Kontrollera layout i Office InfoPath 2007.

 2. Överför    När formulärmallen verifierats, överförs den av en servergruppsadministratör till biblioteket Hantera formulärmallar för servergruppen.

 3. Aktivera    När formulärmallen har överförts, kan den aktiveras på en webbplatssamling av en servergruppsadministratör eller en webbplatssamlingsadministratör.

  Obs!: En servergruppsadministratör måste ha behörighet som webbplatssamlingsadministratör på en webbplatssamling för att kunna aktivera en formulärmall där.

I följande tabell beskrivs de två vanligaste distributionsscenarierna och vilken roll som krävs i respektive scenario.

Typ

Scenario

Distributionsomfattning

Användarformulärmall

En slutanvändare med behörighet att skapa bibliotek och listor på en server där InfoPath Forms Services körs, distribuerar en webbläsarkompatibel formulärmall som innehåller deklarativa funktioner som villkorsstyrd formatering.

Formulärmallen publiceras i ett dokumentbibliotek eller som en innehållstyp. Den här distributionsmetoden är bäst för formulärmallar som inte har förvaltad kod och som har en begränsad distributionsomfattning, exempelvis de som ska användas av anställda på en enstaka avdelning.

Obs!: Om en användarformulärmall behöver göras tillgänglig för många användare, kan den distribueras med samma process som används för en administratörsgodkänd formulärmall.

Administratörsgodkänd formulärmall

Servergruppsadministratör distribuerar en fullständigt betrodd eller domänförtroende webbläsarkompatibel formulärmall som innehåller hanterad kod, använder en dataanslutning som hanteras av en administratör, mobila eller kraftigt måste distribueras till en webbplatssamling.

Formulärmallen verifieras och överförs av en servergruppsadministratör och aktiveras sedan i ett formulärmallsbibliotek för en eller flera webbplatssamlingar. Aktivering är den process som används när funktioner på en webbplats eller i en webbplatssamling slås på och av eller för att göra administratörsgodkända formulärmallar tillgängliga för användning. Den här distributionsmetoden fungerar bäst för formulärmallar som behöver distribueras till ett stort antal anställda på många avdelningar i en organisation.

Obs!: En servergruppsadministratör måste verifiera och överföra en administratörsgodkänd formulärmall, medan en webbplatssamlingsadministratör kan aktivera formulärmallen efter att den överförts.

Meddelanden: 

 • Om du vill distribuera en formulärmall som innehåller förvaltad kod men inte har behörighet att göra det, ber du en servergruppsadministratör om hjälp. Innan du ber en servergruppsadministratör att distribuera en formulärmall, måste du publicera den på en plats där administratören har åtkomst till den.

 • När en servergruppsadministratör distribuerar en formulärmall, läggs den till på ett central plats på servern. En person med behörigheter för en webbplatssamlingsadministratör kan aktivera formulärmallen på sin webbplatssamling. Denna distributionsmetod rekommenderas endast för formulärmallar som du vill göra tillgängliga på en eller fler webbplatssamlingar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×