Introduktion till hur du designar en dokumentinformationspanel i InfoPath

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Introduktion till dokumentinformationspaneler

Använda en dokumentinformationspanel

Säkerhet

Introduktion till dokumentinformationspaneler

På dokumentinformationspanelen i dokument i Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 och Microsoft Office Excel 2007 kan användaren visa och ändra egenskaper för en enskild fil eller en innehållstyp som har sparats på en dokumenthanteringsserver, t.ex. en dokumentarbetsyta eller ett bibliotek baserat på Windows SharePoint Services 3.0. Dessa egenskaper kallas även metadata och består av information om filen som beskriver eller identifierar den. Med hjälp av egenskaperna kan användaren ordna, identifiera och söka efter dokument.

Dokumentinformationspanelen är ett Microsoft Office InfoPath 2007 formulär som är värd och visas i ett dokument. Du behöver inte InfoPath installerat på datorn för att se en dokumentinformationspanel i ett Microsoft Office 2007-systemet dokument, men du behöver Office InfoPath 2007 att designa eller anpassa Dokumentetinformationspaneler. Om du vill anpassa en dokumentinformationspanel om du vill visa data från en extern resurs, till exempel en webbtjänst måste du till exempel använda Office InfoPath 2007 för att designa den dokumentinformationspanelen.

Via dokumentinformationspanelen i Office-version 2007-dokument kan användare spåra och redigera metadata för ett dokument även medan de arbetar i dokumentet. Dessutom kan dokumentinformationspanelen anpassas för data från en extern datakälla, t.ex. en webbtjänst, så att anställda på ett företag kan använda metadata på ett konsekvent sätt i företagets alla olika Office-version 2007-dokument.

Genom att anpassa dokumentinformationspanelen kan du också lägga till affärslogik, till exempel dataverifiering, eller lägga till anpassade egenskaper som är viktiga för din organisation. Genom att skapa en malldel som innehåller gemensamma fält kan ordna du dessutom effektiv återanvändning av Dokumentetinformationspaneler i olika Office-version 2007 dokumenttyper i organisationen.  En malldel som är en del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar.

Förutom att spåra och redigera metadata med hjälp av dokumentinformationspaneler i Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 kan Office Word 2007-användare dessutom lägga till egenskaper från dokumentinformationspanelen som egenskapskontroller i själva Office Word 2007-dokumentet. Dessa visar dokumentegenskaper som innehåll i Office Word 2007-dokumentet och de uppdateras när informationen i dokumentinformationspanelen ändras. Dokumentinformationspanelens data uppdateras när motsvarande egenskapskontroller ändras i dokumentet.

Mer information om hur du lägger till egenskaper i ett Word-dokument finns under Se även.

Egenskapstyper

Via dokumentinformationspaneler kan du spåra följande:

  • Standardegenskaper i enskilda dokument.

  • Serveregenskaper för SharePoint-innehållstyper som baseras på innehållstypen Dokument eller innehållstypen Dublin-baskolumner och som finns på servrar som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Anpassade egenskaper som du lägger till på en dokumentinformationspanel.

Egenskaperna som användare kan visa eller redigera på en dokumentinformationspanel kan delas in i tre allmänna kategorier: dokumentbaserade egenskaper, serverbaserade egenskaper och anpassade egenskaper. Beroende på hur dokumentinformationspanelen har utformats och placerats kan vissa eller alla de här egenskaperna visas:

Dokumentbaserade egenskaper    Detta är exempelvis rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Serverbaserade egenskaper    I dokument som sparats på en SharePoint-webbplats och har anpassade dokumentinformationspaneler kan dessa egenskaper bestå av information om dokumentbibliotek, webbplatskolumner, webbplatsens innehållstyp och data från andra anpassade fält.

Egna egenskaper    Du kan definiera egna egenskaper för ett Office-dokument genom att anpassa en dokumentinformationspanel i InfoPath. Anpassade egenskaper kan innehålla metadata som är specifika för en organisation eller ett projekt, t.ex. en projektkod eller ett kostnadsställe.

Obs!: Du kan även definiera egna egenskaper för ett dokument genom att klicka på Avancerade egenskaperDokumentegenskaper-menyn på en dokumentinformationspanel i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007. Dessa avancerade egenskaper visas dock inte på själva dokumentinformationspanelen. Om du vill anpassa egenskaperna som visas på dokumentinformationspanelen måste du använda InfoPath. Om dokumenten har sparats på en dokumenthanteringsserver måste du ändra innehållstypens schema genom att lägga till eller ta bort kolumner från innehållstypen.

Överst på sidan

Använda en dokumentinformationspanel

När du skapar ett dokument i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007 skapas en dokumentinformationspanel automatiskt. På denna standardpanel visas standardegenskaper som författare, rubrik och ämne. Alternativt kan du lägga till egna egenskaper genom att designa en dokumentinformationspanel från grunden och sedan associera den till ett dokument. Du kan förstås också anpassa en befintlig dokumentinformationspanel.

När du utformar en anpassad dokumentinformationspanel kan använda med flera dokument från Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 eller du utformar flera Dokumentetinformationspaneler. Om vissa dokument associeras med ett visst projekt, kan du till exempel vill använda unika fält för Dokumentetinformationspaneler som används i dessa dokument.

Även om din organisation använder flera Dokumentetinformationspaneler, innehåller var och en flera gemensamma egenskaper. Om du vill återanvända gemensamma egenskaper när du designar en dokumentinformationspanel, överväga att använda malldelar. Genom att skapa och användning av malldelar kan du se till att viktiga metadata för din organisation är konsekvent toning, struktur och beteende. Din organisation kan till exempel kräva att varje dokumentinformationspanelen ska innehålla ett fält med namnet befattning förutom författare. Du kan enkelt återanvända malldelen i flera Dokumentetinformationspaneler genom att designa en malldel som använder dessa vanliga fält.

Obs!: Om du vill anpassa schemat för en SharePoint-innehållstyp kan du endast anpassa dokumentinformationspanelen genom att lägga till fält som ingår i schemat. Om du vill lägga till eller ta bort fält från dokumentinformationspanelen genom att lägga till nya fält i innehållstypens schema måste du lägga till eller ta bort kolumner från innehållstypen.

När du har skapat en anpassad dokumentinformationspanel måste du associera den med ett dokument innan du kan använda den. Om du vill göra detta måste du först aktivera fliken utvecklare i menyfliksområdet i program där du vill använda dokumentinformationspanelen. Du kan ange platsen för dokumentinformationspanelen med hjälp av en URL, UNC eller URN filsökväg. Dessutom kan du välja att visa dokumentinformationspanelen som standard när dokumentet öppnas. Du kan också välja om de anpassade egenskaperna som du har skapat ska visas som standard när dokumentet öppnas.

Förutom att visa eller ändra egenskaper i Dokumentetinformationspaneler i dokument för Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007 användare kan lägga till egenskaper från dokumentinformationspanelen som egenskapen kontroller i själva dokumentet. Flera instanser av en företagsadress kan till exempel läggas till som egenskapen kontroller i ett dokument. Kontrollerna egenskapen kommer att uppdateras när informationen i dokumentinformationspanelen ändras.

Mer information om hur du skapar en egen dokumentinformationspanel och lägger till egenskaper i ett Office Word 2007-dokument finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Säkerhet

För en dokumentinformationspanel gäller samma säkerhetsföreskrifter och restriktioner som för ett InfoPath-formulär. Säkerhetsfunktionerna i InfoPath har utformats för att skydda användarnas formulär och datorer vid otillförlitliga åtgärder, t.ex. hämtning av data från eller sändning av data till en källa som inte är betrodd. InfoPath-formulärmallar körs exempelvis på en av tre säkerhetsnivåer beroende på var de har placerats, hur de har installerats och om de är digitalt signerade. De tre nivåerna är: Begränsad, Domän och Fullständigt förtroende. Samma säkerhetsnivåer tillämpas på dokumentinformationspaneler. Innan du designar och använder en dokumentinformationspanel bör du bekanta dig med rekommendationerna för användning av dataanslutningar och distribution.

Säkerhet vid användning av dataanslutningar

En dokumentinformationspanel kan endast komma åt en datakälla i en annan domän om den har tilldelats säkerhetsnivån Fullständigt förtroende. Om du vill tillämpa den här säkerhetsnivån måste du ge formulärmallen för dokumentinformationspanelen en digital signatur med ett betrott rotcertifikat eller skapa en installationsfil för den.

Obs!: Om personen som använder dokumentet inte har behörighet att hämta data i datakällan visas ett felmeddelande även om säkerhetsnivån för dokumentinformationspanelen är tillräckligt hög.

Mer information om säkerhetsnivåer för InfoPath-formulärmallar finns i avsnittet Se även.

Säkerhet vid distribution

Du bör endast distribuera dokumentinformationspaneler i den domän där själva dokumentet finns. Om du designar en anpassad dokumentinformationspanel för ett Office Word 2007-dokument på servern http://exempel bör du även spara dokumentinformationspanelen för dokumentet på http://exempel. Om du vill distribuera en dokumentinformationspanel till en annan domän, eller om en användare öppnar en lokalt sparad version av dokumentet – eller en som har skickats som en bifogad fil i ett e-postmeddelande – kommer säkerhetsnivån för dokumentinformationspanelen att nedgraderas till en lägre nivå. Detta är en säkerhetsåtgärd för att skydda användarna från säkerhetsrisker i samband med att en dokumentinformationspanel kommer åt data i en annan domän.

Meddelanden: 

  • När du anpassar en dokumentinformationspanel för en SharePoint-innehållstyp distribueras dokumentinformationspanelen automatiskt till SharePoint-webbplatsen när du publicerar den.

  • Om du vill att en användare ska köra en lokalt installerad version av en dokumentinformationspanel från sin dator måste du skapa en installationsfil med hjälp av webbpubliceringsguiden och Visual Studio. Om du publicerar formulärmallen (XSN-filen) för dokumentinformationspanelen på en hårddisk öppnas inte dokumentinformationspanelen när användaren öppnar det associerade dokumentet.

Mer information om hur du skapar en installationsfil med hjälp av webbpubliceringsguiden och Visual Studio finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×