Introduktion till hur du använder InfoPath i ett anpassat program

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om företaget utvecklar ett anpassat Microsoft Windows-program eller ett eget webbformulär för insamling av data kan du integrera funktionerna som finns i redigeraren i Microsoft Office InfoPath med hjälp av en InfoPath-kontroll i det anpassade programmet.

Den här artikeln innehåller en översikt över hur du kan utöka och förbättra anpassade program eller webbformulär med hjälp av en kontroll i InfoPath och InfoPath Forms Services.

Obs!: Om du vill använda en InfoPath-kontroll i ett anpassat program eller webbformulär måste du vara väl förtrogen med hur COM (Microsoft Component Object Model)-, Microsoft .NET Framework- eller ASP .NET-kontroller används i anpassade program.

I den här artikeln

Översikt

InfoPath-kontrollen

Översikt

Du kan använda InfoPath för att skapa formulärmallar som hjälper din organisation att samla in konsekventa och återanvändbara data med hjälp av funktioner, till exempel villkorsstyrd formatering, dataverifiering och data anslutningar till webbtjänster och databaser. Användarna kan fylla i formulär som baseras på din formulärmallar på sina datorer eller i en webbläsare om webbservern använder InfoPath Forms Services.

Om verksamheten ställer krav på att en anpassad lösning måste användas kan du utnyttja dessa funktioner via en InfoPath-kontroll som du infogar i det anpassade programmet eller webbformuläret. Här följer exempel på situationer då det kan vara aktuellt:

  • Företaget har utvecklat ett anpassat Windows-program för företagsdatabasen. I stället för att skapa ett eget användargränssnitt för insamlingen av data till den här databasen kan du använda InfoPath-kontrollen som datainsamlingsgränssnitt. Det anpassade programmet får alla InfoPath-redigerarens datainsamlingsfunktioner och du spar tid och slipper utveckla ett eget gränssnitt.

  • Du behöver ett webbformulär som kan hantera och visa tekniska ritningar i ett specifikt format. Användarna måste nämligen skicka in tekniska ritningar när de ansöker om bygglov. Utvecklingsgruppen har därför skapat ett anpassat program som kan hantera dessa ritningar via ett webbformulär och visa dem i en webbläsare. Du måste då ansluta webbprogrammet till en SQL Server-databas där de inskickade ritningarna kan sparas. Genom att lägga till InfoPath-kontrollen i det anpassade webbformuläret kan du utnyttja det inbyggda stödet för SQL Server-databaser i InfoPath utan att behöva utveckla ett nytt anpassat program som fungerar tillsammans med befintliga webbformulär.

  • Företaget använder en extern datakälla som för tillfället inte stöds av något datainsamlingsprogram, inte ens av InfoPath. Eftersom företaget lagrar data i den externa datakällan har utvecklingsgruppen skapat ett anpassat Windows-program för kommunikationen med den externa datakällan. Genom att lägga till InfoPath-kontrollen i det anpassade programmet får du ett omfattande användargränssnitt med alla de funktioner som finns i InfoPath.

När InfoPath har kapslats in i en kontroll kan du lägga till funktionerna i InfoPath-redigeraren i det anpassade Windows-programmet eller webbformuläret.

Överst på sidan

InfoPath-kontrollen

InfoPath-kontrollen är en kompilerad DLL-fil (Dynamic Link Library) som visar funktionerna i InfoPath-redigeraren i ett anpassat Windows-program eller webbformulär. InfoPath och InfoPath Forms Services innehåller tre olika versioner av InfoPath-kontrollen. Vilken kontroll du använder beror på vilken teknik som har använts i det anpassade programmet och om programmet ska användas på datorer med InfoPath eller som ett webbformulär i en webbläsare.

Anpassade Windows-program som använder COM    Använd filen Ipeditor.dll som finns i InfoPath i anpassade Windows-program med COM. Om du vill använda den här kontroller måste du skapa en instans av klassen InfoPathEditorObject. Klassen blir tillgänglig när du lägger till en referens till filen Ipeditor.dll i det anpassade programmet. Eftersom du använder en fil som finns i InfoPath måste användare som ska använda det anpassade programmet ha installerat InfoPath på sina datorer.

Anpassad Windows-program som använder .NET framework    Använda Microsoft.Office.InfoPath.FormControl-paketet som medföljer med InfoPath i din egen Windows-program som använder .NET framework. MSDN-artikel värdmiljö i InfoPath 2007 formuläret redigering i en anpassad Windows-formulärprogramhar mer information och exempel kod som använder det här paketet. Eftersom du använder en fil som medföljer med InfoPath behöver användarna har InfoPath installerat på sina datorer för att använda din egen programmet.

Anpassad webbformulär    Använda XmlFormView ASP.NET-kontroll som levereras med InfoPath Forms Services i din egen webbformulär. MSDN-artikel värdmiljö i InfoPath 2007 formuläret redigering i en anpassad webbformulärhar mer information och exempel kod som använder den här kontrollen. Eftersom den här kontrollen återger din egen webbformulär genom en server som kör InfoPath Forms Services behöver användarna bara en webbläsare du använder din egen webbformulär.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×