Introduktion till hanterade metadata i SharePoint Server 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln innehåller en översikt över några av de viktiga begrepp som du arbetar med de nya funktionerna för hanterade metadata i Microsoft SharePoint Server 2010. Den här diskuteras hur de nya funktionerna för hanterade metadata ge support för implementering av formell taxonomier via hanterade termer. Här förklaras också hur sociala taggar arbete och hur de hör till hanterade metadata funktioner som hanterade termer och företagsnyckelord.

I den här artikeln

Funktioner som hanterade metadata

Viktiga termer och begrepp

Taxonomi

Folksonomy

Termuppsättning

Term

Hanterade termer

Företagsnyckelord

Grupp

Hantering av termlagringsplats

Kolumn med hanterade Metadata

Kolumn för företagsnyckelord

Sociala märkningar

Märkning

Metadatascenarier: från taxonomier till folksonomier

Fördelar med hanterade metadata

Hantera metadata

Planera och konfigurera hanterade metadata

Skapa och hantera termuppsättningar

Använda metadata

Tagga innehåll med hanterade termer

Tagga innehåll med företagsnyckelord

Tagga innehåll med sociala taggar

Funktioner som hanterade metadata

De nya funktionerna för hanterade metadata i SharePoint Server 2010 aktiveras av en ny hanterad metadatatjänst-program som har stöd för två viktiga saker:

  • Innehållstyp för publicering    Delning av innehållstyper över webbplatssamlingar och webbprogram. Mer information om innehållstyp för publicering finns i Introduktion till innehållstyper och innehållstyppublicering.

  • Taxonomier    Skapa och hantera hierarkiska samlingar med centralt hanterade termer (så kallade termuppsättningar) som kan användas som attribut för objekt i SharePoint-webbplatser. Dessa termuppsättningar kan delas av webbplatssamlingar och webbprogram. Termuppsättningar kan skapas och hanteras via en funktion som kallas hantering av termlagringsplats.

Överst på sidan

Viktiga termer och begrepp

Det finns flera viktiga termer och begrepp som är bra att känna till när du arbetar med de olika metadata funktionerna i SharePoint Server 2010. Förstår dessa begrepp hjälper dig att förstå den information som beskrivs längre fram i den här artikeln och i andra artiklar om funktionerna som hanterade metadata.

Taxonomi

En taxonomi är en hierarkisk klassificering av ord, etiketter eller termer som är ordnade i grupper utifrån likheter. En taxonomi kan definieras och centralt hanteras av en eller flera personer. Den internationella Standard industriella klassificering (ISIC), som utvecklats av FN, är en berömda exempel på en industriella taxonomi som används för att klassificera ekonomiska data. Taxonomier är användbara eftersom de tillhandahåller en logisk, hierarkisk struktur av metadata som kan användas för att klassificera information konsekvent.

Överst på sidan

Folksonomy

En folksonomy är klassificering som är resultatet när webbplatsanvändare tillsammans använder ord, etiketter eller villkor för innehåll på en webbplats. Om du någonsin har sett en taggmoln på en webbplats har du sett en visualisering av en folksonomy. I bilden nedan visas en tagg molnet webbdel på en SharePoint-webbplats. En folksonomy-baserade metoden till metadata kan vara användbara eftersom den trycker på kunskapen och expertis webbplatsanvändare och skapare av innehåll och det gör att innehåll klassificering från med användarnas justerbara affärsbehoven och intressen.

Taggmoln

Överst på sidan

Termuppsättning

En termuppsättning är en grupp med relaterade termer.

Beroende på var en termuppsättning skapas, är dess omfattning lokal eller global:

  • Lokala termuppsättningarna skapas i kontexten för en webbplatssamling och är tillgängliga för användning (och synliga) endast till användare i webbplatssamlingen. Till exempel om du lägger till en kolumn med hanterade metadata i en lista eller ett bibliotek och skapa en ny termuppsättning för den här kolumnen är termuppsättningen lokala för webbplatssamlingen som innehåller listan eller biblioteket.

  • Global termuppsättningar är tillgängliga för användning på alla webbplatser som prenumererar på ett visst program för tjänsten för hanterade Metadata.

Du kan konfigurera termuppsättningar stängs, vilket innebär att användare inte kan lägga till nya termer i dem när de skriver in ett värde för en kolumn som är mappat till termuppsättningen. Eller de kan konfigureras så för att vara öppet, vilket innebär att användare kan lägga till nya termer i termuppsättningen när de uppdaterar värdet för en kolumn som är mappat till termuppsättningen.

Överst på sidan

Term

En term är ett enskilt objekt i en termuppsättning och det är ett ord eller en fras som kan associeras med ett objekt på en webbplats i SharePoint Server 2010. En term har ett unikt ID och det kan ha många olika textetiketter (synonymer). Om du arbetar med en flerspråkig webbplats kan ha det också etiketter på ett annat språk.

Det finns två typer av termer:

Hanterade termer

Hanterade termer är vanligtvis fördefinierade och ordnade i en hierarkisk termuppsättning av en administratör för termlagringsplats eller en annan person med behörighet att arbeta med hanterade metadata.

Företagsnyckelord

Ett företagsnyckelord är ett ord eller en fras som läggs till objekt på en SharePoint-webbplats. Företagsnyckelord är ordnade i en enskild, icke-hierarkiska termuppsättning i verktyget hantering av termlagringsplats kallas ange nyckelord. Eftersom användare kan vanligtvis lägga till ett ord eller en fras i ett objekt som ett nyckelord, kan företagsnyckelord användas för folksonomy format märkning. Administratörer för termlagringsplats eller andra personer med behörighet att hantera metadata, välja om du vill flytta nyckelord ut ur termuppsättning nyckelord och till en viss hanterad termuppsättning, vilket medför nyckelorden blir tillgänglig i kontexten för en viss termuppsättning. Administratörer för termlagringsplats kan också välja för att göra nyckelord uppsättningen stängt, så att användare kan inte skicka nya nyckelord och är begränsade till användning av befintliga nyckelord.

Överst på sidan

Grupp

Grupper definierar säkerhetsgränser. En grupp är en uppsättning term anger att alla delar gemensamma säkerhetskraven. Endast användare som är angivna som deltagare till en viss grupp kan hantera termuppsättningar som hör till gruppen eller skapa nya termuppsättningar i den. Organisationer bör skapa unika grupper för termuppsättningar som har unika åtkomst eller säkerhet behov.

Överst på sidan

Hantering av termlagringsplats

Hantering av termlagringsplats är verktyg som taxonomists, Administratörer eller andra personer som hanterar taxonomier kan använda för att skapa, importera och hantera termuppsättningar och termer i dem. Verktyget för hantering av termlagringsplats visar alla globala termuppsättningar och eventuella lokala termuppsättningarna tillgängliga för webbplatssamlingen som du komma åt hantering av termlagringsplats.

Överst på sidan

Kolumn med hanterade Metadata

Kolumn med hanterade Metadata är en ny kolumn som kan läggas till i listor eller bibliotek så att webbplatsanvändarna eller innehåll ägare kan välja värden från en viss termuppsättning hanterade termer och använda dem till innehåll. Du kan konfigurera en kolumn med hanterade Metadata om du vill mappa till en befintlig termuppsättning eller du kan skapa en ny termuppsättning specifikt för kolumnen. Om du skapar en ny termuppsättning specifikt för en kolumn med hanterade Metadata, som termuppsättning är en lokal termuppsättning som är tillgängliga för användning i webbplatssamlingen där det skapades.

Överst på sidan

Kolumn för företagsnyckelord

Kolumnen företagsnyckelord är en kolumn som du kan lägga till innehållstyper, listor eller bibliotek för att ge användarna möjlighet att etiketter med ord eller fraser som de väljer. Det är en flervärden kolumn som standard. När användare skriver ett ord eller en fras i kolumnen, visas förhandssökningen förslag, vilket kan innebära att objekt från hanterade termuppsättningar och nyckelord termuppsättning. Användare kan markera ett befintligt värde eller ange något nytt (om termuppsättningen nyckelord har konfigurerats för att vara öppet för användaren tillägg).

Överst på sidan

Sociala taggar

Sociala taggar är ord eller fraser som webbplatsanvändarna kan använda till innehåll på en SharePoint-webbplats som hjälper denna att kategorisera information på ett sätt som passar dem. Sociala taggar kan även användas på URL: er utanför en SharePoint-webbplats. Sociala taggar stöd för folksonomy-baserade märkning. En social märkning består av pekare till tre typer av information:

  • en användaridentitet

  • en objekt-URL

  • en term

Dessa pekare lagras i arkivet Social taggning som är en del av användarprofil för tjänstprogram. Tekniskt, sociala taggar är inte en del av funktionerna hanterade metadata i SharePoint Server 2010, men de ansluter till hanterade metadata-funktioner i ett par olika sätt som hjälper stöder konsekvent användning av metadata inom ett företag. Den term delen av en social märkning pekar på en term i en uppsättning termlagringsplatsen nyckelord för en hanterad metadatatjänst-program som är ansluten till en webbplats.

När du skapar en ny social märkning har till exempel välja från befintliga villkoren, vilket kan innebära att hanterade termer samt företagsnyckelord. Om du väljer något av följande befintliga termer innehåller din social märkning pekare till den termen. Om du väljer inte om du vill välja en befintlig term och du har skapat en term som aldrig har använts tidigare, skapas ett nytt nyckelord för den i termuppsättningen för nyckelord i termlagringsplatsen och din nya social märkning pekar på den här termen.

I det här sättet nyckelord som används i sociala taggar läggs till nyckelord termuppsättningen visas i verktyget hantering av termlagringsplats (om de inte redan finns det) och de kan hanteras av administratörer för termlagringsplatsen. Dessutom när användare använda företagsnyckelord eller hanterade termer till innehåll genom att uppdatera en företagsnyckelord eller hanterade Metadata kolumn, kan sociala taggar skapas automatiskt så att dessa termer visas som taggar i nyhetskällor, tagg moln eller min webbplats profiler. List- eller biblioteksägare kan aktivera eller inaktivera metadatapublicering genom att uppdatera den företagsmetadata och -nyckelord inställningar för en lista eller ett bibliotek.

När du lägger till en social märkning till ett objekt kan ange du om du vill göra din identitet och privata objekt-URL, men den term som lagras i termlagringsplatsen alltid är offentlig.

Social märkning är användbart eftersom det gör webbplatsens användare att göra det lättare att hitta innehåll och information på en webbplats.

Mer information om sekretess och säkerhet konsekvenserna av social taggning finns i Sekretess och säkerhet konsekvenserna av social märkning.

Märkning

I dess mest allmän mening märkning kan helt enkelt referera till på att använda metadata för ett objekt, om det är hanterade metadata eller en social märkning. I den här artikeln verb ”tagg” används i den här meningen och den är inte begränsad till sociala taggar.

Överst på sidan

Metadatascenarier: från taxonomier till folksonomier

Hanteringsfunktioner metadata i SharePoint Server 2010 stöd för flera olika sätt att hanteringen och användning av metadata. Tänk dig det här intervallet som en typ av produktserier. I ena änden av den här produktserier finns taxonomiersom är formella, centralt hanterade, hierarkiska grupper med termer. I den andra änden av området finns det folksonomiersom är samverkande klassificeringar som uppstår när personer använder taggar fritt för innehåll.

SharePoint Server 2010 har stöd för båda yttersta den här produktserier samt pekar på vägen. Du kan implementera formell taxonomier via hanterade termer och termuppsättningar i ena änden av produktserier. I den andra änden finns stöd för företagsnyckelord och sociala märkningar som aktivera webbplatsanvändarna flagga innehåll med nyckelord för sina välja.

Du kan använda flexibla grader struktur och kontroll för metadata mellan dessa yttersta och du kan justera omfattningen som du kan använda den här kontrollen genom att välja så att den globala över webbplatser eller lokalt på särskilda platser. Till exempel har du möjlighet att konfigurera termuppsättningar som stängda eller öppna för användarmodifikation. Du kan välja att använda företagsnyckelord och sociala märkningar tillsammans med hanterade termer eller inte. SharePoint Server 2010 kan organisationer kombinera fördelarna med formella, hanterade taxonomier och de dynamiska fördelarna med social märkning på anpassade sätt.

Följande diagram illustrerar hur olika typer av SharePoint-baserade lösningar kan kräva olika metoder till metadata utifrån behov.

Flexibla konfigurationer av hanterade metadata

Överst på sidan

Fördelar med hanterade metadata

Det finns flera fördelar med att använda hanterade metadata mellan webbplatserna i en organisation:

Konsekvent användning av metadata    Funktionerna hanterade metadata i SharePoint Server 2010 kan du använda justerbara grader för kontrollen till metadata som har lagts till innehåll. Med termen kan uppsättningar och hanterade termer som du kan upprätta kontroll över typer av termer som är tillgängliga för att lägga till innehåll och du kontrollera vem som har möjlighet att lägga till nya termer. Du kan också begränsa användning av företagsnyckelord till en särskild lista med nyckelord genom att konfigurera den nyckelord termuppsättning som stängd.

När samma villkor används konsekvent flera webbplatser, är det enklare att bygga robusta processer eller lösningar som bygger på metadata. Dessutom gör användarupplevelsen för att arbeta med metadata på webbplatser i listor och bibliotek, och i Office-klientprogram det lättare för webbplatsanvändarna att tillämpa konsekvent metadata på deras innehåll.

Förbättrad innehåll upptäckbarhet    När innehåll på webbplatser i en organisation har konsekvent metadata, är det lättare att hitta och komma åt företagsinformation och data med hjälp av sökfunktionen. Nya sökfunktioner, till exempel förfiningspanelen som visas till vänster på sidan med sökresultat kan du filtrera sökresultat baserat på metadata.

Förfiningspanelen visar metadata som kan användas för att filtrera sökresultat.

Överst på sidan

Dessutom kan du konfigurera metadatanavigering för listor och bibliotek så att användarna ska kunna skapa dynamiska vyer av informationen baserat på specifika metadatafält. Användare kan navigera bibliotek genom att mapp eller metadata pivot och de kan sedan begränsa resultatet genom att använda ytterligare Nyckelfilter.

Kontroll för metadatanavigering

Överst på sidan

Ökad flexibilitet    Funktionerna hanterade metadata gör det enkelt för administratörer för termlagringsplats (eller andra personer med behörighet att hanterade uppdateringsmetadata) att underhålla och anpassa dina metadata som verksamhet behöver utvecklas. Du kan uppdatera en termuppsättning enkelt i verktyget för hantering av termlagringsplats och nytt eller uppdaterat termer blir tillgängliga för användning där en kolumn med hanterade Metadata som är associerad med termuppsättning är tillgänglig. Om du sammanfogar flera villkor i en term uppdateras automatiskt innehåll som har taggats med de här villkoren så att det speglar den här ändringen. Du kan ange flera synonymer (eller etiketter) för enskilda villkor. Om webbplatsen är en flerspråkig kan ange du också flerspråkiga etiketter för enskilda villkor.

Överst på sidan

Hantera metadata

Planera och konfigurera hanterade metadata

Din organisation kanske vill delta i vissa graden av planering innan du börjar använda funktionerna hanterade metadata. Graden av planera är mer eller mindre proportionell mot graden av formella uppgifter och kontroll som du vill lägga till på metadata.

Om du vill att användarna ska hjälpa till att utveckla taxonomin kan du helt enkelt har användare lägga till nyckelord till objekt och sedan ordna dessa i termuppsättningar efter behov.

Om organisationen vill använda hanterade termuppsättningarna implementera formell fördefinierade taxonomier och sedan viktiga intressenter med en vested intresse struktur taxonomin behöver samarbeta om du vill planera och utveckla termuppsättningar och termer som ska användas. Mer information om den här planeringen finns i Planera termer och termuppsättningar. Mer information om hur du konfigurerar ett tjänstprogram hanterade Metadata finns i hanterade metadata administration.

När viktiga intressenter i organisationen komma överens om de nödvändiga termuppsättningarna kan du använda hantering av termlagringsplats att importera eller skapa din termuppsättningar och för att hantera och underhålla termuppsättningar som användare kan börja arbeta med metadata. Om ett tjänstprogram hanterade Metadata har konfigurerats för webbprogrammet och du är administratör för en webbplatssamling eller en viss administratör för termlagringsplats kan gå du till hantering av termlagringsplats genom att klicka på Webbplatsinställningar Webbplatsåtgärder-menyn och sedan klicka på termen lagra hantering under Webbplatsadministration.

Överst på sidan

Skapa och hantera termuppsättningar

Hantering av termlagringsplats innehåller en trädkontroll som du kan använda för att utföra de flesta uppgifter. Din roll för det här verktyget avgör vilka åtgärder du kan utföra. Om du vill arbeta i verktyget för hantering av termlagringsplats måste du vara servergruppsadministratör, en administratör för termlagringsplats eller någon som har angetts som en gruppchef eller deltagare för termuppsättningar. Detaljerad information om dessa roller finns i roller för hanterade metadata.

Om du vill vidta åtgärder för ett objekt i hierarkin, peka på namnet på hanterade Metadata för tjänstprogram, gruppen, termuppsättningen eller termen som du vill ändra, klicka på pilen som visas och Använd menyn för att markera de åtgärder som du vill använda.

Till exempel:

Om du är administratör för en termlagringsplats kan du skapa eller ta bort grupper inom ett tjänstprogram hanterade Metadata.

Du kan använda menyn för att skapa nya grupper.

Överst på sidan

Om du är administratör för en termlagringsplats eller en gruppchef som du kan skapa, importera eller ta bort termuppsättningar i en grupp. Termen ange deltagare kan skapa nya termuppsättningar.

Använd menyn för att skapa en ny termuppsättning.

Överst på sidan

Om du är administratör för en termlagringsplats, en gruppchef eller en termuppsättning deltagare kan du skapa eller Återanvänd termer i en termuppsättning samt kopiera, flytta eller ta bort en markerad termuppsättning.

Meny som visar vilka åtgärder du kan utföra för en termuppsättning

Överst på sidan

Om du är administratör för en termlagringsplats, en gruppchef eller en termuppsättning deltagare kan du skapa kopia, återanvända, slå samman, inaktivera, flytta eller ta bort enskilda termer i en termuppsättning.

Använd menyn för att hantera termer i en termuppsättning.

Överst på sidan

Du kan konfigurera särskilda egenskaper för en grupp, termuppsättningen eller termen i fönstret Egenskaper som visas till höger om trädkontrollen termlagringsplatsen på varje nivå i hierarkin.

Om du konfigurerar en termuppsättning använda du fönstret Egenskaper för att ange information, till exempel namn, beskrivning, ägare, kontakt och andra intressenter. Du kan ange om du vill att en termuppsättning för att öppna eller stängda till nya inskickade objekt från användare. Du kan också ange om du vill att termuppsättningen ska vara tillgänglig för märkning. Om du väljer att göra en termuppsättning är tillgänglig för märkning är sedan den inte synliga för de flesta användare. Om en termuppsättning är fortfarande under utveckling, till exempel du kan välja att göra i inte tillgänglig för märkning.

Egenskapsfönster för verktyget Hantering av termlagringsplats

Överst på sidan

Använda metadata

Tagga innehåll med hanterade termer

Om en kolumn med hanterade Metadata har lagts till i en innehållstyp, en lista eller ett bibliotek, sedan innehåll ägare kan tagga deras innehåll med hanterade termer från en viss termuppsättning genom att redigera egenskaperna för en lista eller ett bibliotek objektet och sedan uppdatera relevanta fält i Redigera Egenskaper formulär för objektet eller dokumentet. Hanterade Metadata kolumner är lätta att identifiera eftersom de visas en ikon för taggar som kan användas för att starta dialogrutan term datumväljare.

Märkningsikoner i dialogrutan Redigera egenskaper

Överst på sidan

Använda väljaren för perioden för att välja en term från i hierarkin i en termuppsättning. Det här är användbart om du inte är bekant med villkor som kan vara tillgängliga. Om en termuppsättning har konfigurerats för att vara öppen och kolumn med hanterade metadata för den tillåter fill-in värden, har möjlighet att lägga till en ny term i en termuppsättning. Eller så har du helt enkelt alternativet för att skicka feedback till den angivna kontakten för termuppsättningen.

Du kan välja hanterade termer från en trädkontroll.

När du börjar skriva termen du vill använda, tillgängliga termer visas automatiskt förslag på baserat på vad du börjar skriva och du kan välja den som du vill använda. Du kan se information inom parentes efter den term som anger Termuppsättningens namn och hierarki för termen. Det kan vara hjälp du välja mellan liknande villkor.

När du börjar skriva visas förslag på tillgängliga termer.

Om dubbletter eller liknande termer visas förslag kanske du också se beskrivande text som den administratör för termlagringsplats har konfigurerats för termen som hjälper användare gör rätt val.

Förklarande text hjälper användarna att välja rätt term.

Överst på sidan

Tagga innehåll med företagsnyckelord

Om en kolumn för företagsnyckelord har lagts till i en innehållstyp, en lista eller ett bibliotek och sedan innehåll ägare (eller någon annan med behörigheten delta för listan eller biblioteket) kan tagga innehåll med tillgängliga hanterade termer eller nyckelord genom att redigera egenskaperna för en lista eller biblioteksobjekt och skriva nyckelord som de vill använda i fältet Företagsnyckelord. Om en matchande eller liknande term finns det föreslås och du kan välja den. Eller du kan lägga till ett nytt nyckelord om termuppsättningen nyckelord har konfigurerats för att vara öppet för nya termer. Fältet företagsnyckelord är flervärden, så att du kan lägga till flera nyckelord i ett objekt.

När du börjar skriva in ett nyckelord visas förslag på tillgängliga termer och befintliga nyckelord.

Överst på sidan

Tagga innehåll med sociala taggar

Om funktionen för social märkning har aktiverats kan du tagga innehåll på en SharePoint-webbplats som du hittar meningsfull eller intressant. Om du vill tagga en sida kan du använda taggikonen som visas längst upp på sidan.

Knappen för social märkning för en sida

Om du vill tagga dokument eller listobjekt, kan du använda kommandot tagg som visas på fliken bibliotek eller lista i menyfliksområdet.

Kommandot för social märkning på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet

När du börjar skriva tagg eller etiketter som du vill använda, du kan välja från befintliga nyckelord eller hanterade termer eller du kan lägga till nya nyckelord om termuppsättningen nyckelord är öppet.

Förhandssökningsförslag i dialogrutan för social märkning

Du har också möjlighet att tagga innehåll på externa webbplatser, till exempel andra intranät eller internet-webbplatser genom att lägga till den SharePoint verktyget märkningar och anteckningar i webbläsaren. Mer information om hur du märker externa webbplatser finns i komma igång med min webbplats.

Mer information om social märkning funktioner finns i Mina webbplatser och sociala märkningar avsnitt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×