Introduktion till funktioner i affärsdatakatalogen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Personerna i din organisation kan använda funktionerna i Affärsdatakatalog i Microsoft Office SharePoint Server 2007 om de vill söka efter, visa och analysera data som har lagrats i särskilda företagsprogram och som ibland kallas affärsapplikationer.

I den här artikeln finns en översikt över funktionerna på SharePoint-webbplatsen som fungerar tillsammans med affärsdatakatalogen. Mer information om hur du använder affärsdatakatalogen finns i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Förutsättningar för att arbeta med affärsdatakatalogen funktioner

Använda affärsdatakatalogen funktioner för att visa affärsdata på en webbplats

Söka efter affärsdata

Förutsättningar för att arbeta med funktioner i affärsdatakatalogen

Innan du kan arbeta med affärsdata i Office SharePoint Server 2007 måste följande åtgärder ha utförts av en affärsanalytiker, administratör eller utvecklare inom organisationen:

  1. Affärsanalytiker definierar kraven för den nya BDC-lösningen. Det här kan innehålla identifiera de enheter som användarna måste komma åt från Office SharePoint Server 2007 webbplatser och anpassade program.

  2. En metadataskapare definierar och testar de metadata som krävs i XML med hjälp av metadatamodellen för affärsdatakatalogen.

  3. En administratör distribuerar metadata i XML genom att lägga till en programdefinition i affärsdatakatalogen. Vanligtvis är administratören även ansvarig för att ange inställningarna för behörighet, granskning och autentisering.

Obs!: Användarrollerna för att utföra de här aktiviteterna i din organisation kan skilja sig från användarrollerna vi tar upp här beroende på organisationens storlek och hur den är uppbyggd.

Följande siffror är ett exempel på ett arbetsflöde för hur en organisation kan utföra de aktiviteter som krävs för att arbeta med affärsdata i Office SharePoint Server 2007.

Aktiviteter som krävs för att arbeta med affärsdata

Överst på sidan

Visa affärsdata på en webbplats med hjälp av funktionerna i affärsdatakatalogen

När du har utfört de uppgifter som beskrivs i förutsättningar för att arbeta med affärsdatakatalogen funktioner använda personer i organisationen funktionerna BDC för att visa och analysera data på Office SharePoint Server 2007 webbplatser. I följande tabell visas varje BDC-funktion och beskriver hur du använder.

Funktioner i affärsdatakatalogen

Beskrivning

Affärsdatawebbdelar

I Office SharePoint Server 2007 finns flera affärsdatawebbdelar som kan visa alla entiteter från affärsdatakatalogen. Med affärsdatawebbdelar kan du anpassa hur affärsdata ska visas på SharePoint-webbplatsen. Det går också att koppla webbdelar så att när du utför en åtgärd i en webbdel ändras innehållet i en annan.

Affärsdata i listor

Du kan överföra affärsdata till alla SharePoint-listor eller dokumentbibliotek genom att lägga till en affärsdatakolumn. En affärsdatakolumn är en typ av fält där du kan lägga till entiteter som är definierade i affärsdatakatalogen i en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek.

Affärsdataåtgärder

Du kan överföra åtgärder i företagsprogram till dina listor eller bibliotek så att du kan uppdatera profilinformationen direkt i ett företagsprogram, till exempel SAP eller Siebel. Åtgärder är implementerade som länkar, så du kan också använda dem till att utföra enkla åtgärder som att skicka ett e-postmeddelande eller öppna en webbplats.

Affärsdata i användarprofiler

Affärsdataprofiler skapas som standard när ett program registreras i affärsdatakatalogen. Affärsdataprofiler skapas för varje typ av affärsdata i ett företagsprogram som administratören för de delade tjänsterna väljer att visa. Med affärsdataprofiler kan du förbättra användarinformationen i Office SharePoint Server 2007 genom att överföra affärsdata från en extern datakälla som är registrerad i affärsdatakatalogen.

Överst på sidan

Söka efter affärsdata

Du kan söka efter data som har lagrats i ett externt företagsprogram direkt från en SharePoint-webbplats som en del av företagssökning i Office SharePoint Server 2007. När du har aktiverat sökfunktionen för affärsdata i Office SharePoint Server 2007 kan du skapa nya typer av sökresultat utifrån särskilda dataentiteter som är registrerade i affärsdatakatalogen. Om du till exempel registrerar AdventureWorks-exempeldatabasen i SQL Server 2000 i affärsdatakatalogen kan du med hjälp av företagssökningen samla in och returnera kunddata i sökresultaten.

Mer information om företagssökning och AdventureWorks-exempel i SQL Server 2000 finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×