Introduktion till formulärmallar och formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar en formulärmall (XSN-fil) skapar du en enda fil som inkluderar flera stödfiler. När användarna fyller i ett formulär, fyller de i själva verket i ett formulär (XML-fil) som baseras på en formulärmall.

Artikelinnehåll

Vad du designar: formulärmallen

Vad användarna Fyll: formuläret

Komponenter i en formulärmall

Vad du designar: formulärmallen

Du skapar formulärmallar i designläge, som är designmiljön i InfoPath. En formulärmall är en fil med filnamnstillägget .xsn. XSN-filen definierar datastrukturen, utseendet och funktionaliteten i de färdiga formulären (XML-filerna).

Formulärmall och formulär som baseras på det

En formulärmall definierar många olika saker, bland annat:

 • De kontroller, etiketter och instruktionstext som visas i formuläret.

 • Vad som sker med kontrollerna när användaren samverkar med dem. Du kanske till exempel vill att ett visst avsnitt ska visas när användaren markerar en kryssruta och försvinner när kryssrutan avmarkeras.

 • Om formuläret har fler vyer. Om du designar ett formulär för tillståndsansökningar kan du till exempel har ett visa för elektriska leverantören, en annan vy för mottagande agent och en tredje för den ansvarige som godkänner eller nekar programmet.

 • Hur och var informationen i formuläret lagras. Formulärmallen kanske exempelvis har utformats så att användarna kan skicka data till en databas, antingen direkt eller via en webbtjänst. Eller så kan du ange att användarna ska spara formulären i en delad mapp.

 • Teckensnitt, färger och andra designelement som används i ett formulär.

 • Om användarna kan anpassa formuläret. Du kanske exempelvis vill att användarna ska kunna lägga till extra rader i en upprepande tabell, ett upprepande avsnitt eller ett valfritt avsnitt.

 • Om användarna ska meddelas när de begår misstag i formuläret eller glömmer att fylla i obligatoriska fält.

När du har skapat en formulärmall gör du den tillgänglig för användarna genom att publicera den som en XSN-fil.

Tips: Förutom att skapa formulärmallar kan du skapa malldelar, vilket syftar på anpassade kontroller som du kan använda i andra formulärmallar eller Microsoft Office-dokument. Du kan exempelvis skapa en malldel som inkluderar fält för insamling av kontaktinformation. Du kan sedan använda malldelen i flera olika formulärmallar. Länkar till mer information om malldelar finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Vad användarna fyller i: formuläret

Ett InfoPath-formulär är en XML-fil som innehåller XML-data. Alla InfoPath-formulär är baserade på formulärmallar.

För att illustrera sambandet mellan en formulärmall och ett formulär antar vi att du har skapat en formulärmall för en licensansökan för elleverantörer. Varje licensansökan som en elleverantör fyller i är ett formulär. Formuläret är bara en XML-fil som innehåller den information (och enbart informationen) som registrerats i formuläret. Allt annat som bildar formuläret kommer från formulärmallen. Det betyder att när användaren öppnar ett formulär måste formuläret leta reda på och använda tillhörande formulärmall för att fungera korrekt. Annars visas bara XML-taggar och information när användaren öppnar ett formulär.

För att kunna länka en formulärmall och formuläret som baseras på det, infogar InfoPath flera rader med kod som kallas för bearbetningsinstruktioner högst upp i varje formulärfil. Med den här koden länkas formulärfilen till formulärmallen.

Överst på sidan

Komponenterna i en formulärmall

En formulärmall är en enskild fil som innehåller flera stödfiler, till exempel filer som definierar hur kontroller i formulärmallen ska visas, filer för grafik som visas i en formulärmall och programming filer som stöder anpassade funktioner i formulärmallen. Dessa stödfiler kallas gemensamt formulärfiler. När du utformar en formulärmall kan du visa och arbeta med filerna som utgör formulärmallen genom att extrahera och spara formulärfilerna i en mapp.

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmallsfil (.xsn)

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmall kan innehålla en eller flera XML-schema-filer, en XSL Transformation (XSLT)-fil för varje vy i en formulärmall, en XML-fil för de data som visas som standard när användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen, filer eller förvaltad kod ventilmontering och formatdefinitionsfil kallas Manifest.xsf.

Följ anvisningarna nedan om du vill visa källfilerna för en formulärmall och därigenom bekanta dig med de filer som en formulärmall består av.

Visa formulärfilerna för en formulärmall

 1. Skapa en ny, tom formulärmall.

 2. Klicka på Spara som källfilerArkiv-menyn.

 3. Välj en befintlig mapp som du vill spara formulärfilerna i, eller skapa en ny mapp, i dialogrutan Välj mapp och klicka sedan på OK.

  En kopia av formulärmallen sparas i form av en uppsättning filer i mappen.

 4. Öppna Utforskaren och bläddra till mappen som innehåller filerna.

I följande tabell beskrivs stödfilerna för en formulärmall. Dessa filer inkluderas alltid i en formulärmall.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Formulärdefinitionsfil

XSF

Filen som innehåller information om hur formulärmallen är sammansatt, inklusive de XML-scheman som används och resursfilerna som den innehåller. Den här filen skapas automatiskt när du skapar en ny formulärmall. När du utformar och ändrar formulärmallen, uppdateras filen automatiskt med dina ändringar.

XML-schema

XSD

Filen eller filerna som begränsar och kontrollerar data i en formulärmall. Innehållet i XML-schemafiler – element, attribut och så vidare, representeras av grupper och fält i åtgärdsfönstret Datakälla. Varje datakälla som är associerad med en egen formulärmall, inklusive huvudsakliga datakällan har en motsvarande XSD-fil.

Vy

XSL

XSLT-filerna (XSL Transformation) som används för att presentera, visa och transformera informationen i formuläret som användarna fyller i till HTML-format. När du arbetar med olika vyer av en formulärmall visas i själva verket olika HTML-representationer (eller transformeringar) av informationen som visas i formuläret.

XML-mall

XML

Filen som innehåller de data du vill ska visas som standard i vissa kontroller. Användarna ser dessa data när de först öppnar formuläret och tills de väljer andra värden i kontrollerna.

Förutom filerna i föregående tabell kan en formulärmall inkludera någon av filerna i följande tabell, beroende på formulärmallens design.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Presentation

HTM, GIF, BMP med mera

Filer som används för att visa anpassade åtgärdsfönster eller bilder i formulärmallen.

Affärslogik

JS, VBS

Filer som innehåller skript som implementerar en viss funktionalitet i formuläret. Dessa skriptfiler är Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) filer.

Binära

DLL, EXE, CAB med mera

De externa filer som innehåller programmeringskod och annan affärslogik. Om du till exempel skapar en anpassad kontroll för formulärmallen, kanske du behöver ett installationsprogram för att automatiskt installera och registrera kontrollen på användarnas datorer. Binära filer skapas inte i InfoPath, utan i program som Microsoft Visual Studio .NET.

Formulärfilerna uppdateras automatiskt när du gör ändringar i formulärmallen. Om du är van vid XML, eller om du är en erfaren formulärdesigner, kan du emellertid extrahera de enskilda formulärfilerna och anpassa dem manuellt. Du kanske till exempel vill ändra en uppsättning formulärfiler manuellt i följande fall:

 • Du vill återanvända formulärmallens XML-schema (XSD-fil) i ett annat Microsoft Office-program. Du kan till exempel lägga till XSD-filen från InfoPath i schemabiblioteket i Microsoft Office Word 2007. Du kan sedan mappa element från XSD-filen till innehållet i ett dokument.

 • Du vill skapa ett verktygsfält i formulärmallen som innehåller anpassade kommandon utöver de inbyggda kommandona i InfoPath. För att kunna göra det måste du redigera formulärmallens XSF-fil (formulärdefinitionsfil).

 • Du vill göra formateringsförbättringar i formulärmallen som inte kan göras i InfoPath, till exempel lägga till en bakgrundsbild (GIF-fil) till en knapp. För att kunna göra det måste du redigera formulärets XSL-fil (XML-transformeringsfil).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×