Introduktion till formulärmallar och formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du utformar en formulär-mall (XSN), skapar du en fil som innehåller flera stödfiler. Däremot när användarna fyller i ett formulär kan fyller de faktiskt i ett (.xml)-formulärfil som baseras på en formulärmall.

I den här artikeln

Vad du designar: formulärmallen

Vad användarna Fyll: formuläret

Komponenter i en formulärmall

Vad du designar: formulärmallen

Du skapar formulärmallar i designläge som är designmiljön i InfoPath. En formulärmall är en fil med filnamnstillägget .xsn. XSN-filen definierar datastruktur, utseende och beteende i de färdiga formulären (XML-filer).

Formulärmall och formulär som baseras på det

En formulärmall definierar många saker, inklusive:

 • De kontroller, etiketter och instruktionstext som visas i formuläret.

 • Hur kontroller fungerar när användare interagera med dem. Du kan till exempel göra ett visst avsnitt visas när användaren markerar en kryssruta och försvinner när användaren avmarkerar du kryssrutan.

 • Om formuläret har fler vyer. Om du designar ett formulär för tillståndsansökningar kan du till exempel har ett visa för elektriska leverantören, en annan vy för mottagande agent och en tredje för den ansvarige som godkänner eller nekar programmet.

 • Hur och var lagras data i ett formulär. Till exempel kanske du utformade formulärmallen för att användarna ska skicka data till en databas, antingen direkt eller genom att använda en webbtjänst. Eller så kan användarna sparar sina formulär till en delad mapp.

 • Teckensnitt, färger och andra designelement som används i formuläret.

 • Om användarna kan anpassa formuläret. Du kan till exempel låta användare lägga till extra rader i en upprepande tabell, ett upprepande avsnitt eller ett valfritt avsnitt.

 • Om ett meddelande visas när de gör misstag i formuläret eller glömmer att fylla i ett obligatoriskt fält.

När du utformar en formulärmall förbereda du den för dina användare genom att publicera den som en XSN-fil.

Tips: Förutom att utforma formulärmallar kan du även utforma malldelar som är anpassade kontroller som du kan använda i andra formulärmallar eller Microsoft Office-dokument. Du kan till exempel skapa en malldel som innehåller fält för att samla in kontaktinformation. Du kan sedan använda den malldelen i flera olika formulärmallar. Länkar till mer information om malldelar i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Vad användarna Fyll: formuläret

Ett InfoPath-formulär är en XML-fil som innehåller XML-data. Alla InfoPath-formulär är baserade på formulärmallar.

Anta för att visar förhållandet mellan en formulärmall och ett formulär som du utformade tillståndsansökningar formulärmall för programmet för elektriska konsulter att använda. Varje tillståndsansökningar program som en elektriska leverantör fyller i är ett formulär. Formulär är bara en XML-fil som innehåller data (och enbart data) som har angetts i formuläret. Allt annat som utgör formuläret tillhandahålls av formulärmallen. Det innebär att när användarna öppnar ett formulär, måste formuläret leta reda på och använda formulärmallen för att fungera korrekt. I annat fall när användarna öppnas ett formulär, skulle de se XML-taggar och data.

Om du vill länka en formulärmall och formulär som baseras på det finns flera rader med kod som kallas bearbetningsinstruktioner högst upp på varje form-fil i InfoPath. Den här koden länkar formulärfilen till den associerade formulärmallen.

Överst på sidan

Komponenter i en formulärmall

En formulärmall är en fil som innehåller flera stödfiler, till exempel filer som definierar hur kontroller i formulärmallen ska visas, filer för grafik som visas i en formulärmall och programming filer som stöder anpassade beteenden i formuläret mallen. Dessa stödfiler kallas gemensamt formulärfiler. När du utformar en formulärmall kan du visa och arbeta med filerna som utgör formulärmallen genom att extrahera och spara formulärfilerna i en mapp.

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmallsfil (.xsn)

Stödfiler som tillsammans bildar en formulärmall kan inkludera en eller flera filer för XML-schema XSL Transformation (XSLT) en fil för varje vy i formulärmallen en XML-fil för de data som visas som standard när användare öppnar ett formulär som baseras på det formulär temp Sen skriptfiler eller förvaltad kod ventilmontering och formatdefinitionsfil kallas för Manifest.xsf.

Du kan använda följande procedur för att bekanta dig med de filer som tillsammans bildar en formulärmall för att visa källfiler för en formulärmall.

Visa formulärfiler för en formulärmall

 1. Skapa en ny, tom formulärmall.

 2. Klicka på Spara som källfilerArkiv-menyn.

 3. Välj en befintlig mapp där du vill spara filerna eller skapa en ny mapp i dialogrutan Välj mapp och klicka sedan på OK.

  InfoPath sparas en kopia av formulärmallen som en uppsättning filer i mappen.

 4. Bläddra till mappen som innehåller filerna i Utforskaren.

I följande tabell beskrivs stödfilerna i en formulärmall. De här filerna alltid ska ingå i en formulärmall.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Formulärdefinitionsfil

.xsf

Den fil som innehåller information om hur formulärmallen satt ihop, inklusive XML-scheman som används och resursfiler som den innehåller. Den här filen skapas automatiskt när du utformar en ny formulärmall. När du utformar och ändrar formulärmallen, uppdateras filen automatiskt så för att ändringarna.

XML-schema

XSD

Filen eller filerna som begränsar och kontrollerar data i en formulärmall. Innehållet i XML-schemafiler – element, attribut och så vidare, representeras av grupper och fält i åtgärdsfönstret Datakälla. Varje datakälla som är associerad med en egen formulärmall, inklusive huvudsakliga datakällan har en motsvarande XSD-fil.

Visa

XSL

XSL Transformation (XSLT)-filer som används för att presentera, visa och Transformera till HTML de data som visas i formuläret som användarna fyller i. När du arbetar med olika vyer av en formulärmall tittar du egentligen på olika HTML-representationer (eller transformeringar) av de data som visas i formuläret.

XML-mall

.xml

Den fil som innehåller de data som du vill ska visas som standard i vissa kontroller. Användarna ser den här informationen när de öppnar ett formulär och tills de väljer andra värden i kontrollerna.

Förutom filerna i tabellen ovan kan innehåller en formulärmall något av filerna i tabellen nedan, beroende på formulärmallens design.

Filtyp

Filnamnstillägg

Beskrivning

Presentation

.htm, .gif, .bmp och andra

Filer som används för att visa anpassade åtgärdsfönster eller bilder i formulärmallen.

Affärslogik

js, .vbs

Filer som innehåller skript som implementerar en viss funktionalitet i formuläret. Dessa skriptfiler är Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) filer.

Binärt

DLL-.exe, .cab och andra

Externa filer med programkod och ytterligare affärslogik. Om du har skapat en anpassad kontroll för formulärmallen kan kanske du måste installationsprogrammet för att installera och registrera kontrollen på användarnas datorer automatiskt. Binära filer skapas inte i InfoPath, men i program, till exempel Microsoft Visual Studio .NET.

Formulärfiler så InfoPath uppdateras automatiskt när du gör ändringar i en formulärmall. Om du är van vid XML, eller om du är en avancerad formulärdesignerns, du emellertid extrahera enskilda formulärfiler och anpassa dem manuellt. Du kanske vill manuellt ändra en uppsättning formulärfiler i följande situationer:

 • Du vill återanvända formulärmallens XML-Schema (XSD-fil) i ett annat Microsoft Office-program. Du kan till exempel lägga till XSD-filen till biblioteket Schema i Microsoft Office Word 2007. Du kan sedan mappa element från XSD-filen till innehållet i ett dokument.

 • Du vill skapa ett verktygsfält i formulärmallen som innehåller anpassade kommandon förutom de inbyggda kommandon som medföljer InfoPath. Om du vill göra detta måste du redigera formulärmallens formulärdefinitionsfil (.xsf).

 • Du vill göra formatering-relaterade förbättringar i formulärmallen som inte finns tillgängliga i InfoPath, till exempel att lägga till en bakgrundsbild (GIF-fil) till en knapp. Om du vill göra detta måste du Redigera formulärets XML-Transformation (XSL) fil.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×