Introduktion till flerspråksfunktioner

Introduktion till flerspråksfunktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är webbplatssamlingsadministratör finns det två typer av funktioner som kan hjälpa dig att ge stöd för användare som talar olika språk.

MUI (Multiple Language User Interface).    Använd MUI-funktionen om du vill skapa webbplatser på andra språk än standardspråket för SharePoint-installationen. Information om hur du konfigurerar funktionen finns i Göra användargränssnittet på din webbplats tillgängligt på flera språk. Om du vill låta enskilda användare ändra visningsspråket för de personliga användargränssnitten på deras webbplatser kan du läsa mer i Ändra språk- och regioninställningar.

Varianter (förbättrat arbetsflöde för översättning och maskinöversättningstjänster).    Använd variantfunktionen om du vill skapa en källpubliceringswebbplats och sedan göra kopior av dess innehåll som kan översättas till andra språk. (Variantfunktionen fungerar endast med publiceringswebbplatser.)

Viktigt!: 

 • Flytta till början September 2018 används tjänster för maskinöversättning inte i SharePoint Online. Tjänster för maskinöversättning kan fortfarande finnas används men kodning mot dem i Visual Studio resulterar i en varning. Den här ändringen påverkar inte eventuella tidigare skapad variantetiketter eller möjligheten att schemalägga aktiviteter för översättning och arbetsflöden som baseras på tidigare skapad variantetiketter. Om du skapar nya variantetiketter är konverteras inte tillgänglig för etiketterna. Hur påverkas av den här ändringen har blivit anges nedan.

 • Istället för att använda på begäran, manuell översättningstjänster rekommenderar vi att du använder Bing översättning API: er. Maskinöversättning Server API markeras som inaktuell men kommer att vara tillgänglig via SharePoint CSOM just nu. Du hittar mer information om API i den här artikeln på tjänster för maskinöversättning i SharePoint.

Viktigt!: Ingen av de här funktionerna är ett översättningsverktyg. MUI ändrar visningsspråket för användargränssnittet och varianter ger stöd för att skapa flera versioner av källinnehåll som du sedan kan låta översätta, antingen automatiskt med hjälp av maskinöversättningstjänster eller genom att anlita professionella översättare som översätter manuellt. Det finns ett begränsat stöd för MUI för anpassade gränssnittselement.

Skillnaden mellan användargränssnitt och innehåll på en webbplats

Webbplatser består normalt av två delar: användargränssnittet, som låter dig interagera med själva webbplatsen, och innehållet, som är den information som finns på webbplatsen.

MUI-funktionen fungerar med webbplatsens användargränssnitt och variantfunktionen fungerar med webbplatsens innehåll.

Användargränssnitt

Webbplatsens användargränssnitt är de element du ser på skärmen och som du använder för att interagera med SharePoint, till exempel menyer, navigeringsobjekt och papperskorgen.

Med funktionen MUI kan du visa följande gränssnittselement på olika språk:

 • Webbdelar

 • Titel och beskrivning för webbplatsen

 • Standardmenyer och -åtgärder för SharePoint

 • Standardkolumner

 • Anpassade kolumner (lista eller webbplats)

 • Länkar i navigeringsfält

 • Hanterade metadatatjänster

Obs!:  Med MUI ändras endast språket för standardgränssnittselement. Anpassade gränssnittselement som du har lagt till översätts inte.

Innehåll

Variantfunktionen fungerar med webbplatsens innehåll – den information du lagrar på en webbplats, men inte webbplatsens användargränssnitt. Om språkpaket har installerats och MUI har konfigurerats visas gränssnittet på det valda språket.

Det grundläggande innehållselementet som variantfunktionen fungerar med är sidan. När du publicerar källwebbplatsen kopieras alla publiceringssidor från sidbiblioteket automatiskt till målwebbplatserna och de placeras i kö för översättning och publicering. Dokumentbibliotek, meddelandelistor och bildbibliotek kopieras också som en del av variantprocessen. Listvarianter fungerar ungefär som sidvarianter, med ett undantag: det går inte att ange enskilda objekt för översättning. Den fullständiga listan kopieras till målen och paketeras för översättning om du anlitar en mänsklig översättare, eller skickas till Microsoft om du använder maskinöversättning. Mer information om varianter finns i Skapa en webbplats med flera språk.

Obs!: Ett dokumentbibliotek kan innehålla dokument på flera språk utan att du behöver skapa webbplatser eller webbplatssamlingar på flera språk.

När ska jag använda MUI, varianter eller båda funktionerna?

Fastställ vilka flerspråksfunktioner du kommer att använda innan du börjar skapa webbplatssamlingen, av följande skäl:

 • Om du kommer att använda MUI-funktionen måste servergruppsadministratören installera de språkpaket som krävs för varje språk som du vill göra tillgängligt. När servergruppsadministratören har distribuerat språkpaket kan webbplatssamlingsägare skapa webbplatser och konfigurera MUI så att webbplatsens användargränssnitt visas på olika språk. Användare kan välja att visa sina webbplatser på valfritt språk.

 • När du har skapat en webbplats kan du inte ändra standardspråket för användargränssnittet, så det är viktigt att börja med rätt språk.

 • Om du kommer att använda variantfunktionen finns det specifika saker du bör tänka på om hur du konfigurerar webbplatserna för uppdatering, meddelanden och andra saker du behöver ställa in innan du skapar webbplatserna.

Använda endast MUI

Använd MUI om du vet att användare som inte kan arbeta i standardspråket kan komma att använda webbplatsen. Du bör använda endast MUI om du vill tillåta att användarna växlar till andra personliga vyer av en webbplats eller webbsidor efter att de har skapats på standardspråket.

Använda endast varianter

Varianter är utformade för att användas när innehållet måste vara tillgängligt för personer som talar många olika språk (eller som kan behöva ha specifik information som är baserad på regionsskillnader), det vill säga webbplatser som tillhandahåller skräddarsytt innehåll som passar olika kulturer, olika marknader och olika geografiska regioner.

Om du arbetar i en miljö där det inte finns några installerade språkpaket kan du inte använda MUI-funktionen, men med varianter kan du ändå skapa ett innehållsdistributionssystem för flera språk.

Använda båda funktionerna tillsammans

När du både publicerar innehåll som ska översättas till andra språk, och har webbplatsägare som kan behöva ändra webbplatsstrukturen (men som inte talar det språk som webbplatsen har skapats på) kan du använda båda funktionerna tillsammans så att både innehållet och användargränssnittet på webbplatserna blir tillgängligt på flera språk.

Om du till exempel använder variantfunktionen kanske du har skapat en engelsk källwebbplats med en kinesisk målwebbplats. Med variantfunktionen konfigureras den kinesiska webbplatsen enligt språkinställningarna. Tänk dig nu att en amerikansk webbplatsägare som inte talar kinesiska behöver göra några ändringar på den kinesiska webbplatsen för underhåll. Med MUI-funktionen kan den engelsktalande ändra den kinesiska webbplatsens användargränssnitt till engelska och enklare hantera webbplatsen.

När du planerar flerspråkiga webbplatser bör du även tänka på vilka språkvarianter som är nödvändiga för webbplatserna. Språkvariant är en nationell inställning som anger hur tal, datum och tider visas på en webbplats. Språkvariantinställningen ändrar inte det språk som webbplatsen visas på. Om du exempelvis väljer språkvarianten Thailändska ändras standardordningen för sortering av listobjekt och den buddhistiska kalendern används i stället för standardkalendern. Språkvarianten är en inställning som konfigureras oberoende av det språk som anges när en webbplats skapas, men till skillnad från språket kan språkvarianten ändras när som helst.

Mer information finns i

Välja vilka språk du vill göra tillgängliga för användargränssnittet på en webbplats

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders