Introduktion till design av ett formulär i InfoPath 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

InfoPath innehåller alternativ som gör det möjligt att skapa formulär för att samla in information från användare eller visa information från en datakälla. I den här artikeln beskrivs de steg som krävs för att komma igång, designa, konfigurera och publicera ett InfoPath-formulär.

I den här artikeln

Planera en formulärmall

Välj en mall

Välj visuell layout för en formulärmall

Lägga till anslutningar om du vill skicka och ta emot data från andra källor

Lägga till fält och kontroller

Lägga till en annan vy i ett formulär

Lägg till regler

Publicera en InfoPath-formulärmall

Verifiera design för ett formulär

Planera en formulärmall

Innan du designar ett InfoPath-formulär är det viktigt att planera formulärdesignen. Fundera till exempel över följande scenarier:

  • Kommer formulärmallen att ha en vy (sida) eller flera vyer?

  • Har du planerat vilka data som behöver samlas in eller visas?

  • Kommer några delar av formulärmallen att behöva vara skrivskyddade?

Planera var de enskilda kontrollerna ska placeras och hur du vill att formulärmallen ska se ut och fungera. Du kan alltid ändra formulärmallen när du har börjat arbeta med den, men det är alltid mer effektivt att börja med en tydlig design.

Överst på sidan

Välja en mall

Det första du ska göra när du utformar en InfoPath-formulärmall är att välja en malltyp av. När du öppnar InfoPath 2010 olika mallar visas på fliken Arkiv, som är grupperade i fyra kategorier – Populära formulärmallar, Avancerade formulärmallar, InfoPath 2007-formulärmallar och Malldelar. Vilken typ av mall för att markera beror på hur mallen ska användas och vilken typ av datakällor som den kan ansluta till.

Mer information om formulär malltyper finns i Översikt över formulärmallar och lägen.

Överst på sidan

Välja visuell layout för en formulärmall

När du har valt en mall kan du antingen anpassa den eller fortsätta med standardlayouten. När du anpassar layouten väljer du en sidlayoutmall och anpassar sedan formulärets utseende genom att lägga till anpassade eller fördefinierade tabellformat, samt väljer ett tema för formulärmallen.

Mer information om att utforma en formulärmall finns i ändra layouten i en formulärmall.

Överst på sidan

Lägga till anslutningar för att skicka eller ta emot data från andra källor

En dataanslutning är en dynamisk länk mellan ett Microsoft InfoPath-formulär och en extern datakälla, till exempel SharePoint, en webbtjänst eller en databas som används för att ta emot och skicka data. Externa datakällor kan användas för att se till att ett formulär alltid är uppdaterad – eventuella ändringar i den externa datakällan återspeglas automatiskt i InfoPath-formulär. Anslutningen till en skicka kan du ange var formulärdata skickas.

Mer information om externa dataanslutningar finns i Översikt över dataanslutningar.

Överst på sidan

Lägga till fält och kontroller

I InfoPath är inte fält och kontroller samma sak. Fält visas i åtgärdsfönstret Fält och representerar de data som samlas in av formuläret. Dessa data sparas som XML och kan skickas till olika mål. Till skillnad från fält innehåller inte kontroller data – kontroller är ett fönster mot de data som formuläret samlar in. Kontroller utgör ett sätt för användaren att ange data på ett sätt som är lämpligast för den typ av information som samlas in.

Om du till exempel vill samla in namnet på ett projekt och dess status i ett projektuppföljningsformulär kan båda fälten sparas som text. Du kanske vill göra det möjligt för användaren att ange en textsträng som projektnamn, men kräva att användaren väljer status från en lista med alternativ. Det gör du genom att använda en textrutekontroll för projektnamnfältet och en listruta för statusfältet.

Mer information finns om fält och kontroller, i Introduktion till kontroller.

Överst på sidan

Lägga till en till vy för ett formulär

Vyer (eller sidor) är ett sätt att ordna ett formulär i olika delar som du vill presentera separat. De här delarna kan visas i en viss ordning, för vissa personer eller i ett visst syfte. Med ett statusrapportformulär kan du till exempel konfigurera en andra vy för att spåra historiken för statusändringar. Den här vyn kan sedan användas om du vill se till att projekt som spåras i statusrapporten uppfyller slutdatum.

Mer information finns om att lägga till vyer i ett formulär i lägga till, ta bort och växla vyer (sidor) i ett formulär.

Överst på sidan

Lägga till regler

Med regler kan du kontrollera funktionen för ett formulär genom att utföra åtgärder som att automatiskt visa ett meddelande i en dialogruta, ställa in ett fältvärde, hämta eller skicka till en dataanslutning, byta vy, eller öppna eller stänga ett formulär enligt vissa händelser och villkor. Händelserna kan omfatta en ändring av ett visst fält i formuläret, att användaren klickar på en knapp, att ett upprepande avsnitt eller rad i en upprepande tabell infogas eller att ett formulär öppnas eller skickas. Villkoren kan utgöras av beräkningar, användarroller, och om värdet i ett fält är tomt, ligger inom ett visst intervall, är lika med värdet i ett annat fält, eller börjar med eller innehåller vissa tecken.

Mer information om regler finns i Introduktion till regler för formulär.

Överst på sidan

Publicera en InfoPath-formulärmall

När formulärdesignen är klar måste du publicera formulärmallen så att användare kan fylla i formulär som är baserade på den formulärmallen. Att publicera en formulärmall är inte samma sak som att spara en formulärmall. När du sparar en formulärmall sparas den som en fil, men den blir inte tillgänglig så att användare kan fylla i den. Vid publicering ändras formulärmallen för distribution genom att publiceringsplats och avsnitt med bearbetningsinstruktioner läggs till så att användare kan öppna formulär som är baserade på formulärmallen. Bearbetningsinstruktionerna gör det möjligt för formulär som är baserade på formulärmallen att uppdateras automatiskt om du gör ändringar i formulärmallen efter att du har publicerat den.

Mer information om Publicera ett formulär finns i Publicera ett formulär.

Överst på sidan

Verifiera design för ett formulär

Ibland, vanligtvis när du konverterar en InfoPath Filler-formulärmall till en webbläsarkompatibel formulärmall eller konverterar en InfoPath 2010-formulärmall till InfoPath 2007- eller 2003-format, kan det uppstå kompatibilitetsproblem. Även om fokus i InfoPath ligger på att försöka förhindra kompatibilitetsproblem genom att begränsa formulärdesignern till kompatibla alternativ baserat på den valda formulärmallen, kan de fortfarande uppstå. InfoPath söker efter fel när du öppnar en formulärmall, ändrar kompatibilitetsinställningen för en formulärmall, sparar eller publicerar en formulärmall, eller importerar ett Office-dokument som en formulärmall. Om fel hittas uppmanas du att åtgärda dem.

Mer information om kompatibilitet finns i Verifiera design för ett formulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×