Introduktion till Business Intelligence-funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med många nya funktioner i Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du dela, reglera och återanvända affärsinformation. I den här artikeln ges en översikt över de nya funktionerna. Dessutom beskrivs hur funktionerna är relaterade till varandra, och du får hjälp med att hitta resurser för mer information.

Artikelinnehåll

Översikt över Business Intelligence-funktioner

Rapportcenter

Excel Services

Anslutningar till externa datakällor

Prestationsindikatorer (KPI: er)

Filterwebbdelar

Instrumentpaneler

Översikt över Business Intelligence-funktioner

Traditionellt sett har verktygen för att komma åt stora mängder ostrukturerade data för analysändamål varit tillgängliga endast för personer med flera års erfarenhet inom datalagring eller data mining. Publicering till webben genom användning av data från flera källor är något som historiskt sett har varit begränsat till utvecklare och konsulter. Genom att använda de nya funktionerna i Office SharePoint Server 2007 kan informationsarbetare samla in data från flera källor och publicera dessa data på webben.

Med Office SharePoint Server 2007 kan du länka till affärsprogram, till exempel SAP, Siebel och Microsoft SQL Server 2005, och på så sätt kan du enkelt publicera rapporter, listor och prestandaindikatorer.

När du publicerar rapporter från data i ett av dessa system tillhandahåller du strategisk information och verksamhetsinformation för beslutsfattare. Exempel på rapporter är Microsoft Office Excel-arbetsböcker, en SQL Server Reporting Services-rapport eller en Microsoft Office Access-rapport. Chefer och linjechefer förlitar sig på noggranna rapporter i rätt tid för att kunna fatta välunderrättade beslut.

I centrum av de nya Office SharePoint Server 2007 Business Intelligence-funktionerna är Rapportcenter. Rapportcenter är en central plats för lagring av rapporter som är gemensamma för en grupp, oavsett om det rör sig om en liten grupp eller en stor organisation.

Överst på sidan

Rapportcenter

Rapportcenter utgör en central plats för Business Intelligence-relaterad information. Den innehåller särskilda dokumentbibliotek för lagring av rapporter, listor och anslutningar till externa datakällor. Du får också tillgång till sidmallar och webbdelar så att du kan skapa sidor och listor som innehåller affärsinformation. Med Rapportcenter kan användare söka efter objekt genom att använda kategorier, visa en kalender med kommande rapporter och prenumerera på rapporter som är relevanta.

Som standard skapas en Rapportcenter-plats under portalwebbplatsen på översta nivån. Med tillräckliga behörigheter kan dock vem som helst skapa en Rapportcenter-plats på en grupp-, avdelnings- eller organisationsplats.

Alla de funktioner som beskrivs i den här artikeln är tillgängliga på Rapportcenter-platsen. Du kan dock komma åt och använda funktionerna på valfri plats och från valfri sida i Office SharePoint Server 2007. Du kan då bestämma hur du vill dra nytta av Business Intelligence-funktionerna i din egen Office SharePoint Server 2007-miljö.

Överst på sidan

Excel Services

Med Excel Services kan du lagra en Excel-arbetsbok på en server och sedan publicera valfri del av arbetsboken på en webbsida. Användare behöver endast en webbläsare för att visa och arbeta med realtidsinformationen. Arbetsboken publiceras på webbsidan med hjälp av Excel Web Access-webbdelen (EWA).

En fördel med att publicera arbetsböcker i en webbdel är att hela beräkningen sker på servern. Detta innebär att affärslogiken i arbetsboken aldrig exponeras. En annan fördel är att det endast finns en kopia av arbetsboken, och den lagras på en central, säker plats.

Från webbsidan kan du ge användare rättigheter för "visa endast" om du vill begränsa åtkomsten till arbetsboken. Du kan till exempel hindra användare från att öppna en arbetsbok genom att använda Excel eller reglera vad de ska tillåtas visa.

Du kan också skapa en ögonblicksbild av en arbetsbok i stället för att publicera den i interaktivt läge.

Överst på sidan

Anslutningar till externa datakällor

Utöver att använda externa datakällor i Excel-arbetsböcker kan du använda data från andra affärsprogram, till exempel SAP och Siebel, i SharePoint-listor, sidor och webbdelar.

Administratörer skapar vanligtvis systemanslutningarna och kan lagra dem i ett dataanslutningsbibliotek i Rapportcenter. På så sätt kan vem som helst med behörigheter lätt komma åt och återanvända den centrala anslutningspoolen. Du kan emellertid skapa och lagra dataanslutningar var som helst i Office SharePoint Server 2007-systemet.

Genom att använda anslutningar till externa datakällor kan du skapa webbsidor och SharePoint-listor som gör det möjligt för användare att arbeta med data i den externa källan utan att lämna SharePoint-sidan.

Överst på sidan

Prestandaindikatorer (KPI:er)

En prestandaindikator (KPI) är en visuell antydan som meddelar hur stora framsteg som gjorts mot ett mål. KPI:er är värdefulla för grupper, chefer och företag för att snabbt utvärdera vilka framsteg som gjorts mot mätbara mål. Du kan enkelt få svar på följande frågor genom att använda SharePoint-KPI:er:

  • Vad är jag före eller efter på?

  • Hur mycket före eller efter ligger jag?

  • Vad är det minsta som jag har uppnått?

Varje område i ett företag kanske väljer att spåra olika typer av KPI:er, beroende på vilka affärsmål som de försöker att uppnå. Exempel: Ett call center som vill öka kunders belåtenhet kan ha som mål att besvara ett specifikt antal samtal inom en kortare tidsperiod. Försäljningsavdelningen kan använda KPI:er för att skapa prestandamål, till exempel antalet nya försäljningssamtal som görs per månad.

KPI:er skapas med hjälp av KPI-listor och visas sedan genom användning av särskilda KPI-webbdelar. Du kan lagra KPI-listor i Rapportcenter eller på annan valfri plats i Office SharePoint Server 2007, där de kan återanvändas av användare som har behörigheter att komma åt dem.

Överst på sidan

Filterwebbdelar

Med filter kan du visa enbart den delmängd av data som du är intresserad av. Exempel: En datauppsättning kan innehålla fem års historik med flera produkter för hela landet. Genom att använda filter kan du visa något mer meningsfullt, till exempel enbart en försäljningsregion, enbart en produkt eller enbart det aktuella året.

Office SharePoint Server 2007 har 10 filterwebbdelar som du kan använda för att ange eller välja ett eller flera värden för att ändra innehållet i en eller flera webbdelar på en sida och visa precis den information som du behöver.

Exempel: Webbdelen Användarfilter filtrerar automatiskt information baserat på vem som är inloggad på datorn. Detta är användbart när du vill visa endast information, t.ex. kundkonton eller uppgifter, som för närvarande är tilldelad användaren.

Ett annat sätt att använda filter är att visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel och länka arbetsboken till ett filter så att personer kan välja en produkt som de vill visa information för. Du kan dessutom länka filterwebbdelen till mer än en webbdel på sidan. När en annan produkt väljs i filterwebbdelen uppdateras då alla andra webbdelar på sidan för att återspegla den produkt som valts.

Överst på sidan

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler är verktyg som används för att förmedla status och driva åtgärder. En Office SharePoint Server 2007-instrumentpanel är en webbsidemall som du kan samla in och visa information med från olika källor, till exempel rapporter, diagram, mått och prestandaindikatorer.

Du kan skapa en egen instrumentpanelssida genom att använda olika webbdelar, eller så kan du lägga till webbdelar i sidor som redan finns på platsen. Om du skapar en instrumentpanel på en ny sida kan det emellertid vara snabbare att börja med mallen. Det är bara en startpunkt – du kan lägga till eller ta bort objekt och ändra sidans utseende när du har skapat den.

Följande webbdelar ingår i instrumentpanelens sidmall.

Webbdel

Med den kan du

Excel Web Access

Lägga till en arbetsbok, ett kalkylblad eller ett kalkylbladsområde från Excel.

KPI-lista

Visa en KPI-lista (valfri).

Använd filter (knapp)

Visa knappen Använd filter.

Relaterad information

Ha länkar relaterade till andra sidobjekt.

Sammanfattning

Beskriva information om planer och status.

Kontaktinformation

Visa namnet på den person som ska kontaktas beträffande sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×