Introduktion till bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats kan du välja mellan flera olika typer av bibliotek, beroende på vilka typer av filer som du vill lagra och hur du planerar att använda dem.

Artikelinnehåll

Översikt

Bibliotek som är tillgängliga i Office SharePoint Server 2007

Översikt

Ett bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med gruppmedlemmar. Varje bibliotek har en lista över filer samt viktig information om filerna. Det gör det lättare för dig att få filerna att fungera tillsammans.

Du kan anpassa bibliotek på flera sätt. Du kan kontrollera hur dokument visas, spåras, hanteras och skapas. Du kan spåra versioner, bland annat hur många och typer av versioner, och du kan begränsa vem som kan visa dokumenten innan de godkänns. Du kan använda arbetsflöden för att samarbeta med dokument i biblioteket. Du kan ange principer för informationshantering om du vill styra hur dokument och förfallodatum hanteras i biblioteket.

Du kan välja mellan flera olika typer av bibliotek beroende på vilka typer av filer du vill lagra i biblioteket och hur du vill använda dem.

Överst på sidan

Tillgängliga bibliotek i Office SharePoint Server 2007

  • Dokumentbibliotek     För många filtyper, bland annat dokument och kalkylblad, ska du använda ett dokumentbibliotek. Du kan lagra andra typer av filer i ett dokumentbibliotek, även om vissa filtyper är spärrade av säkerhetsskäl. När du arbetar med program som är kompatibla med Microsoft Windows SharePoint Services, kan du skapa dessa filer från biblioteket. Din marknadsavdelning kanske till exempel har ett eget bibliotek för planeringsmaterial, pressmeddelanden och broschyrer.

  • Bildbibliotek     Om du vill dela ut en samling med digitala bilder eller grafik ska du använda ett bildbibliotek. Även om bilder kan lagras i andra typer av SharePoint-bibliotek, har bildbibliotek vissa fördelar. Från ett bildbibliotek kan du till exempel visa bilder som ett bildspel, hämta bilder till datorn och redigera bilder med grafikprogram som är kompatibla med Office SharePoint Server 2007. Du bör skapa ett bildbibliotek om din grupp återanvänder mycket grafik, till exempel logotyper och företagsbilder, eller om du vill lagra bilder för vissa händelser eller produktlanseringar.

  • Wiki-sidbibliotek Om du vill skapa en samling med anslutna Wiki-sidor, ska du använda ett Wiki-sidbibliotek. Via en Wiki kan flera personer samla in rutininformation i ett format som är enkelt att skapa och ändra. Du kan lägga till Wiki-sidor i biblioteket som innehåller bilder, tabeller, hyperlänkar och interna länkar. Om din grupp till exempel skapar en Wiki-webbplats för ett projekt, kan den webbplatsen innehålla tips och tricks på en serie sidor som ansluter till varandra.

  • Formulärbibliotek     Om du behöver hantera en grupp med XML-baserade affärsformulär ska du använda ett formulärbibliotek. Ditt företag kanske till exempel vill använda ett formulärbibliotek för kostnadssammanställningar. Om du vill konfigurera ett formulärbibliotek måste du använda en XML-redigerare eller ett XML-designprogram som är kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, till exempel Microsoft Office InfoPath.

  • Rapportbibliotek     Ett rapportbibliotek gör det enklare för ett företag att skapa, hantera och dela information som finns i webbdelar med affärsdata eller prestationsindikatorer (KPI), eller webbdelar för Excel Web Access, som används för affärsanalyser. Webbplatsmallen Arkivhandlingscenter innehåller ett rapportbibliotek som standard, men alla som kan skapa dokumentbibliotek i en webbplatssamling kan skapa ett rapportbibliotek. Rapportbiblioteket innehåller versionshistorik för varje rapport samt arkiv över tidigare versioner. Användarna kan skapa nya versioner av rapporter för speciella händelser eller milstolpar, och senare gå tillbaka till en tidigare rapport.

  • Bibliotek för översättningshantering     Med ett bibliotek för översättningshantering kan ett företag skapa, lagra och hantera översatta dokument genom att använda både vyer och specifika funktioner som underlättar den manuella dokumentöversättningsprocessen. Biblioteket för översättningshantering är speciellt utformat för att lagra dokument och översättningar av dem. I biblioteket spåras sambandet mellan ett källdokument och dess översättningar, och där grupperas alla dokument tillsammans så att de blir enklare att hitta. Biblioteket kan dessutom konfigureras med ett visst arbetsflöde för översättningshantering som underlättar den manuella dokumentöversättningsprocessen.

  • Dataanslutningsbibliotek     Ett dataanslutningsbibliotek är ett nytt SharePoint-dokumentbibliotek där företag centralt kan publicera anslutningsfiler så att det blir enklare för användarna att hitta och använda de datakällor de behöver. Dataanslutningsfiler är enkla att skapa och använda, och lösningsdesigners kan på ett lätt sätt återanvända dem från Microsoft Office 2007-systemet-klientprogrammen.

  • Presentationsbildbibliotek     Med hjälp av ett presentationsbildbibliotek kan Microsoft Office PowerPoint 2007-användare dela enskilda bilder från en presentation, återanvända bilder, spåra en bilds historik, sammanställa enskilda bilder till en presentation och få aviseringar när en bild i en presentation har ändrats. Användarna kan publicera bilder från ett presentationsbildbibliotek från Office PowerPoint 2007.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×