Introduktion till bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ett bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med gruppmedlemmar. Varje bibliotek har en lista över filer samt viktig information om filerna, vilket hjälper medlemmar att använda filerna för att samarbeta. Du kan välja mellan ett antal färdiga bibliotek och biblioteksmallar som utgör en bra utgångspunkt när du ska ordna filerna. När du skapat ett bibliotek kan du anpassa det på flera olika sätt. Du kan t.ex. kontrollera hur dokument visas, hanteras och skapas. Du kan också spåra versioner, inklusive antal och typ av versioner. Du kan till och med skapa anpassade vyer, formulär och arbetsflöden för att göra dina projekt och affärsprocesser smidigare.

I den här artikeln

Översikt över bibliotek

Vad är ett bibliotek?

Hur används ett bibliotek av en typisk grupp?

Typer av bibliotek

Olika sätt att arbeta med bibliotek

Ordna bibliotek på en webbplats

Lagra dokument i ett bibliotek

Lagra dokument i flera bibliotek

Ordna filer i ett bibliotek

Lägga till kolumner

Definiera vyer

Skapa mappar

Kombinera användning av kolumner, vyer och mappar

Nästa steg

Översikt över bibliotek

I stället för att din grupp ska jaga efter dokument på olika platser, till exempel persondatorer, nätverksdiskar och e-postmappar, är det mycket mer effektivt att använda ett SharePoint-bibliotek som en central plats som alla i gruppen kan se och använda.

Överst på sidan

Vad är ett bibliotek?

Ett vanligt bibliotek Ett SharePoint-bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, lagra, uppdatera och samarbeta i filer med dina gruppmedlemmar. Varje typ av bibliotek – dokument, bilder, formulär och wiki-sida – visar en lista över filer och viktig information om filer, till exempel som var den sista personen att ändra filen. Du kan välja mellan flera typer av bibliotek, beroende på vilka typer av filer som du vill lagra och hur du planerar att använda dem. När du är klar med ett bibliotek kan du arkivera filer, ta bort oanvända bibliotek och spara diskutrymme på servern.

Du kan också anpassa bibliotek på flera olika sätt. Du kan kontrollera hur dokument visas, spåras, hanteras och skapas. Du kan spåra versioner, inklusive antal och typ av versioner, och du kan begränsa vem som kan visa dokumenten innan de godkänns. För att effektivisera en affärsprocess kan du använda arbetsflöden för att samarbeta med dokument i biblioteket. Du kan minska röran genom att ange principer för informationshantering om du vill styra hur dokument och förfallodatum hanteras i biblioteket.

Överst på sidan

Hur används ett bibliotek av en typisk grupp?

En marknadsföringsgrupp på Contoso behöver samarbeta på projekt- och gruppdokument. Gruppens medlemmar behöver en central plats där de kan samarbeta på dokument, hålla reda på sina kalendrar och möten, hantera projekt och spåra gruppens uppgifter. Denna grupp har också en leverantör som bor på en annan plats och det finns därför en extra fördel med att använda SharePoint 2010.

Deras första steg är att utse en av sina medlemmar till ägare av webbplatsen och ansvarig för hantering av deras webbplats. Webbplatsens ägare får rollen som webbplatsadministratör, får Fullständig behörighet för biblioteket, och säkerställer först att alla i gruppen har behörighetsnivån Delta för dokumentbiblioteket Delat på gruppens webbplats. Därefter byter webbplatsens ägare namn på det till "Marknadsföringsdokument" och lägger till en detaljerad beskrivning så att alla användare, särskilt nybörjare, får en tydligare bild av syftet med biblioteket och vilket innehåll som ska visas eller läggas till. Gruppen har beslutat sig för att använda det här biblioteket för hantering av pressreleaser, budgetfiler, avtal, förslag och andra dokument som är relevanta för gruppen.

En av webbplatsägarens första uppgifter är att söka upp och ladda upp många viktiga dokument till biblioteket för att få gruppen att fokusera på att använda biblioteket som central lagringsplats. Därefter beslutar sig webbplatsägaren för att göra följande: ange att biblioteket ska kräva utcheckning, så att ingen av misstag skriver över ändringar i dokument, och spårning av versioner, så att gruppen har en historik över hur filer har utvecklats och kan återställa en tidigare version vid behov. För att säkerställa att företagets standarder följs kan webbplatsens ägare också lägga till standardmallar för marknadsföringsrapporter, försäljningsavtal, kampanjplaner och budgetkalkylblad i biblioteket. Alla mallar innehåller företagets logotyp och målbeskrivning. När medlemmar skapar en ny fil från dokumentbiblioteket kan de enkelt ange vilken mall som ska användas.

Efter hand som gruppens medlemmar lägger till filer och samarbetar på dokument ordnar de biblioteket genom att lägga till kolumner och skapa vyer som visar innehållet på flera olika sätt som är meningsfulla för arbetet. Exempelvis lägger webbplatsens ägare till kolumnen "Projektnamn" så att medlemmar kan filtrera eller sortera efter den kolumnen.

Andra medlemmar i gruppen lägger till offentliga vyer som grupperas efter räkenskapskvartal och filtrerar ut avtal som förfaller inom sex månader. Medlemmarna skapar också personliga vyer som hjälper dem att snabbt hitta information och slutföra sitt arbete.

Efter en lång diskussion under ett personalmöte bestämmer sig gruppen för att ange varningar på biblioteksnivå för rapportering av uppdateringar en gång i veckan. Medlemmarna kan själva bestämma sig för att ange fler varningar eller RSS-feeds för specifika filer efter behov. Gruppen bestämmer sig också för en viktig "bra vana" i den här nya världen av samarbete. När medlemmarna vill distribuera ett dokument i ett bibliotek motstår de frestelsen att bifoga det i ett e-postmeddelande och e-postar i stället en länk. Det är lätt att infoga en dokumentlänk i ett e-postmeddelande från bibliotekets menyfliksområde, vilket säkerställer att den senaste versionen används och bidrar till att minska stockningen i det lokala nätverket.

Ibland kan medlemmar i gruppen och andra användare blockeras från att använda innehåll eftersom de saknar tillräcklig behörighet. Vissa dokument är skyddade eftersom de har känsligt material, t.ex. ett avtal eller budgetinformation. Eftersom möjligheten att begära åtkomst från webbplatsens ägare är aktiverad kan de dock enkelt begära åtkomst från en sida och så kan webbplatsens ägare ge tillstånd att använda dokumentet.

Alla medlemmar i marknadsföringsgruppen, men särskilt leverantören, gillar möjligheten att ta ut innehåll i biblioteket offline, arbeta med dem hemifrån eller på en annan plats och sedan smidigt synkronisera ändringarna när de är online igen, allt med Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.

Ett mycket viktigt ansvar för denna marknadsföringsgrupp är att föreslå marknadsföringskampanjer för att öka försäljningen och intäkter. När medlemmar i gruppen utvecklar en ny kampanjplan spårar de mindre versioner av filen. Om de gör ett misstag i en version kan de återställa den föregående versionen. När de slutför kampanjplanen kan de skapa en huvudversion och sedan publicera den för godkännande av juridiska avdelningen och chefen. När filen har godkänts kan andra anställda visa filen. Webbplatsens ägare går igenom onlinedokumentation, utbildning och bloggar, och funderar sedan ut hur arbetsflödet ska läggas upp utan att använda kod, associerar planen med biblioteket och automatiserar processen för insamling av feedback, insamling av signaturer och publicering av det slutgiltiga dokumentet.

Efter tre månaders användning har marknadsföringsbiblioteket och webbplatsen blivit en mycket viktig komponent för marknadsföringsgruppen, och den har givit en betydande förbättring av deras produktivitet och synlighet i hela företaget. De kan inte tänka sig att arbeta utan det, och utforskar aktivt andra sätt att använda SharePoint 2010 för bättre samarbete.

Överst på sidan

Bibliotekstyper

Du kan skapa och hantera dokument, kalkylblad, presentationer, formulär och andra typer av filer i ett SharePoint-bibliotek. Vissa bibliotek skapas automatiskt när du skapar en ny webbplats, t.ex. biblioteket Delade dokument på en gruppwebbplats. Du kan anpassa biblioteken efter dina behov eller skapa egna, ytterligare bibliotek. Varje bibliotekstyp har ett specifikt syfte och vissa innehåller olika uppsättningar med funktioner.

Dokumentbibliotek    Om du har många filtyper, bland annat dokument och kalkylblad, kan du använda ett dokumentbibliotek. Du kan lagra andra typer av filer i ett dokumentbibliotek, även om vissa filtyper blockeras av säkerhetsskäl. När du arbetar i program som inte är blockerade kan du skapa sådana filer från biblioteket. Din marknadsavdelning kan till exempel ha ett eget dokumentbibliotek för materialplanering, pressmeddelanden och publikationer.

Bildbibliotek    Om du vill dela ut en samling med digitala bilder eller grafik kan du använda ett bildbibliotek. Bilder kan lagras i andra typer av SharePoint-bibliotek, men det finns flera fördelar med bildbibliotek. Från ett bildbibliotek kan du till exempel visa bilder som ett bildspel, hämta bilder till datorn och redigera bilder med kompatibla grafikprogram, till exempel Microsoft Paint. Det kan vara en bra idé att skapa ett bildbibliotek om du vill spara bilder av gruppevenemang eller produktlanseringar. Du kan också skapa länkar till bilder i biblioteket från andra platser på webbplatsen, till exempel från Wiki-sidor eller bloggar.

Formulärbibliotek    Om du behöver hantera en grupp med XML-baserade affärsformulär kan du använda ett formulärbibliotek. Ditt företag kanske till exempel vill använda ett formulärbibliotek för kostnadssammanställningar. Om du vill konfigurera ett formulärbibliotek måste du ha en XML-redigerare eller ett program för XML-formulärdesign, som Microsoft InfoPath. Formuläret som fylls i är bara en XML-fil som innehåller ENDAST de data som har angetts i formuläret, t.ex. datum och belopp för en utgift. Allt annat i utgiftsrapporten kommer från formulärmallen. När ett formulär har fyllts i kan du slå samman formulärdata eller exportera data för analys.

Wiki-sidbibliotek    Använd en wiki-sidbibliotek om du vill skapa en samling anslutna wiki-sidor. En Wiki-sida kan flera personer att samla in rutinmässigt information i ett format som är lätt att skapa och ändra. Du kan också lägga till wiki-sidor som innehåller bilder, tabeller, hyperlänkar och interna länkar till biblioteket. Till exempel om teamet skapas en wiki-webbplats för ett projekt, kan webbplatsen lagra tips och trick i en serie av sidor som ansluter till varandra.

Obs!: Beroende på din webbplats och konfiguration, ytterligare bibliotek, till exempel formatbibliotek, webbplatstillgångarbiblioteket och webbplats sidbiblioteket, skapas automatiskt av SharePoint Server 2010. Du kan inte skapa biblioteken specifika via användargränssnittet.

Överst på sidan

Olika sätt att arbeta med bibliotek

Nedan beskrivs några sätt att arbeta med bibliotek så att de blir så användbara som möjligt för gruppen:

Skapa vyer     Du kan använda en vy visa alla objekt i ett bibliotek som är viktigast för dig eller som bäst passar ett syfte. Innehållet i biblioteket verkliga ändras inte, men filerna ordning eller filtrerad så att de blir lättare att hitta och bläddra i ett meningsfullt sätt.

Kräva utcheckning av filer     När du kräver utcheckning av en fil kan du se till att bara en person kan redigera filen tills den är markerad. Kräva att checka ut dokument förhindrar att flera personer från att göra ändringar på samma gång, som kan skapa konflikter och fel och leda till förvirring. Kräver utcheckning kan också för att påminna gruppmedlemmarna lägga till en kommentar när de checka in en fil i, så att du enklare kan spåra vad som har ändrats i varje version.

Spåra versioner     Om du vill behålla tidigare versioner av filer kan bibliotek hjälpa dig spåra, lagra och återställa filer. Du kan välja att spåra alla versioner på samma sätt. Eller du kan välja att ange vissa versioner som större, till exempel att lägga till ett nytt kapitel i en manuell och vissa versioner som mindre, till exempel hur du åtgärdar ett stavfel. Du kan välja hur många varje typ av version som du vill lagra underlättar hanteringen av lagringsutrymme.

Kräva godkännande av dokument     Du kan ange att godkännande för ett dokument krävs. Dokumenten finns kvar i en väntande tills de har godkänts eller avvisats av någon som har behörighet att göra detta. Du kan styra vilka grupper av användare kan visa ett dokument innan den har godkänts. Den här funktionen kan vara användbart om biblioteket innehåller viktiga riktlinjer eller procedurer som måste vara slutgiltigt innan andra se.

Ange behörigheter    SharePoint-grupper och behörighetsnivåer som hjälper dig att effektivt hantera åtkomst till innehållet. Som standard ärver behörigheter för bibliotek, mappar i bibliotek och dokument från den överordande webbplatsen. Tilldela behörighetsnivåer till ett visst objekt kan hjälpa dig att skydda känslig innehåll, till exempel ett avtal eller en budget information utan att begränsa åtkomsten till resten av webbplatsen.

Håll dig informerad om ändringar     Bibliotek i SharePoint 2010 stöder RSS-teknik, så att medlemmarna i din arbetsgrupp kan automatiskt ta emot och visa uppdateringar eller feeds med nyheter och information på en konsoliderad plats. Du kan använda RSS-teknik för att Avisera dig om ändringar i ett bibliotek, till exempel om filer som lagras i biblioteket ändras. RSS-feeds aktivera medlemmar i din arbetsgrupp så visas en konsoliderad lista med filer som har ändrats. Du kan också skapa e-postaviseringar, så att du får ett meddelande när filer ändras.

Skapa arbetsflöden     En dokumenttyp för bibliotek eller innehåll kan använda arbetsflöden som din organisation har definierat för processer, till exempel hantera godkännande av dokument eller granska. Din grupp kan använda affärsprocesser till dess dokument kallas även arbetsflöden som anger åtgärder som ska visas i en sekvens, till exempel att godkänna eller översätta dokument. Ett SharePoint-arbetsflöde är ett automatiserat sätt att flytta dokument eller objekt till en sekvens av åtgärder eller uppgifter. Tre arbetsflöden som är tillgängliga för bibliotek som standard: godkännande som skickar ett dokument till en grupp användare för godkännande. Samla in Feedback som skickar ett dokument till en grupp för feedback och returnerar dokumentet till den person som initierats av arbetsflödet som en jämförelse, eller och samla in signaturer som skickar ett dokument till en grupp personer att samla in sina digitala signaturer

Definiera innehållstyper     Om din grupp arbetar med flera typer av filer, till exempel kalkylblad, presentationer och dokument, kan du utöka funktionaliteten hos ditt bibliotek genom att aktivera och definiera flera innehållstyper. Innehållstyper lägga till flexibilitet och konsekvent över flera bibliotek. Varje typ av innehåll kan ange en mall och även arbetsflöde processer. Mallarna som fungerar som en utgångspunkt för formatering och eventuella exempeltext och för egenskaper som gäller för dokument av den typen, till exempel avdelning namn eller kontrakt tal.

Klientintegrering    Vissa kompatibla klientprogram, arbeta med SharePoint-funktioner direkt från klienten. När du använder Microsoft Word 2010 kan du hantera checka in och checka ut mer enkelt. Från Microsoft Office SharePoint Workspace 2010 eller Microsoft Outlook 2010 kan du ta Biblioteksinnehållet offline, arbeta med dem från en annan plats och sedan smidigt synkronisera ändringar när du är online igen.

Granskningsspårning   om du har en grupp med känsliga filer och det är bra att veta hur dokument som användes, du kan definiera en princip som gör att du kan aktivera "granskningsspårning" händelser, till exempel ändras, kopior eller borttagningen.

Överst på sidan

Ordna bibliotek på en webbplats

Hur du ska ordna filerna i ett bibliotek beror på vilka behov din grupp har och hur du föredrar att lagra och söka efter information. Genom att planera i förväg kan du skapa en struktur som fungerar optimalt för din grupp. Bibliotek har olika funktioner som gör det enklare att arbeta med flera filer i ett enskilt bibliotek. Det kan dock vara så att flera olika bibliotek passar bättre för din grupp.

Lagra dokument i ett bibliotek

Du kan använda ett bibliotek för flera olika behov. Det kanske t.ex. finns flera projekt inom samma grupp eller flera grupper som arbetar med samma projekt. Du bör fundera på att använda ett enda bibliotek när:

 • Din grupp behöver visa sammanfattningsinformation om, eller olika vyer av, samma uppsättning filer. En chef vill kanske se alla filer grupperade efter avdelning eller förfallodag.

 • Användarna vill kunna söka efter filerna på samma plats på en webbplats.

 • Du vill använda samma inställningar för till exempel spårningsversioner eller godkännande för samtliga filer.

 • Alla grupper som arbetar med biblioteket liknar varandra. De kan t.ex. ha samma behörighetsnivå.

 • Du vill analysera information om filerna i ett kalkylblad, eller ta emot konsoliderade uppdateringar om filerna.

Om du vill arbeta effektivt med dokument i ett bibliotek kan du ordna filer i ett bibliotek genom att lägga till kolumner, definiera vyer eller skapa mappar.

Överst på sidan

Lagra dokument i flera bibliotek

Du kanske vill skapa flera bibliotek om det finns tydliga skillnader mellan de grupper av filer som du vill lagra och hantera, eller mellan de persongrupper som arbetar med filerna. Använd flera bibliotek om:

 • Det finns flera distinkta typer av filer som du vill spara och hantera, och om det inte är troligt att användare ofta vill visa översikter över filerna eller söka i filerna samtidigt.

 • De grupper som använder filerna är distinkta och har klart olika behörighetsnivåer.

 • Du behöver använda inställningar, till exempel versionshantering och godkännande, på olika grupper med filer.

 • Du inte behöver analysera filerna samtidigt eller ta emot sammanställda uppdateringar om filerna.

 • Du vill tillhandahålla olika uppsättningar med alternativ för att skapa nya filer, eller så vill du att alternativen på Nytt-menyn i ett bibliotek ska visas i en annan ordning.

Nedan följer beskrivningar av några metoder som du kan använda för att arbeta effektivt med flera bibliotek.

Skapa webbplatsmallar och webbplatskolumner    Om organisationen vill använda samma inställningar över dess bibliotek visas konfigurerad den webbplatsmallar och webbplatskolumner. Dela inställningarna i flera bibliotek så att du inte behöver ändra inställningarna varje gång.

Skicka filer till en annan plats    Om du vill att en fil ska vara tillgängliga i flera bibliotek du spara den i ett bibliotek och sedan skicka en kopia till andra bibliotek. Du kan välja att bli påmind om att uppdatera eventuella kopior av dokumentet när du gör ändringar i den ursprungliga cellen.

Skapa biblioteksmallar    Om du vill att upprätta vissa enhetliga inställningar för bibliotek eller återanvända egenskaper över bibliotek kan spara du ett bibliotek som en mall. Mallar för dokumentbibliotek är tillgängliga som ett alternativ på din webbplats när du klickar på Skapa på menyn Webbplatsåtgärder.

Överst på sidan

Ordna filer i ett bibliotek

Det finns flera sätt att ordna filer i ett bibliotek. Du kan lägga till kolumner, definiera vyer och skapa mappar. Varje metod har sina fördelar och du kan kombinera dem för att passa de unika behoven för ditt bibliotek och din grupp.

Lägga till kolumner

I biblioteken spåras som standard namnet på en fil samt information om filens status, till exempel om den har checkats in. Men du kan ange ytterligare kolumner som kan hjälpa gruppen att kategorisera och spåra filer, t.ex. ett kampanjnamn eller ett projektnummer, eller annan information som är viktig för din grupp. Du har många möjligheter vad gäller typen av innehåll i kolumner: du kan t.ex. ange en enda textrad, en nedrullningsbar lista med alternativ, ett tal som beräknas med hjälp av andra kolumner eller namn och bild på en person.

Kolumner har kolumnrubriker som gör det enkelt att sortera och filtrera dokument. När du visar filer i ett bibliotek kan du sortera eller filtrera dem tillfälligt genom att peka på namnet på en kolumn och sedan klicka på nedpilen bredvid namnet. Detta är användbart om du behöver visa filerna på ett visst sätt, men du måste upprepa stegen nästa gång du visar biblioteket.

Överst på sidan

Definiera vyer

Vill användare ofta se: alla dokument relaterade till ett specifikt projekt, alla dokument som tillhör en viss avdelning, eller gruppera dokument efter vilken månad de förfaller? Om du tror att du ofta kommer att visa filerna på ett visst sätt, bör du definiera en vy. Du kan använda den här vyn när du än arbetar med biblioteket. När du skapar en vy läggs den till i den nedrullningsbara listan Aktuella vyer i bibliotekets menyfliksområde.

En biblioteksvy är ett urval av kolumner på en sida som visar objekt i ett bibliotek, och ofta definierar en specifik sorteringsordning, filtrering, gruppering och anpassad layout. Ett bibliotek kan innehålla personliga vyer och offentliga vyer. Alla som har behörigheten Delta kan skapa en personlig vy för att visa filerna på ett visst sätt eller filtrera fram de filer som behövs för tillfället. Om du har behörighet för att utforma ett bibliotek kan du skapa en offentlig vy som alla kan använda när de arbetar med biblioteket. Du kan också ange att en offentlig vy ska användas som standardvyn, som visas automatiskt för alla som öppnar biblioteket.

Om medlemmarna i din grupp visar biblioteken på en mobil enhet, kan du till och med skapa mobila vyer med vissa begränsningar, till exempel antalet objekt som visas i vyn, och som är optimala för bandbredden och enhetens begränsningar.

Överst på sidan

Skapa mappar

Mappar (kallas även behållare) är ett annat sätt att gruppera och hantera innehåll i ett bibliotek eller en lista. Om mappar har aktiverats för biblioteket kan du lägga till dem i de flesta typer av listor och bibliotek. Om biblioteket innehåller många objekt kan mappar också effektivisera åtkomsten av de objekten. När du skapar en mapp skapar du i praktiken ett internt index. Detta interna index skapas även för rotmappen, eller toppnivån för ett bibliotek eller en lista. När du använder objekt i en mapp använder du egentligen detta interna index för åtkomst av data.

Om ett bibliotek innehåller många objekt som kan grupperas på ett visst sätt kan du använda mappar för att ordna innehållet i biblioteket. Bra exempel på grupper är projekt, grupper, avdelningar, produktkategorier, åldersintervall, listor i bokstavsordning och alfabetiska undergrupper (A-C, D-F o.s.v.). Mapparna gör det enklare för andra att söka igenom och hantera många filer på ett välbekant sätt.

Mappar i ett bibliotek

Som standard visar ett bibliotek med mappar är aktiverade mappar i standardvyn för biblioteket utan några filter. Detta är användbart eftersom användaren kan välja lämplig mapp när de infogar nya dokument. Visar alla mappar gör det också mindre troligt att objekt ska läggas felaktigt utanför mappar i biblioteket. Du kan enkelt ordna dokument till olika biblioteksmappar med hjälp av den kommandot Öppna med Utforskaren tillgängliga på menyfliken bibliotek.

Obs!: Visa ett bibliotek kan definieras sortering som-är, då mapparna visas inte första före alla objekt i vyn. Du kanske inte vill använda den här vyn sorteringsalternativ om du vill att användarna att enkelt hitta rätt mapp.

Även om mappar i bibliotek inte visas i avsnittet dokument i Snabbstart, kan webbplatsägaren eller en användare med behörighet att utforma en webbplats aktivera trädvy som visar avsnittet Webbplatshierarki i Snabbstart och du kan visa, dölja och navigera enkelt mappar i bibliotek.

Mappar i en trädvy

Överst på sidan

Kombinera användning av kolumner, vyer och mappar

Alla tre metoder kan arbeta tillsammans. Samma kolumner som du använder för att följa upp projekt i standardvyn för ett bibliotek kan användas för att skapa en vy med flera filtervillkor. En vy kan även sorteras och filtreras dynamiskt genom att klicka på kolumnrubriker om du vill göra ytterligare isolera och identifiera innehåll som behövs på den ställa till med den tidpunkt då fest. Om en mappstrukturen har definierats i biblioteket, du kan "slå samman" en Biblioteksvy genom att ange den alternativet Visa alla objekt utan mappar i den mappar avsnitt när du skapar eller ändrar vyn. Varje metod kan komplettera andra att få rätt innehåll vid rätt tillfälle och på rätt sätt för dig.

Överst på sidan

Nästa steg

När du nu har en övergripande bild av biblioteksanvändningen kan du göra följande vanliga och användbara uppgifter med dem.

 • Skapa eller ta bort ett bibliotek, eller en mapp i ett bibliotek

 • Lägga till, öppna och ta bort filer i ett bibliotek

 • Lägga till kolumner i ett bibliotek och skapa biblioteksvyer

 • Arbeta med biblioteksmallar och innehållstyper

 • Synkronisera ett SharePoint-bibliotek på datorn med klientprogram

 • Flytta och kopiera dokument mellan bibliotek

 • Använda arbetsflöden med ett bibliotek

 • Ange behörigheter och avancerade inställningar för ett bibliotek

 • Använda bildbibliotek

 • Hantera ett bibliotek med många dokument

Mer information om dessa uppgifter finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×