Introduktion till att importera och exportera formulärdata och formulärmallar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs tillgängliga alternativ för importera formulär designalternativ och formulärdata från andra program till Microsoft Office InfoPath. Här beskrivs också alternativ för att exportera InfoPath-formulärmallar och formulärdata till andra format.

I den här artikeln

Alternativ för import av formuläret design från andra program

Alternativ för att importera data från andra program

Alternativ för export formulärmallar till andra program

Alternativ för att exportera data till andra program

Alternativ för import av formuläret design från andra program

InfoPath finns följande alternativ för att importera formuläret design från andra program till designläge.

Importera Word-dokument och Excel-arbetsböcker    Om du använder ett befintligt formulär, till exempel ett formulär som du skapade i Microsoft Office Word, kan du använda guiden Importera InfoPath för att konvertera det formuläret till en InfoPath-formulärmall. InfoPath innehåller två formulär mall importörer som hjälper dig att konvertera en befintlig arbetsbok i Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Word-dokument till en InfoPath-formulärmall. I exemplet nedan designern anpassa importalternativ för ett Word-dokument.

Dialogrutan Importalternativ med importguiden öppen i bakgrunden

Ta fram ett anpassat formulär mall importer    Om du är en designer eller utvecklare av avancerade formulärmallar kan utveckla du en egen lösning för import av formulärmallar från andra typer av elektroniska formulär och dokument. Det ska fungera inträffar utanför InfoPath.

Du kan också skapa en egen lösning för att importera pappersformulär och dokument som genomsöks elektroniskt med hjälp av optisk teckenläsning (OCR) programvara. Som standard importerar Importguiden InfoPath ett formulär i taget. Om din organisation har ett stort bibliotek med befintliga formulär kan automatisera du formuläret mall importer om du vill göra det lättare att importera flera formulär på en gång. Till exempel om du arbetar i stora organisationer som har hundratals befintliga ordformer kan du bestämma att den är värda tid och resurser för att automatisera inbyggda InfoPath-import för ordformer.

Mer information om hur du utvecklar anpassade formulär mall importörer klickar på MSDN: Vad är nytt för InfoPath-utvecklare länk i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts - formuläret mall importer    Du kanske kan hitta formulär mall importörer som skapas av leverantörer på webbplatsen Microsoft Office. Funktionaliteten hos en resulterande formulärmall beror på viss importer. I vissa fall när en formulärmall har importerats kan behöva du skapa manuellt datakälla för ny formulärmall och binda kontroller i en formulärmall till fält eller grupper i datakällan.

Överst på sidan

Alternativ för att importera data från andra program

Formuläret data importörer gör det möjligt för användarna att fylla i InfoPath-formulär med hjälp av data från filer i andra format. InfoPath innehåller inte några data importörer. En tredje parts-leverantör eller någon i din egen organisation kan emellertid skapa formulär data importörer som användare kan installera och använda. När en data importer har installerats på användarnas datorer kan användare öppna ett formulär och använder sedan kommandot Importera formulärdata (på Arkiv-menyn) för att importera data från andra källor till formuläret.

Du kan använda följande alternativ för att importera data till InfoPath-formulär.

Utveckla en anpassad data importer    Beroende på verksamheten krav i din organisation, företagets designers eller utvecklare av avancerade formulärmallar kan bestämmer dig för att skriva en anpassad importer för att överföra befintliga data från andra program till InfoPath-formulär. Det ska fungera inträffar utanför InfoPath. Anta att din organisation planer på att importera befintliga data från papper insurance begära formulär i InfoPath-formulär för försäkringsanspråk. Om du vill automatisera processen designa utvecklare i din information arbetet för IT-avdelning en data importer som söker på pappersformulär och använder optisk teckenläsning (OCR) för att översätta skannade formulär till verklig text. Du kan sedan installera den här data importer och använda det för att effektivt föra över data från befintliga pappersformulär till motsvarande fält i InfoPath-formulär.

Mer information om hur du utvecklar anpassade data importörer klickar på MSDN: Vad är nytt för InfoPath-utvecklare länk i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts data importer    På webbplatsen Office kanske du söka efter formulär data importörer som skapas av leverantörer. Funktionerna i formuläret beror på viss importer.

Överst på sidan

Alternativ för export formulärmallar till andra program

Du kan använda ett formulär mall exportören för att exportera utformningen av en InfoPath-formulärmall till ett annat format. Om ett anpassat formulär mall exportören är installerat kan du öppna en formulärmall i designläge och klicka sedan på kommandot Exportera formulärmallArkiv-menyn. Det här exporterar formulärmallens design på en annan typ av elektroniska formulär. InfoPath finns inte i alla inbyggda formulär mall exportörer. Om du vill exportera utformningen av en formulärmall måste du göra något av följande:

Ta fram ett anpassat formulär mall exportören    Beroende på viss verksamheten kraven i din organisation, företagets designers eller utvecklare av avancerade formulärmallar kan bestämmer dig för att utveckla en egen lösning för att exportera formulär mallar som från InfoPath till andra program. Det ska fungera inträffar utanför InfoPath.

Mer information om hur du utvecklar anpassade formulär mall exportörer klickar på MSDN: Vad är nytt för InfoPath-utvecklare länk i avsnittet Se även.

Använda en tredjeparts - formuläret mall exportör    På webbplatsen Office kanske du kan hitta formulär mall exportörer som skapas av leverantörer.

Överst på sidan

Alternativ för att exportera data till andra program

Om du vill exportera data från ett InfoPath-formulär till ett annat format kan göra du något av följande:

Exportera formulärdata till Excel    Du kan exportera data i ett InfoPath-formulär till en ny arbetsbok i Microsoft Office Excel 2007. Här kan du snabbt filtrera, sortera, analysera och skapa diagram från formulärdata. Du kan exportera data från ett formulär i taget eller flera formulär på en gång. Du kan exportera alla data från en eller flera formulär eller markera de data som du vill exportera. Det är också möjligt att exportera data från InfoPath-e-postformulär som lagras i en InfoPath Forms-mapp i Microsoft Office Outlook 2007 eller lagras i ett dokumentbibliotek på en webbplats som kör Microsoft Windows SharePoint Services.

Exportera InfoPath-e-postformulär som XML-filer    Förutom att exportera formulärdata från en eller flera InfoPath-e-postformulär till en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok, kan du exportera InfoPath-e-postformulär som enskilda XML-filer som kan sparas och öppnas senare med hjälp av InfoPath eller datalagring eller analysverktyget som har stöd för XML, till exempel Microsoft Office Access eller Excel.

Exportera data till en fast layoutformat    Om du vill spara en ögonblicksbild av ett färdigt formulär i en fast layoutformat exporterar du ett formulär i följande format.

  • Portable Document Format (PDF)    PDF-filen är ett fast layout, elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. PDF-format kan se till att när filen är online visas eller skrivs ut, behåller exakt det format som du vill uppnå och att data i filen inte kan enkelt ändras. PDF-format är även användbart för dokument som ska återges med hjälp av metoder för kommersiell tryckning.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS är ett fast layout, elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. XPS format säkerställer att den behåller exakt det format som du vill uppnå när filen visas online eller skrivs ut, och att informationen i filen inte kan enkelt ändras.

    Obs!: Du kan spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program när du har installerat ett tillägg. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat som PDF och XPS.

Exportera data som en webbsida i skrivskyddat läge    När användare fyller i ett InfoPath-formulär kan använda de funktionen Exportera till webben för att spara sina formulär som en enkel webbsidefil (MHTML). Det här formatet kan användare som inte har InfoPath installerat på sina datorer för att visa färdigt formulär i en webbläsare, men de kan inte de ska fylla i eller ändra formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×