Introduktion till att arbeta med publiceringswebbplatser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln innehåller information om hur du arbetar med mallar och innehållstyper för publiceringswebbplatser.

Artikelinnehåll

Om publiceringsaktiverade webbplatsmallar

Om publiceringsaktiverade innehållstyper

Om publiceringsaktiverade webbplatsmallar

När du skapar en webbplats kan du välja en webbplatsmall i listan Välj en mall. Om du till exempel vill skapa en webbplats för publicering av en grupps webbsidor väljer du mallen Publiceringswebbplats.

En webbplatsmall är en fil som bestämmer det övergripande utseendet och beteendet hos en webbplats. Följande kan ingå:

  • Webbdelssidor

  • Anpassade sidor

  • Teman och kantlinjer

  • Anpassningar av Snabbstart

  • Webbplatsinnehåll (innehåll i listor och bibliotek, valfritt)

På publiceringswebbplatser är publiceringsfunktioner aktiverade. Till exempel finns kommandon i menyfliksområdet som gör att du kan skicka en sida för godkännande, hantera sidans egenskaper, publicera den och checka in eller checka ut den. I följande tabell finns en kort beskrivning av varje mall.

Mall

Ändamål

Publiceringswebbplats

Skapar en webbplats för publicering av webbsidor. Mallen innehåller ett dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Du kan göra det lättare för grupper att hantera förändringar med verktygsfältet för sidredigering samt funktioner för utcheckning och innehållsredigering.

Publiceringswebbplats med arbetsflöde

Skapar en webbplats för publicering av webbsidor enligt ett schema genom att använda godkända arbetsflöden. Mallen innehåller ett dokument- och bildbibliotek för lagring av publiceringstillgångar. Som standard kan du endast skapa underwebbplatser för publicering under de webbplatser som skapats med denna mall.

Företags-wiki

Skapar en stor wiki-sida med kategorier och sidlayouter. Mallen Företags-wiki är endast tillgänglig om Wiki-layouter för företag har aktiverats på sidan Webbplatssamlingens funktioner.

Meddelanden: 

  • Som standard kan du bara välja webbplatsmallen Publiceringswebbplats eller Publiceringswebbplats med arbetsflöde när du skapar en underwebbplats för en publiceringswebbplats. Du kan dock aktivera ytterligare webbplatsmallar under Sidayouter och webbplatsmallar på sidan Webbplatsinställningar.

  • Du kan bara skapa en webbplatssamling med webbplatsmallen Företags-wiki om du är termlagringsadministratör. Du behöver inte vara termlagringsadministratör om du vill skapa en underwebbplats med webbplatsmallen Företags-wiki.

Överst på sidan

Om publiceringsaktiverade innehållstyper

Genom att ändra en innehållstyp kan du anpassa alla sidor som använder den innehållstypen. Om du till exempel vill lägga till ett extra bildfält på alla artikelsidor kan du göra det genom att ändra innehållstypen Artikelsida, vilket gör att fältet blir tillgängligt för att använda som ett sidlayoutelement. Det nya fältet kan användas på alla sidor med denna innehållstyp.

Du kan hantera och anpassa innehållstyper som har funktionen Publicera aktiverad med hjälp av sidan med galleriet för innehållstyp på webbplatsen på webbplatssamlingens översta nivå.

  1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

  2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

  3. Klicka på den innehållstyp du vill ändra.

När du ändrar en innehållstyp kan du välja om sidor som ärver från denna innehållstyp ska använda ändringen eller inte. Under Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper anger du om underordnade innehållstyper som ärver egenskaper av den här webbplatsinnehållstypen ska uppdateras vid ändringar.

Det finns sex innehållstyper som har funktionen Publicera aktiverad. I följande tabell visas alla dessa typer, var de finns samt en beskrivning.

Innehållstyp

Visas under

Innehållstypbeskrivning

Artikelsida

Sidlayoutinnehållstyper

Artikelsida är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Den är den innehållstypmall som är kopplad till de standardsidlayouter som du kan använda för att skapa artikelsidor inom webbplatser som har funktionen Publicera aktiverad.

Omdirigeringssida

Sidlayoutinnehållstyper

Omdirigeringssida är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Den är den innehållstypmall som är kopplad till sidlayouten för omdirigering.

Välkomstsida

Sidlayoutinnehållstyper

Välkomstsida är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Den är den innehållstypmall som är kopplad till den standardsidlayout som du kan använda för att skapa välkomstsidor inom webbplatser som har funktionen Publicera aktiverad.

Sida

Innehållstyper för publicering

Sida är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Kolumnmallarna från Sida läggs till i alla sidbibliotek som skapas med funktionen Publicera.

Sidlayout

Innehållstyper för publicering

Sidlayout är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Alla sidlayouter innehåller kolumnmallarna från Sidlayout.

Publiceringshuvudsida

Innehållstyper för publicering

Huvudsida är en systemmall som du skapar med funktionen Publiceringsresurser. Alla huvudsidor innehåller kolumnmallarna från Huvudsida.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×