Introduktion till anpassning av webbplatser och webbsidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan på många sätt utforma en webbplats så att den uppfyller din organisations behov. Med vissa funktioner kan du konfigurera och tillämpa anpassade inställningar effektivt på en hel webbplats.

Översikt

Det finns många sätt att anpassa din webbplats på. Du kan ändra dess struktur och utseende, lägga till innehåll och ändra webbplatsinställningar. Du kan tillämpa de anpassade inställningarna med hjälp av endast webbläsaren om du har behörighet att ändra inställningarna. Du kan också anpassa webbplatsen genom programmering eller med webbdesignverktyg.

Vissa funktioner, som webbplatskolumner och huvudsidor, underlättar för dig att effektivt tillämpa anpassade inställningar på hela din webbplats. Du kan exempelvis ha nytta av en kolumn i dina listor och bibliotek där de olika avdelningarna i din organisation anges. Du kan konstruera en webbplatskolumn med en nedrullningsbar lista med avdelningar, som kan användas av alla listor och bibliotek på din webbplats. Genom att använda webbplatskolumner kan dina gruppmedlemmar rapportera och analysera information på ett mer konsekvent sätt, eftersom de inte behöver komma ihåg exakt vad en avdelning heter eller avdelningens namn på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen.

Nedan anges olika sätt att anpassa webbplatser som inte kräver extra verktyg. I de flesta fall måste du ha behörigheten Design för att kunna använda funktionerna. Kontakta webbplatsägaren eller administratören om du vill ha mer information.

Ändra namn och utseende    Du kan ändra namn och beskrivning av en webbplats. Du kan också ändra standardgrafik på startsidan, liksom temat för webbplatsen. Temat är en uppsättning färger, teckensnitt och dekorativa element som ger sidorna på din webbplats ett enhetligt utseende.

Lägg till underwebbplatser och webbsidor    Du kan lägga till underwebbplatser och sidor på webbplatsen utan särskild redigeringsverktyg, om du har behörighet att skapa webbplatser. Om din administratör har aktiverat standardsidan för att skapa webbplatser kan skapa du också ytterligare webbplatser.

Underwebbplatser och webbplatser på högsta nivå gör det möjligt för dig att dela upp webbplatsinnehåll i distinkta, separat hanterbara webbplatser. Underwebbplatserna kan visas automatiskt i navigeringselementen för din befintliga webbplats och ärva webbplatsens navigering, så att du inte behöver återskapa navigeringselementen själv.

Lägga till eller ändra webbdelar    Du kan använda webbdelar till att snabbt konfigurera och ändra sidor. En webbdel är en informationsmodul som utgör byggstenarna för en webbdelssida. Du kan lägga till webbdelar i webbdelszoner i en webbdelssida och anpassa enskilda webbdelar för att skapa en unik sida för webbplatsens användare.

Webbdelar kan sammanföra data, exempelvis listor och tabeller, och webbinnehåll, exempelvis text och bilder, i en dynamisk portalwebbplats som byggts för en gemensam uppgift eller ett specialintresse.

I följande exempel används webbdelen Bild för beskrivningar av en webbdels grundfunktioner.

Exempelbildwebbdel

1.  Namnlisten i webbdelen innehåller webbdelens rubrik.

2.  Webbdel-menyn innehåller funktioner med vilka du kan minimera eller stänga webbdelen, redigera webbdelen eller få hjälp för en specifik webbdel. När sidan är i redigeringsläge kan du också använda menyn när du tar bort webbdelen eller ansluter den till andra webbdelar, beroende på vilken typ av webbdel du använder.

3.  I webbdelen finns det innehåll som du angett för den typ av webbdel som används. I det här exemplet är webbdelen en bildwebbdel som visar en bild.

Lägga till listor och bibliotek    Listor och bibliotek lagrar och hanterar information på din webbplats. Listor lagrar och hanterar data, exempelvis kalenderobjekt, undersökningar, uppgifter och ärenden. Bibliotek lagrar filer, exempelvis dokument och bilder. På din webbplats finns vissa färdigkonfigurerade standardlistor och standardbibliotek, inklusive Kalender, Uppgifter-listan, Gruppdiskussion och Delade dokument. På din webbplats finns också mallar som flera olika typer av listor och bibliotek kan baseras på. Du kan också skapa egna anpassade listor och spara en lista som en mall för andra listor. Du kan skapa vyer så att du kan visa informationen i listor eller bibliotek på olika sätt för specifika målgrupper, exempelvis de listobjekt som tilldelas personer på en viss avdelning eller dokument som skapats under den senaste veckan.

Listor och bibliotek möjliggör för dig att både hantera och lagra information. Du kan exempelvis aktivera versioner så att du kan följa upp ändringar i listobjekt och filer och återställa tidigare versioner om du gör ett misstag. Du kan också hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i listor och bibliotek med hjälp av RSS-feeds och aviseringar.

Versionsnumrering i bibliotek

1. Den aktuella publicerade huvudversionen av en fil i ett bibliotek markeras och versionsnumret är ett helt tal.

2. En version skapas när egenskaper eller metadata ändras.

3. Den första versionen av en fil har alltid delversionsnumret 0.1.

Ändra webbplatsnavigering    De båda navigeringselement som webbplatsägare kan anpassa är Snabbstart och det översta länkfältet. På de flesta användarsidor visas Snabbstart vid kanten direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll. Med Snabbstart kan du med en logisk struktur visa avsnittsrubriker och länkar till olika områden på webbplatsen.

Snabbstart

Det översta länkfältet visas som en eller flera hyperlänkade flikar längst upp på alla sidor i en webbplats. Webbplatsägaren kan välja att den överordnade webbplatsens länkfält ska visas på underwebbplatserna eller att underwebbplatserna ska ha unika länkfält.

Övre länkfält

Konfigurera behörigheter     Som webbplatsägare kan konfigurera du åtkomst till din webbplats på många olika sätt med hjälp av behörighetsnivåer, behörigheter och SharePoint-grupper. En behörighetsnivå kan du tilldela en viss uppsättning behörigheter till användare och SharePoint-grupper så att de kan utföra vissa åtgärder på webbplatsen. Genom att skapa nya behörighetsnivåer (eller redigera befintliga behörighetsnivåer) med de behörigheter som krävs för att utföra vanliga uppgifter kan anpassa du också hur användare kan interagera med din webbplats. Användare och SharePoint-grupper är kopplade till skyddbara objekt, till exempel webbplatser, listor, listobjekt, bibliotek, mappar i listor och bibliotek och dokument.

Det enklaste är att börja med standardgrupperna i SharePoint (som är Ägare av webbplatsnamn, Medlemmar på webbplatsnamn och Besökare på webbplatsnamn) och tilldela behörighet på webbplatsnivå. Du kan skapa flera SharePoint-grupper och behörighetsnivåer om du vill finjustera kontrollen över vilka åtgärder som användarna kan vidta. Om det finns särskilda listor, bibliotek, mappar i en lista eller ett bibliotek, listobjekt eller dokument som innehåller känsliga data som måste skyddas, kan du använda detaljerade behörigheter och bevilja dem till en viss SharePoint-grupp eller enskild användare. Att hantera detaljerade behörigheter kan emellertid vara ganska tidsödande.

Anpassa övriga webbplatsinställningar    Du kan anpassa många andra inställningar för din webbplats, exempelvis regionala inställningar, som inkluderar tidszon, sorteringsordning och kalender. Du kan också anpassa hur och om din webbplats visas i sökningar och hur personer erhåller uppdateringar om ändringar till din webbplats genom RSS-feeds och aviseringar. Visa dina webbplatsinställningar genom att klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

Använda huvudsidor    En huvudsida innehåller den sidlayout och de layoutelement som du vill upprepa på flera sidor på en webbplats. Du kan använda en huvudsida när du vill ge din webbplats ett mer enhetligt utseende genom att skapa och uppdatera layout och layoutelement på huvudsidan, istället för att ändra dem på respektive webbsida. En huvudsida kan innehålla allt du kan lägga in på en webbsida, exempelvis Snabbstart, det övre länkfältet, rubriken och logotypen.

Varje webbplats har genom standardinställningen en huvudsida som sparas i galleriet för huvudsidor. Du kan spara så många huvudsidor du vill i galleriet för huvudsidor, men endast en huvudsida kan väljas som standardhuvudsida för en webbplats. Du kan skapa en ny huvudsida från början med hjälp av ett verktyg för webbkonstruktion som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007, eller genom att göra en dubblett av en befintlig huvudsida, i vilken du sedan kan redigera de element som du vill ändra.

Skapa webbplatskolumner    En webbplatskolumn är en återanvändbar kolumndefinition, eller mall, som du kan tilldela till flera listor på flera SharePoint-webbplatser. Webbplatskolumner är användbara om din organisation vill upprätta vissa enhetliga inställningar i listor och bibliotek. Flera listor och bibliotek kan dela inställningarna så att du inte behöver skapa inställningarna på nytt varje gång. Antag exempelvis att du definierar en webbplatskolumn med namnet Kund. Användarna kan lägga till kolumnen i sina innehållstyper eller sina listor. På det här viset säkerställer du att kolumnen, åtminstone inledningsvis, har samma attribut var den än visas.

När du lägger till ett objekt i listan eller biblioteket, fyller du i ett formulär där varje kolumn representeras av ett fält. Varje fält har en etikett med kolumnens namn. Om du ger en beskrivning av kolumnen visas den under fältet. Du kan använda beskrivningen om du vill hjälpa gruppmedlemmar att fylla i formuläret genom att förklara vilken typ av information som ska anges i vilket fält.

Lägga till ett arbetsflöde    Ett arbetsflöde underlättar för användarna att samarbeta i dokument och hantera projektuppgifter genom att låta dokument och objekt genomgå specifika affärsprocesser på en webbplats. Ett arbetsflöde underlättar för organisationer att upprätthålla konsekventa affärsprocesser och kan också förbättra effektiviteten och produktiviteten i organisationen genom att hantera de uppgifter och åtgärder som ingår i specifika affärsprocesser. Därmed kan de personer som utför uppgifterna koncentrera sig på att utföra arbetet istället för att hantera arbetsflödet.

Flödesschema för anpassat arbetsflöde för godkännande

Skapa och lägga till innehållstyper    Innehållstyper kan organisationer att ordna, hantera och hantera innehåll på ett konsekvent sätt i en webbplatssamling. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller information produkter säkerställa organisationsstrukturen att var och en av dessa grupper av innehåll hanteras på ett konsekvent sätt.

Under ett enskilt projekt kan ett företag producera flera olika typer av material, exempelvis förslag, juridiska avtal, verksamhetsåtaganden och specifikationer för produktdesign. Dessa dokument kan sparas tillsammans eftersom de alla hänför sig till samma projekt, men de skapas, används, delas och bevaras på olika sätt. En innehållstyp är en grupp återanvändbara inställningar som beskriver delade funktioner för en specifik typ av innehåll. Innehållstyper kan definieras för alla objektstyper, inklusive dokument, listobjekt och mappar.

Tillämpa webbplatsmallar    En webbplatsmall utgör en grund att bygga en ny webbplats på. Det finns många standardwebbplatsmallar för olika behov och de är tillgängliga när du skapar en ny webbplats. Om du anpassat din webbplats och vill återanvända dess inställningar och struktur kan du spara den som en webbplatsmall. Om du har behörighet att anpassa webbplatser kan du skapa och tillämpa anpassade webbplatsmallar. Du sparar och hanterar webbplatsmallar i galleriet över webbplatsmallar på din webbplats.

Använda listmallar    En listmall utgör grunden för en lista, exempelvis en kalendar, en ärendespårningslista och en länklista. Om du har behörighet att hantera listor kan du skapa och anpassa dina egna listmallar, som blir tillgängliga när någon skapar en ny lista. Om du skapat en anpassad lista och vill återanvända den kan du spara listan som en listmall. Du sparar och hanterar listmallar i galleriet över listmallar på din webbplats.

Anpassa webbplatser med hjälp av webbdesignverktyg    Du kan anpassa en webbplats ytterligare med hjälp av ett webbdesignprogram eller redigeringsverktyg som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer. Du kan lägga till filer, anpassa deras utseende, infoga komponenter och lägga till listor och bibliotek. Mer information finns i hjälpen i ditt webbdesignprogram eller redigeringsverktyg.

Anpassa webbplatser med hjälp av programmering    Du kan göra avancerade Web utveckling ändringar med hjälp av programmering modellen. Anpassningar ingår att lägga till Microsoft ASP.NET-sidor. Anpassa webbplatsmallar, extensible Webbplatsfunktioner och fälttyper; och hur du skapar flera lista frågor. Du hittar fler resurser om utveckla och anpassa en webbplats med hjälp av programmering i Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×