Introduktion till anpassning av formulärmallar med programkod

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office InfoPath ger utvecklare med en omfattande utvecklingsmiljö för anpassning av formulärmallar. Formulärmallar kan anpassas genom att skriva programkod som svarar på formuläret och dataverifiering händelser, åtkomst och ändrar det underliggande XML-dokumentet för ett formulär, implementerar skicka anpassade data och kopplingar och har åtkomst till externa datakällor. Anpassa en formulärmall kan också innebär att du ändrar något av formulärmallens filer som motsvarar ett visst krav.

Det är viktigt att förstå några viktiga begrepp som ingår i programming en formulärmall. Dessa begrepp inkludera InfoPath programming komponenter, deklarativa och programmässig programmering och stöds programmeringsspråk och miljöer.

I den här artikeln

Programmering komponenter

Deklarativa och programmässig utveckling

Programmeringsspråk och miljöer

Programmering komponenter

InfoPath-programmering handlar om att anpassa en formulärmall genom att ändra dess källfiler eller genom att skriva skript för att skapa anpassade funktioner som använder InfoPath objektmodell. Huvudkomponenterna i en formulärmall som kan omfatta programmässig interaktion visas i följande tabell.

Komponent

Beskrivning

Objektmodell

En hierarkisk typbibliotek som består av samlingar, objekt, egenskaper, metoder och händelser som ger formuläret mall utvecklare programmässig kontroll över olika aspekter av InfoPath redigera miljö och åtkomst till ett formulär underliggande XML-dokument.

Dataverifiering

En kombination av XML-scheman, uttryck och skriptkod som används för att validera och begränsa data som användare kan ange i ett formulär.

Händelsehantering

En uppsättning händelsehanterare som svara på ändringar i ett formulär underliggande XML-dokument, svara på vy byta, implementera överföring av anpassade formulär eller svara på inläsningen av formulärets underliggande XML-dokument.

Gränssnitt

En uppsättning anpassningsbara komponenter i användargränssnittet som innehåller menyer, verktygsfält, knappar, kommandofält och åtgärdsfönster.

Redigera kontroller

En uppsättning specifika för InfoPath-kontroller som används för att hantera och interagera med ett formulär underliggande XML-dokument som innehåller fälten, valfritt objekt och samlingar. Observera att du inte interagera med dessa redigera kontroller direkt, men via formulärets underliggande XML-dokument som kontrollerna är bundna.

Felhantering

En kombination av händelsehanterare, objekt-modell samtal och formulär (xsf) poster som används för att hantera fel i ett formulär.

Säkerhet

En uppsättning säkerhetsnivåer som begränsar åtkomsten till InfoPath objektet modellen och systemresurser.

Skicka data

En uppsättning fördefinierade funktioner som kan användas för att implementera anpassade publicera inlägget och bidrag funktionalitet för ett formulär.

Affärslogik

En uppsättning anpassade skript filer som innehåller programkod som används för att implementera specifika redigering beteende, dataverifiering, händelsehanterare och kontroll av dataflödet. Affärslogik kan också innehålla åtkomst till externa modellen COM (Component Object)-komponenter.

Integrering av formulär

Integrering av andra Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Outlook. Integrering kan även omfatta användning av backend-servrar, till exempel Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services eller XML-webbtjänster.

Överst på sidan

Deklarativa och programmässig utveckling

När du ändrar formulärmallfiler du anpassa formulärmallen deklarativt – det vill säga du öppnar filer i en vanlig textredigerare och manuellt ändra element, attribut och värden för filerna. När du ändrar en formulärmall med hjälp av programmering, skriver du programming koden genom att använda ett skriptspråk eller en hanterad kodspråk, tillsammans med InfoPath-objektmodellen och i vissa fall, COM-komponenter för att utöka och förbättra beteendet för ett formulär mallen.

Här följer några sätt att du kan anpassa en egen formulärmall deklarativt:

 • Ändra XML-schemafiler (XSD)

 • Ändra vy (XSL)-filer som skapats i designläge

 • Ändra formulärdefinitionsfil (.xsf)

 • Ändra XML-mallfil (.xml)

Här följer några sätt att du kan anpassa en formulärmall med hjälp av programmering:

 • Lägga till formulär livscykel bearbetning logik

 • Lägga till anpassad datavalidering

 • Lägga till anpassade felhantering

 • Implementera skicka data

 • Svara på en form-koppling eller importera

 • Använda anpassade åtgärdsfönster

 • Använda anpassade dialogrutor

 • Komma åt och ändra ett formulärs underliggande XML-dokument

 • Komma åt och ändra formulärdefinitionsfil (.xsf)

 • Använda externa COM-komponenter

Detaljerad information om InfoPath programming komponenter och anpassa en egen formulärmall deklarativt eller med hjälp av programmering finns i referens för InfoPath-utvecklare, som installeras med InfoPath och kan läsas från InfoPath hjälp i designläge.

Överst på sidan

Programmeringsspråk och miljöer

I likhet med andra Microsoft Office-programmen stöder InfoPath flera programmeringsmiljöer och programmeringsspråk som utvecklare kan använda för att automatisera och utöka Office-program. Men medan de flesta Office-program använder Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) som sin primära programmeringsspråk, InfoPath använder två skriptspråk – Microsoft JScript och Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) och två förvaltad kod språk, Microsoft Visual C# och Microsoft Visual Basic. Programming miljön som ska användas när du skriver skript i InfoPath finns dessutom i Microsoft Skriptredigeraren (MSE), inte Visual Basic Editor. Slutligen är miljön ingår för skriver hanterad kod Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), som kan installeras när Microsoft .NET Framework 2.0 och Microsoft Core XML Services 6.0 finns.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×