Introduktion till åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du skapa en formulärmall som kan öppnas med hjälp av InfoPath eller en webbläsare. Om formulärmallen kan öppnas med en webbläsare kan kallas en webbläsarkompatibel formulärmall. Du kan även utforma formulärmallar som fungerar i InfoPath 2003 förutom Office InfoPath 2007 eller konvertera formulär som skapats i Microsoft Office Word eller andra program i Office InfoPath 2007 formulärmallar.

När du gör detta, men du kan stöta på kompatibilitetsproblem eller andra problem. Till exempel vissa InfoPath-funktioner som inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar och detta kan leda till problem under publiceringsprocessen. På samma sätt fungerar inte vissa Office InfoPath 2007 funktioner i InfoPath 2003 formulärmallar och vissa Word-funktioner stöds inte i InfoPath och tas bort när InfoPath importerar Word-formulär.

Det snabbaste sättet att identifiera sådana problem i formulärmallen är med hjälp av åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Du kan sedan åtgärda problemen innan du publicerar din formulärmall.

I den här artikeln

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Skillnaden mellan fel och meddelanden

När InfoPath söker efter problem

Åtgärdsfönstret Kontrollera layout

Det bästa sättet att se till att formulärmallen fungerar som den ska är att använda åtgärdsfönstret Kontrollera layout där du kan granska eventuella problem.

I åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan du :

  • Söka efter kompatibilitetsproblem som kan förekomma i formulärmallen. I vissa fall korrigeras problemen automatiskt och du får ett meddelande om det. I andra fall måste du korrigera problemet manuellt. Om du till exempel vill kunna publicera en webbläsarkompatibel formulärmall, måste du kanske ta bort en kontroll som inte stöds och byta ut den mot en annan kontroll. Om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall kan du också välja att visa serverrelaterad information i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

  • Ändra kompatibilitetsinställningar för formulärmallen. Anta att bara de användare som har InfoPath installerat på sina datorer kan visa och fylla i formulär som baseras på din formulärmall. Om du vill att formuläret ska fungera även i en webbläsare, klickar du på Ändra kompatibilitetsinställningar i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Då visas alternativ så att du kan skapa en webbläsarkompatibel formulärmall i stället för en som bara kan användas med InfoPath. När du ändrar kompatibilitetsinställningen för en formulärmall, uppdateras också felmeddelandena i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Del av åtgärdsfönstret Kontrollera layout

1. Texten högst upp i åtgärdsfönstret anger att formulärmallen är kompatibel med både Office InfoPath 2007 och en server som kör InfoPath Forms Services. Om du vill ändra den här inställningen klickar du på länken Ändra kompatibilitetsinställningar.

2. Fel visas i åtgärdsfönstret om den webbläsarkompatibla formulärmallen innehåller kontroller som inte stöds. Om du vill kunna publicera den webbläsarkompatibla formulärmallen måste du ta bort dessa kontroller.

InfoPath söker automatiskt efter problem när du:

  • Öppnar en formulärmall

  • Ändrar kompatibilitetsinställningar för en formulärmall

  • Sparar eller publicerar en formulärmall

  • Importerar ett Microsoft Office Word-dokument till InfoPath

Du kan uppdatera listan med fel och meddelanden i åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på knappen Uppdatera i åtgärdsfönstret. Detta är användbart när du vill ta bort objekt från listan medan du korrigerar problem i formulärmallen.

Obs!: Klicka på knappen Uppdatera uppdaterar inte meddelanden som visas på grund av importera ett Word-dokument till InfoPath. Om du vill ta bort importera meddelanden från åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan du öppna dialogrutan Resursfiler (Verktyg-menyn) och sedan ta bort den fil som heter ImportErrors.xml. Den här filen skapas automatiskt när du importerar ett Word-dokument till InfoPath. Klicka på Uppdatera i åtgärdsfönstret Kontrollera layout för att ta bort importera meddelanden permanent när du har tagit bort filen ImportErrors.xml. Filen ImportErrors.xml är inte obligatoriska för formulärmallen ska fungera korrekt. I själva verket för säkerhetsskäl är det bra att ta bort den här filen innan du publicerar din formulärmall.

Överst på sidan

Skillnaden mellan fel och meddelanden

När du designar en formulärmall kan du stöta på både meddelanden och fel. I det flesta fall måste du korrigera felen för att kunna publicera mallen. Du behöver bara reagera på meddelanden om du vill.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Beskrivning

Bild av ikon

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Bild av ikon

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Överst på sidan

När InfoPath söker efter problem

I tabellen nedan beskrivs olika typer av problem som kan visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och när dessa problem vanligtvis uppstår i en formulärmall.

Problemtyp

Beskrivning

Webbläsarkompatibilitet

En Office InfoPath 2007-formulärmall som är designad att visas och fyllas i med en webbläsare kallas för webbläsarkompatibel formulärmall. Problem med webbläsarkompatibilitet inträffar vanligtvis efter att du har ändrat en vanlig InfoPath-formulärmall till en webbläsarkompatibel formulärmall. Anta att användarna fyller i ett skaderegleringsformulär i InfoPath och att du vill att de ska kunna fylla i formuläret med en webbläsare. I så fall måste du ändra kompatibilitetsinställningen för formulärmallen. När du gör den här ändringen kan fel eller meddelanden visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Om till exempel den ursprungliga formulärmallen innehöll användarroller, visas ett fel i åtgärdsfönstret Kontrollera layout efter att du har ändrat kompatibilitetsinställningen eftersom användarroller inte stöds i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Obs!: Om du markerar kryssrutan Bekräfta på server i åtgärdsfönstret Kontrollera layout kan du visa fel och meddelanden som skapas av en server som kör InfoPath Forms Services, förutom de fel och meddelanden som InfoPath identifierar. Dessa kan visas under rubriken Webbläsarkompatibilitet (bekräftad på server) i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Webbläsaroptimering

Problem med webbläsaroptimering kan uppstå om du markerar kryssrutan Bekräfta på server i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Optimeringsfel och -meddelanden skapas på servern och gör det enklare att fatta beslut som förbättrar formulärets prestanda i webbläsaren.

Bakåtkompatibilitet

Office InfoPath 2007-formulärmallar som även fungerar i InfoPath 2003 kallas för bakåtkompatibla formulärmallar. Problem med bakåtkompatibilitet kan uppstå när du lägger till en kontroll eller funktion i formulärmallen som inte fungerar i InfoPath 2003. De flesta Office InfoPath 2007-formulärmallar behöver inte vara kompatibla med InfoPath 2003. Därför döljs automatiskt eventuella fel och meddelanden om bakåtkompatibilitet i åtgärdsfönstret Kontrollera layout i Office InfoPath 2007.

Fel och meddelanden om bakåtkompatibilitet visas som standard bara när du öppnar en InfoPath 2003-formulärmall i designläge i Office InfoPath 2007 eller när du markerar InfoPath 2003-formulärmall i listan Filformat i dialogrutan Spara eller Spara som. I alla övriga fall måste du manuellt välja att visa fel och meddelanden om bakåtkompatibilitet i åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att markera kryssrutan Visa en rapport om kompatibilitet med InfoPath 2003 i dialogrutan Formuläralternativ (kategorin Kompatibilitet).

Import

Importproblem kan uppstå när du importerar ett formulär från ett annat program, till exempel Microsoft Office Word, och InfoPath försöker att importera funktioner som inte stöds. I vissa fall tas funktioner som inte stöds bort och ersätts med en platshållare. I InfoPath stöds till exempel inte bokmärken och animerade texteffekter, så dessa funktioner tas bort i den färdiga mallen. I andra fall kanske en funktion stöds delvis. När du till exempel importerar ett Word-dokument konverteras alla hyperlänkar, men om en hyperlänk använder ett annat protokoll än HTTP, HTTPS, FILE, FTP eller MAILTO fungerar inte hyperlänkarna när användaren klickar på dem.

Obs!: Med guiden Importera kan du konvertera Microsoft Office Excel-kalkylblad till InfoPath-formulärmallar. Problem med att importera Excel-kalkylblad visas emellertid inte i åtgärdsfönstret Kontrollera layout på samma sätt som när du importerar Word-dokument.

Offlinekompatibilitet

Offlineproblem kan uppstå när du gör en formulärmall tillgänglig för användning offline. Beroende på hur formulärmallen är utformad, kan offlineanvändare ändå använda data som kommer från frågor till databasen och andra datakällor, med vissa undantag. Dessa undantag anges i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

Malldel

Om formulärmallen innehåller en mallavsnitt, och om du har lagt till en nyare version av malldelen i åtgärdsfönstret Kontroller, visas ett meddelande i åtgärdsfönstret Kontrollera layout om att det finns en uppdatering av malldelen.

Databindning

Bindande problem kan uppstå när relationen mellan en kontroll i en formulärmall och dess motsvarande fält eller en grupp i datakällan på något sätt är felaktiga. Om bindningsproblem är tillräckligt allvarliga orsakade kontrollen inte fungerar korrekt i användarens formulär, kommer de visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout. Om bindningsproblem är mindre allvarliga, visas inte ett fel eller meddelandet i åtgärdsfönstret Kontrollera layout även om du ser en blå eller röd ikon visas i det övre högra hörnet av kontroll i en formulärmall. Mer information om problemet högerklickar du på kontrollen och klicka sedan på Mer information.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×