Internationalisering (Power Query)

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Power Query erbjuder olika möjligheter att visualisera data på ditt språk. I Windows-operativsystemet är ett språk (kallas även nationell inställning) en uppsättning med användarinställningar som är relaterade till användarens språk, miljö och/eller kulturella konventioner. Power Query använder operativsystemets lokala och nationella inställningar för att visa dataförhandsgranskningar i Frågeredigeraren med det förväntade formatet för ditt språk. Det gäller till exempel datumvisning med formatet ”MM/DD/ÅÅÅÅ” jämfört med ”DD/MM/ÅÅÅÅ” i Power Query-redigeraren.

Med Power Query kan du anpassa Filursprung för en importerad CSV- eller textfil.

Så här importerar du text- eller CSV-filer från olika filursprung

 1. Importera en CSV- eller textfil.

 2. Klicka på kugghjulsikonen ( Ikon för Inställningar ) bredvid Källa.

 3. Välj ett språk i dialogrutan Kommaavgränsade värden.

 4. Klicka på OK.

När du skapar en ny Excel-arbetsbok som innehåller Power Query-frågor väljer Power Query den aktuella språkinställningen i operativsystemet som standardspråk. Den här inställningen anger hur Power Query ska tolka data som importeras från textkällor, numeriska data samt datum- och tidsvärden. När du skickar en Excel-arbetsbok som innehåller Power Query-frågor till en annan användare anges språkinställningen till det språk som angetts av författaren (eller den sista personen som sparade dokumentet). Det här garanterar ett konsekvent Power Query-resultat oavsett ditt operativsystems nationella inställningar.

Om du vill ändra din språkinställning går du till Arkiv > Alternativ och inställningar > Frågealternativ > Aktuell arbetsbok > Nationella inställningar > Språk och väljer ditt språk i listrutan. 

Förutom standardinställningen för språk i en arbetsbok kan du ange en icke-standardinställning för språk som ska användas när du tillämpar en specifik Ändra typ-åtgärd (för en eller flera kolumner i en tabell). Det här är användbart när du importerar data med olika nationella inställningar för flera frågor, även om det finns en önskad standardinställning som styr beteendet för alla frågor i arbetsboken.

Med Ändra typ-åtgärden kan du ange måldatatyp samt språkinställning som ska användas för konverteringen.

Ange en icke-standardinställning för språk

 1. Högerklicka på en frågekolumn.

 2. Klicka på Ändra typ > Använder språkinställning.

 3. I dialogrutan Ändra typ med språkinställning:

  • Om du vill ändra måldatatypen väljer du en Datatyp.

  • Om du vill ändra språkinställningen väljer du ett språk.

 4. Klicka på OK.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×