Office
Logga in

Integrerade appar och Azure AD för Office 365-administratörer

Hantering av integrerade appar är mer än att bara slå på och stänga av integrerade appar. Tack vare nya Office 365 REST API:er kan användare nu ge appar åtkomst till sina egna Office 365-data, t.ex. e-post, kalendrar, kontakter, användare, grupper, filer och mappar. Användarna behöver som standard bevilja behörighet för varje app men den metoden är omständlig om du på global administratörsnivå vill bevilja behörighet för en app och därefter sprida den i hela organisationen via startikon för app. Om du vill göra det måste du registrera appen i Azure AD. Du måste vidta några åtgärder innan du kan registrera en app i Azure AD och det finns viss bakgrundsinformation som du bör känna till eftersom den kan hjälpa dig när du hanterar appar i din Office 365-organisation. Den här artikeln visar var du hittar dessa resurser.

Azure AD-resurser för Office 365-administratörer

Du måste följa dessa två procedurer innan du kan hantera dina Office 365-appar i Azure AD.

Krav

Kommentarer

Registrera din kostnadsfria Azure Active Directory-prenumeration

I varje betald prenumeration på Office 365 ingår en kostnadsfri prenumeration för Azure Active Directory. Du kan använda Azure AD och hantera dina appar och skapa och hantera användar- och gruppkonton. Du behöver slutföra en engångsregistrering om du vill aktivera prenumerationen och få åtkomst till Azure-hanteringsportalen. Därefter går du till Azure AD från Administrationscenter för Office 365.

Slå på och stänga av integrerade appar

Du måste aktivera integrerade appar för användarna om du vill ge appar från tredje part åtkomst till deras Office 365-information och så att du kan registrera appar i Azure AD. När någon exempelvis använder en app från en tredje part kan appen begära tillstånd för åtkomst till kalendrar och redigering av filer i en OneDrive för företag-mapp.

Hantering av Office 365-appar kräver att du har kunskaper om appar i Azure AD. De här artiklarna innehåller den bakgrundsinformation som du behöver.

Bakgrundsartikel

Kommentarer

Introduktion till startprogrammet för appar i Office 365

Om du inte har använt startprogrammet för appar tidigare undrar du kanske vad det är och hur det fungerar. Med startprogrammet för appar får du åtkomst till dina appar oavsett var du är i Office 365.

Lägga till, uppdatera och ta bort en app

I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till, uppdaterar eller tar bort appar i Azure Active Directory. Du får lära dig mer om olika typer av appar som kan integreras med Azure AD och hur du konfigurerar dina appar för åtkomst till andra resurser, till exempel webb-API:er och mycket mer.

Visa din app i startprogrammet för appar i Office 365.

Startprogrammet för appar i Office 365 gör det enklare för användare att hitta och starta appar. Den här artikeln beskriver hur du som utvecklare kan visa dina appar i startprogrammet för appar och även hur du kan ge användarna en bättre upplevelse med enkel inloggning (SSO) med hjälp av Office 365-autentiseringsuppgifterna.

Plattformsöversikt för API:er för Office 365

Med API:er för Office 365 kan du bevilja åtkomst till kundernas Office 365-data, inklusive det som är viktigast – e-post, kalendrar, kontakter, användare och grupper, filer och mappar. I artikeln finns ett diagram som tydligt visar förhållandet mellan Office 365-appar, Azure AD och de data som apparna beviljas åtkomst till.

Integrering av appar i Azure Active Directory

Läs mer om appar som är integrerade i Azure Active Directory, hur du registrerar din app, begreppen bakom en registrerad app och varumärkesriktlinjer för appar med flera klienter.

Självstudiekurser om integrering med Azure Active Directory

Med dessa självstudiekurser kan du lära dig mer om att konfigurera Azure AD-SSO för SaaS-appar från tredje part.

Autentiseringsscenarier för Azure AD

Azure AD förenklar autentisering för utvecklare genom att tillhandahålla identitet som en tjänst med stöd för standardiserade protokoll som OAuth 2.0 och OpenID Connect, samt bibliotek för öppen källkod för olika plattformar så att du snabbt kan börja programmera. Det här dokumentet förklarar olika scenarier som Azure AD stöder och hur du kommer igång.

Åtkomst till appar

Azure AD möjliggör enkel integrering med många av dagens populära SaaS-appar. Det innehåller identitets- och åtkomsthantering och det ger användarna tillgång till en åtkomstpanel där de kan granska vilka appar de har åtkomst till och även använda SSO för åtkomst till appar. Den här artikeln innehåller länkar till relaterade resurser med mer information om förbättringar för åtkomst till appar med Azure AD och hur du kan bidra.

Lägga till eller ta bort paneler i startprogrammet för appar i Office 365

Du når snabbt och enkelt de appar som du använder varje dag genom att lägga till eller ta bort dem i startprogrammet för appar i Office 365.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×