Instruktioner för tillägget Anteckningsbok för klassen för OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med det här tillägget för en OneNote-anteckningsbok för klassen, som öppnas i OneNote 2013 eller 2016, kan lärare spara tid och arbeta ännu effektivare med sina klassanteckningsböcker.

För att ladda ned tillägget går du till http://www.OneNote.com/classnotebook.

Om du behöver hjälp och support kan du gå till support sidan för tillägget antecknings bok för klasseneller filen ett support ärende på https://aka.MS/EDUSupport.

Funktioner:

 • Distribuera snabbt och enkelt nya sidor, avsnitt eller avsnittsgrupper till elever i en eller flera klasser

 • Distribuera enkelt en del av en text, en bild eller en pennmarkering till alla elever i en klassanteckningsbok

 • Ställ in personlig inlärning genom distribution av nytt material till specifika elever eller elev grupper

 • Kopiera snabbt och enkelt ett innehållsbibliotek till flera klassanteckningsböcker

 • Utför enkelt löpande granskning av elevernas arbeten (arbetsuppgifter, kunskapsfrågor och så vidare) i en eller flera klasser

 • Starta enkelt Klassanteckningsbok

 • Anslut OneNote-anteckningsböcker för klassen till ditt system för utbildningshantering (Learning Management System, LMS) eller system för studentinformation (Student Information System, SIS)

 • Integrera uppgifter och betyg från klassanteckningsboken till ditt system för utbildningshantering eller annat system

 • Tillhandahåll användbara resurser för professionell utveckling och community-resurser

 • Installations anvisningar för IT-administratörer

Anteckningsbok för klassen

När tillägget anTecknings bok för klassen är installerat visas fliken anTecknings bok för klassen i OneNote 2013 eller 2016.

Fliken Anteckningsbok för klassen.

Installera anTecknings bok för klassen för OneNote 2013 eller 2016

Med anTecknings bok för klassen kan du enkelt:

Distribuera sidor och innehåll

Granska students arbete

Ansluta OneNote till ett system för utbildnings hantering

Skapa uppgifter

Publicera resultat för elevernas tilldelning

Hantera

Alla de här olika knapparna öppnar en webbläsare där du kan komma åt appen Anteckningsbok för klassen i Office 365. Du kan sedan hantera de olika funktionerna i Anteckningsbok för klassen online.

Hantera grupp på fliken Anteckningsbok för klassen.

Resurser

Resursgrupp på fliken Anteckningsbok för klassen.

Professionell utveckling

Den här knappen kombinerar användbara resurser och ytterligare information och tips.

Resurser för Anteckningsbok för klassen.

Skicka feedback

Med hjälp av knappen Skicka feedback i menyfliksområdet kan du skicka feedback direkt till utvecklingsteamet. Om du klickar på den öppnas din standardklient för e-post så att du kan skicka ett e-postmeddelande till oss.

Distribuera tillägget Anteckningsbok för klassen

IT-administratörer kan distribuera tillägget Anteckningsbok för klassen allmänt i en skola eller ett distrikt. Anvisningar om hur du gör det finns i Download Center på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51934.

Om du vill distribuera tillägget anTecknings bok för klassen med specifik LMS-eller SIS-information förkonfigurerad för lärare besöker du sidan grup princip på https://aka.MS/classnotebookaddingrouppolicy.

Felsökning

Vi har arbetat hårt med att göra den här alfaversionen så bra som möjligt. Men det kan ändå hända att du stöter på mindre problem när du använder den. Några vanliga problem och deras lösningar nämns nedan.

Lösningar på problem som kan uppstå

Viktig information

Version 0.3.14.0 (ursprunglig utgåva)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • Siddistribution

 • Innehållsdistribution

 • Distribution till enskilda och grupper

 • Distribution av nytt avsnitt

 • Innehållsbiblioteksdistribution

 • Granska elevarbeten

 • Sortera elever per efternamn

 • Snabbstart för appen Anteckningsbok för klassen (Skapa klassanteckningsböcker, Lägg till/ta bort elever, Lägg till/ta bort lärare, Hämta anteckningsbokslista)

 • Yrkesutvecklingslänkar till OneNote in Education-utbildning

Version 0.3.18.0 (mars 2016)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • Stöd för läraranteckningsböcker

 • Stöd för utskrifter i siddistribution

Version 0.4.0.0 (april 2016)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • Samverkan och betyg sättning av LMS och SIS (https://www.OneNote.com/edupartners)

 • Möjlighet att ångra (eller återkalla) en distribuerad sida som av misstag har gått ut till eleverna

 • Möjlighet att distribuera nya avsnittsgrupper till eleverna för scenarier som nya enheter i klassen

 • Möjlighet att distribuera nya avsnitt till elevernas nya avsnittsgrupper för ett nytt projekt eller en ny lektion inom den nya enheten

 • Möjligheten för IT-administratörer att distribuera en MSI-installation av i skolan eller distriktet, i stället för att låta enskilda lärare installera tillägget

 • Snabbare prestanda vid distribution av nya avsnitt

 • Fler ikoner (litet avsnitt, anteckningsbok och personer)

 • Diverse programkorrigeringar och stabilitets- och installationsförbättringar

Version 0.4.5.0 (maj 2016)

Funktioner:

 • School Bytes-integrering av uppgifter och betyg

 • WinjiGo-integrering av uppgifter och betyg

 • Stöd för decimalbetyg i alla system för utbildningshantering

 • Stöd för egna system för utbildningshantering

 • Stöd för studentmappning om du vill hantera fall där studenter har olika namn i Office 365 och i systemen för utbildningshantering

 • Stöd för IT-administratörers högerklicksinstallation

 • [Bugg] Anteckningsbok-ID var inte permanent vilket gjorde att befintliga anteckningsboksmappningar slumpmässigt försvann. Problemet har åtgärdats, men det leder till en engångsåterställning av alla befintliga anteckningsboksmappningar.

 • [Bugg] Dialogrutan Koppla klassanteckningsbok visades inte korrekt vid 125 % fönsterskalning. Problemet har åtgärdats.

Version 0.5.0.0 (juni 2016)

 • Aeries-integrering av uppgifter och betyg

 • Firefly Learning-integrering av uppgifter och betyg

 • PowerSchool-integrering av uppgifter och betyg

 • Rediker-integrering av uppgifter och betyg

 • Skyward-integrering av uppgifter och betyg

 • SunGard-integrering av uppgifter och betyg

 • WinjiGo-integrering av uppgifter och betyg

Version 0.5.1.0 (juli 2016)

 • Google Classroom-integrering av uppgifter och betyg

Version 1.0.0.0 (augusti 2016)

Version 1.2.0.0 (september 2016)

 • SEQTA-integrering av uppgifter och betyg

 • Automatisk mappning av klass antecknings böcker

 • Automatisk mappning av elever efter efter namn, förnamn

 • Uppdatera tokens så att lärare bara behöver logga in på LMS/SIS Once

 • Visa en varning när du distribuerar sidor som innehåller bifogade filer

 • Fel Apostrofer i avsnitts namn bevaras inte korrekt under sid distribution

Version 1.3.0.0 (september 2016)

 • Åtgärdar ett problem med klassificering i MS-klassers kurser med ett stort antal uppgifter

Version 1.3.1.0 (oktober 2016)

 • Åtgärdat ett problem som påverkar Schoology-inloggningar

Version 1.3.2.0 (oktober 2016)

 • Åtgärdat ett problem som förhindrar att elevers mappningar sparas

Version 1.4.0.0 (november 2016)

 • Stöd för SEQTA LMS

 • Åtgärdade vissa program fel som uppstod med vissa innehålls typer för sid distribution

Version 1.4.5.0 (december 2016)

 • Markera olästa sidor i granska elev arbete

 • Förbättringar av sid distributionens prestanda

 • Automatisk mappning av antecknings bok för Microsoft klass rum
   

Version 1.5.0 (februari 2017)

 • Klister märken, inklusive anpassningsbara klister märken

 • Stöd för betygs skala för arbets yta och Skooler – till exempel. tecken betyg, anpassade punkter, procent,

 • Korrigeringar för olika system-Firefly och Rediker etc.

 • Fel korrigeringar

Version 1.5.5 (mars 2017)

 • Firefly: fältet för tilldelnings beskrivning till uppgifter i Firefly LMS är nu tillgängligt

 • Uppdaterade etiketter för meny objekt under knappen Hjälp och feedback

 • Granska elev arbete: bättre användbarhet för kart läggning av elever och betyg

 • Felkorrigeringar

Version 1.5.6 (mars 2017)

 • Förbättringar av stabilitet

Version 1.5.7 (april 2017)

Korrigeringar för att förbättra Schoology-integrering av uppgifter och betyg

Förbättringar av stabilitet

Version 1.5.8 (maj 2017)

Korrigeringar för att förbättra Skooler-integrering av uppgifter och betyg

Förbättringar av stabilitet

Verision 1.5.9 (maj 2017)

Program korrigeringar och förbättringar

Förbättringar av skyward-integrering  

Version 1.6.0 (maj 2017)

Ny uppgift och betygs integrering för Blackbaud onCampus

Ny uppgift och betygs integrering för eSchoolData

Uppdaterad tilldelnings-och klass integrering för att matcha de senaste ändringarna för Google-klasserna

Förbättringar av stabilitet

Version 1.6.1 (2017 juni)

Skooler för uppdrag och betyg

Korrigering för timeout för Blackbaud tilldelnings-och klass integrering


Version 1.7.0 (juli 2017)

 • Två nya klister märken ("tokiga" och "cacti vänner")

 • Support för uppgifter och betyg för Edsby

 • Schoology förbättringar av tilldelning och betygs integrering

 • Skooler förbättringar av tilldelning och betygs integrering

 • Felkorrigeringar

Version 1.8.0 (augusti 2017)

 • Integrering av uppgifter och betyg med oändligt Campus

 • Integrering av uppgifter och betyg med LiveGrades

 • Integrering av uppgifter och betyg med EduPoint-synergieffekter

Version 1.8.2.0 (augusti 2017)

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för arbets ytan

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för Edmodo

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för Skooler

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för SunGard

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för Rediker

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för WinjoGo
   

Version 1.8.3.0 (september)

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för Skooler

 • Korrigering av elev mappning för att tillåta större klasser

 • Diverse program korrigeringar

Version 1.8.4.0 (oktober)

 • Microsoft Education-integrering på "Infoga"-menyn i Skriv bords versionen av OneNote

 • Förbättringar av integration och betygs integrering för skyward

 • Förbättringar av Skooler för uppdrag och betyg

 • Diverse program korrigeringar

Version 2.0.0.0 (november)

 • Stöd för uppgifter och betyg i Microsoft Teams för utbildnings klass anTecknings böcker

 • Schoology-och Blackbaud-korrigeringsfiler för att granska elevernas arbete

 • Skooler-tilldelning och betygs program fel korrigering

 • Skapa tilldelningens beskrivnings rutan storlek ökad för att stöda fler tecken (1000)

 • Snabb korrigering för färglayout

 • Program fel korrigeringar och prestanda förbättringar

Version 2.1.0.0 (januari)

 • Stöd för tilldelning och betyg i PowerSchool-PowerTeacher Pro

 • 4 nya klister märken

 • Diverse program korrigeringar och prestanda förbättringar
   

Version 2.2.0.0 (mars)

 • Microsoft Teams decimal grader och anpassade punkter

 • Schoology anpassade punkter och tilldelnings kategorier

 • Synergieffekter flera grad typer

Version 2.3.0.0 (april)

 • Stöd för tilldelning och betyg i Focus School-programvaran

 • Stöd för uppgifter och betyg i IST

 • Diverse program korrigeringar och prestanda förbättringar

Version 2.4.0.0 (maj)

 • Uppdaterad Support-URL för helpshift

Version 2.5.0.0 (juni)

 • Stöd för sid låsning för att tillåta lärare att göra en sida eller en uppsättning elev sidor skrivskyddad

 • Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.6.0.0 (juni)

 • Integrering av uppgifter och betyg med capi SIM

 • Möjlighet att få tillägget att automatiskt identifiera nya LMS-och SISes som läggs till

 • Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.7.0.0 (augusti)

 • Program korrigeringar för Moodle och Edmodo

 • Fel korrigeringar för knapparna hantera

 • Andra allmänna program korrigeringar

Version 2.8.0.0 (september)

 • Program korrigeringar och förbättringar av utbildnings resurser

Version 2.9.0.0 (december 2018)

 • Program korrigeringar och förbättringar av utbildnings resurser

Senaste versionen

Version 3.0.0.0 (mars 2019)

 • Program korrigeringar och dragande av utbildnings resurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×