Instruktioner för tillägget Anteckningsbok för klassen för OneNote

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här tillägget för en OneNote-anteckningsbok som öppnas i OneNote 2013 eller 2016, gör det möjligt att spara tid och arbeta ännu mer effektivt med sina Klassanteckningsböcker för lärare.

Hämta går tillägget du till http://www.onenote.com/classnotebook.

Besök anteckningsbok för klassen tillägget supportsidanför hjälp och Support eller arkivera ett supportärende på https://aka.ms/EDUSupport.

Funktioner:

 • Distribuera snabbt och enkelt nya sidor, avsnitt eller avsnittsgrupper till elever i en eller flera klasser

 • Distribuera enkelt en del av en text, en bild eller en pennmarkering till alla elever i en klassanteckningsbok

 • Ange variabla learning via fördelningen av nya material till angivna elever eller student grupper

 • Kopiera snabbt och enkelt ett innehållsbibliotek till flera klassanteckningsböcker

 • Utför enkelt löpande granskning av elevernas arbeten (arbetsuppgifter, kunskapsfrågor och så vidare) i en eller flera klasser

 • Starta enkelt Klassanteckningsbok

 • Anslut OneNote-anteckningsböcker för klassen till ditt system för utbildningshantering (Learning Management System, LMS) eller system för studentinformation (Student Information System, SIS)

 • Integrera uppgifter och betyg från klassanteckningsboken till ditt system för utbildningshantering eller annat system

 • Tillhandahåll användbara resurser för professionell utveckling och community-resurser

 • Installationsinstruktioner för IT-administratör

Anteckningsbok för klassen

När tillägget anteckningsbok för klassen installerade hittar du fliken anteckningsbok för klassen i OneNote 2013 eller 2016.

Fliken Anteckningsbok för klassen.

Installera anteckningsbok för klassen för OneNote 2013 eller 2016

Med klassens anteckningsbok tillägget kan du enkelt:

Distribuera sidor och innehåll

Granska Students arbetet

Ansluta OneNote till ett system för utbildningshantering

Skapa uppgifter

Publicera resultat för Students tilldelning

Hantera

Alla de här olika knapparna öppnar en webbläsare där du kan komma åt appen Anteckningsbok för klassen i Office 365. Du kan sedan hantera de olika funktionerna i Anteckningsbok för klassen online.

Hantera grupp på fliken Anteckningsbok för klassen.

Resurser

Resursgrupp på fliken Anteckningsbok för klassen.

Professionell utveckling

Den här knappen kombinerar användbara resurser och ytterligare information och tips.

Resurser för Anteckningsbok för klassen.

Skicka feedback

Med hjälp av knappen Skicka feedback i menyfliksområdet kan du skicka feedback direkt till utvecklingsteamet. Om du klickar på den öppnas din standardklient för e-post så att du kan skicka ett e-postmeddelande till oss.

Distribuera tillägget Anteckningsbok för klassen

IT-administratörer kan distribuera Add-in anteckningsbok för klassen brett i en skola eller district. Anvisningar om hur du gör detta finns på Download Center på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51934.

Om du vill distribuera Add-in anteckningsbok för klassen med specifik LMS eller SIS information förkonfigurerade för lärare, Besök sidan Grupprincip på https://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Felsökning

Vi har arbetat hårt med att göra den här alfaversionen så bra som möjligt. Men det kan ändå hända att du stöter på mindre problem när du använder den. Några vanliga problem och deras lösningar nämns nedan.

Lösningar på problem som kan uppstå

Viktig information

Version 0.3.14.0 (ursprunglig utgåva)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • Siddistribution

 • Innehållsdistribution

 • Distribution till enskilda och grupper

 • Distribution av nytt avsnitt

 • Innehållsbiblioteksdistribution

 • Granska elevarbeten

 • Sortera elever per efternamn

 • Snabbstart för appen Anteckningsbok för klassen (Skapa klassanteckningsböcker, Lägg till/ta bort elever, Lägg till/ta bort lärare, Hämta anteckningsbokslista)

 • Yrkesutvecklingslänkar till OneNote in Education-utbildning

Version 0.3.18.0 (mars 2016)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • Stöd för läraranteckningsböcker

 • Stöd för utskrifter i siddistribution

Version 0.4.0.0 (april 2016)

» Visa blogginlägg om den här versionen

Funktioner:

 • LMS och SIS tilldelning och klassificering integration (https://www.onenote.com/edupartners)

 • Möjlighet att ångra (eller återkalla) en distribuerad sida som av misstag har gått ut till eleverna

 • Möjlighet att distribuera nya avsnittsgrupper till eleverna för scenarier som nya enheter i klassen

 • Möjlighet att distribuera nya avsnitt till elevernas nya avsnittsgrupper för ett nytt projekt eller en ny lektion inom den nya enheten

 • Möjligheten för IT-administratörer att Distribuera en MSI-installation av tillägget över en skola eller district, i stället för att enskilda lärare måste du installera tillägget

 • Snabbare prestanda vid distribution av nya avsnitt

 • Fler ikoner (litet avsnitt, anteckningsbok och personer)

 • Diverse programkorrigeringar och stabilitets- och installationsförbättringar

Version 0.4.5.0 (maj 2016)

Funktioner:

 • School Bytes-integrering av uppgifter och betyg

 • WinjiGo-integrering av uppgifter och betyg

 • Stöd för decimalbetyg i alla system för utbildningshantering

 • Stöd för egna system för utbildningshantering

 • Stöd för studentmappning om du vill hantera fall där studenter har olika namn i Office 365 och i systemen för utbildningshantering

 • Stöd för IT-administratörers högerklicksinstallation

 • [Bugg] Anteckningsbok-ID var inte permanent vilket gjorde att befintliga anteckningsboksmappningar slumpmässigt försvann. Problemet har åtgärdats, men det leder till en engångsåterställning av alla befintliga anteckningsboksmappningar.

 • [Bugg] Dialogrutan Koppla klassanteckningsbok visades inte korrekt vid 125 % fönsterskalning. Problemet har åtgärdats.

Version 0.5.0.0 (juni 2016)

 • Aeries-integrering av uppgifter och betyg

 • Firefly Learning-integrering av uppgifter och betyg

 • PowerSchool-integrering av uppgifter och betyg

 • Rediker-integrering av uppgifter och betyg

 • Skyward-integrering av uppgifter och betyg

 • SunGard-integrering av uppgifter och betyg

 • WinjiGo-integrering av uppgifter och betyg

Version 0.5.1.0 (juli 2016)

 • Google Classroom-integrering av uppgifter och betyg

Version 1.0.0.0 (augusti 2016)

Version 1.2.0.0 (September 2016)

 • Integrering av SEQTA tilldelning/sortering

 • Automatisk mappning av anteckningsböcker för klassen

 • Automatisk mappning av elever efter efternamn, Förnamn

 • Uppdatera tokens så lärare bara behöver logga in på LMS/SIS en gång

 • Visa en varning när du distribuerar sidor som innehåller bilagor

 • [Buggen] Apostrofer i avsnittsnamn har inte som bevaras korrekt under sidan fördelningen

Version 1.3.0.0 (September 2016)

 • Löser ett problem med sortering i MS Classroom kurser med ett stort antal tilldelningar

Version 1.3.1.0 (oktober 2016)

 • Fast problem som påverkar Schoology-inloggning

Version 1.3.2.0 (oktober 2016)

 • Fast ett problem som förhindrar att student mappningar sparas

Version 1.4.0.0 (November 2016)

 • Stöd för SEQTA LMS lagts till

 • Fast vissa buggar som har hänt med vissa innehållstyper för sidan Distribution

Version 1.4.5.0 (December 2016)

 • Markera olästa sidor i Granska Student arbete

 • Sidan fördelningen prestandaförbättringar

 • Automatisk mappning av Microsoft Classroom klassens anteckningsbok

Version 1.5.0 (februari 2017)

 • Klistermärken stöder, inklusive anpassningsbara klistermärken

 • Betyg skala stöd för arbetsytan och Skooler – till exempel bokstavsbetyg, anpassade punkter, procent

 • Lösningar för olika LMSes - Firefly och Rediker osv.

 • Programkorrigeringar

Version 1.5.5 (mars 2017)

 • Firefly: Tilldelningskoppling beskrivning i fältet till uppgifter i firefly LMS är nu tillgänglig

 • Uppdaterade menyn elementetiketter under knappen Hjälp och Feedback

 • Granska student arbetet: förbättrad funktion för mappning Student anteckningsböcker och klassificering

 • Felkorrigeringar

Version 1.5.6 (mars 2017)

 • Stabilitetsförbättringar av

Version 1.5.7 (April 2017)

Lösningar för bättre integrering av Schoology tilldelning och betyg

Stabilitetsförbättringar av

Version 1.5.8 (maj 2017)

Lösningar för bättre integrering av Skooler tilldelning och betyg

Stabilitetsförbättringar av

Verision 1.5.9 (maj 2017)

Programkorrigeringar och stabilitetsförbättringar av

Förbättringar av skyward-integrering

Version 1.6.0 (maj 2017)

Ny uppgift och betyg integration för Blackbaud onCampus

Ny uppgift och betyg integration för eSchoolData

Uppdaterad tilldelning och betyg integrering så att de matchar de senaste ändringarna i Google klassrummet

Stabilitetsförbättringar av

Version 1.6.1 (juni 2017)

Skooler tilldelning och betyg fix

Timeout för förbättring korrigering för Blackbaud tilldelning och betyg-integrering


Version 1.7.0 (juli 2017)

 • Två nya klistermärke-paket (”Löjliga varor” och ”kaktusar vänner”)

 • Tilldelningsfält och betyg stöd för Edsby

 • Förbättringar av Schoology tilldelning och betyg-integrering

 • Förbättringar av Skooler tilldelning och betyg-integrering

 • Felkorrigeringar

Version 1.8.0 (augusti 2017)

 • Tilldelningsfält och betyg integrering med oändlig Campus

 • Tilldelningsfält och betyg integrering med LiveGrades

 • Tilldelningsfält och betyg integrering med EduPoint samverkan

Version 1.8.2.0 (augusti 2017)

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för arbetsytan

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för Edmodo

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för Skooler

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för SunGard

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för Rediker

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för WinjoGo

Version 1.8.3.0 (September)

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för Skooler

 • Student mappning fix för större kurser

 • Diverse programkorrigeringar

Version 1.8.4.0 (oktober)

 • Microsoft Education resurser integrering i menyn ”Infoga” över OneNote skrivbord

 • Tilldelningsfält och betyg integrering förbättringar för Skyward

 • Förbättringar för Skooler tilldelning och betyg integrering

 • Diverse programkorrigeringar

Version 2.0.0.0 (November)

 • Stöd för tilldelningar och betyg i Microsoft Teams för utbildning Klassanteckningsböcker

 • Schoology och Blackbaud lösningar för granska Student arbete

 • Skooler tilldelning och betyg buggen fix

 • Skapa uppgift beskrivning rutan storlek med ökad för att stödja fler tecken (1000)

 • Klistermärken layout fix

 • Diverse buggar korrigeringar och prestandaförbättringar av

Version 2.1.0.0 (januari)

 • Stöd för tilldelning och betyg i PowerSchool - PowerTeacher Pro

 • 4 nya klistermärke Pack

 • Diverse programkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.2.0.0 (mars)

 • Microsoft Teams decimal klassificering och anpassade punkter

 • Schoology anpassade punkter och tilldelning kategorier

 • Samverkan flera betyg typer

Version 2.3.0.0 (April)

 • Stöd för tilldelning och betyg i fokus skolan programvara

 • Stöd för tilldelning och betyg i IST

 • Diverse programkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.4.0.0 (maj)

 • Uppdaterade Support-URL för Helpshift

Version 2.5.0.0 (juni)

 • Sidan locking support om du vill tillåta att skrivskydda en sida eller uppsättning student sidor för lärare

 • Programkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.6.0.0 (juni)

 • Tilldelningsfält och betyg integrering med Capita SIM-kort

 • Möjligheten att låta Addin automatiskt identifiera nya LMS och SISes som läggs till

 • Programkorrigeringar och prestandaförbättringar

Version 2.7.0.0 (augusti)

 • Programkorrigeringar för Moodle och Edmodo

 • Programkorrigeringar för hantera knappar

 • Andra allmänna programkorrigeringar

Senaste versionen

Version 2.8.0.0 (September)

 • Programkorrigeringar och förbättringar av Education resurser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×