Installera och köra Office 365-verktyget IdFix

Med IdFix identifierar du fel som dubbletter och formateringsproblem i katalogen innan du synkroniserar till Office 365.

För att kunna slutföra den här uppgiften bör du vara van vid att arbeta med användar-, grupp- och kontaktobjekt i Active Directory.

Om du inte kan slutföra uppgiften finns det ett par andra saker du kan göra.De metoderna är lättare att använda, men de kan också ta längre tid eller medföra andra nackdelar.De är:

 • Kör katalogsynkronisering utan att köra IdFix.   Du kan synkronisera katalogen utan att köra IdFix-verktyget – men vi rekommenderar det inte.Om du åtgärdar felen innan du synkroniserar går övergången till molnet snabbare och vanligtvis smidigare.

 • Anlita en konsult.   Om du skaffar experthjälp kan användarna komma igång snabbt samtidigt som du får hjälp att synkronisera katalogen.

Det här behöver du för att köra IdFix

Det enklaste sättet att komma igång med IdFix är att installera det på en dator som är ansluten till din domän.Du kan köra verktyget i domänkontrollanten om du vill, men det är inte ett krav.

Maskinvarukrav för IdFix

Den dator där du installerar IdFix måste uppfylla följande maskinvarukrav:

 • 4 GB RAM (minimum)

 • 2 GB utrymme på hårddisken (minimum)

Programvarukrav för IdFix

Den dator där du installerar IdFix måste vara ansluten till den Active Directory-domän från vilken du vill synkronisera användare till Office 365.Datorn måste också ha .NET Framework 4.0 installerat.

Om du kör Windows Server 2008 eller Windows Server 2012 är .NET Framework troligtvis redan installerat.Om inte kan du hämta .NET 4.0 från Download Center eller via Windows Update.

Behörighetskrav för IdFix

Det användarkonto som du använder för att köra IdFix måste ha läs- och skrivbehörighet till katalogen.

Om du inte är säker på om användarkontot uppfyller de kraven och om du inte vet hur du ska kontrollera det, kan du installera och köra IdFix ändå.Om användarkontot inte har rätt behörigheter visas ett felmeddelande när du försöker att köra IdFix.

Installera IdFix

Du installerar IdFix genom att hämta och zippa upp IdFix.exe enligt följande anvisningar:

 1. Logga in på den dator där du vill installera IdFix.

 2. Gå till Microsofts webbplats för nedladdning för Felreparationsverktyget IdFix DirSync.

 3. Välj Hämta.

 4. När du blir ombedd att göra så väljer du Kör.

 5. I textrutan Packa upp i mapp i dialogrutan WinZip Self-Extractor anger eller bläddrar du till den plats där du vill installera IdFix-verktyget.Som standard installeras IdFix i C:\Deployment Tools\.

 6. Välj Packa upp.

Köra IdFix-verktyget

När du väl har installerat IdFix kan du köra verktyget för att söka efter problem i katalogen:

 1. Logga in på den dator där du installerade IdFix. Använd ett konto med läs- och skrivbehörighet till katalogen.

 2. Öppna Utforskaren. Gå till den plats där du installerade IdFix.Om du valde standardmappen vid installationen går du till C:\Deployment Tools\IdFix.

 3. Dubbelklicka på IdFix.exe.

  Välj IdFix.exe-fil.
 4. Som standard används regeluppsättningen för flera innehavare när posterna i katalogen testas i IdFix.Den regeluppsättningen fungerar för de flesta Office 365-kunder.Om du däremot är dedikerad eller ITAR-Office 365-kund (ITAR: International Traffic in Arms Regulations) kan du konfigurera IdFix så att den dedikerade regeluppsättningen används i stället.Om du inte är säker på vilken typ av kund du är kan du helt enkelt hoppa över det här steget.Du väljer den dedikerade regeluppsättningen genom att klicka på kugghjulsikonen i menyraden och sedan välja Dedikerad.

 5. Välj Fråga.

  Välj fråga i IdFix.
 6. Som standard felsöks hela katalogen.

  Beroende på storleken på katalogen kan det ta ett tag att köra frågan.Du kan följa förloppet längst ned i huvudfönstret för verktyget.Om du klickar på Avbryt måste du starta om från början.

  IdFix-fråga och antal fel.
 7. Om inga fel upptäcks kan du sätta igång att synkronisera katalogen.Om det dock finns fel i katalogen bör du åtgärda dem innan du synkroniserar katalogen.Mer specifik information om feltyper och rekommendationer om det bästa sättet att korrigera olika fel hittar du i länkarna i slutet av det här avsnittet.

  Du måste inte åtgärda felen innan du synkroniserar katalogen, men vi rekommenderar starkt att du åtminstone granskar alla fel som upptäcks i IdFix.

  Varje fel visas på en separat rad i huvudfönstret i verktyget.

 8. Om du godkänner den föreslagna ändringen i kolumnen UPPDATERA ska du i kolumnen ÅTGÄRD välja hur du vill att ändringen ska genomföras. Klicka sedan på Verkställ.När du klickar på Verkställ genomförs ändringarna i katalogen.

  Du behöver inte klicka på Verkställ efter varje uppdatering.I stället kan du åtgärda flera fel innan du klickar på Verkställ. Då ändras alla de felen samtidigt.Du kan sortera felen efter typ genom att klicka på FEL högst upp i kolumnen för feltyper.

  Ett möjligt angreppssätt är att åtgärda felen efter typ. Du kan till exempel åtgärda alla dubbletter först och sedan verkställa de ändringar som behövs.Därefter åtgärdar du teckenformatsfel – och så vidare.Varje gång du tillämpar ändringar skapas en separat loggfil som du kan använda för att ångra ändringarna om du gör ett misstag.Transaktionsloggen lagras i den mapp där du installerade IdFix.C:\Deployment Tools\IdFix är standardmappen.

  Åtgärdar fel i IdFix.
 9. När du har genomfört alla ändringar ska du köra IdFix igen för att säkerställa att de åtgärder du genomfört inte har lett till nya fel.Du kan upprepa den här proceduren så många gånger du behöver.Det är en god idé att göra det åtminstone ett par gånger innan du synkroniserar katalogen.

Jag vill begränsa sökningen samt gå djupare in på felen: Vad kan jag mer göra i IdFix?

Mer ingående information finns i följande ämnen:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×