Inställningar för POP- och IMAP-konton

Du kan använda POP eller IMAP till att få åtkomst till många olika typer av konton, inklusive för Office 365 och Outlook.com. Om du har ett e-postkonto hos en internetleverantör (ISP) kan använda dessa två kontotyper till att komma åt din e-post.

De flesta konton använder IMAP, men några kan använda POP. Du måste göra flera olika inställningar innan du kan börja konfigurera kontot, till exempel ange namn på servrar för inkommande och utgående e-post, portar och SSL-inställningar. För många populära e-postkonton kan du hitta de här inställningarna i vår namnreferens för POP- och IMAP-servrar. Om din e-postleverantör inte finns med i listan kontaktar du leverantörens tekniska support eller e-postadministratören.

Konfigurera kontot med alternativet Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper

 1. Ange följande information på sidan Inställningar för POP- och IMAP-konto:

  • Ditt namn och e-postadress

  • Kontotyp: Det här är i regel IMAP

  • Server för inkommande e-post

  • Server för utgående e-post

  • Användarnamn: din fullständiga e-postadress

  • Lösenord

 2. Välj Fler inställningar > Utgående server och markera kryssrutan för Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.

 3. På fliken Avancerat anger du den information du fått från e-postleverantören eller som finns i namnreferensen för POP- och IMAP-servrar. De vanligaste inställningarna för portar och SSL visas nedan.

  • Inkommande server (IMAP): 993

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

  • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

  • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL eller TLS

 4. Välj OK > Nästa > Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders